Üç Feyizli Nur

0,0/10  (0 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
227 gösterim
Üstad Hazretleri. Risale-i Nur talebelerinden Mehmed Feyzi Ağabey ve emsaline şöyle der: "... Bu hakikate binaen, bu şehre bir kutup, bir gavs-ı âzam gelse. 'Seni on günde velayet derecesine çıkara-cağım.' dese, sen Risale-i Nur'u bira- 1!£!2$£-kıp onun yanma gitsen, İsparta kahramanlarına arkadaş olamazsın."Üstad Hazretleri Ahmed Feyzi Kul Ağabey'e şöyle hitap eder: "Pehlivan cüretli kardeşim! Bir zaman gayet cesur ve kuvvetli bir adam, ona hücum eden bir korkak ve kuvvetsiz adamdan kaçıp, ona yalvararak 'Aman bana ilişme.' dediğini gördük. Merak ile sorduk. Cevaben dedi ki: 'Belimdeki sepette kıymetli yumurtalar var! Kırılmasın diye kaçıyorum!' îşte biz dahi bir cihette ona benzeriz..."Üstad Hazretleri bir mektubunda Hasan Feyzi Ağabey hakkında şöyle der: "Siz, benim tarafımdan ona [Hasan Feyzi'ye] ve Risale-i Nur'un hizmetine çalışanlara yazınız ki: Bir-iki sene zarfında Denizli kahramanları, yirmi sene kadar Risale-i Nur'a hizmet ettiklerinden, biz Risale-i Nur şakirtleri ebede kadar onların bu iyiliklerini unutmayız.""Üç Feyizli Nur" Mehmet Feyzi. Hasan Feyzi ve Ahmet Feyzi Ağabeylerin Üstadlan ve Risale-i Nur eksenindeki örnek hayatlarına tutulmuş bir aynadır.