Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti

·
Okunma
·
Beğeni
·
415
Gösterim
Adı:
Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti
Baskı tarihi:
Ekim 2014
Sayfa sayısı:
574
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051335742
Çeviri:
Ayşe Özbay Erozan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nobel Akademik Yayıncılık
"Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti'nde günümüz uluslararası ilişkilerinin tüm tema, eğilim ve konuları geniş kapsamlı, aynı zamanda da çok ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu etkileyici eserin beşinci basımını dünya siyasetiyle ilgilenen herkese şiddetle tavsiye ederim."
- Bruce Hoffman, Georgetown Üniversitesi
Yazarların akademisyen ve uygulamacı olarak deneyimlerine dayanan Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti, alanın yetkin bir çalışmasını yaparak günümüz ve gelecekteki sorunları incelemek için uygulamaya yönelik yollar sunar. Elinizdeki eserin beşinci basımı, geçerliliğini hiç kaybetmeyen bir mesele olarak bireylerin; teori, tarih, coğrafya ve daha fazlasını, küreselleşmiş bir dünyada siyaset olgusunu kavramak için kullanmalarına odaklanmak amacıyla tamamen yeniden yazılmıştır. İster dünya siyasetinde aktör olsunlar ister küresel ekonomiye katılımcı ya da sadece haberleri takip etsinler, Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti kitabını okuyanlar, yalnızca alandaki temel kavramlara tam anlamıyla hâkim olmakla kalmaz, bunların somut etkiye sahip gerçek fikirler olduğunu anlarlar.
574 syf.
·74 günde·Beğendi·9/10 puan
Kitap aslında bir ders kitabı. Uluslararası ilişkileri ve dünya siyasetini anlamak için kullanılacak terimler ve yaklaşımlar için bir takım çantası işlevi gördüğünü düşünüyorum. Kitabı öncelikle, berbat bir dış politika yürütErek bölgenin istikrar kaybetmesine vesile olan mevcut politikacıların ve bürokratların okuması gerekir. Kültür, tarih, coğrafya, ekonomi, sosyal normlar, tarafların birbiri hakkındaki algılanan kapasitesi ve algılanan niyeti, sivil toplum baskısı vs. tüm bu etmenlerin devletlerin birbiri ile yürüteceği olumlu veya olumsuz ilişkileri belirleyeceği kitabın ana vurgusu. Yani Suriye konusunda çuvallayan "uzman " "Prof." title 'ına sahip ve şu anda boş süt şişesi gibi kapı önüne konulmuş olan Davutoğlu 'nun dediği gibi "stratejik derinlik " mevzusu, çomarların anlayacağı kadar hafif bir mevzu değil. Mesela devletlere ana oyuncu payesi veren Realist yaklaşım "Uluslararası ilişkiler " derken, devletlerin yanında uluslarası topluma ve sivil toplum kuruluşlarına da ana oyuncu payesi veren Liberaller " Dünya siyaseti " der. .Bu bile başlı başına bir nuanstır. Ekonomik yapısalcılar, İngiliz Rasyonalist akımı, asimetrik savaş, uluslararası adalet, güç dengesi, tehdit algısı, adil savaş, ekonomipolitik, merkantalizm , Keynes ve IMF, çevre sorunları, Mülteciler, uluslarası sivil toplum, savaş kararı, önleyici diplomasi, federalizm, küreselleşme.vs...bu takım çantasının içinde bulunanların bir kısmı.Mesela Atatürk'ün kurtuluş savaşını yaparken niçin Sivas ve Erzurum kongrelerini topladığının altında yatan nedeni anladım. Niçin ülkelerin ulusal günlerinde Askeri geçit yaptıklarını veya başka ülkenin askeri tatbikatına gözlemci gönderdiklerini anladım. Amerikan yönetiminin neden ICC kararlarını tanımadığını ve kendisine ekonomik rakip olan Çine karşı insan hakları söylemi kullanırken, kendi ülkesindeki siyahilere yapılan ayrımcı davranışlara göz kapattığını anladım. Galiba bu kitap vasıtasıyla diplomatik olmayı kendi yaşamınıza da uygulayabilirsiniz. .keyifli okumalar.
Küreselleşmenin olumlu olabileceği gibi olumsuz yanları da vardır. Başkan Carter’ın dediği gibi “Cocacolanız ve hızlı bir internetiniz varsa küreselleşeme iyi bir şeydir. Yok, eğer günlük 1 doların altında yaşıyorsanız kötü.”
Sosyokültürel etki pek çok kişi tarafından olumsuz kabul edilmektedir. Küreselleşmenin aslında kültür denilen farklılaşmayı yok ettiği görüşü hâkimdir. Buna göre temelde Amerikan tarzı yaşam insanlara sunularak, bunun ideal olan olduğu iması verilmektedir. Yaşananlar küreselleşmenin insan kültürünü tek tipleştirdiği izlenimi vermektedir. Aynı yemeklerden, aynı müziklerden, kısacası aynı yaşam tarzından hoşlanan bir topluluk ortaya çıkmaktadır
Anlaşma: Antlaşmaya göre ikinci dereceden önemli, en az resmi formalite gerektiren belge

Antlaşma: Devletlerarasında hak ve yükümlülükler doğuran ve onay gerektiren belge
Ekonomik etkilere olumsuz bir bakış açısı getiren Karşılıklı Bağımlılık ekolüne göre, sermaye sahibi ülkeler, geri kalmış ülkeleri hem iş gücü hem de hammadde açısından sömürmektedir. Bu durum bu geri kalmış ülkeleri kendine bağımlı hale getirmektedir. Böylece bu ülkeler, herhangi bir ilerleme sağlayamazken, sermaye sahibi ülkenin güdümünden de kurtulamamaktadır.
Milliyetçilik kavramı ulus tabanını oluştururken, ırkçılıktan farklı bir anlam içermektedir. Milliyetçilik, kimliği ön planda tutarken; ırkçılık, kanı ön palanda tutar.
Savaşlarla ilgili en önemli düşünürlerden biri Akinalı Tomas’tır. Öne sürdüğü adil savaş teorisi halen günümüzde kabul görmektedir. Buna göre savaş meşru müdafaa amacıyla ve savunma için olmalıdır. Keyfi öldürmeler yaşanmamalı, prestij için savaş açılmamalıdır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti
Baskı tarihi:
Ekim 2014
Sayfa sayısı:
574
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051335742
Çeviri:
Ayşe Özbay Erozan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nobel Akademik Yayıncılık
"Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti'nde günümüz uluslararası ilişkilerinin tüm tema, eğilim ve konuları geniş kapsamlı, aynı zamanda da çok ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu etkileyici eserin beşinci basımını dünya siyasetiyle ilgilenen herkese şiddetle tavsiye ederim."
- Bruce Hoffman, Georgetown Üniversitesi
Yazarların akademisyen ve uygulamacı olarak deneyimlerine dayanan Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti, alanın yetkin bir çalışmasını yaparak günümüz ve gelecekteki sorunları incelemek için uygulamaya yönelik yollar sunar. Elinizdeki eserin beşinci basımı, geçerliliğini hiç kaybetmeyen bir mesele olarak bireylerin; teori, tarih, coğrafya ve daha fazlasını, küreselleşmiş bir dünyada siyaset olgusunu kavramak için kullanmalarına odaklanmak amacıyla tamamen yeniden yazılmıştır. İster dünya siyasetinde aktör olsunlar ister küresel ekonomiye katılımcı ya da sadece haberleri takip etsinler, Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti kitabını okuyanlar, yalnızca alandaki temel kavramlara tam anlamıyla hâkim olmakla kalmaz, bunların somut etkiye sahip gerçek fikirler olduğunu anlarlar.

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • İrem Dönmez
  • Ceren Akkuş
  • Mustafa Anıl KAYI
  • Nietsche'nin Evlatlığı
  • Esra Saylan
  • Osman KÖTEK
  • gökmen kılıçoğlu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%40 (2)
8
%40 (2)
7
%20 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0