... Ve Gazel Yeniden

İskender Pala

... Ve Gazel Yeniden Sözleri ve Alıntıları

... Ve Gazel Yeniden sözleri ve alıntılarını, ... Ve Gazel Yeniden kitap alıntılarını, ... Ve Gazel Yeniden en etkileyici cümleleri ve paragragları 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Sevgi ile aşk arasındaki fark hakimiyet derecesi ile ölçülür. İnsan, gönlündeki hâle hâkim olabiliyorsa buna sevgi denir. Ama gönlündeki hâl insana hâkim ise onun adı aşk olur.
Sayfa 7 - Kapı Yayınları - 10. BaskıKitabı okudu
Aşkta yok olmak, insanı dünya endişesinden kurtarır; hayatı güzelleştirir. Dıştan bakıldığında aşk ile acze düşmek ve zebun olmak gibi görünen bu hâl, aslında her âşığın ulaşmayı istediği en son noktadır. Çünkü aşk gelince irade gider ve irade gidince sorumluluk ortadan kalkar. Sevg, insanın hükmedebildiği duygudur; ama aşk insana hükmeden, insanı hükmüne alan duygudur.
Sayfa 23 - Kapı Yayınları - 10. BaskıKitabı okudu
Şerbetin âhir sunar her şahsa kanûn-ı ecel Derdine Lokmân'dan ey dil-haste dermân oldu tut -"Ey hasta gönüllü (bîçare âşık)! Derdine Lokman hekimden derman olsa ne çıkar; ecel kanunu en sonunda her kişiye ölüm şerbetini sunduktan sonra?!" *Aşkî
Sayfa 57 - Kapı Yayınları - 10. BaskıKitabı okudu
Ne sâl iledir, ne mâl iledir Beyim ululuk kemâl iledir *Esat Muhlis Paşa
Sayfa 10 - Kapı Yayınları - 10. BaskıKitabı okudu
Şâh-ı dehr oldun sipihr üstünde eyvân oldun tut Sen göçüp gittin bu menzilden o virân oldu tut -"Diyelim ki âleme sultan oldun, gökkubbe de sarayının gölgeliği oldu. Sen göçüp gidecek, bu konakta viraneye dönecek olduktan sonra ne kıymeti var?!" *Aşkî
Sayfa 51 - Kapı Yayınları - 10. BaskıKitabı okudu
Şiir hakikatte bilgi edinmek yahut anlamak için değil, hissetmek içindir.
Taşlar kim cevr ile kûyunda urmuşdum bana Gönlümi yıkdun anunla, kabrümi âbâd kıl *Aşkî
Sayfa 62 - Kapı Yayınları - 10. BaskıKitabı okudu
Dünyanın her yerinde en gizemli sözler hep şairlerin dilinden dökülegelmiştir.
"Sevgi ile aşk arasındaki fark hakimiyet derecesiyle ölçülür. İnsan, gönlündeki hâle hâkim olabiliyorsa buna sevgi denir. Ama gönlündeki hâl insana hâkim ise onun adı aşk olur. Sevgide irade vardır ama aşkta irade elden gider."
121 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.