Türklerin Tarihi (Geçmişten Geleceğe)

·
Okunma
·
Beğeni
·
679
Gösterim
Adı:
Türklerin Tarihi
Alt başlık:
Geçmişten Geleceğe
Baskı tarihi:
2007
Sayfa sayısı:
672
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753388191
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Akçağ Yayınları
"Türklerin Tarihi" adlı bu çalışmayı, el kitabı niteliğinde ve uzmanlık alanı tarih olmayan aydınlar için hazırladım. Uzun insanlık tarihi içinde M.Ö. IV. binden, M.S. II. binli yıllara kadar izlenebilen Türk tarihini özetleyen bu çalışma insanların hayatının kısa, milletlerin hayatının ve serüvenlerinin çok uzun ve karmaşık olduğunu sergilemektedir. 16 büyük imparatorluk yanında yüzlerce büyüklü küçüklü devlet kuran türk milletinin mensuplarının geleceklerini plânlamaları, kültürlerini ve kendileri tanımaları için öncelikle kendi geçmişlerini bilmeleri gerektiğine inanıyorum.
672 syf.
Uzun soluklu bir kitap Tarihle ilgilenen kim varsa okumalı , ,sadece Türklerin değil birçok medeniyetin tarihi var . İki yıldır hala okuyorum , ve hep okuyacağım...
Yan yana hilâl şeklinde açılan yan kollar, kanatlarla çevirme hareketine girişerek, çembere aldıkları düşman güçlerini bir anda imha etmişlerdir. Bu savaş taktiği bütün Türk boylarında ve devletlerinde binlerce yıl hiç hatasız uygulanmıştır. 1071'de Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te uyguladığı bu savaş taktiği en başarılı örneklerden biridir. Gene bu savaş taktiği içinde küçük vurucu timlerin düşman üzerine devamlı vurup kaçarak uyguladıklani etkili darbeler de düşmanı şaşırtarak psikolojik olarak çökertmiş lerdir. Hunlar, Köktürkler, Oğuzlar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafindan da sürdürülen bu savaş taktikleri dünya savaş tarihinde önemli bir yere sahiptir.
İstemi Yabgu'nun yas töreni sırasında ittifakın yenilenmesi için gelen Bizans elçi heyetini Aral Gölü havalesinde Türkşad isimli yetkili bir komutan karşılamıştır. Türkşad, Bizans elçi heyetine memnuniyetsizliklerini ve Bizans'a güvenmediklerini sert bir biçimde söylemiştir:"Yalan söylüyorsunuz, on diliniz var ama hileniz tek. Köktürklerden kaçan Avarları Pannonia'ya yerleştirdiğinizi biliyoruz, hangi yüzle ittifak istiyorsunuz? Köktürk elçilerini, Kafkasya'nın tehlikeli yollarinda seyahat ettirdiğinizin farkındayız, Göktürkler Dinyeper, Tuna ve Meriç nehirlerinin nereden nereye aktıklarını bilirler. Alan ve Utugurlar/Ogur/Oğuzlar da Köktürlerle birliktedir. Bizans/Doğu Roma bunları hesaba katmalı ve doğudan batıya bütün kavimlerin efendisinin Köktürkler olduğunu artık iyice öğrenmelidir. İstemi Yabgu'nun büyük yası sırasında gelerek bizi rahatsız ettiniz ve töre gereği yüzlerinizi de bıçakla kesmediniz."
Kutlug Kağan, Tonyuyuk'a "Apa Tarkan" ünvanını vererek kendisine yardımcı tayin etmiştir. Tonyukuk, Köktürk Devleti'ni planlı bir şekilde güçlü teşkilatlara oturtarak gelecek için stratejiler geliştirmiştir.
Tarihlerinin başlangıcında Türklerin kendilerini hangi adla andıkları bilinmemektedir. Çin kaynaklarından başlamak üzere diğer milletler Türkleri çeşitli isimlerle kaydetmişlerdir. "Türk" kelimesinin ilk örnekleri Herodot Tarihi'nde, Targita/Tyrkae; Eski Tevrat'ta “Togarma"; eski Hint kaynaklarında "Turukha/Turuşka /Thrak"; Ön Asya çivi yazılı metinlerde "Turukku"; Çin kaynaklarında M.Ö. I.binlerde "Tik/Ti/Troia şekillerinde tespit edilmiştir.? Akad imparatorlarından, Naram-Sin'e ait M.Ö. 2200'lerde Anadolu'ya yapmış olduğu seferi anlatan ve "Şartamhari Metinleri" adıyla anılan raporda Anadolu'da savaştığı 17 kralı tek tek tanıtırken bunlardan birinin de "Türki Kralı İlşu-Nail" olduğu belirtilmektedir. Bu bilgiden ve arkeolojik bulgulardan günümüzden 3800 yıl önce Türklerin Anadolu'da bulunduklarını ve Türk adıyla anıldıklarını öğreniyoruz. Hint kaynaklarında Turkhara, Tuşara, Taşkara, Truska, onların imla ve telaffuzlarıyla Türk kelimesi karşılığında kullanılmıştır. Ön Asya'da Çivi yazılı kaynaklarda Turukkular, Tevrat'ın İsrail nüshasında Nuh Peygamberin torunu Yafes'in oğlunun adı bugün bizim telaffuzumuz gibi
"Türk"tür. "Türk" kelimesi, M.S. 420 tarihli Perslere ait bir metinde Altay kabileleri için kullanılmıştır. Yine 515 tarihli bir metinde cinsi sim olarak "türk-Hun" güçlü ve kudretli Hun anlamında kullanılmış tır. M.S. 7.-8. yüzyıllara ait Orhun Yazıtları'nın Türkçe kısmında bu günkü telaffuzu ile "Türk" şeklinde tek heceli şekli yanında iki heceli "Türük" de kullanılmıştır.
692 yılında II. Köktürk Devleti'nin tahtına Kutlug Kağan'ın, kardeşi Kapgan Kağan oturmuştur. Ağabeyi Kutlug Kağan'ın politikalarını devam ettiren Kapgan Kağan, 24 yıl süren hükümdarlığı döneminde Köktürk kağanları arasında en çok zafer kazanan, Çin'i en çok korkutan kağan olarak tanınmıştır. Bütün Türk boylarını birleştirerek Köktürk Devleti'ni ve ülkesini güçlendiren ve fatih anlamında "bögü"
sıfatıyla anılan Kapgan Kağan ve hizmetleri hakkındaki bilgiler Orhun anıtlarında Tonyukuk'un dilinden teferruatla anlatılmıştır.
Orhun-Selenga bölgesinde Türk birliğini sağlayan Kutluk Kağan'a memleketi ve milleti derleyip toplayan anlamında "El-tetris/İlteriş" ünvanı verilmiştir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türklerin Tarihi
Alt başlık:
Geçmişten Geleceğe
Baskı tarihi:
2007
Sayfa sayısı:
672
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753388191
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Akçağ Yayınları
"Türklerin Tarihi" adlı bu çalışmayı, el kitabı niteliğinde ve uzmanlık alanı tarih olmayan aydınlar için hazırladım. Uzun insanlık tarihi içinde M.Ö. IV. binden, M.S. II. binli yıllara kadar izlenebilen Türk tarihini özetleyen bu çalışma insanların hayatının kısa, milletlerin hayatının ve serüvenlerinin çok uzun ve karmaşık olduğunu sergilemektedir. 16 büyük imparatorluk yanında yüzlerce büyüklü küçüklü devlet kuran türk milletinin mensuplarının geleceklerini plânlamaları, kültürlerini ve kendileri tanımaları için öncelikle kendi geçmişlerini bilmeleri gerektiğine inanıyorum.

Kitabı okuyanlar 22 okur

  • Hasan
  • Rıdvan Tekin
  • Sedat Cansu
  • Volkan Polat
  • Murat altuğ
  • Sezer gülgar
  • Halil İbrahim Toprak
  • Mehmet Ali GÖK
  • Eda İŞLEK
  • Demet

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%44.4 (4)
9
%11.1 (1)
8
%11.1 (1)
7
%0
6
%33.3 (3)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0