Türkçülük ve Milli Edebiyat

·
Okunma
·
Beğeni
·
29
Gösterim
Adı:
Türkçülük ve Milli Edebiyat
Baskı tarihi:
1 Ocak 1962
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu
250 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10 puan
Bir Türkçü olarak, bu kitabı bu kadar geç okuduğum için pişmanım.
Bu kitabı bu platformda kayda geçirmeye vesile olduğum için de bahtiyarım.

Türkçü ve edebiyatçı olan yazar, Türkçülüğü gayet gerçekçi şekilde ele almış ve Türkçülük ile birlikte yükselen edebiyatımızı mantıklı olarak işlemiş.
Muhalif yazılara da yer vermesi, alanında donanımlı olduğunu gayet gün yüzüne çıkarmış.
Bir Türkçünün ister fikri, ister tarihi, isterse de edebi olarak yazdığı yazıda muhalif fikirleri bilimsel olarak köşeye sıkıştırma becerisini, bu kitapta da görüyoruz.

Bu eser, hem edebiyatçıların hem de Türkçülerin önemli bir kaynağıdır.
Esenlikler.
Gelenek ve göreneklerine kuvvetle bağlı bulunan Türkler, yayılıp yerleştikleri yerlerde benliklerini ve dillerini kutsal bir varlık olarak kıskançlıkla korumuşlar, hatta dillerini yaymağa da çalışmışlardır.

İlk aykırı davranış hakanlardan gelmiştir. Yabancı ülkelerde büyük devletler kuran Müslüman Türk hakanları, zengin ve şatafatlı saraylara kurulduktan sonra, saray hayatının göz kamaştırıcı göreneklerine kolayca alışmışlar, yabancı şairlerin kendi dilleriyle yazıp sundukları kasideleri büyük ihsanlarla karşılamışlar, halka serbest yaşama, kendi dilleriyle konuşup yazışma, gelenek ve göreneklerini sürdürme özgürlüğünü bağışlamışlardır.

Bu davranışta o kadar aşırı gidilmiş, sultanların bu lütfu Türk milletinin o derece zararına gelmiştir ki, bir daha önlenememiş ve ilerde büyük tehlikeler yaratacak olan şu iki sonucu doğurmuştur:

a) Hakan halktan uzaklaşmağa başlamış, halk arasında kuvvetle yaşayan milli gelenek ve görenekler sarayca bir yana bırakılarak yeni göreneklere uyulmuş, sarayla halkın arası gittikçe açılmıştır.

b) Yabancı kültürün korunması, hızla gelişip yayılmasına yol açmış, bu yüzden Türk dili ihmale uğramıştır.

Saray hayatı genişledikçe, hükümdarlarla şehzadelerin çevresinde "bendegân" sınıfı belirmiş, halktan uzaklaşma isteği artmıştır. Gitgide saray ve konak sahibi olan vezirler de hükümdarları taklide yeltenmişler, kapıkullarıyla taraf tutmağa başlamışlardır. Böylelikle halkı haraca kesen, yasa ve töre dışı davranışlarıyla topluma zarar veren imtiyazlı bir sınıf türemiştir.

Medreselerde, kültür bakımından halkı ikiye ayırmıştır. Öğrenimini Arapça yapan çömez, içinden yetiştiği ve birlikte yaşadığı halkı küçümsemiş, yirmi yılda güçlükle sökebildiği Arapçasına dayanarak, Türkçe'den başka bir dil bilmeyen halkla alay etmeğe başlamıştır. Basamakları aştıkca gururu artmış, o da kendini halktan ayrı tutmuştur.

Mehmed b. Receb Hoca, Tuhfetü'l-uşşak adlı mesnevisinde, halktan hoşlanmadığını şu beyitle açıkça anlatıyor:

Değildüm halkın ag u karasında
Oturmazdum avamun arasında

Yalnız tarikat sahipleri, inançlarını yayabilmek için halka yaklaşmak, mümkün olduğu kadar onun diliyle yazmak ihtiyacını duymuşlardır.
Türkçülük deyimiyle, Türk milleti için duyulan özel sevgi ve bu sevgi dolayısıyla Türklük bahislerine gösterilen üstün ilgiyi belirtmiş oluyoruz.
Medreseler de, kültür bakımından halkı ikiye ayırmıştır. Öğrenimini arapça yapan çömez, içinden yetiştiği ve birlikte yaşadığı halkı küçümsemiş, yirmi yılda güçlükle sökebildiği arapçasına dayanarak, Türkçeden başka bir dil bilmeyen halkla alay etmeğe başlamıştır.
Sanat, zevk, sefahat, mevki ve ikbal devşirme "havas"ın hakkı; tevekkül, kanaat, kaderine razı olma "avam"ın payıdır. Avam büyüklerine saygı gösterecek, emre boyun eğecek, görevlerini yerine getirecektir.
Başka ırklardan müslümanlar, milliyetlerinden söz açınca sımsıkı sarılıp övünüyorlar, peygamberin hadislerini ancak Türkler bahis konusu olunca hatırlıyorlardı.
Namık Kemâl'in ölümü, Türk kültür hayatında büyük boşluklar bırakan acı bir kayıp olmuştur. Yalnız bu kadar da değil; özgürlük uğruna yıllardır açılan savaşta, bu değerli komutanın şehit düşmesi, birdenbire bir bezginlik yaratmış, bir duraklama meydana getirmiştir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türkçülük ve Milli Edebiyat
Baskı tarihi:
1 Ocak 1962
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Bekir Sağlık
  • Mert Can Kıyak

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0