Türk'ün Romanı

·
Okunma
·
Beğeni
·
33
Gösterim
Adı:
Türk'ün Romanı
Baskı tarihi:
Aralık 2018
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059490344
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ceren Yayınevi
Memlekette birçok kitaplar neşrediliyor; bunların hepsi de mânâsız birtakım hayâllere, tasavvurlara dayanıyor. Ne yazanlar ve ne de okuyanların istifâdesi yok.

Tahrîbatı ise fazla! Bilhassa mütercim romanların müthiş tesîrlerinden bahsetmek istemiyoruz. Bu kitaplar, her okuyanın dimâğını zehirli bir takım hissiyat ile ve ekseriya hırsızlık, cinâyet gibi vâkıalarla işgal ediyor. Bu vâkıalardan heyecana gelen insanın ne kadar yorulduğu şâyân-ı tetkik bir meseledir. Herhâlde lüzumsuz, faydasız kitaplar.

Matbûatın bu gibi eserler ile dolması, Türklerin mâzîleri hakkında yazılacak kitaplara bir köşe bile bulunmuyor, yayımcılar, bu kitapların satılmayacağından bahsederek muharrirlerin teşebbüslerini kırıyorlar. Bu felâket değildir de nedir?

Fakat biz bu boykotaja mukavemet etmek için meydan-ı tahrîre atılıyoruz. Bazı şark eserlerinden mütâlaa ettiğimiz Türk hayatı hakkında birçok faydalı malûmat topladık. Bunları roman usulüne göre tasnif ederek: “Târihî Roman Silsilesi” teşkil ettik.

İlk kitabımız, Osmanlı Türklerinin Asya’dan Avrupa’ya hicret ettikleri hakkındaki vakâyiʿe müsteniddir.

Ümit ederiz ki rağbet bulur.

“ Dünyayı zapt etmek için bir Türk ordusunun başında bulunmak kâfidir. Fakat eski Türklerin ahlâklarına mâlik bir ordusu olmalıdır ki Atilla’nın, Cengiz’in, Timur’un seferleri tekrar edilebilsin! ”

- Napolyon-
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Türk'ün Romanı
Baskı tarihi:
Aralık 2018
Sayfa sayısı:
96
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059490344
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ceren Yayınevi
Memlekette birçok kitaplar neşrediliyor; bunların hepsi de mânâsız birtakım hayâllere, tasavvurlara dayanıyor. Ne yazanlar ve ne de okuyanların istifâdesi yok.

Tahrîbatı ise fazla! Bilhassa mütercim romanların müthiş tesîrlerinden bahsetmek istemiyoruz. Bu kitaplar, her okuyanın dimâğını zehirli bir takım hissiyat ile ve ekseriya hırsızlık, cinâyet gibi vâkıalarla işgal ediyor. Bu vâkıalardan heyecana gelen insanın ne kadar yorulduğu şâyân-ı tetkik bir meseledir. Herhâlde lüzumsuz, faydasız kitaplar.

Matbûatın bu gibi eserler ile dolması, Türklerin mâzîleri hakkında yazılacak kitaplara bir köşe bile bulunmuyor, yayımcılar, bu kitapların satılmayacağından bahsederek muharrirlerin teşebbüslerini kırıyorlar. Bu felâket değildir de nedir?

Fakat biz bu boykotaja mukavemet etmek için meydan-ı tahrîre atılıyoruz. Bazı şark eserlerinden mütâlaa ettiğimiz Türk hayatı hakkında birçok faydalı malûmat topladık. Bunları roman usulüne göre tasnif ederek: “Târihî Roman Silsilesi” teşkil ettik.

İlk kitabımız, Osmanlı Türklerinin Asya’dan Avrupa’ya hicret ettikleri hakkındaki vakâyiʿe müsteniddir.

Ümit ederiz ki rağbet bulur.

“ Dünyayı zapt etmek için bir Türk ordusunun başında bulunmak kâfidir. Fakat eski Türklerin ahlâklarına mâlik bir ordusu olmalıdır ki Atilla’nın, Cengiz’in, Timur’un seferleri tekrar edilebilsin! ”

- Napolyon-

Kitap istatistikleri