Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar

·
Okunma
·
Beğeni
·
18
Gösterim
Adı:
Türkiye'de Kapitalizmin Gelişmesi ve Sosyal Sınıflar
Baskı tarihi:
1989
Sayfa sayısı:
118
Format:
Karton kapak
ISBN:
3990000020187
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bağlam Yayınları
''İnsan Soyu'nun binlerce yıllık gelişim sürecinde, kapitalizm toplumların önüne kendisinden önceki bütün ekonomik, sosyal, politik ve kültürel ayak bağlarını silip süpürerek, tarihi ilerleten ve değiştiren bir güç olarak çıktı.

Feodal Batı Avrupa toplumlarının bağrından devrimci bir sınıf halinde tarih sahnesine yükselen burjuvazi, kapitalist üretim tarzında, üretimi sürekli değişikliğe uğratan, sosyal koşulları durmaksızın alt üst eden araçları buldu.

Çağdaş dünya sanayisini ve pazarını yaratan kapitalizme, en azından yarattığı bu büyük sıçrama dolayısıyla, insanlık tarihi çok şey borçludur. Schumpeter, kapitalizm'den bahsetmenin, bir gelişim ya da değişim olmadan söz açmak anlamını taşıdığını söyler.

Kapitalizmin durgun olmayan niteliği, özellikle sosyal bakımdan son derece önemli bir unsurdur. Bir toplumu ekonomik geriliğe mahkûm kılan nedenlerin başında, çokluk, içe kapalı, statik bir yapı gelir. Bu yapının kırılışı ve toplumda yeni dinamiklerin ortaya çıkışı, tarihsel olarak, dünyada kapitalizmin gelişimiyle paralel gitmiştir.

Schumpeter'in de belirttiği gibi, "Kaptalist mekanizmayı çalıştıran ve çalışmasını devam ettirten; yeni tüketim maddeleri, yeni üretim yöntemleri, yeni ulaşım metodları, yeni pazarlar, yeni endüstriyel örgütlenmelerin tipleri ve çeşitleridir. Bütün bunlar, kapitalist teşebbüs tarafından yaratılmıştır."