Türkler - 21 Cilt Takım

·
Okunma
·
Beğeni
·
147
Gösterim
Adı:
Türkler - 21 Cilt Takım
Yazar:
Baskı tarihi:
Ekim 2002
Sayfa sayısı:
21000
Format:
Ciltli
ISBN:
9789756782331
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeni Türkiye Yayınları
Türkler, binlerce yıldan beri dünya tarihinde birinci derecede önemli rol oynamışlar; kurdukları devletler ve imparatorluklar ile çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüşler; hem siyasî bakımından hem de geliştirdikleri kültür ve medeniyet ile tarih sahasında yerlerini almışlardır. Ne yazık ki, Türkler hakkındaki araştırmaların ve yayınların yetersizliği sebebiyle bu konuda millî tarihimizde ve dünya tarihinde büyük bir boşluk bulunmaktadır. Türk tarihini, arkeolojik devirlerden itibaren ele alarak günümüze kadar inceleyen ve bütün Türkler bakımından topluca değerlendiren bilimsel araştırma ve yayınlar ise yoktur. Bunun için Türk Milleti'nin tarihini, kültür ve medeniyetini ortaya koyacak büyük bir araştırma projesinin daha fazla geç kalmadan gerçekleştirilmesi zorunluydu.

"Türkler" ile başlangıçtan günümüze kadar Türk Milleti'nin kurduğu devletlerin; inşa ettiği emsalsiz kültür ve medeniyetin; siyaset, teşkilât, toplum, ekonomi, düşünce, bilim, dil, edebiyat, kültür ve sanat açılarından bütün yönleri ile değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu proje, bugüne kadar bütün dünyada hazırlanmış en geniş kapsamlı ve katılımlı tarih araştırması projesidir. Hazırlık safhasında Türkiye'nin ve dünyanın Türkoloji ile ilgili bütün akademik çevreleri ile temas sağlanmış; projeye 48 ülkeden 589 bilim adamı ve araştırmacı çalışmaları ile iştirak etmiştir. Ayrıca Türkiye'den de 1721 bilim adamı ve araştırmacı projeye katkıda bulunmuştur. Türk Projesi, Türkiye'de yaşayan Türklerin olduğu kadar, bütün dünya Türklüğünün ve Türk Dünyası'nın da ortak tarihleri bakımından önemlidir.

Proje'de yer alan araştırma yazıları, bütünüyle orijinal, birincil kaynaklara, arkeolojik bulgulara ve arşiv belgelerine dayalı, daha önce hiçbir dilde yayınlanmamış, bilimsel ve akademik niteliktedir. Türkoloji, Türk Tarihi, Kültür ve Medeniyeti konularında dünyanın en değerli ve tanınmış bilim adamlarından meydana gelen "Yayın Kurulu" (Uluslararası Hakem Kurulu) son değerlendirmeleri yapmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Nihayet, 30 Kasım 1925 tarihli bir kanunla tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ve birtakım unvanların kullanılması yasaklanmıştır.
1938’de çıkan Cemiyetler Kanunu’yla din, mezhep ve tarikata dayanan cemiyetlerin kurulması kanunsuz sayılmıştır. Din propagandası yapma amacı ile siyasî parti kurulması da kanunsuz sayılmıştır. 1926 Ceza Kanunu’nun 163. maddesiyle dini siyaset aracı olarak kullanma eylemi yasaklanmıştır. Aynı kanunun 241. maddesi din görevlilerinin görevlerini yaparken devlet kanunları ve nizamlarına karşı söylev ya da dinî konuşma yapmalarının yasak olduğunu ortaya koymuştur.
1923 yılının Nisan ayında kadınları da adet olarak sayalım teklifine karşı büyük bir reaksiyon doğmuş, değil siyasî hakkı tanımak, bu saymaya dahi razı olmayan bir düşünce Meclise hâkim olmuştur.[27]
Damat Ferit 9 Mart 1919’da Webb’i ziyaret ederek, padişahın ve kendisinin bütün umutlarının önce Tanrı’ya sonra İngiliz hükûmetine bağlı olduğunu söylemişti.
Kolektif
15. Cilt, 76. Bölüm
Hürriyet ve İtilâf Partisi’nin ihmal edilmeyecek bir diğer ismi de Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’dir. “Meşrutiyet Devri’nin Mebusan Meclisinde uzun nutuklarıyla ve hazır cevaplığı ile tanınan bu din adamı, dini sıfatını geçim ve şöhret için ustaca kullanmasını bilmiştir. Damat Ferit Paşa hükûmetlerinde Şeyhülislâmlık yapmış, Ferit Paşa’nın Paris’e gittiği bir devrede kendisine Sadrazam vekilliği görevi verilmiştir. Anadolu harekatını eşkiya harekatı, bu harekatın önderi Mustafa Kemal Paşa’yı da baş şaki olarak gören Mustafa Sabri, düşmanın İzmir’den denize dökülmesi üzerine, Ermeni ve Rumlardan müteşekkil bir kuvvetle Türk ordusunun karşısına çıkılmasını Vahideddin’e teklif edecek kadar ulusal harekete düşmandı.[6] Bu arada onun, ulusal bağımsızlık savaşımızda milli varlığa düşman cemiyetlerden Teali-i İslam’ın kurucularından olduğu da unutulmamalıdır. İlk adı Cemiyet-i Müderrisin (Medrese Öğretmenleri Derneği) olan Teâli-i İslâm Cemiyeti’nin yönetim kurulunda, Mustafa Sabri (Başkan), İskilipli Mehmet Atıf (İkinci Başkan), Said-i Kürdi (Nursi) (İttihat ve Muhammediye Cemiyeti önderlerinden) bulunuyordu.[7] Teâli-i İslâm Cemiyeti, Kuva-yı Milliye aleyhinde bildiriler yayımlamıştır. Bildirilerden 16 Eylül 1919 tarihli İkdam gazetesinde yayımlananı çok etkili olmuş; Anadolu’da yer yer isyanlar çıkmıştır...[8]
İngiliz ve Fransız gazeteleri Yunanlarla alay eden yazılar yazdılar. Mesela, Le Petit Journal’deki koşu sporunun tarihi ile ilgili yazısında Prof. Mac Hamomill, mağlup Yunan ordusunun bozgun halinde kaçışını; “Yunanlılar savaşta kendilerine çok fayda sağlayan bu sporu severlerdi, geçenlerde de bunu ispatladılar”[78] diye yazdı.
Emperyalist Avrupa 1838-1914 yılları arasında uyguladığı dört politika ile Osmanlı İmparatorluğu’nu önce iflasa, sonra bozulmaya ve parçalanmaya, en sonunda yıkılmaya doğru sürüklemiştir.
Birincisi; 1838 Ticaret Antlaşması’nın başlattığı ticaret politikası,
İkincisi; 1854’te başlatılan borçlandırma politikası
Üçüncüsü; 1880’de başlayan yabancı sermaye yatırım politikası,
Dördüncüsü; gayrimüslim ve gayr-i Türkleri himaye ve isyana teşvik politikasıdır.
Arapların gerek para gerekse bağımsızlık vaatleri ile 400 yıl içinde yaşadıkları Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmaları elbette son derece üzücü bir olaydır. Ancak XIX. asrın ikinci yarısından itibaren gittikçe kuvvetlenen Arap milliyetçiliği ve Hıristiyan Arapların ayrılıkçı faaliyetlerinin bu gelişmede önemli bir rol oynadığını da söylemek mümkündür.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türkler - 21 Cilt Takım
Yazar:
Baskı tarihi:
Ekim 2002
Sayfa sayısı:
21000
Format:
Ciltli
ISBN:
9789756782331
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeni Türkiye Yayınları
Türkler, binlerce yıldan beri dünya tarihinde birinci derecede önemli rol oynamışlar; kurdukları devletler ve imparatorluklar ile çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüşler; hem siyasî bakımından hem de geliştirdikleri kültür ve medeniyet ile tarih sahasında yerlerini almışlardır. Ne yazık ki, Türkler hakkındaki araştırmaların ve yayınların yetersizliği sebebiyle bu konuda millî tarihimizde ve dünya tarihinde büyük bir boşluk bulunmaktadır. Türk tarihini, arkeolojik devirlerden itibaren ele alarak günümüze kadar inceleyen ve bütün Türkler bakımından topluca değerlendiren bilimsel araştırma ve yayınlar ise yoktur. Bunun için Türk Milleti'nin tarihini, kültür ve medeniyetini ortaya koyacak büyük bir araştırma projesinin daha fazla geç kalmadan gerçekleştirilmesi zorunluydu.

"Türkler" ile başlangıçtan günümüze kadar Türk Milleti'nin kurduğu devletlerin; inşa ettiği emsalsiz kültür ve medeniyetin; siyaset, teşkilât, toplum, ekonomi, düşünce, bilim, dil, edebiyat, kültür ve sanat açılarından bütün yönleri ile değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu proje, bugüne kadar bütün dünyada hazırlanmış en geniş kapsamlı ve katılımlı tarih araştırması projesidir. Hazırlık safhasında Türkiye'nin ve dünyanın Türkoloji ile ilgili bütün akademik çevreleri ile temas sağlanmış; projeye 48 ülkeden 589 bilim adamı ve araştırmacı çalışmaları ile iştirak etmiştir. Ayrıca Türkiye'den de 1721 bilim adamı ve araştırmacı projeye katkıda bulunmuştur. Türk Projesi, Türkiye'de yaşayan Türklerin olduğu kadar, bütün dünya Türklüğünün ve Türk Dünyası'nın da ortak tarihleri bakımından önemlidir.

Proje'de yer alan araştırma yazıları, bütünüyle orijinal, birincil kaynaklara, arkeolojik bulgulara ve arşiv belgelerine dayalı, daha önce hiçbir dilde yayınlanmamış, bilimsel ve akademik niteliktedir. Türkoloji, Türk Tarihi, Kültür ve Medeniyeti konularında dünyanın en değerli ve tanınmış bilim adamlarından meydana gelen "Yayın Kurulu" (Uluslararası Hakem Kurulu) son değerlendirmeleri yapmıştır.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitap istatistikleri