Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası

Hüseyin Yayman

Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası Gönderileri

Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası kitaplarını, Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası sözleri ve alıntılarını, Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası yazarlarını, Türkiye'nin Kürt Sorunu Hafızası yorumları ve incelemelerini 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Bir zamanar hemen hemen bütün Kürtler, kendilerini Osmanlı imparatorluğu'nun Müslüman tebaasının bir parçası olarak görüyordu. Bu Kürtlerin büyük çoğunluğu, ayrı bir ulusal kimlik bir yana, ayrı bir etnik kimliğin bile farkında değildi. Ayrı bir Kürt kimliğinin bilincine varan bir avuç eğitimli Kürt'ün lobi faaliyetine ve kampanyasına karşın, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetine karşı ilk isyanlar özünde büyük ölçüde aşiret kaynaklı ve bölgeseldi. Türkiye Cumhuriyetinin egemen etnik çekirdeğinin 1930'larda zoraki asimilasyon çabası, Kürtler arasında ayrı bir etnisite farklılığının artmasına yol açtı.
MHP'nin Kürt siyaseti
"Türklerle Kürtler bin senelik ortak din,ortak tarih ve ortak bir coğrafya neticesi olarak hem maddi, hem manevi surette birleşmişlerdir.Bugün ise ortak düşmanlar, ortak tehlikeler karşısında bulunuyorlar.Bu tehlikelerden ancak ortak bir azimle kurtulabilirler.O halde büyük bir kanaatle diyebiliriz ki bu iki milletin biribirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem siyasi bir borçtur.Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir,Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir."
Sayfa 353Kitabı okudu
Türk milliyetçilerinin Kürt sorununa yaklaşımı
Biz 900 yıldır kardeşiz. Benim yeğenlerim Kürt'tür. Kız kardeşim Kürt'le evli. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değildir. Alparslan Türkeş,1993
Sayfa 350Kitabı okudu
giriş
"Hangi boyutundan ele alırsak alalım,bugün gelinen noktada Kürt sorunu Türkiye için hem sürdürülmesi hem de yönetilmesi zor bir mesele haline gelmiştir."