Türk Siyasi Tarihi

·
Okunma
·
Beğeni
·
568
Gösterim
Adı:
Türk Siyasi Tarihi
Baskı tarihi:
Eylül 2017
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752430181
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kronik Kitap
Türkiye'de siyasi tarih çalışmaları dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri, sahasının duayeni olan Prof. Dr. Fahir Armaoğlu. Onun engin bilgilerinin ve tecrübelerinin ışığında ortaya çıkmış akademik çalışmalarından derlenen Türk Siyasi Tarihi, imparatorluk mirasından Kıbrıs meselesine dek tarihimizin en kritik meselelerini yeniden gündeme taşıyor...

Prof. Dr. Fahir Armaoğlu kitabın ilk bölümünde imparatorluk mirasını değerlendirerek çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu'nu yorumluyor ve hemen ardından ikinci bölümde Milli Mücadele yıllarını ele alıyor. İstanbul'un İşgali ve Oniki Ada Meselesi gibi hâlâ önemini koruyan konular, belgeler ışığında okuyucuya sunuluyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren birçok tartışmaya sebep olan laiklik konusu, kitabın üçüncü bölümünü oluşturuyor. Hilafet'in dış cephesinden Türkiye'deki Amerikan okulları krizine kadar Prof. Dr. Fahir Armaoğlu laikliği en hassas noktalarıyla yorumluyor.

Kitabın son bölümünde Kıbrıs meselesi tüm hatlarıyla tartışmaya açılıyor. Kıbrıs'ın stratejik önemi, 1955-56 yıllarında Türk hükümetinin tavrı, Türk-Yunan münasebeti neticesinde ortaya çıkan olaylar ve Prof. Dr. Fahir Armaoğlu'nun Rauf Denktaş'la yaptığı çok önemli bir röportajla kitap sona eriyor.
Türk Siyasi Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın siyasi tarihini merak edenler için çok önemli araştırmalara ve belgelere dayanan, siyasi unsurları ön plana alan ve geleceğe ışık tutan bir eser...
320 syf.
·2 günde·6/10
Türk Siyasi Tarihi ismiyle ilk başta etkilendiğim ve gerçekten Cumhuriyetten sonra ki dönemde gerçekleşen Siyasi olayların haritası olarak aldığım bir kitaptı.Atatürk ilke ve inkilaplarını üstün körü geçmiş ve 1950 sonrası sanki Türkiye de sadece Kıbrıs meselesi sorunu varmış gibi yazılmış.
300 sayfanın 110 sayfasını sadece Kıbrıs Meselesine ayırmış olmasına rağmen Bu kadar detay içerisinde çıkarmada söz sahibi Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakanın isminin hiç geçmemesi dikkatimi çekti
320 syf.
·8 günde·Beğendi·7/10
Dört bölümden oluşan, Musul ve Kıbrıs meselesini geniş geniş ele alan bir kitap. İstifadeli ancak, tarihçi olmadığımdan mıdır bilmiyorum bazı bölümleri anlamakta epey zorlandım. Çok tarih kitabı okuyorum ama ilk defa zorlandığımı, aynı sayfayı tekrar tekrar okuduğumu itiraf edebilirim. Ama derin tarih bilgisine sahip olanlar rahatlıkla anlar diye düşünüyorum. Gözlemlediğim husus ise sadece olayların anlatılması.. Kitapları okurken etkileniriz, bi tarafımız ağır basar ya. Bunda ben o duyguyu yaşamadım. Olayları, ne olduğunu okudum. Objektif bir eser olmuş diyebilirim.
320 syf.
·4 günde·9/10
Şöyle başlayalım: Dört ana başlık mevcut. Bunlar:
- İmparatorluk Mirası
- Milli Mücadele Yılları
- Laiklik
- Kıbrıs Meselesi

Fahir Hocanın özellikle Atatürk Araştırma Merkezi aracılığıyla sunmuş olduğu konferans, anlatı ve gazete yayımından derlenip kitap haline getirilmiş bir eser.

Özellikle Kıbrıs Meselesine daha uzun sayfalar ayrılmış ve derinlemesine incelemelerin, kaynak taramalarının yer aldığı zor bir kitap diye düşünüyorum.

Ağır ağır, sindirerek, notlar alarak ilerlemelisiniz satırlar arasında.

İmparatorluğun son yılları, Milli Mücadele süreci, Laiklik ilkesi ve uygulanması, son olarak Kıbrıs Meselesine dair subjektif yaklaşımlardan uzak bir eser arıyorsanız bence doğru adrestesiniz.

Unutmadan eserin SİYASİ tarih içerikli olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Geçmişte yaşanılan olayların sayısal verilerinden ziyade o olayların ülke ve ülke siyaseti üzerindeki etkilerini okuyacaksınız burada.
320 syf.
·33 günde·Beğendi·10/10
Kitap Türk siyasi tarihinin tüm meselelerini içermemekle beraber son dönem Türk siyasi tarihinin önemli meselelerine ışık tutmaktadır. Örneğin Laiklik ve Kıbrıs meselesiyle alakalı olarak kapsamlı bilgiler verildiği gibi okuyucuya da bu meselelerle alakalı konunun önemli hatlarını kavramasında pek değerli bir kaynak görevini üstlenmektedir. Dili bakımından okuyucu için idealdir, bazı bölümlerde Osmanlı Türkçesinden kalma kelimelere rastlanılsa da bu durum ekseriyette değildir. Genel itibariyle dili sade ve akıcıdır.
320 syf.
·2 günde·10/10
Fahir Hocamızın bir çok akademik çalışmasından derlenen muhteşem bir kitap.Türk siyasal hayatının belli başlı konularını harika bir dil ve objektiflikle anlatmış hocamız, beni en çok etkileyen kısım ise Lozan görüşmeleri ve görüşmelerinden sekteye uğramasından sonra İsmet Paşa ve diğer diplomatlarımızın döndükten sonra karşılaştıkları muhalefetti.Çok üzerine düşünülmüş ve araştırılmış bir eser bunun için dipnotlara bakmak bile yeterli.
320 syf.
·Puan vermedi
Eser kronolojik olarak başından sonuna Türk Siyasi Tarihi'ni anlatmıyor lakin yakın tarihimizde önemli olan birtakım olay ve olguları gayet objektif bir şekilde ele alıyor. Daha önceden sıklıkla duyduğumuz lakin derinlemesine ele alınmayan konuları işliyor. Fahir Armaoğlu'nun bütün kitapları gibi bu eseri de oldukça başarılı. Ruhunu Tanrı'ya bağışlamış olan yazarımıza teşekkürü borç biliriz. İyi okumalar arkadaşlar.
320 syf.
·32 günde·Beğendi·10/10
Prof.Dr.Fahir Armaoğlu'nun kaleme almış olduğu her ne kadar 320 sayfada Türk Siyasi Tarihi mi anlatır diye düşünenleri yanıltabilecek düzeyde kaynak araştırılması yapılmış, derleme, bilgilendirici ve objektif yorumların yapıldığı bir eser.
320 syf.
Türk Siyasi Tarihinin, İmparatorluk Mirasından; milli mücadele yılları, Musul meselesi, laiklik (Atatürk'ün İslama ve
Hz. Muhammed'e (sav) olumlu bakışı) Yurdumuzdaki Amerikan kolejleri ( Merzifon Amerikan kolejinin Ermeni ayaklanmalarında Ermenilerce karargah olarak kullanılmış olması ile Bursa Amerikan kolejinde Amerikan öğretmenin tesiriyle üç Türk kızının din değiştirip Hristiyan olması ve ardından yaşanan gelişmeler) , Kıbrıs meselesi gibi tarihimizin bazı kritik meselelerini ayrıntılı irdelemiş, akıcı bir kitap!
320 syf.
·30 günde·Puan vermedi
Öncelikle bu kitap Türkiye siyasi tarihi ismine sahip de olsa ismine kanmayın 4 konu incelemiştir. Bir bütünlük teşkil etmez istediğiniz konudan başlayabilirsiniz. Almadan içindeki başlıklara bakıp öyle alın ilginizi çekmiyorsa başlıklar uzak durun çünkü bir bütün siyasi tarih yok ona göre dikkat edin. Tavsiye ederim ama fazla beklentiye girmeyin.
1919-1920 yıllarında manzara şudur: Bir sürü leş kargası, bir cesedin üstüne üşüşmüşler, her biri kendisi için mümkün olduğu kadar büyük parça koparmaya çalışıyor. Atatürk, bu cesedi leş kargalarının elinden kurtaracak ve ondan yepyeni bir devlet yaratacaktır.
Fahir Armaoğlu
Sayfa 42 - Kronik Kitap
Mondros Mütarekesi, Türk vatanını parçalayıcı bir nitelik taşırken, Misak-ı Millî, Türk vatanının bütünlüğünü gerçekleştirme ve koruma amacını güden bir belgedir.
Fahir Armaoğlu
Sayfa 37 - Kronik Yayınları
1919-1920 yıllarında manzara şudur: Bir sürü leş kargası, bir cesedin(Osmanlı) üzerine üşüşmüşler, her biri(ingiltere, Fransa, İtalya) kendisi için mümkün olduğu kadar büyük bir parça koparmaya çalışıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Halife’nin değildir ve olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yalnız ve yalnız milletindir... Bu millet, yalnız ve yalnız, milletin emrine mutavaat etmek mecburiyetindedir. İsmi ve makamı ne olursa olsun, millet bu hakkını bir şahsa tevdi ve teslim edemez.
Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında yenilmesi ve Anadolu'nun galip devletler tarafından işgali,Yunan emperyalizmine yeni ufuklar açtı.Anadolu'yu ele geçirip Bizans İmpratorluğunu yeniden sahneye koymak...Fakat Anadolu'dan yediği tokatla bu hayal Yunanistan'a çok pahalıya mal oldu.
Fahir Armaoğlu
Sayfa 220 - Kronik Kitap
Osmanlı Balkanlar'da zorla İslamlaștırma Politikası takip etmiş olsaydı, özellikle 1359-1579 arası dönemde bu politikayı önleyebilecek hiç bir güç mevcut değildi ve Balkanlar'ın İslamlaşması halinde, 19.yy'da Balkanlar'da bir milliyetçilik hareketi doğmaz ve bu milliyetçilik hareketleri imparatorluğun sonunu getirmezdi.
Fahir Armaoğlu
Sayfa 24 - Fahir Armaoğlu

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türk Siyasi Tarihi
Baskı tarihi:
Eylül 2017
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752430181
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kronik Kitap
Türkiye'de siyasi tarih çalışmaları dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri, sahasının duayeni olan Prof. Dr. Fahir Armaoğlu. Onun engin bilgilerinin ve tecrübelerinin ışığında ortaya çıkmış akademik çalışmalarından derlenen Türk Siyasi Tarihi, imparatorluk mirasından Kıbrıs meselesine dek tarihimizin en kritik meselelerini yeniden gündeme taşıyor...

Prof. Dr. Fahir Armaoğlu kitabın ilk bölümünde imparatorluk mirasını değerlendirerek çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu'nu yorumluyor ve hemen ardından ikinci bölümde Milli Mücadele yıllarını ele alıyor. İstanbul'un İşgali ve Oniki Ada Meselesi gibi hâlâ önemini koruyan konular, belgeler ışığında okuyucuya sunuluyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren birçok tartışmaya sebep olan laiklik konusu, kitabın üçüncü bölümünü oluşturuyor. Hilafet'in dış cephesinden Türkiye'deki Amerikan okulları krizine kadar Prof. Dr. Fahir Armaoğlu laikliği en hassas noktalarıyla yorumluyor.

Kitabın son bölümünde Kıbrıs meselesi tüm hatlarıyla tartışmaya açılıyor. Kıbrıs'ın stratejik önemi, 1955-56 yıllarında Türk hükümetinin tavrı, Türk-Yunan münasebeti neticesinde ortaya çıkan olaylar ve Prof. Dr. Fahir Armaoğlu'nun Rauf Denktaş'la yaptığı çok önemli bir röportajla kitap sona eriyor.
Türk Siyasi Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın siyasi tarihini merak edenler için çok önemli araştırmalara ve belgelere dayanan, siyasi unsurları ön plana alan ve geleceğe ışık tutan bir eser...

Kitabı okuyanlar 105 okur

  • Hakan Turan KİRİŞ
  • Kerem altun
  • Taner Yılmaz
  • Yakup Akkoyun
  • Hamza
  • Turkmaestro
  • Emin Can
  • ibrahim ilhan
  • Yasin Celepci
  • Yaz El

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%36.4 (12)
9
%18.2 (6)
8
%18.2 (6)
7
%15.2 (5)
6
%6.1 (2)
5
%6.1 (2)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0