Türkiye'de Kamu Yönetimi

Hüseyin Yayman

Sözler ve Alıntılar

Tümünü Gör
Şinasi Aksoy
Liberalizm, sendikal faaliyetlerin serbest piyasa ekonomisi içinde serbestçe işleyişine engel olan bir durum yarattığına işaret etmekte, temelinde politik olduğunu ileri sürdükleri bu alanın sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Ekonomi dışı faaliyetlerin ekonomiye müdahalesinin bir çeşidi olarak yorumladıkları sendikal süreç, ücretlerin belirlenmesinde, değişen ekonomik koşullara uydurulmasındaki güçlüklerde, işe alma, işten çıkarma gibi uygulamalarda sendikal ağırlığın, üretim maliyetlerini gereksiz olarak yükselttiğini öne sürmektedirler.
Yeni Sağ
Niskanen’in bürokratik örgütlenmelerde örgütün parçalarını ayrılması, geleneksel yönetim-örgüt ilkelerinin belirttiğinin aksine, aynı işleri yapan birden fazla birimin oluşturulması, bu birimlerin birbirleriyle ve özel sektör kuruluşlarıyla rekabete açılması önerisi de bu bağlamda önem kazanmaktadır. Aslında yerinden yönetim diye adlandırabileceğiniz yapılanma özel sektörde ve genel olarak ekonomide görülen ve hizmet sektörünün genişlemesine paralel olarak gündeme gelen Post-Fordist yapılanmanın yaygın ve esnek yapılanma niteliğinin kamu kuruluşlarına yansıtılmasıdır. (...) Yerinden yönetimci bu görünüm altında oldukça güçlü bir merkezi ve hiyerarşik işleyişin korunduğu görülmektedir. (...) Çalışanın üstü tarafından yakından denetlenmesi hiyerarşik kanallar yerine amaçların gerçekleştirebilmesindeki başarı ve performans standartlarına göre bekleneni verip vermediğinin ağırlıklı bir şekilde denetlenmesi şekline dönüşmektedir. Dar bir şekilde kadro dışında -yönetici ve uzmanlar- örgütsel işleyiş git gide çoğu geçici olarak istihdam edilen okul dışı çalışan gençlerden, kadınlardan ve azınlık gruplarından oluşmakta, bu da doğal olarak sendika ve toplu pazarlık ve sözleşme ile benzeri örgüt içi uygulamaları erozyona uğratmaktadır. Böylece makro düzeyde sendika karşıtı yöneliş, örgütsel yapılanmalarda destek görmektedir.
Sayfa 557 - Şinasi AksoyKitabı okuyacak
100 öğeden 11 ile 20 arasındakiler gösteriliyor.