Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı Bütün Eserleri 11

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
0 beğeni  · 
158 gösterim
İlk baskısı 1935 yılında, "Marksizm Bibliyoteği Yayınları"nın 5. Kitabı olarak yapılmış. Daha 1935 yılında Türkiye İşçi Sınıfı'nın Nicelik ve Nitelikçe Varlığı'nı, dönemin istatistiklerine dayanarak açıklamış bu kitapçığın önemini anlatmaya gerek görmüyoruz.
1978 yılında "Çağrı Yayıncılık" tarafından ikinci baskısı yapılmış.
İlk yayınlanışından 73, ikinci yayınlanışından 30 yıl sonra "Bütün Eserler" dizisinde yeniden yayınlıyoruz.

Kitaptan 7 Alıntı

Abdullah SAFİDEMİR 
03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"En aşağı 9 amelesi olan ve beş beygir kuvvetinde motoru bulanan fabrikalar muamele vergisinden müstesnadırlar. İstanbul'daki fabrikaların mühim bir kısmı, gerek motorun kuvveti, gerek amele adedi itibarile bu miktardan üstündür. Ancak
son günlerde işi azalan ve büyük fabrikalarla rekabet edemeyen birçok imalâthaneler, belediyeye müracaat ederek motorlarını değiştirerek beş beygir kuvvetine indirdiklerini bildirmişlerdir. Belediye bu müracaatları yerinde tetkik ederek, hakikaten beş beygir kuvvetinde motorla eski motorun değiştiğini görürse, bunların ruhsatnamelerini tashih etmektedir. Motorlarını küçülten ve işçinin sayısını indirerek muamele vergisinden istisna edilmek hakkını kazananlar şimdiye kadar elliye
yakın imalâthanedir." (Akşam, 14.04.1935)

Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 11 - Köxüz Yayınları)Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 11 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Bilhassa amele meselesi sermaye kadar mühimdir" dediği zaman, bütün çiftlik sahipleriyle, yüksek memurlardan ibaret olan dinleyiciler, hep bir ağızdan, bu sözü: "Çok doğru, bravo! Sesleri" ile "alkışlamışlardı. (Zabıtlar, s.9-10) Aynı Kongrede hemen her söz alan, şöyle verip veriştiriyordu: "Suphi bey-Amele meselesi hayat meselesi demektir.

Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 20 - Köxüz Yayınları)Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 20 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Bu amele pamuk çapası için ve pamuk kozası devşirmesi için kullanılır. Senevi Adana'ya 30-40 bin kadar amele gelip, Şubattan, Kasım, Aralık'lara kadar kalır ve sonra memleketlerine dönerler." (Ziraat Encümeni mukarrerat (kararlar) raporu,
s.109-110)

Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 23 - Köxüz Yayınları)Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 23 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Bu gün 30-40 bin amele girdiği beyan olunan Çukurova mıntıkasında, yarın 100 bin amele girdiği zaman bunların ahvali sıhhiyesi (sağlık durumları) ne olacaktır?" (2.A.P.K.Z. s.121)

Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 23 - Köxüz Yayınları)Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 23 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Enerji, hammadde kaynakları ile, sürüm sahaları arasına dizilen bir sürü üretim, üleşim ve değiş tokuş şartları, kapitalist tekniğini şu veya bu bölgede, adeta doğal bir şekilde derler toplar. Bundan ilk ve ilkel mahiyette bir eşitsiz gelişim ve bu gelişim yüzünden sanayi yöreleri doğar.

Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 35 - Köxüz Yayınları)Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 35 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Osmanlı İmparatorluğunda pamuk ekimi 15. yüzyıldan beri başlar. Fakat, bu ilk pamuk ekimi kapalı, tabiî ekonominin bir parçası idi. Açık Pazar için pamuk ekimi, ancak Avrupa'daki Kapitalce gelişme yeryüzünde kat'i bir konağa vardığı
ve dünya üretiminde kendisine göre bir iş bölümü yarattığı, geri memleketleri müstemleke ve yarı müstemlekeleştirmeye başladığı zamanda, yani 17'inci ve 18'inci yüzyıl ile birlikte başlar. Ve o zamandan beri Türkiye'nin Bursa, İzmir, Adana mıntıkalarındaki ziraatı ihtisaslaşan bir ekim biçimini alır..."

Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 46 - Köxüz Yayınları)Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 46 - Köxüz Yayınları)
Abdullah SAFİDEMİR 
 03 Ağu 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kadın işgücü ucuz: "İşçi yevmiyesi gayet mütahavvil (değişken) olup 1913'te 4 ila 17,5 ve 1915'de 4 ila 19,6 kuruş arasında tehalüf ediyor (inip çıkıyor). 1913'te 7 şubede gündelik 10 kuruştan aşağı bulunuyor ki, bunlarda şekercilik, konservecilik, senayii nesciye (dokuma), sigara kâğıdı fabrikaları gibi en çok kadın işçi istihdam eden müessesattır. Tütün şubesinin de bu meyanda bulunması lâzımdır." "Herhalde en az yevmiye en çok kadın işçi kullanan ipek ve tütün fabrikalarında tediye olunuyor." (a.b.ç.) (a.k., s.23)

Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 49 - Köxüz Yayınları)Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Hikmet Kıvılcımlı (Sayfa 49 - Köxüz Yayınları)