Türklerin Yazılı Kültürü ve Edebiyatı

·
Okunma
·
Beğeni
·
78
Gösterim
Adı:
Türklerin Yazılı Kültürü ve Edebiyatı
Baskı tarihi:
Mart 2018
Sayfa sayısı:
416
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052070116
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Litteratur der Türken
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe Yayınevi
Baskılar:
Türklerin Yazılı Kültürü
Türklerin Yazılı Kültürü ve Edebiyatı
Toderini hem Avrupa'da yazılmış Türk tarihi, edebiyatı ve kültürüne ait kitapları elde etmiş hem de İstanbul'da kitapçılarda/sahaflarda bulduğu Farsça, Arapça el yazmalarını, İstanbul'da basılmış Türkçe eserleri satın almış ve onları incelemiştir. Ayrıca yazarın İstanbul'daki kütüphanelerde de çalıştığı eserdeki ifadelerinden anlaşılmaktadır.

Türklerin 18. yüzyıldaki kültür ve edebiyat dünyasının hem medreseleri, kütüphaneleri, matbaası ve bastıkları kitapları ile yarattıkları maddi kültür değerlerini hem de İstanbul ve İstanbul dışındaki medreselerde, diğer sosyal çevrelerde ve sarayda çeşitli bilim, müzik, sanat ve felsefeye dair öğretilerle oluşan zihinsel, ruhsal, insanî değerlerini bir bütün hâlinde Toderini'nin eserinde bulmak mümkündür. Eserde aynı zamanda İstanbul'daki sosyal ve ferdî yaşantılar, hayat tarzları hakkında da bilgi edinilebilir. Çünkü Toderini sadece İstanbul'daki medreseleri, kütüphaneleri, matbaayı ve onlarla ilişkili tarihî olayları anlatmamış, kendi yaşantılarını, tanıştığı yerli ve yabancı kişileri, onlarla kurduğu ilişkileri, kendi merak alanlarını da anlatan âdetâ bir hatıra kitabı da kaleme almıştır. İşte bu yüzden Toderini renkli anlatımlarla, hayattan alınmış çeşitli kesintilerle, enteresan gözlemlerle dolu bir eser meydana getirmiştir. Eser, mütercim Mehmet Serdar Bekar'ın emeği ile akıcı, saydam ve kolay anlaşılır bir üslûba sahiptir. Ayrıca Toderini samimi bir üslûp kullanmış, düşündüğünü açıkça ifade etmekten çekinmemiş ve objektif bir gözlemci olarak Türklerin örf ve âdetlerini, zihinsel yapılarını, hayat tarzlarını tespit etmiştir. Türkleri övmüş olmasına rağmen Toderini zaman zaman onları tenkit eden objektif tespitler de yapmıştır.
347 syf.
·Beğendi·7/10
Türklerin Yazılı Kültürü
15.05.2020
Osmanlı Türklerinin 14.-18.yylar arasında yazılı kültürleri üzerine kaleme alınmış bir deneme.
.
Üç bölümden oluşan eserin birinci bölümünde Türklerin fen ve dini bilimler üzerine yazdıkları,yararlanmak için Arapçadan ve Farsçadan çevirdikleri kitaplar,ikinci bölümünde İstanbul'daki kütüphane ve medreseler ,barındırdıkları kitaplar,üçüncü bölümünde ise Türk matbaacılığının geçirdiği evreler ve tabii İbrahim Müteferrika anlatılmıştır.
.
Topkapı Saray Kütüphanesi'ndeki Kitapların Listesi başlığı ile tüm kitaplar sıralanmış.
.
Voltaire hakkındaki yorumuna dair kararı yazarı iyi tanıyanlar versin.
.
İslam dini hakkındaki olumsuz cümlelerini de görmezden gelmekten başka yol yok maalesef.Ben katılmıyorum.
.
✏Kostantiniyye Tarihi : İstanbul'un fethinden sonra bir Türk yazarın(Katip Çelebi) kaleme aldığı ilk İstanbul tarihidir.
.
Yazım hatası : 185.Syf.
347 syf.
·7 günde·Beğendi·Puan vermedi
Toderini Osmanlı ülkesine yolu düşmüş bir garip İtalyan zat. Tarihte bu tür vakalara çok tesadüf edilir, Kubilay Han'ın sarayında da İtalyan tüccarların yer aldığı, bunların ticarette kullanıldığı malumdur. Hasılı kelam bu İtalyanlar eski dünyanın tüccar halklarındandır dolayısıyla her yerde görülmeleri doğal karşılanmalı.

Toderini Venedik sefaret heyeti ile uzun yıllar Asitane'de ikamet eder ve yerli ahali ile saraylı birkaç dost ile kaynaşma fırsatı bulur. 18. yüzyıl gibi Osmanlı'nın çöküşe adım adım ilerlediği bu tarihlerde, İstanbul'un haşmeti hâlâ hissedilir durumdadır ve Toderini buradaki garip şark ağırlıklı kültür çevresinden etkilenir. Zaten ilme meraklı bir zat-ı muhterem olduğu için İstanbul yıllarında Türklerin Yazılı Kültürü'nü tedkik etmeğe başlar.

Türklerin Yazılı Kültürü eseri Toderini'nin tedkikatları neticesinde üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm Türklerin akademiya'da(medarisde) hangi ilimleri tahsil ettiklerini izaha çalışan girizgâh bölümüdür. Arkasından daha uzun bir bölüm olarak payitahttaki medreseler ve kütüphaneler sıralanır. Toderini'nin buralardaki Eski Yunan yazmaları ile meşgul olmak istediği ve bunların Türk kütüphanelerinde bulunduğuna duyduğu şaşkınlık okuyucudan gizlenmez. Ayrıca bölüm boyunca bir yandan Ragıp Paşa gibi ilme meyyal idarecilerin çalışmalarını ve bilhassa Türklerin musiki sahasında icra ettikleri usuller ve bunların Avrupa musikisi ile kıyası yer alır.

Toderini elbette ki bir Avrupalı gözü ile payitahtı ve Türk-Müslüman kültürünü incelemeye çalışmıştır. Söylediği birkaç üslupsuz söze takılıp kalmamak gerek.
347 syf.
·32 günde·Beğendi·10/10
Okuması biraz zaman aldı benim için ancak bitirdim eseri. Gerçekten yazar o zamanların şartları içerisinde elinden geldikçe objektif davranmış ve olması gerekeni hakkını teslim ederek okuyucuya sunmuştur. Gerçi özellikle din açısından Hıristiyanlığın İslam alimleri tarafından yanlış ve değiştirilmiş şekilde eleştirileri karşısında cevap vermeden duramasa da yazar tüm samimiyeti ile ecdadın kültür ve sanata olan hassasiyetini bizlere yansıtmayı başarmıştır. Tavsiye eserlerim arasındaki yerini aldı. İyi okumalar.
İstanbul'da ilk zamanlardan itibaren şiirden hoşlanan ve kendileri de mükemmel dizeler döktüren birçok sultan gelip geçmiştir; hatta bazıları inanılmaz bir güzelliktedir.
Durma, dök meyi kadehime; yudum yudum içmek istiyorum o içkiyi; başlangıçta tehlikesiz sanmıştım bu aşkı, ama şimdi açtığı dertleri yatıştırmak istiyorum.
Giambattista Toderini
Sayfa 106 - Yapı Kredi Yayınları
İlimleriyle tüm dünyaya ün salan Mısır, Kalde, Yunanistan, Latium gibi memleketler inanılmaz bir batıl inanç içinde müneccimliği de geliştirmişlerdir.
Türk beyleri, içoğlanları, enderun ve saray ahalisi diğer milletlerin edep ve nezaketinden daha üstün bir davranış nezaketiyle yetiştirilmiştir.
Türkler, Muhammed'in yararlı bir ilim olarak değerlendirdiği tıbba çok önem verir ve bu ilimle uğraşanları bilge ve filozof anlamına gelen "hekim" diye adlandırarak onurlandırırlar.
Giambattista Toderini
Sayfa 73 - Yapı Kredi Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türklerin Yazılı Kültürü ve Edebiyatı
Baskı tarihi:
Mart 2018
Sayfa sayısı:
416
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052070116
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Litteratur der Türken
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yeditepe Yayınevi
Baskılar:
Türklerin Yazılı Kültürü
Türklerin Yazılı Kültürü ve Edebiyatı
Toderini hem Avrupa'da yazılmış Türk tarihi, edebiyatı ve kültürüne ait kitapları elde etmiş hem de İstanbul'da kitapçılarda/sahaflarda bulduğu Farsça, Arapça el yazmalarını, İstanbul'da basılmış Türkçe eserleri satın almış ve onları incelemiştir. Ayrıca yazarın İstanbul'daki kütüphanelerde de çalıştığı eserdeki ifadelerinden anlaşılmaktadır.

Türklerin 18. yüzyıldaki kültür ve edebiyat dünyasının hem medreseleri, kütüphaneleri, matbaası ve bastıkları kitapları ile yarattıkları maddi kültür değerlerini hem de İstanbul ve İstanbul dışındaki medreselerde, diğer sosyal çevrelerde ve sarayda çeşitli bilim, müzik, sanat ve felsefeye dair öğretilerle oluşan zihinsel, ruhsal, insanî değerlerini bir bütün hâlinde Toderini'nin eserinde bulmak mümkündür. Eserde aynı zamanda İstanbul'daki sosyal ve ferdî yaşantılar, hayat tarzları hakkında da bilgi edinilebilir. Çünkü Toderini sadece İstanbul'daki medreseleri, kütüphaneleri, matbaayı ve onlarla ilişkili tarihî olayları anlatmamış, kendi yaşantılarını, tanıştığı yerli ve yabancı kişileri, onlarla kurduğu ilişkileri, kendi merak alanlarını da anlatan âdetâ bir hatıra kitabı da kaleme almıştır. İşte bu yüzden Toderini renkli anlatımlarla, hayattan alınmış çeşitli kesintilerle, enteresan gözlemlerle dolu bir eser meydana getirmiştir. Eser, mütercim Mehmet Serdar Bekar'ın emeği ile akıcı, saydam ve kolay anlaşılır bir üslûba sahiptir. Ayrıca Toderini samimi bir üslûp kullanmış, düşündüğünü açıkça ifade etmekten çekinmemiş ve objektif bir gözlemci olarak Türklerin örf ve âdetlerini, zihinsel yapılarını, hayat tarzlarını tespit etmiştir. Türkleri övmüş olmasına rağmen Toderini zaman zaman onları tenkit eden objektif tespitler de yapmıştır.

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • İsmail Yıldırım

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0