Velilerin Düsturları (Fütuhat-ı Mekkiyye)

·
Okunma
·
Beğeni
·
5
Gösterim
Adı:
Velilerin Düsturları
Alt başlık:
Fütuhat-ı Mekkiyye
Baskı tarihi:
5 Haziran 2017
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052023044
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Litera Yayıncılık
Tasavvuf tarihinde velayetten sistematik anlamda söz eden ilk kişinin Hakîm Tirmizî olduğu kabul edilir. Tirmizî bu hususta yazdığı eserlerinde velayetten, velî türlerinden ve daha şaşırtıcı olanı da velîliğin bitiminden (hatm) söz ederek sûfîlerin dikkatini ana konuya çekmiştir. Din bilimleriyle tasavvuf arasında kırılmaların yaşandığı alanların başında bu velayet anlayışı gelecektir. Buradan hareketle velînin sınırları belirsiz otoritesi, bilgi kaynakları hakkındaki bazen abartılı olan açıklamalar, şatahatlar, velî sınıfları gibi pek çok konu din bilimlerinin tasavvufa hücum etmesine yol açmıştır. Sûfîler ise kendi iç kontrollerini oluşturmaya çalışarak bu hususta aşırı giden akımlarla aralarına sınır çizilmek istemişlerdir. Bununla birlikte bu iddialardan da vazgeçilmemiştir. Sünnî tasavvuf anlayışının gelişmesiyle birlikte bütün diğer konulardaki gibi velayet bahsinde de naslar yorumlanmış, velayet naslarca belirlenmiş bir çerçeveye oturtulmuştur.

Elinizdeki kitap Fütûhât -ı Mekkiyye’nin 15. cilt, sayfa 205 ila 16. cilt, 203. sayfaları arasında yer alan kısmın müstakil basımıdır. Kitapta İbn Arabî velîlerin bilgileri ve bu bilgileri iktibas ettikleri nasları açıklamaktadır. Velîler bilgilerini hangi ayetlerden çıkartmışlar veya hangi ayetleri düstur edinmişlerdir? Bu konuda İbn Arabî başka kitaplarda pek bulamayacağımız özel ve mühim bilgileri ortaya koyarak velayet düşüncesine yeni bir boyut getirmiştir. Bu itibarla elinizdeki kitap bir yandan tasavvuf tarihinin en mühim konusuna ışık tutarken aynı zamanda bir Müslüman’ın hayatında düstur edinebileceği şekilde bir nas yorumculuğunu ortaya koymaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Sevgi sabit olandır; yok olan hiçbir şey veya başkalaşan sevgi,sevgi değildir
Çünkü sevgi herhangi bir şeyin onu ortadan kaldırmasına imkan vermeyecek kadar güçlüdür. İnsan üzerinde en etkin otorite olan gaflet bile sevgiyi sevenden ayıramaz
Kim Allah’a sabah ve akşam hama ederse Allah yolunda yüz at yüklenmiş olur veya yüz savaşa katılmış olur
Kim Allah’a gece ve gündüz tehlil getirirse İsmailoğullarından yüz köleyi azat etmiş gibi olur
Kim Allah’a yüz kere tekbir getirirse o gün aynı zikri yapmadıkça veya onun söylediklerine ilave yapmadıkça hiç kimse onun elde ettiği sevabı elde edemez

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Velilerin Düsturları
Alt başlık:
Fütuhat-ı Mekkiyye
Baskı tarihi:
5 Haziran 2017
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052023044
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Litera Yayıncılık
Tasavvuf tarihinde velayetten sistematik anlamda söz eden ilk kişinin Hakîm Tirmizî olduğu kabul edilir. Tirmizî bu hususta yazdığı eserlerinde velayetten, velî türlerinden ve daha şaşırtıcı olanı da velîliğin bitiminden (hatm) söz ederek sûfîlerin dikkatini ana konuya çekmiştir. Din bilimleriyle tasavvuf arasında kırılmaların yaşandığı alanların başında bu velayet anlayışı gelecektir. Buradan hareketle velînin sınırları belirsiz otoritesi, bilgi kaynakları hakkındaki bazen abartılı olan açıklamalar, şatahatlar, velî sınıfları gibi pek çok konu din bilimlerinin tasavvufa hücum etmesine yol açmıştır. Sûfîler ise kendi iç kontrollerini oluşturmaya çalışarak bu hususta aşırı giden akımlarla aralarına sınır çizilmek istemişlerdir. Bununla birlikte bu iddialardan da vazgeçilmemiştir. Sünnî tasavvuf anlayışının gelişmesiyle birlikte bütün diğer konulardaki gibi velayet bahsinde de naslar yorumlanmış, velayet naslarca belirlenmiş bir çerçeveye oturtulmuştur.

Elinizdeki kitap Fütûhât -ı Mekkiyye’nin 15. cilt, sayfa 205 ila 16. cilt, 203. sayfaları arasında yer alan kısmın müstakil basımıdır. Kitapta İbn Arabî velîlerin bilgileri ve bu bilgileri iktibas ettikleri nasları açıklamaktadır. Velîler bilgilerini hangi ayetlerden çıkartmışlar veya hangi ayetleri düstur edinmişlerdir? Bu konuda İbn Arabî başka kitaplarda pek bulamayacağımız özel ve mühim bilgileri ortaya koyarak velayet düşüncesine yeni bir boyut getirmiştir. Bu itibarla elinizdeki kitap bir yandan tasavvuf tarihinin en mühim konusuna ışık tutarken aynı zamanda bir Müslüman’ın hayatında düstur edinebileceği şekilde bir nas yorumculuğunu ortaya koymaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Çöl Erguvanı

Kitap istatistikleri