Umumi Türk Tarihine Giriş

·
Okunma
·
Beğeni
·
387
Gösterim
Adı:
Umumi Türk Tarihine Giriş
Baskı tarihi:
2019
Sayfa sayısı:
1056
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052957318
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
Umumi Türk Tarihine Giriş DVDli 2 Cilt Takım) A. Zeki Velidi Togan İş Bankası Kültür Yayınları Cilt 1: En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar Cilt 2: Haşiyeler ve İzahlar Henüz 21 yaşındayken “genç tarihçi” lakabıyla ün salan Zeki Velidi Togan, ilk kitabı Türk-Tatar Tarihi’yle birlikte bütüncül bir Türk tarihi yazımının gerekliliğini vurgular. Kazan’da Kasımiye Medresesi’nde verdiği dersleri bir araya getirdiği bu ilk kitabının ardından, 1928 yılında ses getiren Türk Tarihi Dersleri’ni yayımlar. İstanbul Üniversitesi’nde verdiği dersleri bir araya getirdiği bu kitabı büyük tarihçilerimizden Fuad Köprülü ve Halil İnalcık ayrı bir önem vererek ele alırlar. Fuad Köprülü, “Bu eserle artık Türk milleti ilim sahasında taklitten kurtulup rüşd ve tahkik yoluna girmiştir; Garp âlimlerine bile tasdik ettireceğimizden eminim” diyerek eserin orijinal ve evrensel nitelikte olduğunu söyler. Halil İnalcık da (2002) aynı eserin, ilk baskısı 1946’da yapılan ve günümüzde artık klasikleşmiş olan Umumi Türk Tarihine Giriş’in ilk taslağını oluşturduğunu belirtir. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş’te Türklerin tarihini İslamiyet öncesi ve sonrası olarak iki dönemde ele alır. Eser, uzun bir zaman dilimi ve geniş bir coğrafya üzerinde bu iki dönemi birleştiren bir siyasi kültür üzerine kurgulanmıştır. Türklerin tarihini, yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak kronolojik dönemlerden oluşan bir çerçeve içinde, tarih boyunca karşı karşıya kaldıkları konular açısından değerlendirmektedir.
1056 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10 puan
Büyük Türk Ulusu’nun zuhur etmesinden Devlet-i Âliyye’ye değin bütün Türk tarihini rahmetli Zeki Velidi Togan bu eserinde neşretmiştir. Eserde ekseriyetle göze çarpan diğer Türk Tarihi kitaplarında bulunmayan bilgilere rastlayabilirsiniz. Umumi Türk Tarihi (Genel Türk Tarihi)’ne meraklı olan bütün şahıslara bu kitabı önermekteyim.
1056 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Kitap günümüz Türkçesiyle yazılmadığı için dili biraz ağır gelebilir ancak dipnotlardan anlamını bilmediğiniz sözcüklerin anlamlarını öğrenebiliyorsunuz. Türk tarihi ile ilgili temel eserlerden biridir.
1056 syf.
·14 günde·Beğendi·10/10 puan
Gün itibari ile Umumi Türk Tarihine Giriş isimli, Türk tarihçiliğinin zirve eserini bitirmiş bulunmaktayım. Bununla alakalı birkaç kelam etmeden geçemezdim zira öyle piyasadaki tevarih kitapları gibi kolay hazmedilen bir eser değil. Evvela müvverih!

Zeki Velidi Togan, XIX. asrın sonlarında bugünkü Rusya toprakları dahilinde dünyaya gelen bir Başkırt. Çocukluğundan itibaren hem ailesi hem de dayısı Habib Neccar'ın titiz eğitimleri sayesinde pek çok dile vukufiyetiyle, Osmanlı ülkesindeki müverrihlerden ayrılan bir sima. Ayrıca, üniversite tahsilini de Viyana Üniversite'sinde itmam ettiği için batı usulleriyle tarih yapmayı iyi bilen bir zat-ı muhterem. Eserlerinin hepsinde, eksizsiz ve muntazaman tarihî coğrafyayı nasıl kullandığını görmek, bu sabra karşı hayran olmamak elde değil.

Umumi Türk Tarihine Giriş ise, Zeki Velidi'nin malumatını depolamaya çalıştığı, Türk halkları tarihinin alelekser yanlarına değinmeye çalıştığı en mühim eseri. Bu yüzden İş Bankası'nı tebrik etmek ve bu güzide kurumu abdest kokularından ırak eylemek her sanat-bilim düşkünü zihnin görevi olmalı.

Eser, MÖ. 4000'lere tarihlenen ve Orta Asya'nın ilk kültür mıntıkasını oluşturan Anau(Anav) kültürünün tedkikiyle başlayıp Osmanlıların ''bahreyn''e yani Karadeniz ve Akdeniz sevahiline dek süren maceralarıyla sona eriyor. Bu arada geçen beş-alt bin asırda Türklerin intişarını, gütuhatını hazmedebilmek oldukça zor. Bilhassa küçük teşekküller halindeki ''beylik'' diyebileceğimiz yapılardaki siyaset kavgaları ve siyasi katiller bıktırabilir, şimdiden söylemek gerek.
1056 syf.
·Beğendi·9/10 puan
ilk baskısı 1946’da yapılan ve günümüzde artık klasikleşmiş olan Umumi Türk Tarihine Giriş’in ilk taslağını oluşturduğunu belirtir. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş’te Türklerin tarihini İslamiyet öncesi ve sonrası olarak iki dönemde ele alır. Eser, uzun bir zaman dilimi ve geniş bir coğrafya üzerinde bu iki dönemi birleştiren bir siyasi kültür üzerine kurgulanmıştır. Türklerin tarihini, yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak kronolojik dönemlerden oluşan bir çerçeve içinde, tarih boyunca karşı karşıya kaldıkları konular açısından değerlendirmektedir.
Moğol devrinde ehemmiyetle kaydedilecek bir nokta da, ticareti kolaylaştıran büyük kara yollarının ve köprülerin inşası olmuştur
Zeki Velidi Togan
Sayfa 177 - iş bankası yayınları
Türklere dost olan Hind Müslüman şairi Sör Muhammed İkbal dahi, "Semerkand toprağından korkuyorum; ki orası bir daha kalkınmasın, bir daha Hülegü'nün taşkınlığına ve Çengiz hengâmelerine sahne olmasın" demiştir.
Türkler'in İslamiyeti nihai surette kabul etmeleri, Doğu-Güney Asya medeniyetleri tesirinden ayrılarak Ön Asya medeniyetine iltihakı demek idi.
Zeki Velidi Togan
Sayfa 111 - iş bankası yayınları
İslâm devrinden Türkler, siyasi hayatlarında "din" unsurundan çok "milli duygu"dan mülhem olan bir kavim olarak tanınmışlardı.
Zeki Velidi Togan
Sayfa 183 - iş bankası yayınları
Türkler'in tarihi menbalardan ziyade destanlardan öğrendiğimiz ilk fütuhatları, Sakaların İran ve Ön Asya'da yaptıkları fütuhatlardır.
Zeki Velidi Togan
Sayfa 145 - iş bankası yayınları
Zamanımızın Türk münevver muhitinde üç büyük Avrupa dilini bilmekne kadar ehemmiyetli ise, 14-15. asır Türk münevverleri için de Farsça ve Arapça öğrenmek aynı edebiyatı haiz idi.
Zeki Velidi Togan
Sayfa 121 - iş bankası yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Umumi Türk Tarihine Giriş
Baskı tarihi:
2019
Sayfa sayısı:
1056
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052957318
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
Umumi Türk Tarihine Giriş DVDli 2 Cilt Takım) A. Zeki Velidi Togan İş Bankası Kültür Yayınları Cilt 1: En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar Cilt 2: Haşiyeler ve İzahlar Henüz 21 yaşındayken “genç tarihçi” lakabıyla ün salan Zeki Velidi Togan, ilk kitabı Türk-Tatar Tarihi’yle birlikte bütüncül bir Türk tarihi yazımının gerekliliğini vurgular. Kazan’da Kasımiye Medresesi’nde verdiği dersleri bir araya getirdiği bu ilk kitabının ardından, 1928 yılında ses getiren Türk Tarihi Dersleri’ni yayımlar. İstanbul Üniversitesi’nde verdiği dersleri bir araya getirdiği bu kitabı büyük tarihçilerimizden Fuad Köprülü ve Halil İnalcık ayrı bir önem vererek ele alırlar. Fuad Köprülü, “Bu eserle artık Türk milleti ilim sahasında taklitten kurtulup rüşd ve tahkik yoluna girmiştir; Garp âlimlerine bile tasdik ettireceğimizden eminim” diyerek eserin orijinal ve evrensel nitelikte olduğunu söyler. Halil İnalcık da (2002) aynı eserin, ilk baskısı 1946’da yapılan ve günümüzde artık klasikleşmiş olan Umumi Türk Tarihine Giriş’in ilk taslağını oluşturduğunu belirtir. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş’te Türklerin tarihini İslamiyet öncesi ve sonrası olarak iki dönemde ele alır. Eser, uzun bir zaman dilimi ve geniş bir coğrafya üzerinde bu iki dönemi birleştiren bir siyasi kültür üzerine kurgulanmıştır. Türklerin tarihini, yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak kronolojik dönemlerden oluşan bir çerçeve içinde, tarih boyunca karşı karşıya kaldıkları konular açısından değerlendirmektedir.

Kitabı okuyanlar 45 okur

  • Faruk
  • Kutalmış
  • Samed Cesur
  • Elif Hatice İlkkurşun
  • Batuhan Öztürk
  • Mustafa Akgül
  • hayattan ölüme yolcu
  • Tuğçe Sevginbaş
  • Zeki
  • Sibel can

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%62.5 (10)
9
%31.3 (5)
8
%6.3 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0