Türkiye Nasıl Paylaşıldı?

·
Okunma
·
Beğeni
·
28
Gösterim
Adı:
Türkiye Nasıl Paylaşıldı?
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
192
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054635184
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
DBY Yayınları
XIX. yüzyıl başlarından itibaren iç ve dış etkenlerle dağılma sürecine giren Osmanlı İmparatorluğu, hâkimi olduğu geniş topraklarda Avrupa'nın büyük güçlerine karşı bilhassa diplomatik ve askerî nitelikleri ön plana çıkan bir var olma mücadelesi vermiştir. Yıkılışına kadar sürecek olan bu mücadele sırasında Osmanlı İmparatorluğu, kimi zaman 1856 Paris Kongresi'nde olduğu gibi Avrupalı büyük güçlerin himayesine girmiş, kimi zaman da bir an önce parçalanıp paylaşılması gereken bir ülke olarak görülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş toprakları üzerinde çıkarları bulunan üç büyük devlet, Rusya, İngiltere ve Fransa, imparatorluktaki Hıristiyan toplulukları kışkırtmak suretiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılma zeminini hazırlamışlardır. Bu devletlerden Rusya, Padişah III. Ahmed'in çağdaşı olan Çar I. Petro'dan (1672-1725) itibaren Balkanlara yakın ilgi duymuş, bu bölgeleri kendine bağlamak için her fırsatı değerlendirmiştir. İngiltere ise 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra, tüm XIX. yüzyıl boyunca uyguladığı Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçerek önce Ermenileri, daha sonra da Kürtleri ve Arapları ayrılıkçı fikirlerle ayaklandırmaya çalışmıştır. Fransa'nın da Mısır ve Suriye üzerindeki emelleri malumdur. 

Büyük devletlerin bu emellerine XIX. yüzyıl boyunca direnen Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşları'ndan (1912-1913) yenik çıkmasından sonra yüzlerce yıldır Türk toprağı olan Balkanları kaybederek dağılma sürecine iyiden iyiye girecektir. Paris Üniversitesi öğretim üyelerinden Paul Hourie tarafından Balkan Savaşları'nın hemen ardından kaleme alınan ve Tüccarzade İbrahim Hilmi tarafından Osmanlı Türkçesine çevrilen elinizdeki bu eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun Şark Meselesi kapsamında adım adım nasıl parçalanmaya doğru gittiğini ele alan orijinal bir kaynak niteliğindedir.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"... Emin olmalıyız ki, siyasi ve içtimai hayatımızda bu kararsızlık, zihinlerimizde bu cehalet bâki olacak olursa, Rumeli'nin başına gelen felaket ayniyle Anadolu'ya da intikal edecektir;çünkü aynı ihtiraslar Anadolu hakkında da geçerlidir."
Paul Hourie
Sayfa 14 - Tüccarzade İbrahim Hilmi 1913 yılı
Osmanlıların siyasî muvaffakiyetlerini akim bırakan başlıca sebep, Osmanlılarda cevval fikirli, siyaset ilmine vâkıf, siyaseti meslek edinmiş zekâların yetişememesidir. Avrupa'da Talleyrand'lara, Metternich'lere ve daha büyük siyasî ricale karşı Türkiye'de daima vasat dereceyi geçmeyen ve hatta çoğunluğu vasatın da altında bir zekâda siyasî rical memleketin mukadderatını idareye cüret etmişlerdir. Osmanlıların siyasî ve ilmî bütün felaketlerinin müsebbibi, siyasî ricalin cehaletidir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türkiye Nasıl Paylaşıldı?
Baskı tarihi:
2016
Sayfa sayısı:
192
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786054635184
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
DBY Yayınları
XIX. yüzyıl başlarından itibaren iç ve dış etkenlerle dağılma sürecine giren Osmanlı İmparatorluğu, hâkimi olduğu geniş topraklarda Avrupa'nın büyük güçlerine karşı bilhassa diplomatik ve askerî nitelikleri ön plana çıkan bir var olma mücadelesi vermiştir. Yıkılışına kadar sürecek olan bu mücadele sırasında Osmanlı İmparatorluğu, kimi zaman 1856 Paris Kongresi'nde olduğu gibi Avrupalı büyük güçlerin himayesine girmiş, kimi zaman da bir an önce parçalanıp paylaşılması gereken bir ülke olarak görülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş toprakları üzerinde çıkarları bulunan üç büyük devlet, Rusya, İngiltere ve Fransa, imparatorluktaki Hıristiyan toplulukları kışkırtmak suretiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılma zeminini hazırlamışlardır. Bu devletlerden Rusya, Padişah III. Ahmed'in çağdaşı olan Çar I. Petro'dan (1672-1725) itibaren Balkanlara yakın ilgi duymuş, bu bölgeleri kendine bağlamak için her fırsatı değerlendirmiştir. İngiltere ise 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra, tüm XIX. yüzyıl boyunca uyguladığı Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçerek önce Ermenileri, daha sonra da Kürtleri ve Arapları ayrılıkçı fikirlerle ayaklandırmaya çalışmıştır. Fransa'nın da Mısır ve Suriye üzerindeki emelleri malumdur. 

Büyük devletlerin bu emellerine XIX. yüzyıl boyunca direnen Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşları'ndan (1912-1913) yenik çıkmasından sonra yüzlerce yıldır Türk toprağı olan Balkanları kaybederek dağılma sürecine iyiden iyiye girecektir. Paris Üniversitesi öğretim üyelerinden Paul Hourie tarafından Balkan Savaşları'nın hemen ardından kaleme alınan ve Tüccarzade İbrahim Hilmi tarafından Osmanlı Türkçesine çevrilen elinizdeki bu eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun Şark Meselesi kapsamında adım adım nasıl parçalanmaya doğru gittiğini ele alan orijinal bir kaynak niteliğindedir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Kaan Panoptis
  • Ajanovič
  • Gülay Ömeroğlu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0