Tutarsızlığın Tutarsızlığı

8,5/10  (2 Oy) · 
5 okunma  · 
3 beğeni  · 
617 gösterim
İbn Rüşd Batı’yı etkileyen İslam filozoflarının başında gelir. Bir yandan felsefe, tıp ve astronomi, bir yandan da İslam düşüncesi ve hukuk alanlarında klasik sayılacak eserler vermiştir. Latin Ortaçağı’nı etkileyen İbn Rüşd, doğa felsefesinden psikolojiye, bilgi ve varlık ilişkisinden din felsefesine kadar çeşitli alanlardaki özgün görüşleriyle Aristo’nun yalnızca sadık bir takipçisi olmadığını göstermiştir. Elinizdeki kitap, Gazâli’nin Filozofların Tutarsızlığı (Tehâfütül’l-Felâsife) adlı yapıtında filozoflara yönelttiği eleştirilere ve İbn Sina’dan aktardığı görüşlere, İbn Rüşd tarafından getirilen çözümleme ve itirazlardan oluşmaktadır.

Tutarsızlığı Tutarsızlığı: Karşı çıkarken ustaca, desteklerken açık gönüllülükle ortaya serilen felsefi tezler manzumesi…
 • Baskı Tarihi:
  2000
 • Sayfa Sayısı:
  480
 • ISBN:
  9786053541615
 • Orijinal Adı:
  Tehafütü't-Tehafüt
 • Çeviri:
  Muharrem Hilmi Özev
 • Yayınevi:
  Bordo Siyah
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 4 Alıntı

Yumurta dıştan bir güçle kırılırsa yaşam son bulur, içten bir güçle kırılırsa yaşam başlar; zira sahih dönüşümler hep içten gelir. İbn Rüşd

Tutarsızlığın Tutarsızlığı, İbn RüşdTutarsızlığın Tutarsızlığı, İbn Rüşd

Bir şeyin yokluğu ortadan kalkınca, onu bu şeyin varlığı izler; varlığı ortadan
kalkınca da, yokluğu söz konusu olur. Yokluğun kendisi varlığa dönüşemeyeceği
ve varlığın kendisi de yokluğa dönüşemeyeceği için, bunları kabul eden kendilerinden
başka bir üçüncü şeyin bulunması zorunludur, "imkân" la, "oluşma" ile ve
"yokluk niteliğinden varlık niteliğine dönüşme" ile nitelendirilen işte bu üçüncü şeydir;
çünkü yokluk, ne oluşma ile ne de değişme ile nitelendirilebilir.

Tutarsızlığın Tutarsızlığı, İbn RüşdTutarsızlığın Tutarsızlığı, İbn Rüşd

Filozoflar derler ki: Allah'm ilk olduğu söylendiği taktirde, bu o'nun
kendisinden sonra gelen varlıklarla ilişkisi olması anlamına gelir.
Eğer Allah'ın ilke olduğu söylenirse, bu, kendisinden başkasının varlığının
kendisinden geldiğine ve kendisinin onun nedeni olduğuna işarettir. Dolayısıyla
böyle bir şey de, O'nun neden olduğu şeylerle ilişkisi bulunması anlamına
gelir.
Eğer "Allah var olandır” denirse, bu "Allah bilendir” anlamına gelir.
Eğer Allah’ın bir töz olduğu söylenirse, bunun anlamı da, O’nun bir dayanağı
bulunmaksızın var olmasıdır ki, bu da olumsuzluk demektir.
Eğer O'nun öncesiz olduğu söylenirse, bunun anlamı, başlangıçtaki yokluğun
O’ndan kaldırılmasıdır.

Tutarsızlığın Tutarsızlığı, İbn RüşdTutarsızlığın Tutarsızlığı, İbn Rüşd