Akış
Ara
Ne Okusam?
Giriş Yap
Kaydol

Türkiye'de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi

Hüseyin Yayman

Türkiye'de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi Gönderileri

Türkiye'de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi kitaplarını, Türkiye'de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi sözleri ve alıntılarını, Türkiye'de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi yazarlarını, Türkiye'de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi yorumları ve incelemelerini 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
İdari Reformun Türkiye Geçmişi
Türkiye özelinde yürütülen idari reform çalışmaları en başta, merkezi yönetimin gevşetilmesi hatta adem-i merkezi bir yönetim modeline geçilmesini arzularken bu talebin Osmanlı Devleti'nin son dönemine kadar vardığı bilinmektedir. Ancak ülkenin içinde bulunduğu koşullar bu talebin çok da doğru bir yaklaşım ve görüş olmadığını ortaya koyarken, bu talebin ülkenin üniter yapısını bozacağı yönünde ciddi bir kısım eleştiriler de getirilmiştir.
Sayfa 272