Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm

·
Okunma
·
Beğeni
·
786
Gösterim
Adı:
Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm
Baskı tarihi:
Ekim 1993
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399704
Orijinal adı:
Socialisme Utopique Et Socialisme Scientifique
Çeviri:
Öner Ünalan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
İçindekiler

Sunuş

İngiltere, Materyalizmin Beşiği

İngiliz Bilinemezciliği, Utangaç Materyalizm

Burjuvazinin Toplumsal Büyümesi

Burjuvazinin Kurtuluşu

Protestan Reformu

İngiliz Devrimi, Materyalizmin Doğuşu

18. Yüzyıl Materyalizmi ve Fransız Devrimi

İngiliz Burjuvazisi Materyalizme ve Devrime Karşı

İngiliz Proletaryasının Ortaya Çıkışı

İngiliz Burjuvazisinin Kölece Bağlılığı

Halk İçin Bir Din Gerek

İngiliz Proletaryası Her Şeye Karşın Kendini Özgür Kılacaktır


Ütopik Sosyalizm


Toplum Sözleşmesinden Sosyalizme

Ussal ve Gerçek - Ütopyacı Tepki

Fransa'da Ütopyacılık: Saint-Simon, Fourier

İngiliz Ütopyacılığı: Robert Owen

Hegelci Diyalektik

Diyalektik, Metafiziğin Karşıtıdır

Hegel'in İdealist Yanılgısı

Doğa Anlayışında Materyalizme Dönüş

Tarih Anlayışına Materyalizmin Girişi

Marx'ın İki Ana Buluşu


Bilimsel Sosyalizm


Üretici Güçlerin Evrimi

Toplumsallaşmış "Üretici Güçler" ile Bireysel Kalmış "Üretim Biçimleri" Arasında (Toplumsal Üretim ile Kapitalist Mülkedinme Arasında) Çatışma

Üretici Güçler ile Kapitalist Mülkiyet Arasındaki Uzlaşmaz Karşıtlık Kendini Sınıfların Uzlaşmaz Karşıtlığında Açığa Vurur

Değişimin Genelleşmesi, Toplumsal Üretimde Anarşi

Öteki Uzlaşmaz Karşıtlık: Fabrika İçinde Üretimin Örgütlenmesi, Tüm Toplum İçinde Üretim Anarşisi

Sonuçlar

Yığınların Proleterleşmesi, İşsizlik (Yedek Sanayi Ordusu), Yoksulluk

Aşırı-Üretim, Bunalımlar, Sermayenin Yoğunlaşması

Bireysel Kapitalistin Elenmesine Doğru Gidiş

Tüm Uzlaşmaz Karşıtlıkların Çözümü Üretici Güçlerin Toplum Tarafından Mülkedinilmesindedir(Üretim Araçlarının ve Değişimin Toplumsallaşması)

Proletaryanın Görevi: Sınıfların ve Sınıf Devletlerinin Ortadan Kaldırılması

Yazgı Çağından Özgürlük Çağına

Özet ve Sonuç

Açıklayıcı Notlar

Adlar Dizini

(İçindekiler)
Sömürgeci İngiltere'de başlayan işçi hareketlerden ütopyacı sosyalistler çartist ve Owenistler hakkında bilgi için, Engels'in bu eserin önerilir... Ütopik sosyalizm nedir? Bilimsel sosyalizm nedir? Friedrich Engels, bu küçük, ince kitabında açıklıyor...

"Çartist hareketin başarısızlığa uğramasının temel nedeni, açık bir programdan ve taktiklerden ve tutarlı bir devrimci proleter önderlikten yoksun oluşuydu. Ama çartistler, gene de, İngiltere'nin siyasal tarihini ve uluslararası işçi sınıfı hareketini büyük ölçüde etkilemişlerdir..."

Friedrich Engels
https://www.wikisosyalizm.org/...nizmin_%C4%B0lkeleri
İnanılmaz kötü bir çeviri ile basmış İnter Yayınları. İngilizce’de bağlaç çok ama Türkçe’ye hemen hepsiyle çevirmek ne kadar mantıklı sorgulanır. Yine de Engels’in edebi dilini kaybettirmemiş. Klasik Alman Felsefesi’ni Kara Ormanlar’dan nihayet çıkardıklarını ve Fransız sosyalizmine basamak atlattıklarını çok anlaşılır bir şekilde anlatıyor. Tekrar tekrar okunmalı.
Metafizik düşünce, tek tek şeyleri ele alırken, bu şeyler arasındaki bağlantıyı unutur; [...] ağaçları düşünürken, ormanı unutur.
Eğer saf akıl ve adalet şimdiye dek dünyayı yönetmediyse bu durum, insanların bu iki olguyu doğru şekilde anlamamış olmasından ileri gelir.
İnsanın pratik zekâsı henüz güçlükleri icat etmeden çok daha önce zorlukları aşmıştı. Yaşamadan hiçbir şeyi bilemeyiz.
Din, doğa görüşü, toplum, devlet düzeni, her şey amansız bir eleştiriye tabi tutuldu; her şey varoluşunu aklın yargıç sandalyesi karşısında haklı çıkarmalıydı ya da varoluşundan caymalıydı. Düşünen zeka, her şeyin tek ölçeği olarak kondu.
Buhranlı anda, 29 yaşında bir fabrikatör, asil denilebilecek çocuksu bir saflığa sahip ve aynı zamanda dünyadaki sayılı liderlerden olan bir adam, reformcu olarak sahneye çıktı. Robert Owen, metaryalist filozofların öğretisini benimsemişti...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm
Baskı tarihi:
Ekim 1993
Sayfa sayısı:
112
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789757399704
Orijinal adı:
Socialisme Utopique Et Socialisme Scientifique
Çeviri:
Öner Ünalan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Sol Yayinlari
İçindekiler

Sunuş

İngiltere, Materyalizmin Beşiği

İngiliz Bilinemezciliği, Utangaç Materyalizm

Burjuvazinin Toplumsal Büyümesi

Burjuvazinin Kurtuluşu

Protestan Reformu

İngiliz Devrimi, Materyalizmin Doğuşu

18. Yüzyıl Materyalizmi ve Fransız Devrimi

İngiliz Burjuvazisi Materyalizme ve Devrime Karşı

İngiliz Proletaryasının Ortaya Çıkışı

İngiliz Burjuvazisinin Kölece Bağlılığı

Halk İçin Bir Din Gerek

İngiliz Proletaryası Her Şeye Karşın Kendini Özgür Kılacaktır


Ütopik Sosyalizm


Toplum Sözleşmesinden Sosyalizme

Ussal ve Gerçek - Ütopyacı Tepki

Fransa'da Ütopyacılık: Saint-Simon, Fourier

İngiliz Ütopyacılığı: Robert Owen

Hegelci Diyalektik

Diyalektik, Metafiziğin Karşıtıdır

Hegel'in İdealist Yanılgısı

Doğa Anlayışında Materyalizme Dönüş

Tarih Anlayışına Materyalizmin Girişi

Marx'ın İki Ana Buluşu


Bilimsel Sosyalizm


Üretici Güçlerin Evrimi

Toplumsallaşmış "Üretici Güçler" ile Bireysel Kalmış "Üretim Biçimleri" Arasında (Toplumsal Üretim ile Kapitalist Mülkedinme Arasında) Çatışma

Üretici Güçler ile Kapitalist Mülkiyet Arasındaki Uzlaşmaz Karşıtlık Kendini Sınıfların Uzlaşmaz Karşıtlığında Açığa Vurur

Değişimin Genelleşmesi, Toplumsal Üretimde Anarşi

Öteki Uzlaşmaz Karşıtlık: Fabrika İçinde Üretimin Örgütlenmesi, Tüm Toplum İçinde Üretim Anarşisi

Sonuçlar

Yığınların Proleterleşmesi, İşsizlik (Yedek Sanayi Ordusu), Yoksulluk

Aşırı-Üretim, Bunalımlar, Sermayenin Yoğunlaşması

Bireysel Kapitalistin Elenmesine Doğru Gidiş

Tüm Uzlaşmaz Karşıtlıkların Çözümü Üretici Güçlerin Toplum Tarafından Mülkedinilmesindedir(Üretim Araçlarının ve Değişimin Toplumsallaşması)

Proletaryanın Görevi: Sınıfların ve Sınıf Devletlerinin Ortadan Kaldırılması

Yazgı Çağından Özgürlük Çağına

Özet ve Sonuç

Açıklayıcı Notlar

Adlar Dizini

(İçindekiler)

Kitabı okuyanlar 40 okur

  • EMRE Çalpan
  • Kamo
  • Genel Sekreter
  • büyük yolların haydudu
  • Berkay
  • teneketrampetim
  • Oytun Burak Gökçen
  • Hüseyinloi
  • Murat Aşık
  • Alpay

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%60 (6)
9
%10 (1)
8
%10 (1)
7
%0
6
%10 (1)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%10 (1)