Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak

·
Okunma
·
Beğeni
·
3.912
Gösterim
Adı:
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak
Baskı tarihi:
Temmuz 2017
Sayfa sayısı:
88
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051551975
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Ziya Gökalp Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak kitabında, Tanzimat'ın ilanından itibaren Osmanlı Devleti'nde tartışılan üç ayrı fikir akımı üzerinde durmuştur: Türkçülük, İslamcılık ve medeniyetçilik. Gökalp, devletin ve milletin kurtuluşunu bu üç fikrin uzlaşmasında aramış; İslamcılık ve medeniyetçilik dü­şüncelerini, Türkçülük düşüncesini daha da zenginleştire­cek bir vasıta olarak görmüştür. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Ziya Gökalp'ın zengin bilgi birikiminden hareketle bir sistem içerisinde sunduğu düşüncelerinin özeti mahiyetindedir. Kitapta, Türk milletinin ve devletinin XX. yüzyılın ilk çeyre­ğinde yaşadığı sorunlarına dair yazarın ortaya attığı çözüm önerileri yer almaktadır. Benzer sorunların günümüzde daha da şiddetli bir şekilde yaşandığı düşünülürse, Ziya Gö­kalp'ın fikirlerinin ve çözüm önerilerinin bugün için ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
 
88 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10
Türkleşmek ve İslamlaşmak birbirinden ayrılmadığı sürece Muasır seviyelere ulaşmak zor olmayacaktır. Bize bu yolu gösteren ve uygulayan Mehmet Ziya Gökalp'e Allah'tan rahmet diliyorum.
88 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10
"Milletini tanı, ümmetini tanı,medeniyetini tanı."
Derslerime yardımcı olması için okudum iyi ki de okumuşum.Rahmetle anıyorum Ziya Gökalp'i.Türkiyede ilk sosyoloji akımını başlatan insan.Fikir adamı.
88 syf.
·Beğendi·10/10
Ötüken yayınlarının baskısını okudum.Kelimelerin anlamlarının parantez içerisinde verilip kitabın orijinalliğinin bozulmaması çok hoş.İçeriğe gelirsek fikir yapınızı geliştirmeniz de çok katkı sağlayabilecek bir kitap.Önemli yerlerin altını çiziyordum ki bir bakmışım bütün kitabı çizmişim.Okuyun!Karşıt görüşlü olsanız da okuyun!Bir de Türkçülüğe Gökalp 'in çerçevesinden bakın!
88 syf.
·3 günde·Beğendi·9/10
Sevgili kardeşim Türkiye Cumhuriyetinin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi fikirlerle beslendiğini anlamak için bu eseri mutlak okumalısın. Yazınsal olarak zaman zaman kavramları ve cümleleri anlayamayabilirsiniz ama özü itibariyle de kavrayabileceğinizden eminim. Doğru işler yapıldıktan sonra Türklüğün İslamın ve Çağdaşlığın nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu kavramış olacağız bu eser sayesinde.
88 syf.
·10/10
Ziya Gökalp'in bu önemli eseri 11 ayrı makalesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Bu yüzden kitabı sıra dahilinde okumadım. Ziya Gökalp kendi döneminde etkin olan üç akım olan Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık akımları hakkında görüşlerini bize aktarıyor. Bu üç akımdan elbette Türkçülük akımının temsilcisi olan Gökalp diğer iki akımı da Türkçülük potasında birleştirme amacı taşıyor. Benim özellikle değinmek istediğim nokta ise Ziya Gökalp'in lisan konusundaki düşünceleridir. Lisan ona göre bir milleti oluşturan en önemli unsurdur ve bir milletin bağımsızlığı ancak lisanının bağımsızlığı ile mümkündür. Bu, lisanı başka lisanların boyunduruğundan kurtarmak ile gerçekleşebilir. Türkçe, yüzyıllar içinde Arapça ve Farsça'nın etkisi altında kalarak birçok yabancı kelimenin yanında kendi gramer yapısına aykırı olan birtakım terkipleri de bu dillerden ithal etmiştir. Ziya Gökalp'e göre dilin bağımsızlığı Türkçe'nin bu yabancı unsurlardan kurtulması ile gercekleşebilir. Ama Gökalp asla bir toptancılığa ya da dilde ırkçılığa düşmez. Arap ve Fars medeniyetlerinden aldığımız terimlere ve artık her ne kadar yabancı kökenli olsalar da yüzlerce yıl içinde Türkçeleşmiş sözcüklere dokunulmamasını ister. Çünkü bu durumda Türkçe inanılmaz bir kavram fakirliğine ve anlam karmaşasına sürüklenecektir. Ne yazık ki bu iki durum onun isteği hilafına gerçekleşmiştir. Ortak terimler yapay Türkçe sözcüklerle değiştirilmiş, Türkçeleşmiş sözcüklerin yerine hiç gereği yokken yine yapay Türkçe sözcükler konulmaya çalışılmıştır. Bunun sonucunda ise daha 30 yıl önce ve anlaşılabilir bir Türkçe ile yazılmış eserler bile okunamaz hale gelmiştir. Bu olumsuz durumun etkileri bugün de sürmektedir. Bir felsefe ya da dilbilim kitabı okumak istediğinizde bu bilimlere ait yapay bir Türkçe ile olusturulmus bir jargon ile karşılaşırsınız. Bu okumak istediğiniz eseri anlayabilmenizi engelleyen büyük bir sorun olarak karşınıza çıkar. Atatürk döneminde belki millileşme ve batılılaşma adına başlanılan bu dilde sadeleşme akımı bir noktadan sonra çığrından çıkmaya başlamıştır. Bunu farkeden Atatürk, tüm dillerin Türkçeden ortaya çıktığı gibi bilimsel açıdan zayıf bir görüşü savunan güneş-dil teorisiyle yabancı sözcük düşmanlığını da sonlandıracak bir adım atmıştır. Ama bu teorinin zayıflığı bu adımı etkisiz kılmış, dilde sadeleşme Atatürk'ün ölümünden sonra tüm hızıyla devam etmiş ve etkisini günümüze kadar sürdürmüştür. Ziya Gökalp'in bu kitaptaki dil konusundaki görüşleri dikkate alınsaydı Türkçemizin durumu şu an bambaşka olabilirdi.
88 syf.
·17 günde·Beğendi·7/10
Türk kimliği , yeni Türk devleti ve dış Türkler ile ilgili güzel tespitler ve önerilerin olduğu bir eser. Türkçülüğün Esaslarina takviye diyebiliriz
109 syf.
·9 günde·Beğendi·Puan vermedi
Uzun zaman sonra okuduğum en lezzetli kitap..tüm kitap çok açık bir dille yazılmış ve her şey çok mantıklı..içeride,bazı kavramların aslında ne anlama geldiklerini okuyacaksınız..bilhassa tavsiye ediyorum.
88 syf.
20. yüzyıldan itibaren devam eden karışıklığa en objektif şekilde yaklaşan Ziya Gökalp,Türkleşmek İslamlaşmak ve Muasırlaşmak kitabında hangi doğrultuda hareket etmemizi bildiriyor.Türkçülüğün,İslam'ı ve muasırlığı içerisinde barındıran ve bu iki mefküreyi birbirinden ayırmadan gerçek anlamda Türk olunabileceğini anlatıyor.
Ayrıca hedef olan Turan için de tüm Türklerin aynı hars ile yoğrulup,dünya medeniyetini teşkil etmelerini savunuyor.Aynı hars ile yoğrulabilmenin de en büyük çaresi olarak da tüm Türk boylarının arı bir Türkçe ile konuşmalarını ön görüyor...
120 syf.
·4 günde·Beğendi·10/10
Ziya Gökalp şüphesiz ülkenin kuruluş dönemine ışık tutan büyük fikir babasıdır. Osmanlıcılık fikrinin tutamayacağını görmüş ve dönemin yayılmış milliyetçilik akımına karşı ortaya bir Türk-İslam sentezi koymaya gayret göstermiştir. Elbette milliyetçilik 89 devriminden sonra gelişiyor. Ancak Osmanlı egemen sisteminin, özellikle ıslahat ve Tanzimat fermanlarıyla sağlamaya çalıştığı birleştirici, bütünleştirici Osmanlıcılık fikrinin etkisinin fazla olamaması belki de fikirlerinin oluşmasında en temel etken oluyor. Bunun sonucunda ortaya koymaya çalıştığı Türk-İslam ülküsünü temellendirirken bunu muasır medeniyetle harmanlamaya çalışıyor. Peki muasır medeniyet nasıl oluşur? Ona göre; ilim olarak doğunun önüne geçen batı medeniyetinin tekniğini alarak. Sonuç olarak ortaya koymaya çalıştığı ise Türk-İslam çatısı altında batı medeniyetiyle harmanlanmış bir devlet ülküsü.
Biz okuyucuya ise günümüz Türkiyesini hesaba katarak şunu sormak kalıyor; Türk-İslam düşüncesinin şekillenmesinde doğunun geleneğini, Batı'nın ilmini almak ne derece doğrudur? Bunların hepsi bir arada harmanlanabilir midir? Batı geleneklerinden soyutlanmış bir batı ilmi tam olarak etkili olabilir mi? Bunun yanıtını yine okuyucu kendisi vermeye çalışacak. Ziya Gökalp ortaya koyduklarıyla Atatürk'ün de fikirlerinin şekillenmesinde şüphesiz etkili olmuştur. Cumhuriyet döneminin temelinde yatan düşünce sisteminin köklerini Gökalp anlamamıza yardımcı oluyor.
Son olarak; Türk devriminin fikir temellerini anlamak için okunması gereken eser.
88 syf.
·Beğendi·10/10
Türk olan kimsenin okuması gereken bir kitap ki aynı şekilde Türk gençliği yani bizler Ziya Gökalp'i anlasaydık böylesine bir kimlik bunalımı yaşamazdık sanırım...
88 syf.
·Beğendi·10/10
Ziya Gökalp bu eserinde Osmanlı Devleti’nde tartışılan üç konuya değinmiş.Bunlar Türkleşmek,İslamlaşmak,Muasırlaşmak konularıdır.İçinde bulunan her bölümde,kurtuluşumuz olacak ve bu üç önemli konuyu kuvvetlendirecek çözüm önerileri sunduğu makalelere yer verilmiş.Ziya Gökalp çok kıymetli bir düşünce adamı ve çok kıymetli bir mefkûrenin öncülerindendir.
Kitabın konu başlıkları;
1:Üç Cereyan
2:Lisan
3:Anane ve Kaide(Gelenek ve Kural)
4:Hars(Kültür)Zümresi,Medeniyet Zümresi
5:Türklüğün Başına Gelenler
6:Terbiye(Eğitim)
7:Mefkûre(Ülkü)
8:Türk Milleti ve Turan
9:Millet ve Vatan
10:Milliyet Mefkûresi
11:Milliyet ve İslamiyet
bunlardan oluşuyor.
Kitapta bahsedilen sorunlar günümüzde de yaşandığından dolayı Ziya Gökalp'in muhteşem bir öngörü sahibi olduğunu söyleyebiliriz.Sunduğu çözümlerin günümüzde dikkate alınması da kendinin de belirttiği gibi bizi muasır bir devlet haline getirecek ve İslamiyet-Türkçülük-Medeniyet üçlüsünün aynı anda yürütülebileceğini gösterecek.
"Cermenlik" ülküsü, Prusya'nın Napolyon ordusu tarafindan ayaklar altında çiğnendiği büyük felaket anında coşarak ortaya çıktı. O zamana kadar, "Ulusum insanoğludur, yurdum yeryüzü," diyen filozof Fichte bile o anda iliklerine kadar Cermen olduğunu duydu ve duyurdu.
Yeni mefhumlar (kavramlar) asrın, ıstılahlar ümmetin, lügatler (kelimeler) milletin natıkasıdır (konuşma gücü).
Türkçe içtimai (sosyal) vicdanlarımızın bu üç safhasına tamamıyla muntabık (uygun) hassas bir ayna olmadıkça teşekkül ve tekemmül etmiş (oluşmuş ve gelişmiş) bir lisan sayılmaz.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak
Baskı tarihi:
Temmuz 2017
Sayfa sayısı:
88
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051551975
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Ziya Gökalp Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak kitabında, Tanzimat'ın ilanından itibaren Osmanlı Devleti'nde tartışılan üç ayrı fikir akımı üzerinde durmuştur: Türkçülük, İslamcılık ve medeniyetçilik. Gökalp, devletin ve milletin kurtuluşunu bu üç fikrin uzlaşmasında aramış; İslamcılık ve medeniyetçilik dü­şüncelerini, Türkçülük düşüncesini daha da zenginleştire­cek bir vasıta olarak görmüştür. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Ziya Gökalp'ın zengin bilgi birikiminden hareketle bir sistem içerisinde sunduğu düşüncelerinin özeti mahiyetindedir. Kitapta, Türk milletinin ve devletinin XX. yüzyılın ilk çeyre­ğinde yaşadığı sorunlarına dair yazarın ortaya attığı çözüm önerileri yer almaktadır. Benzer sorunların günümüzde daha da şiddetli bir şekilde yaşandığı düşünülürse, Ziya Gö­kalp'ın fikirlerinin ve çözüm önerilerinin bugün için ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
 

Kitabı okuyanlar 532 okur

  • Böngebay
  • Senem Coşkun
  • Umay Vurucu
  • Seyfeddin Akdöl
  • mkataay
  • Marius Jacob
  • Zeynep Kartav
  • Cahit
  • Ali Buyankara
  • Rasim Fatih SOYSAL

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%4.5
14-17 Yaş
%7.9
18-24 Yaş
%30.3
25-34 Yaş
%33.7
35-44 Yaş
%12.4
45-54 Yaş
%6.7
55-64 Yaş
%1.1
65+ Yaş
%3.4

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%42.3
Erkek
%57.7

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%40.4 (57)
9
%17 (24)
8
%16.3 (23)
7
%9.9 (14)
6
%1.4 (2)
5
%1.4 (2)
4
%0.7 (1)
3
%0
2
%0
1
%4.3 (6)