Türk Mitolojisi 2. Cilt (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar)

·
Okunma
·
Beğeni
·
462
Gösterim
Adı:
Türk Mitolojisi 2. Cilt
Alt başlık:
Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
778
Format:
Karton kapak
ISBN:
9761628572
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
İçindekiler:

Önsöz

1.Bölüm: Türk Gelenekleri İle Destanlarında Oğuz Destanı
2.Bölüm: Topkapı Sarayı'ndaki "Oğuz Destanı" Parçası
3 Bölüm: Alp Er Tonga Efsanesi
4.Bölüm: Tepegöz Hakkında
5.Bölüm: Deli Dumrul Hakkında
6.Bölüm: Türk Mitolojisinde "Keloğlan"
7.Bölüm: Türklerde Hızır Anlayışı
8.Bölüm: Geyik Ve Türkler
9.Bölüm: Kurt Ve Türkler
10.Bölüm: Doğan Ve Kartal
11.Bölüm: Don Değiştirme
12.Bölüm: Gök Ve Türkler
13.Bölüm: Göğün Direği
14.Bölüm: Kutup Yıldızı
15.Bölüm: Güneş
16.Bölüm: Ay
17.Bölüm: Yıldızlar
18.Bölüm: Samanyolu
19.Bölüm: Serap Ve Türkler
20.Bölüm: Ebekuşağı
21.Bölüm: Dünya
22.Bölüm: Dünyanın Şekli
23.Bölüm: Dünyanın Göbeği
24.Bölüm: Yer Ve Yer Altı
25.Bölüm: Tabiat Olayları Ve Türler
26.Bölüm: Yıldırım Ve Şimşek
27.Bölüm: Rüzgarlar Ve Türkler
28.Bölüm: Su Ve Sular
29.Bölüm: Kutlu Ve Mukaddes Pınarlar İle Kaynaklar
30.Bölüm: Büyük Türk İllerinin - Ulu Irmakları
31.Bölüm: Dünyanın Ulu Irmağı
32.Bölüm: Türk Mitooljisinde Deniz Ve Okyanus
33.Bölüm: Göller Ve Sazlıklar
34.Bölüm: Dağlar
35.Bölüm: Türk Mitolojisinde Ağaç
36.Bölüm: Türk Mitolojisinde Ateş
37. Bölüm: Türk Mitolojisinde Ve Destanlarında Bazı Hayvanlar
38.Bölüm: Türk Mitolojisinde Ve Destanlarda Kuşlar
39.Bölüm: Türk Mitolojisinde Devler Ve Ejderhalar
40.Bölüm: Rüyalar Ve Türk Mitolojisi
41. Bölüm: Türk Mitolojisinde Bazı Motifler

Kısaltmalar
Bibliyografya
Genel Dizin

(Tanıtım Yazısından)
227 syf.
Her milletin kendine has kültür kodlarını yazdığı, söylenceler destanlar, efsaneler vardır. Bunlar o milletinin hayat damarlarıdır. Tarihin eski devirlerinden gelen destanları milletin yaşayışını oluşturur. Ve içerisinde türlü mitolojik öğeler barındırır. Mitoloji dediğimiz zaman ise günümüzde akla ilk olarak Batı da Yunan, Doğuda ise, Hint – İran mitolojileri gelir. Fakat Türklerin mitolojileri diğer milletleri gölgede bırakacak kadar vardır. Ancak bizim Türk Mitolojisi neden daha az akla gelir? Çünkü yerleşmiş tarih şuuru yok ve Türk’üz fakat Türkçenin genetiğini inceleyip özü ortaya koya bilecek Türkolog’umuz yok denecek kadar az. Bahaeddin ÖGEL’de bu alanda uzman önemli bilim adamlarımızdan biri.

Türk Mitolojisi iki ciltten oluşuyor. Profesör ÖGEL, kitabında Türk Destanları ve Efsanelerinin incelemelerini yayıp, içerisinde barındırdığı doğaüstü kavramları tetkik etmiş. Kültür dinamiğimizi oluşturan hayat ağacı, saman yolu, vb. öğenin Türklerdeki karşılığı, diğer milletlerin kültürleri ile benzeşen yönler farklılıklar gibi konuları bilimin ışığında açıklamış. Farklılıklar deyince örneğin Uygurların Türeyiş Destanı ile Altay Türklerindeki motiflerin bazı motiflerinde farklılıklar gösterdiğini anlatıyor. Bunu da Uygurların yaşadıkları bölge yaşayış biçimleri sebebi ile Budizm ve Hint kültürü ile etkileşim halinde olması ile değerlendirmiş. Türk mitolojisinin temel öğelerinin izini destan ve efsaneler de sürerek Türkoloji alanında bir kaynak yapıt ortaya koymuştur Bahaeddin ÖGEL. Benim elimdeki kitap eski basım olduğu için konular kısa tutulmuştu. Bu sebeple kitabın yeni basımını okumak daha faydalı olacaktır ilgililerine. Bende kütüphaneme bir tane yeni basım tedarik edeceğim. Çünkü Mitoloji kültürümüzün mihenk taşı ve Türk Mitolojisi alanında böylesi değerli kaynaklar pek verilmiyor artık.
Altay Türklerine göre, güneşin kırıntılarından meydana gelmiş ve insanlara daima iyilik getiren, bir tanrı daha vardı. Bu Tanrının adı " Suyla " idi. Bu tanrı insanları daima korur ve onların gök altında huzur içinde yaşamalarını sağlardı.
Bahaeddin Ögel
Sayfa 170 - M.E.B. Yayınları 1971 / 1. Basım
Türk mitolojisine göre, " Gökte bir güneş ve bir tane de ay vardı." Kuzey-Doğu Asya ve Moğollarına gidildikçe, onların mitolojisinde, güneşin sayıları daha da çoğalır. Bu, daha ziyade Budizm'in ve Güney Asya kültürlerinin tesiri ile meydana gelmiş bir inanç olmalıdır.
Bahaeddin Ögel
Sayfa 172 - M.E.B. Yayınları 1971 / 1. Basım
Acun sözü, maddi dünyanın çok üstünde ve insanların gönlündeki diğer dünyayı da, ahireti de, ifade ederdi. Bu sebeple eski Türkler " Bu Acun " veya " Ol Acun " derken bu iki dünyayı da birbirinden ayırt etmeyi ihmal etmezlerdi.
Bahaeddin Ögel
Sayfa 249 - M.E.B. Yayınları 1971 / 1. Basım
"Utarit" ( Merkür ) uğurlu bir yıldızdı. Bunun için eski Türkler de ona, "Tilek", yani
" Dilek " derlerdi. Utarit'e karşı dilekler dilenir ve bu dileğin yerine getirilmesi beklenirdi.
Bahaeddin Ögel
Sayfa 188 - M.E.B. Yayınları 1971 / 1. Basım
Altay Türklerinin iki ayrı alemleri vardı. Bunlardan biri, kendi aile dünyaları ki bu kendi çadırlarında kurulmuş olan düzendi. Diğeri de büyük Tanrı alemi. Bu da, gök kubbesinin altında ve üstünde düzenlenmişti. " Türk Devleti ise, yerle Gök kubbesi arasında, Dünyanın yönlerine göre yerleştirilmiş ve kurulmuş, üçüncü bir varlık idi."
Bahaeddin Ögel
Sayfa 141 - M.E.B. Yayınları 1971 / 1. Basım
"Göğün Kapısı" olan Kutup yıldızı, hem kutsal ve hemde, bütün gezegenlerin bağlandığı bir " Demir Kazık " idi.
Bahaeddin Ögel
Sayfa 182 - M.E.B. Yayınları 1971 / 1. Basım

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türk Mitolojisi 2. Cilt
Alt başlık:
Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar
Baskı tarihi:
2014
Sayfa sayısı:
778
Format:
Karton kapak
ISBN:
9761628572
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
İçindekiler:

Önsöz

1.Bölüm: Türk Gelenekleri İle Destanlarında Oğuz Destanı
2.Bölüm: Topkapı Sarayı'ndaki "Oğuz Destanı" Parçası
3 Bölüm: Alp Er Tonga Efsanesi
4.Bölüm: Tepegöz Hakkında
5.Bölüm: Deli Dumrul Hakkında
6.Bölüm: Türk Mitolojisinde "Keloğlan"
7.Bölüm: Türklerde Hızır Anlayışı
8.Bölüm: Geyik Ve Türkler
9.Bölüm: Kurt Ve Türkler
10.Bölüm: Doğan Ve Kartal
11.Bölüm: Don Değiştirme
12.Bölüm: Gök Ve Türkler
13.Bölüm: Göğün Direği
14.Bölüm: Kutup Yıldızı
15.Bölüm: Güneş
16.Bölüm: Ay
17.Bölüm: Yıldızlar
18.Bölüm: Samanyolu
19.Bölüm: Serap Ve Türkler
20.Bölüm: Ebekuşağı
21.Bölüm: Dünya
22.Bölüm: Dünyanın Şekli
23.Bölüm: Dünyanın Göbeği
24.Bölüm: Yer Ve Yer Altı
25.Bölüm: Tabiat Olayları Ve Türler
26.Bölüm: Yıldırım Ve Şimşek
27.Bölüm: Rüzgarlar Ve Türkler
28.Bölüm: Su Ve Sular
29.Bölüm: Kutlu Ve Mukaddes Pınarlar İle Kaynaklar
30.Bölüm: Büyük Türk İllerinin - Ulu Irmakları
31.Bölüm: Dünyanın Ulu Irmağı
32.Bölüm: Türk Mitooljisinde Deniz Ve Okyanus
33.Bölüm: Göller Ve Sazlıklar
34.Bölüm: Dağlar
35.Bölüm: Türk Mitolojisinde Ağaç
36.Bölüm: Türk Mitolojisinde Ateş
37. Bölüm: Türk Mitolojisinde Ve Destanlarında Bazı Hayvanlar
38.Bölüm: Türk Mitolojisinde Ve Destanlarda Kuşlar
39.Bölüm: Türk Mitolojisinde Devler Ve Ejderhalar
40.Bölüm: Rüyalar Ve Türk Mitolojisi
41. Bölüm: Türk Mitolojisinde Bazı Motifler

Kısaltmalar
Bibliyografya
Genel Dizin

(Tanıtım Yazısından)

Kitabı okuyanlar 24 okur

  • İlteriş Yıldırım
  • havadan sudan
  • Bey Böyrek
  • Srd
  • mehmet özbek
  • Onur Han Kılıç
  • Mehmet Mustafa Erkal
  • Mehmet Cuma ÖZTÜRK
  • kypcak
  • Serkan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (6)
9
%25 (3)
8
%8.3 (1)
7
%8.3 (1)
6
%0
5
%8.3 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0