Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

9,0/10  (10 Oy) · 
23 okunma  · 
7 beğeni  · 
731 gösterim
İçindekiler

RSDİP'nin Ulusal Programı

Ulusal Sorun Üzerine Eleştirel Notlar

Diller Sorununda Liberaller ve Demokratlar

"Ulusal Kültür"

"Ulusal Özümleme" Umacısı

"Ulusal Kültür Özerkliği"

Ulusların Eşitliği ve Ulusal Azınlığın Hakları

Merkezileşme ve Özerklik

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etmesi Nedir?

Sorunun Somut Tarihsel Konumu

Rusya'da Ulusal Sorunun Somut Özellikleri ve Bu Ülkede Burjuva Demokratik Dönüşüm

Ulusal Sorunda "Pratik Olma"

Ulusal Sorunda Liberal Burjuvazi ve Sosyalist Oportünistler

Norveç'in İsveç'ten Ayrılması

Uluslararası Londra Kongresi (1896) Kararı

Ütopyacı Karl Marx ve Pratik Rosa Luxemburg

1903 Programı ve Programın Likidatörleri

Sonuç

Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine

Ulusal Politika Üzerine

Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)

Emperyalizm, Sosyalizm ve Ezilen Ulusların Kurtuluşu

Sosyalist Devrim ve Demokrasi Uğruna Savaşım

Ulusların Kaderlerini Tayin Etme Hakkının Önemi ve Bu Hakkın Federasyon ile İlgisi

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Sorununun Proleter Devrimci Sunuluşu
Ulusal Sorunda Marksist ve Prudoncu Görüş

Ulusların Kaderlerini Tayin Etme Hakkı Bakımından Üç Tip Ülke

Sosyal-Şovenizm ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Önümüzdeki Günlerde Proletaryanın Somut Görevleri

Rus ve Polonyalı Sosyal-Demokratların ve II. Enternasyonalin Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı İlkesindeki Tutumu

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı Üzerine Bir Tartışmanın Özeti

Sosyalizm ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Emperyalizm Çağında Demokrasinin "Gerçekleşmesi Olanağı" Var mıdır?

İlhak Nedir?

İlhaklardan Yana mı, Yoksa İlhaklara Karşı mı?

Sosyal-Demokrasi Niçin İlhaklara Karşıdır?

Bu Sorunda "Avrupa'yı" Sömürgelerle Kıyaslamak Doğru mudur?

Marksizm mi, Prudonculuk mu?

Hollanda ve Polonya Sosyal-Demokrat Enternasyonalistlerinin Tutumunda Özel ve Genel

Engels'in Kautsky'ye Mektubu

1916 İrlanda Ayaklanması

Sonuç

Ulusal Sorun Üzerine Söylev

Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin İlk Tasarısı

Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu

["Özerkleştirme" Üzerine Notlar]

Ulusal-Topluluklar ya da "Özerkleştirme" Sorunu

Ulusal-Topluluklar ya da "Özerkleştirme" Sorunu (Devamı)

Notlara Devam

Açıklayıcı Notlar

Adlar Dizini

(Tanıtım Yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  1992
 • Sayfa Sayısı:
  224
 • ISBN:
  9789757399247
 • Çeviri:
  Muzaffer İlhan Erdost
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü:
Arda Çolakoğlu 
11 May 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Bu kitapta marksizmin ulusların kaderlerini tayin hakkı ilkesine ayrıntılı bir biçimde değinilmiştir.Ancak bu ilke her durumda geçerli değildir durumlara göre değişkendir bu yüzden bazı ülkelerden örnekler verilmiştir ve o ülkedeki sosyalist partilerin tutumları eleştirilmiştir.Bu kitap bizi türkiyedeki kürt meselesiyle ilgili aydınlatır.

Tarihsel Maddeci 
03 Eki 2016 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Bu kitabı okumadan ulusların kendi kaderini tayini hakkında yorum yapmak eksiktir. Günümüzde kimisi bu hakkı kutsuyor ve Wilsonculuk ile karıştırarak emperyalizmin yedeğine düşüyor (Kürt Burjuva Hareketi). Kimisi ise kitapta son derece açık bir biçimde belirtilmiş nazik durumlara karşı önlemleri dikkate almadan bu ilkenin eskidiğini belirtiyor (SİP çevresi). Ancak UKKTH, hala uygulanması gereken anti-şovenist ve diyalektik materyalist bir ilkedir. Sadece bölünme hakkını değil, iki ulus arasında olabilecek tüm ilişkileri ele almaktadır.

Kitaptan 1 Alıntı

Jiyan Bahçeci 
16 Nis 2015 · Kitabı okudu · Puan vermedi

İşçi sınıfı demokrasisinin sloganı 'ulusal kültür' değil, demokrasinin ve dünya işçi sınıfı hareketinin uluslararası kültürüdür. Varsın burjuvazi halkı, çeşitli "olumlu" ulusal programlarla aldatsın. Sınıf bilinçli işçiler burjuvaziye gereken cevabı vereceklerdir. Ulusal sorunun tek bir çözümü vardır, o çözüm de tutarlı demokrasidir.

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 5)Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı, Vladimir İlyiç Lenin (Sayfa 5)