Türkiye Ekonomi Politikası

9,0/10  (1 Oy) · 
2 okunma  · 
1 beğeni  · 
145 gösterim
Daha önce Sosyalist Gazetesi ve diğer yayın organlarında yayınlanan ekonomi-politika yazıları, Türkiye Köyü ve Sosyalizm, Finans Kapital ve Türkiye Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın "Türkiye'de Kapitalizmin Gelişimi" eserinin devamı ve detayı niteliğindedir. Kitap içinde yer verilen "Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı" kendi alanında yayınlanmış ilk özgün eserdir. Bugün Türkiye'de kapitalizmin gelişmesinin tekelci kapitalizm yapısını ve işçi sınıfının devrimimizdeki özgüç konumunu savunmayan devrimci grup kalmamıştır. Ancak bilimsel sosyalizmin Türkiye'deki ilk kaynağının "kılıcının hakkı" teslim edildiği söylenemez.
Tarihi ve "bilimsel" yaratıcılıkları kendisi ile başlatmak antika toplum geleneğidir. Küçük burjuvazinin kendi emeğine ve mülkiyetine aşırı tutkunluğun diğer yüzü; başkalarının emeğini yok saymaktır. Modern Komün'e geçişte büyük engel teşkil edecek bu "emek harcamadan sahip çıkmak" kişiliklerini taşıyanların bol keseden kendilerini "komünist" ilan etmelerinin anlamsızlığı - haksızlığı Dr. Hikmet KIvılcımlı'nın ideolojik bütünlüğünden anlaşılıyor.

Kitaptan 14 Alıntı

Abdullah SAFİDEMİR 
 03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Halk Partisi'nin 1931 kongresinde sanayiciler namına R. [Recep] Peker:

"Dün yüz kuruşa çalışan fakat bugün elli kuruşa çalışan amelenin buğdayı zarardan kurtarmak maksadıyla yediği ekmeği pahalı/aştırmak doğru değildir."

Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 17 - Köxüz Yayınları)Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 17 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
 03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Modernleşmenin başında milli sanayi gelir. Milli sanayinin anası modern teknik, babası modern iş kuvveti (işgücü)dir. Bu iki üretici güç birbirinden ayırdolunamaz.

Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 11 - Köxüz Yayınları)Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 11 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
 03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sümerbank kanunu mecliste iken, Halil, Nazilli fabrikasının temel atma merasiminde C. Bayar'ın şu söylediklerini anlatır:

"Bu çevrede büyük bir mensucat fabrikası kuracağız. Halkın sermayesi olmadığı için bunu devlet yapacak. Fakat sizin özel sermayeleriniz büyüdükten ve şahsi kabiliyetleriniz geliştikten sonra bu fabrikayı halka, yani SİZE devredeceğiz" ve kendisi ilave eder: "Böyle bir devletçiliği istemez misiniz?" demiş. Ben halk arasında olsaydım "elbet isterim" derdim. Bu kanunda bir madde var: "Devletçe tesis edilen ve edilecek fabrikaların yavaş yavaş anonim şirket haline konacağı muhakkaktır."

Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 13 - Köxüz Yayınları)Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 13 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
 03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

23.1.1933'de Bursa Ticaret Odasında diyordu ki:

"Memleketin ihtiyaçlarını tatmin edebilen müesseseler varken, yenisinin yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu hareket tarzımız yeni bir zihniyetin ifadesidir."

Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 13 - Köxüz Yayınları)Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 13 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
 03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

C. Bayar:
"Sanayinin zorluklara tahammül gösteren fedakar ve gayretli amelesini düşünmek zamanı çoktan geçmiştir. Sây (emek) ile sermaye arasında ahenk vücuda getireceğiz." (age) der.

Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 14 - Köxüz Yayınları)Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 14 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
 03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Demek, işçiye demokratik haklarını vermek, ikinci olarak; memleketin gelişmesinin gereğidir.

Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 14 - Köxüz Yayınları)Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 14 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
 03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Her milliyet davası gibi, ona bağlı olan her demokrasi devrimi de, her şeyden evvel temeli toprağa dayanan bir köylü meselesidir. Nitekim, milli mücadele sırasında atılan "Köylü memleketin efendisidir" şiarı, bu gerçeğin düsturlaşmış bir delilidir.

Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 17 - Köxüz Yayınları)Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 17 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Köye demokrasiyi sokmakla, finans kapitali sokmak iki bambaşka davadır. Derebey artıklı köyde finans kapital: Kambur üstüne kambur olur. Onun için İsmet İnönü bu sefer meseleyi açık koydu:

"Yurdumuzda, topraksız işçinin sayısı her tasavvurun üstündedir. En çok toprağı taksim edilmiş en mamur yerlerimizde bile köylünün yarısına yakın bir miktarı topraksızdır. Başkalarına ait topraklar üzerinde çok fena şartlar içinde ve çok verimsiz olarak çalışmak mecburiyetindedir".

Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 23 - Köxüz Yayınları)Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 23 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Hiçbir vakit, hiçbir adamın malını zorla zaptetmek fikrinde değiliz. Fakat hiçbir surette köylüyü ilelebet topraksız kalmaya mahkûm eden dar çerçeve içinde bırakmaya razı olamayız. Toprağı köylüye dağıtmak meselesi medeni memleketlerin birer birer içinden geçtikleri rejim, tarımcıl denilen bir ilerleme safhası olmuştur."

Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 24 - Köxüz Yayınları)Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 24 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Cumhuriyet Türkiyesi, cihan yangınını çıkaran emperyalistler elinden milli varlığını kurtararak doğmuştur. İkinci bir cihan savaşından kazanacak hiçbir şeyi olmadığı için, iliklerine kadar barışçıdır.
Gerçi, her memleketin kendi varlığını dış düşmana karşı koruması en mukaddes hakkı ve vazifesidir. Bir ülkenin, savunma uğruna en ezici, yok edici silahlara başvurmaması yalnız cinnet değil, bir cinayettir de. Çünkü bu, köleliğe boyun
eğmek olur.

Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 25 - Köxüz Yayınları)Türkiye Ekonomi Politikası, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 25 - Köxüz Yayınları)
2 /