Uygarlığın Kökeni Sumerliler - 1

·
Okunma
·
Beğeni
·
1328
Gösterim
Adı:
Uygarlığın Kökeni Sumerliler - 1
Baskı tarihi:
2007
Sayfa sayısı:
280
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753435154
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
"Konu pek çok ve çeşitli olduğu için, çalışmamı iki cilde ayırdım. Birinci cilt olan bu kitap, merakla sorulan, Sumerlilerin evren ve evrenin, insanın oluşumunu ve tanrılarla ilgili inanışlarını dile getiren efsanelerini; kahramanların serüvenlerini içeren destanlarını; savaşlarla nasıl yıkılıp yakıldıklarını çok acıklı bir dille anlatan ağıtlarını ve izleri zamanımıza kadar gelen atasözlerini kapsayacak, "ikinci cilde alacağım konular ise, daha çok Sumerlilerin günlük yaşantılarıyla ilgili olacak. Tarih, hukuk, ekonomi, okullar, mabetler, cinsel yaşam, müzik, yemek, askerlik ve sanat gibi... Bu kitaplar yayımlandıktan sonra Sümer Tufanı'nın Orta Asya'daki taşkınlıklardan kaynaklandığını kanıtlayacak olan kitabı bitireceğim. "Zevkli okumalar dileğiyle...
Muazzez İlmiye Çığ"

Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardır: Sümer Dili ile Türk Dilinin Karşılaştırılması; Edebi Metinleri İçeren Tabletlerin Öyküsü; Sümer Efsaneleri; Sümer Destanları; Sümer İlahileri; Tarihte İlk Savaş Acıları: Sümer Ağıtları; Sümer Edebiyatında Bilgelik Metinleri: Atasözleri ve Deyimler; Tarihte İlk Kadın Şair...
(Tanıtım Yazısından)
280 syf.
·8/10
Türkiye’nin ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük Sümerologlarından biri olan Muazzez hocamızdan, Sümer araştırması yapacak arkadaşlar için başlangıç kitabı. Başlangıç diyorum çünkü bir topluluğu anlamak için onların dilini kültürünü yaşayış şeklini ve hatta yiyeceklerini dahi incelemek gerekir. Muazzez hocamız bu incelemeye yorum katmadan (tekrar söylemek istiyorum yorum katmadan) bulunan tabletlerde yazıları olduğu gibi aktararak harika bir iş çıkarmış. Nitekim kırık tabletleri insanları yanlış yönlendirmeme adına yazmamış bile. Attıkça kitap başında kil tabletlerin bulunma ve bize kazandırılma öyküsü ve tabletlerdeki yazıtların çözümlenmesi aşaması harika bir şekilde işlenmiş. Kitabın kapanış bölümü sayılan atasözleri bölümünde işe Türk atasözlerine benzeyen satırları okurken hayretler içersinde kalacaksınız. Kitabı okuyan arkadaşlar, Muazzez hanımın Atatürk,e ithaf ettiği bir atasözünü alıntılayıp yazarsa ona bir kitap hediye edebilirim :) iyi okumalar
280 syf.
·Beğendi·9/10
Muazzez İlmiye ÇığUygarlığın Kökeni Sümerliler-1

“Konu pek çok ve çeşitli olduğu İçin, çalışmamı iki cilde ayırdım”
Diyor Sümeroloğ Muazzez İlmiye Çığ,ilk kitabı Uygarlığın Kökeni Sümerliler-1 Okudum.

Dillerine uygun ilk yazıyı icat eden uygarlık Sümerliler,önce resim şeklinde başlamış,yazı ve taşlar üzerine kazılmış.Daha sonra Fırat ve Dicle’den getirilen balçık yazı malzemesi olarak kullanılmış.Resim yazısından çivi yazısına dönüşmüş.MÖ.2000 başlarında her konuda yazacak şekilde geliştirilmiş.
Sümer tabletlerinin en çok bulunduğu yer zamanında kültür merkezi olan yüzyıllarca varlığını koruyan Irak’ta Bağdat’ın güneyinde eski adı Nippur yeni adı Niffer şehri harabeleriymiş.
Bu kitaptaki konu başlıkları,belgelerin bulunuşu,yazı dilinin çözülüşü,Sümer diliyle,Türk Dilinin karşılaştırması,Sümer Edebiyatı,Sümer Efsaneleri,Sümer Destanları,Sümer İlahileri,Sümer Agıtları,Atasözleri ve Deyimleri,Tarihte ilk Kadın Şair olarak sıralanmış.

Yazıları iki kısımdan oluşmuş,birincisi günlük ihtiyaca göre olan,kanunnameler,anlaşmalar ve tarihsel yazı metinleri.İkinciler ise İnsanın yaşadıkları hayal güçleriyle yarattıkları olayları anlattıkları eserler.
Sümerlilerin edebi eserleri Ortadoğu halklarını etkisine almış,Tevrat ve Folklör yoluyla izleri zamanımıza kadar uzanmış.
Sümerliler her konuyu şiir tarzında yazmışlar.
Sümer belgelerinde yirmiye kadar efsane saptanmış.Bu efsanelerde rol oynayan Tanrılar yaratıcı ve yönetici olmak üzere ikiye ayrılmış.Gök tanrısı AN,Hava Tanrısı ENLİL,Su Tanrısı ENKİ,Ana Tanrıça NİNKİ diğer adı NİNHURSAG yaratıcı tanrılarmış.
Yaz Emeş ve Kış Enten’in yaratılışını okurken,Enten koyun kuzu keçi oğlak doğurtuyor,Emeş ağaçları ve tarlaları meydana getiriyor.Her ikisi daha sonra ürünlerini hediye olarak Enlil’e sunuyor.Burda okurken Kabil ile Habil’e gitti aklım.Evet kavga ediyorlar fakat daha sonra barışıyorlar ve kutlama yapıyorlar.Kitabın genelinde ve Muazzez İlmiye Çığ’ın açıklamalarında da “Sümerlilerde öldürme yok diyor,Sümer öyküleri insancıl diyor” bu hissediliyor.
Ur Sümerlilerin başkenti.Ur’da üç krallık kuruluyor.Sümerlilik Babil Kralı Hammurabi zamanına kadar sürüyor.Hammurabi bütün şehirleri kendi idaresine geçirip Sümerliliğe son veriyor.Sümer dili konuşma dili olmaktan çıkıyor ve yerine Sami dili olan Akadca geçiyor.
Tanrıların yaşantısı kitapta önce düz yazı halinde daha sonra tabletlerdeki haliyle şiirsel verilmiş.
Sümer Tanrıları içinde hakkında en çok öykü yazılan Aşk,Bereket ve Savaş Tanrıçası,Venüs Yıldızının simgesi İnanna,Sümerin neşesi,Ay Tanrısının kızı,Güneş Tanrısı Utu ve Yeraltı Tanrıçası Erişkigalin kardeşi İnanna.Akadlarda İştar,Musevilerde Astarte,Yunan’da Afrodit(Türkiye’de Banu Alkan ),Roma’da Venüs olarak çeşitli toplumlarda efsanelere konuk olan İnanna ve onun özellikleri kapsamlı olarak yer verilmiş bu kitapta.İlgimi çeken özelliği,iyi içki içip,hiçbir kadının yapmadığı erkeklerin yaptığı dönme dansını yapması(Mevlevi’lerin Sema ayinleri)
Tanrı düzenini sağlayan,tanrısal bir gücün varlığına inanan Sümer yazar ve ilahiyatçılar bu gücü me adını vermişler.Yaklaşık 100 tane me yazılmış sadece 68 tanesi okunup anlaşılmış.Uruk şehrini geliştirmek için bilgeliğin Beyi Enki’den alıyor tüm bu Meleri İnanna.İyilik,adalet,rahiplik,çobanlık,savaş,korku,güç,düşmanlık,kavga,dövüş,çalgı,fahişelik,hadımlık,gibi...
Tanrıça İnanna’nın Çoban Tanrısı Dumuzi’yle evlenmesi uzunca yer edinmiş,şiirleştirilmiş.
Bu evlilik üzerine yazılan şiirlere Tevrat’ta Süleyman’ın Şarkılar Şarkısı bölümünde olduğunu ve nedeninin bulunamadığını söylüyor Çığ.Filistin düğünlerinde de söylendiğini ileri sürülmüş.İsa’nın her yıl yeryüzüne çıkması,bereket getirmesi inancıyla kırmızı yumurtalarla kutlanan Almanca Ostern, İngilizce Eastern ile Ülkemizde kutlanan Hızırellez şenliklerinin bu kutsal evlenme töreninin uzantısı olabileceğini söylüyor.Batı Anadolu’da Tahtakuşlar köyünde hızır şenliklerinin mezarlıkta kutlanmasını Dumizinin yerden çıkması ile özdeştiriyor.
Destanlar bölümünde ölümsüzlüğü arayan Gılgameş(ilk okuduğum kitabı) ve tufan anlatıyor.
Ağıtları,mersiyeleri ,Atasözleri ve Deyimleri anlatılıyor toplamda 129 tanesi var kitapta.
Çöl matarası adamın hayatı, papucu adamın gözü, oğlu sığınağı, karısı geleceği, kızı adamının üzüntüsü(evlenmesi yüzünden) gelini şeytanıdır.
Kocam benim için toplar, oğlum benim için yığar. Keşke sevgilim de balıktan kılçığı çıkarsa!
Annenin sözünü tanrının sözü gibi kulak ver.
Borç almak sevişmek gibi kolaydır, fakat onu geri ödemek çocuk doğurmak gibi zordur.

Muazzez İlmiye Çığ,bir Cumhuriyet kızı,aydın bir Türk kadını ve Atasözleri bölümünü “ Ölümsüz Atatürk’ü kanımca tam olarak niteleyen çok anlamlı bir Sümer atasözü ile bitiriyorum.”diyor.

BİLGE KİŞİ KARANLIKTA IŞIK,ÇIKMAZ SOKAKTA YOL BULANDIR.
280 syf.
·23 günde·Puan vermedi
Ülkemizin değerli, çok değerli sumerologu Muazzez İlmiye Çığ'ın çok güzel bir eseri. Sumer uygarlığının keşfedilmesi, tabletlerin okunması/anlaşılması, Sumerlilelerin yaşayışları, inanışları, destanları, efsaneleri...
Uygarlığın kökeni, başarılı bir şekilde anlatılmış.

Muazzez İlmiye Çığ'ın da yapılan çalışmaların içinde olması kitabı daha anlamlı kılıyor.


Kitabı bitirdikten sonra kitabın ikincisi okunacak kitaplar arasına giriyor.
280 syf.
·Beğendi·9/10
Medeniyetin, kültün, mitin kurulduğu yer Sümerler... neden hep Mezopotamya, neden hep orta doğu? Bu soruya verilmiş serinin en güzel kitaplarından. Aslında yaşadığımız çoğu şeyin kökeni olan sümerler, şans eseri bulunuşu ve herşeye karşı bunu anlatan Muazzez İlmiye ÇIĞ..
280 syf.
·10/10
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün destekleri ile Sümeroloji alanında çalışmalarına başlaması Türk milleti ve Sümer Tarihi için büyük bir şans olan Muazzez İlmiye ÇIĞ bu kitabı ile Dünya inanç ve yasam kültürüne bakışınızı tamamiyle değiştirecek. Kesinlikle okunması gereken bir kitap...
280 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Bulduklarınız bildiklerinizi unutturacak ya da sorgulatacak cinsten. Yeniliğe açık değilseniz inançlarınız sağlam değil iradeniz zayıfsa dengenizi alt üst edecek önemli eser. Dikkatli olun.
280 syf.
Sümerler hakkında bilinmesi gereken her şeyi bilen kadının yazdığı harika bir kitap iki cilt olmasına rağmen tek başına bile yeterince doyurucu bilgiye sahip sıfır bilgi ile başlayıp sümerolog olmaya karar verebileceğiniz kadar da kaliteli bir yazım. Ara sıra her bilim insanında olduğu gibi muazzez ablamız da " işin gerçeği" bakış açısına kendini fazla kaptırdığını gördüğümüz cümlelerle beraber ( bilim insanları ister istemez tek açıdan yaklaşıyor her zaman) bir taslak oluşturmaya yetecek kadar bilgi veren harika bie kaynak kitap gidin okuyun!
Sözlerimi, ölümsüz Atatürk'ü kanımca tam olarak niteleyen çok anlamlı bir Sümer atasözü ile bitiriyorum:

129- Bilge kişi karanlıkta ışık, çıkmaz sokakta yol bulandır.
Sözlerimi, ölümsüz Atatürk'ü kanımca tam olarak niteleyen çok anlamlı bir Sümer Atasözü ile bitiriyorum:
Bilge kişi karanlıkta ışık, çıkmaz sokakta yol bulandır.
Sümerliler Gilgameş'e ait öyküleri ayrı ayrı yazmışlar. Babilliler onları birleştirerek, biraz da kendilerinden eklemeler yaparak ondan büyük bir destan yaratmışlardır.
Çağdaş uygarlığı anlayabilmek, dünya yüzünde eski uygarlıkları, bütün insanlığın ilk uygarlıklarını doğru tanıyabilmekle mümkündür.

Mustafa Kemal Atatürk

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Uygarlığın Kökeni Sumerliler - 1
Baskı tarihi:
2007
Sayfa sayısı:
280
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753435154
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kaynak Yayınları
"Konu pek çok ve çeşitli olduğu için, çalışmamı iki cilde ayırdım. Birinci cilt olan bu kitap, merakla sorulan, Sumerlilerin evren ve evrenin, insanın oluşumunu ve tanrılarla ilgili inanışlarını dile getiren efsanelerini; kahramanların serüvenlerini içeren destanlarını; savaşlarla nasıl yıkılıp yakıldıklarını çok acıklı bir dille anlatan ağıtlarını ve izleri zamanımıza kadar gelen atasözlerini kapsayacak, "ikinci cilde alacağım konular ise, daha çok Sumerlilerin günlük yaşantılarıyla ilgili olacak. Tarih, hukuk, ekonomi, okullar, mabetler, cinsel yaşam, müzik, yemek, askerlik ve sanat gibi... Bu kitaplar yayımlandıktan sonra Sümer Tufanı'nın Orta Asya'daki taşkınlıklardan kaynaklandığını kanıtlayacak olan kitabı bitireceğim. "Zevkli okumalar dileğiyle...
Muazzez İlmiye Çığ"

Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardır: Sümer Dili ile Türk Dilinin Karşılaştırılması; Edebi Metinleri İçeren Tabletlerin Öyküsü; Sümer Efsaneleri; Sümer Destanları; Sümer İlahileri; Tarihte İlk Savaş Acıları: Sümer Ağıtları; Sümer Edebiyatında Bilgelik Metinleri: Atasözleri ve Deyimler; Tarihte İlk Kadın Şair...
(Tanıtım Yazısından)

Kitabı okuyanlar 129 okur

  • red baron
  • Aykut Karabay
  • Yeliz
  • Gülcem
  • Merve
  • Ayşe YANAR
  • Erhan UZMAN
  • ümit kara
  • Furkan Gedik
  • İlteriş baygu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%35 (14)
9
%30 (12)
8
%20 (8)
7
%10 (4)
6
%5 (2)
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0