Türkiye Yahudileri

7,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
17 gösterim
Yahudiler ülkemize nereden ve ne vaziyette geldiler? Yaşanman, Osmanlı toplumu ile kaynaşmaları ve Osmanlı idaresinin müsamahakâr tavırlan ve arada çıkan sorunlan, en veciz şekilde ifade eden üstad Ziya Şakir'in kaleminden okuyacaksınız.
Osmanlı ile Musevi cemaati arasındaki ilişkilerinin tarihine baküırsa, zamanımızda çokça görülen ve kangren halini almış etnik ve dini çatışmalara çözüm yolları barındırdığı görülecektir.
Ömer Efeoğlu 
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 7/10 puan

Kitabı iki bölüme bölmüşler. Birinci bölümü Selim Okuyan'ın Filistin'in Gölgesinde Abdülhamit ve Theodor Herzl kitabından alarak, ön bilgilendirme yapmışlar. İkinci bölümde ise Millet mecmuasında 86. sayı ile 104. sayılar arasında Ziya Şakir'in yayınladığı Türkiye Yahudileri başlıklı tefrikaya yer vermişler. Ziya Şakir öncelikle inançlarından bahsetmiş ardından tarihe girişmiş.
Tarihte gittikleri her yerde kıyımlara, tehcirlere ve din değiştirme zorunluluğuna mecbur bırakılmış Yahudilerin Osmanlı topraklarına gelmesiyle huzur bulmasının kısaca anlatımı olmuş. Diğer kallavi tarih kitaplarından farkı Ziya Şakir'in tarihi roman tarzında yazma özelliği olmuş.
Çok detaylı olmamakla birlikte Padişahların Yahudilerle ilgili politikalarına da yer verilmiş ve zannımca kitabın en mühim konusu da bu olmuş. Ancak yine de bu konu için daha detaylı kitaplar okumak gerekebilir, bu kitap tek başına yeterli olmayacaktır.

Kitaptan 12 Alıntı

Ömer Efeoğlu 
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Hariçten gelen bu Siyonist cereyanına bir müddet Türk Yahudileri alaka göstermediler. Mukadderatlarını Türklerin mukadderatlarından ayırmak istemediler.

Türkiye Yahudileri, Ziya ŞakirTürkiye Yahudileri, Ziya Şakir
Ömer Efeoğlu 
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Yahudi kâhinlerinin çoğu Hz. Muhammed'e peygamberlik verilmeden önce, bir peygamberin geleceğine dair işaret ve delilleri kutsal kitap ve suhûflardan çıkarmış, bir kısmı kendi kabilesine de açıklamıştır.

Türkiye Yahudileri, Ziya ŞakirTürkiye Yahudileri, Ziya Şakir
Ömer Efeoğlu 
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Rumlar Yahudilerle bir türlü geçinemiyorlar. Yahudiler aleyhinde çıkardıkları şayiaları onları gözden düşürmeye çalışıyorlardı.

Türkiye Yahudileri, Ziya ŞakirTürkiye Yahudileri, Ziya Şakir
Ömer Efeoğlu 
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Yahudiliklerini itiraf etmekte ısrar edenler resmi makamlara teslim edilmiş. Bu makamlar yakaladıkları kişileri sırığa bağlayıp yakarak idam cezasını uygulamışlardır. Bu idamlar topluluk önünde ''Auto-de-fe'' (iman gösterisi) töreni şeklinde icra edilmiştir.

Türkiye Yahudileri, Ziya ŞakirTürkiye Yahudileri, Ziya Şakir
Ömer Efeoğlu 
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

1394'te Fransa'dan çıkarılan Yahudiler Yıldırım Beyazıt'ın merhametine iltica edip Edirne'ye yerleşmişlerdir. Fakat asıl muhacir kafilesi olarak Yahudiler 1492'den sonra gelmeye başlamışlardır. Türkiyeye gelen Yahudiler ll. Beyazıt'ın emriyle İstanbul ve Selanik'e yerleşmişlerdir.

Türkiye Yahudileri, Ziya ŞakirTürkiye Yahudileri, Ziya Şakir
Ömer Efeoğlu 
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Tıp alanında olan çağdaş gelişmelerin Osmanlı ülkesine taşınması ve 1727 tarihiyle başlatılan aşamasının aslında 13 Aralık 1943 tarihinde Yahudiler eliyle Osmanlı sınırlarına girmiş olmasıdır. Bu tarihte David ve Samuel İbn Nahmias kardeşler İstanbulda bir matbaa kurmuşlar ve Sefearad olan bu Yahudiler henüz İstanbula geleli bir yıl bile olmamışken bu matbaayı açmışlar. Bu matbaanın ardından ilk Ermeni matbaası 74 yıl sonra ilk Rum matbaası 134 yıl sonra Türkçe ilk basımevinin kuruluşu ise bu tarihten 234 yıl sonradır.

Türkiye Yahudileri, Ziya ŞakirTürkiye Yahudileri, Ziya Şakir
Ömer Efeoğlu 
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

ll. Abdülhamid döneminde Osmanlı Yahudi toplumu yönetimle herhangi bir sürtüşmeye girmediği gibi önemli gelişmeler de göstermemiştir.

Türkiye Yahudileri, Ziya ŞakirTürkiye Yahudileri, Ziya Şakir
Ömer Efeoğlu 
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

İkinci Beyazıt zamanında İstanbul Yahudileri matbaaları yirmi İbranice kitap basmışlardı. Bu eserlerin çoklarının kaplarında Sultan Beyazıt'ın gölgesi altında basılmıştır ibaresi vardı.

Türkiye Yahudileri, Ziya ŞakirTürkiye Yahudileri, Ziya Şakir
Ömer Efeoğlu 
13 Ağu 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 7/10 puan

Yahudiler artık Türk topraklarının feyzi ile yaşıyorlar; Türklerin bütün hayat ve servet membalarından bol bol istifade ediyorlardı.

Türkiye Yahudileri, Ziya ŞakirTürkiye Yahudileri, Ziya Şakir
2 /