V.- VI. Yüzyılda Tartışmalı Bir Hanbeli İbnü’z-Zağuni ve Sıfat Anlayışı

·
Okunma
·
Beğeni
·
5
Gösterim
Adı:
V.- VI. Yüzyılda Tartışmalı Bir Hanbeli İbnü’z-Zağuni ve Sıfat Anlayışı
Baskı tarihi:
1 Aralık 2016
Sayfa sayısı:
312
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059955782
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Emin Yayınları
Hanbelîlik özünde bir fıkıh ekolü olmakla birlikte, mezhebe mensup âlimlerin, itikat sahasındaki belli bir duruşun ana akım temsilcileri olarak öne çıktıkları ve özellikle ikinci tabakadan itibaren bu doğrultuda üretimde bulundukları bilinmektedir.
Mezhebin karakteristikleri sebebiyle mezhep içi ihtilaf ve kırılmaların görece az olması ve alabildiğine yeknesak bir yapı sergilemesini beklemek tabiî olsa da çeşitli sebeplerle iç bünyede - ana ilkelerde birleşmekle birlikte - “aykırı” denilebilecek yorum, yaklaşım ve duruşların varlığı yadsınamaz bir gerçektir.
Bir taraftan “isbatta aşırılık” olarak nitelenebilecek ve en belirgin örneğini Ebû Abdillah İbn Hâmid’de bulan nassların zahirine tavizsiz bağlılık, diğer taraftan da İbn Akîl gibi isimlerin örneklediği aklî/kelâmî usul ve metotların kullanılması şeklindeki iki “çizgi dışı” tavır, Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ’nın düşünme biçimi ve ilmî şahsiyetinde ilginç biçimde bir araya gelmiştir. İlk bakışta paradoksal görülebilecek bu yaklaşım, onun fikrî mirasını takip eden İbnü’z-Zâğûnî’de özellikle sıfatlar konusunun ele alınma tarzında açık biçimde görülmekte ve önümüze farklı bir “Hanbelî kelâmcı” portresi sunmaktadır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Ona (İbniz Zağuni'ye) göre “Allah'a bir sıfat olarak hakiki manada elin izafe edilmesi, buna engel teşkil eden bir şeyden dolayı imkânsızdır” şeklinde bir itiraz doğru değildir.
Şöyle ki, Allah, kendisine nispet edilmesi açısından eşit seviyede bulunan sıfatlar taşımaya elverişli bir zâttır. Zira O, cevher, cisim veya araz olmayan bir zâttır. O'nun bilinen, idrak edilen veya aklın delaletiyle varlığı ortaya konulabilen bir mahiyeti olmadığı gibi bu hususta bir nass da varit olmamıştır.

İmdi, O'ndan mahiyet nefyedildiğinde, her biri mahiyetin ispatına bağlı olduğu için kemiyet, keyfiyet, cüz olma, kısımlardan müteşekkil ya da kısım olma gibi özellikler de reddedilmiş olur. Bütün bunlar Allah hakkında reddedilince, bir benzerinin bulunması da imkânsız hâle gelir. Bu durumda, "yed” demekten kaçınmak, “zât” demekten geri durmakla aynı kapıya çıkar. Bütün bu sayılan şartlar muvacehesinde "yed”i reddetmek için söylenecek her şey zâtı da reddetmeye zemin hazırlayacaktır. Zira İbnü'z-Zâğûnî'nin nazarinda Allah'a nispet edilme açısından bu ikisi arasında fark yoktur. Zâtin varlığını kabul etmeyi gerektiren kesin deliller sebebiyle muhatapların zâtı reddetmekten âciz kalmalari, O'nun zâtına uygun bir sifat olarak “yed"i reddetmekten âciz kalmalarına da sebep olacaktır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
V.- VI. Yüzyılda Tartışmalı Bir Hanbeli İbnü’z-Zağuni ve Sıfat Anlayışı
Baskı tarihi:
1 Aralık 2016
Sayfa sayısı:
312
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786059955782
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Emin Yayınları
Hanbelîlik özünde bir fıkıh ekolü olmakla birlikte, mezhebe mensup âlimlerin, itikat sahasındaki belli bir duruşun ana akım temsilcileri olarak öne çıktıkları ve özellikle ikinci tabakadan itibaren bu doğrultuda üretimde bulundukları bilinmektedir.
Mezhebin karakteristikleri sebebiyle mezhep içi ihtilaf ve kırılmaların görece az olması ve alabildiğine yeknesak bir yapı sergilemesini beklemek tabiî olsa da çeşitli sebeplerle iç bünyede - ana ilkelerde birleşmekle birlikte - “aykırı” denilebilecek yorum, yaklaşım ve duruşların varlığı yadsınamaz bir gerçektir.
Bir taraftan “isbatta aşırılık” olarak nitelenebilecek ve en belirgin örneğini Ebû Abdillah İbn Hâmid’de bulan nassların zahirine tavizsiz bağlılık, diğer taraftan da İbn Akîl gibi isimlerin örneklediği aklî/kelâmî usul ve metotların kullanılması şeklindeki iki “çizgi dışı” tavır, Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ’nın düşünme biçimi ve ilmî şahsiyetinde ilginç biçimde bir araya gelmiştir. İlk bakışta paradoksal görülebilecek bu yaklaşım, onun fikrî mirasını takip eden İbnü’z-Zâğûnî’de özellikle sıfatlar konusunun ele alınma tarzında açık biçimde görülmekte ve önümüze farklı bir “Hanbelî kelâmcı” portresi sunmaktadır.

Kitap istatistikleri