Tutum Algı İletişim

·
Okunma
·
Beğeni
·
210
Gösterim
Adı:
Tutum Algı İletişim
Baskı tarihi:
Ekim 2011
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055782696
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Siyasal Kitabevi
Baskılar:
Tutum Algı İletişim
Tutum Algı İletişim
İletişim ve tutum değişimi kuramsal çalışmaları 1940’lı yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Önceleri “insan organizmasının dinamik bir dengede olduğu“ varsayımından hareket edilmiş ve yanlış sonuçlara varılmıştır. Daha sonraki çalışmalar “organizmanın ve insanın yapısının karmaşıklığı” nedeniyle farklı değişkenlerin rolü üzerinde yoğunlaşmıştır. Medya aracılığı ile yayılan ve bireyi belirli davranışlara yönelten simge, sembol ve modeller aynı zamanda birer toplumsal denetim aracıdırlar. Bu kitap, sosyal psikoloji alanında yapılan araştırmaların, iletişim alanındaki ve özellikle motivasyona yönelik ikna edici iletişim alanındaki etkileri üzerinde durmaktadır.
248 syf.
Kütüphaneden psikolojik bir kitap olarak düşünüp almıştım,ama araştırma kitabı çıktı.İnşâAllah bir daha ki sefere  sadece kapağına bakıp okumaya başlamayacağım. Ne kadar beğenmesem de en azından tecrübe kazanmış oldum.Sonuç olarak çok şükür bitti oh be :)
248 syf.
Algı, Algı Yönetimi, vb kavramların son günlerde günlük hayatımızda tekrar moda olması üzerine, kitabı tekrar okudum ve bu sefer aldığım notları “alıntı” şeklinde sizlerle de paylaşıyorum.

Modalaşan bir konuda yüzeysel değil de derinlemesine bir bilgi, yani bilimsel ya da araştırmaya dayalı eserler okumak, yaşadığının ne olduğu konusunda insanı çokça bilinçlendiriyor. Bu yönüyle; eskiden okunmuş olsa da, ilgili konu ya da kitaplara gündem oldukça tekrar bakmak; olaylar arasında canlı canlı bağ kurabilme yetisini fevkalade zenginleştirebiliyor.

Yer yer, sıkıcı olabilse de, kitap, adı üstünde “Tutum” “Algı” “İletişim” ve haliyle “Davranış” konularında modern insanı, içinde yaşadığı zamanı daha iyi anlama konusunda bilinçlendirerek, nehrin üzerinde sürüklediği bir dal parçası olmaktan bir nebze olsun kurtarıyor insanı.

Reklam, pazarlama, iletişim, propaganda, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, ekonomi, işletme, halkla ilişkiler, PR vb pek çok alanın hepsinden bir şeyler almakla disiplinler arası yerinin hakkını veren kitap, yazarının az referans belirtmesi konusunda eleştirilebilse de, ciddi bir bilgi birikimi ve uzmanlık barındırdığını hissettiriyor.

Kanım o ki; sadece ilgili alan okuyucusuna değil, çağını anlamak isteyen herkese, azımsanmayacak bir katkısı olacaktır. Bilene öğretmek ve anlatmak zordur; benim gibi bilmediğini düşünen ve kendince bilmeye çalışan herkese öneririm. Bunun için de, kitabı okuyamayanlar için bir katkım olsun diye üşenmeden notlarımı sizlerle burada paylaştım.

Kitabı veya alıntıları iyi okumalar ve hayatta bol bol aydınlanma dilerim.
Yüzyüze ilişkiler yoluyla iletişimin,kitle iletişiminden daha güçlü etkileri olduğu birçok araştırmalarla saptanmıştır.
otoriter kişiler, otoriter mesajlardan etkilenerek tutum değişimi göstermekte, otoriter olmayan kişiler ise gerçek bilgilere dayanarak tutum değişimine daha açık olmaktadır.
gerçek yaşamındaki sorunlar altında ezilen kişinin, yararsız diye nitelenen birtakım programlara yönelerek bu sorunlardan kaçması, uzaklaşması onun rahatlamasını, dinlenmesini ve ardından da gerçek yaşamındaki sıkıntı ve sorunlara karşı daha dirençli ve güçlü olması sonucunu da doğurmaktadır.

Bu da genel olarak bakıldığında bireysel düzeyde başlayarak toplumsal düzeye ulaşması olası birtakım gerilimlerin, patlamaların ortaya çıkmasına engel olabilmektedir. Bu yönüyle de bilgi içeriğinden yoksun, eğitim amaçlı olmayan, dolayısıyla da yararsız olarak nitelenen programların aslında toplumun genel dengesinin korunması ve sürdürülmesi açısından yararlı olduğu savını doğrulamaktadır.
1970’lerde McCombs tarafından ortaya atılan “gündem oluşturma” (agenda-setting) (..) “eşik bekçiliği” ve “kamuoyu önderliği” görüşünün devamı niteliğindedir.
A.H. Maslow, çeşitli ekollerin görüşlerini birleştiren ve geniş kabul gören bir teori geliştirmiştir. (..) Maslow’a göre, insan gereksinimleri beşli hiyerarşik bir sıralama içinde ortaya konulurlar. Bu hiyerarşik sıralama aşağıdaki gibidir.
• Fizyolojik gereksinimler (yeme, içme, uyku vb.)
• Güvenlik gereksinimi (fiziksel, ekonomik ve sosyal güvenlik)
• Ait olma ve sevgi gereksinimi (gruba ait olma, sevmesevilme)
• Saygı gereksinimi (toplumda saygı, ün, itibar)
• Başarı gereksinimi (başarılı olma, kendini yeniden üretme, gerçekleştirme)
Maslow’u izleyen çağdaş sosyal psikologlar, bunlara ek olarak ileri düzeyde iki gereksinimden daha söz etmektedirler: Bunlardan biri
-bilme, anlama, enformasyon alma gereksinimidir, diğeri ise
-estetik (güzellik, moda, sanat vb. zevk tatmini, haz elde etme) gereksinimidir. 111-112
Bazı sosyal psikologlar tutumlarla değerleri benzer kabul ederken, diğerleri, değerlerin tutumlardan daha temel kavramlar olduğunu ve çoğu kez tutumları etkilediklerini belirtir ler.
Değerlerin, inanç ve tutumlara temel oluşturdukları için, önem kazandıklarını vurgularlar. Değerlerin araç değil amaç olduklarını ileri sürerler. Örneğin; Oppenheimer, tutumların gerisinde bir değer sisteminin bulunduğunu ve bu sistemin tutumları
etkilediğini özellikle belirtir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Tutum Algı İletişim
Baskı tarihi:
Ekim 2011
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055782696
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Siyasal Kitabevi
Baskılar:
Tutum Algı İletişim
Tutum Algı İletişim
İletişim ve tutum değişimi kuramsal çalışmaları 1940’lı yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Önceleri “insan organizmasının dinamik bir dengede olduğu“ varsayımından hareket edilmiş ve yanlış sonuçlara varılmıştır. Daha sonraki çalışmalar “organizmanın ve insanın yapısının karmaşıklığı” nedeniyle farklı değişkenlerin rolü üzerinde yoğunlaşmıştır. Medya aracılığı ile yayılan ve bireyi belirli davranışlara yönelten simge, sembol ve modeller aynı zamanda birer toplumsal denetim aracıdırlar. Bu kitap, sosyal psikoloji alanında yapılan araştırmaların, iletişim alanındaki ve özellikle motivasyona yönelik ikna edici iletişim alanındaki etkileri üzerinde durmaktadır.

Kitabı okuyanlar 18 okur

  • Sebahattin Gümüş
  • Hümeyra ♪
  • Nesliş
  • Ugur Birdal
  • Yusuf Çalıkuşu
  • Erdem EMECAN
  • Seli
  • Hümeyra
  • Ela Çakır
  • bi insan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%20 (1)
9
%0
8
%20 (1)
7
%20 (1)
6
%20 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0