Viking Türk Sırları

7,3/10  (4 Oy) · 
4 okunma  · 
3 beğeni  · 
109 gösterim
İskandinav mitolojisi’nin kökeni Orta Asya mı ?
-İskandinav destanları neden Türklerden söz ediyor?
-İskandinav mitolojisi’nin en önemli tanrısı Odin, aslında bir Türk Kralı mıydı?
Odin bir şaman mıydı?
-Atilla ve Odin’in arasındaki bağ neydi?
-İzlanda ve İsveç’in ilk kralları Türk müydü?
-İsveç Tarihi’nin kurucusu Profesör SVEN LAGERBRING neden ısrarla Türklerden bahsediyor?
-İskandinav runik yazılarının kökeni Türkçe midir?
-Vikings dizisinde Türk şamanizminden hangi izler mevcuttur?

Türk Tarihi’ne Yeni Bir Bakıs Açısı Saglayan Viking-Türk Sırları’nda Tüm Bu Soruların Ve Daha Fazlasının Cevabını Bulacaksınız.
 • Baskı Tarihi:
  Şubat 2017
 • Sayfa Sayısı:
  216
 • ISBN:
  9786051805849
 • Yayınevi:
  Gece Kitaplığı
 • Kitabın Türü:

Yazarın meseleye yaklaşımını doğru buluyorum. Birçok ortak nokta var Viking kültürü ve Türk kültürü arasında. Ki bu ortak noktalara değinirken kendi ifadelerinden çok yabancı bilim insanlarının, tarihçilerin görüşlerini örnek göstermiş. Çünkü biz direkt Vikingler Türk’tür dersek bize ırkçı olarak bakıyorlar fakat bu tezi ortaya atanlar yabancı bilim adamları. Böyle yaklaşımla ırkçı ithamlarının önüne geçmiş oluyor Özgür Barış ETLİ. 375 Kavimler Göçü ile ata yurttan ayrılan Türkler, bugünkü avrupaya ilerlerken oradaki milletlerle de etkileşimde bulunmuşlardır hiç şüphesiz. Bana göre ortak değerlerimizin olması muhtemel. Geçen senelerde, Gene. D Matlock’un “ Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz “ diye bir kitap duymuştum. Sanırım bu kitaptan sonra onu da okuyacağım.

Viking Türk Sırları 6 bölümden oluşan bir inceleme araştırma kitabı. Fakat ben buna derleme demek istiyorum. Çünkü yazar Türk ve Viking mitolojisi, kültürel benzerliklerini farklı bilim insanlarının benzer görüşlerini dile getiriyor. Birinci Bölümde İskandinav Mitolojisi ve Türk Mitolojisinin benzer yönleri anlatılıyor. Örneğin, İskandinav Mitolojisindeki Yggdrasil ( dünya ağacı ) ve Türk mitindeki hayat ağacının benzerlikleri, her iki millet içinde 9 sayısının önemi gibi birçok benzerlik var.

İkinci bölümde ise İskandinav Sagalarının bizim destanlar ve kadim Türk gelenekleri ile iç içe çok yakın ilişkileri ele alınmış.
Üçüncü bölümde ise; Tanrı Odin anlatılıyor. Ki bu bölümde Odin’in Türk kökeni hakkında incelemeler var. Avrupa Hun imparatoru Atilla’nın Odin olabileceği, efsanelerin anlatıla gelerek değiştiği anlatılır. Ki İskandinav mitinde tanrılar ölümlüdür insandır yani Atilla’nın Avrupanın içlerine düzenlediği seferler ve Tanrı Odin’in de benzer şekilde dünya üzerinde yayılması, hatta İsveçli araştırmacıların Odin’in kökenini Karadeniz de aramaları gibi olaylar var.

Dördüncü bölümde İskandinav yazıtları ve Türk tamgalarının benzerlikleri Runik yazının kökeninin Asya olduğu anlatılıyor. Beşinci bölümde ise, Viking ve Türk geleneklerinin ortak yönleri, biz Türklerdeki şamanların onlarda da olduğu, davullarındaki motiflerin benzer olduğu anlatılmakta. Altıncı bölümde ise Viking dizisinde, Türk izlerini sürüyor yazar. Ekler, kaynaklar ve resimler yer almakta.

Cahit Şahin 
14 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 8/10 puan

İskandinav kültürü ile Orta Asya Türk kültürü arasında ki benzerlikleri ortaya koyan ilginç bir eser. Yazar hem İskandinav halkı hem de Orta Asya Türk halkı ile ilgili yapılmış olan akademik, arkeolijik, mitolojik, yazılı ve sözlü dil araştırmalarını bir arada sunuyor ve Türkler'in eski zamanlarda gerçekten kuzey Avrupa'ya göç edip orada yaşayan yerli halkın kültürlerini ve inanışlarını etkileyip etkilemediğinin peşinde koşuyor. Kitapta en ilgi çekici ve enteresan yan İskandinavya, Grönland ve Kuzey Amerika'da bulunan Vikinlere ait olan yazılı eserlerde kullanılan dilin Göktürk Alfabesi kullanılarak okunmuş olması. Son olarak yazarın da dediği gibi yerli ve yabancı bilim adamlarının yaptıkları çalışmaları bizlere sunuyor ve Türk - İskandinav halklarının ilişki boyutunun kararını bize bırakıyor.

Kitaptan 11 Alıntı

... Türklerde şamanlar hayat ağacını kullanarak gök tanrıya ulaşırlardı.

Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 70 - Gece Kitaplığı)Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 70 - Gece Kitaplığı)

Türk Mitolojisi 9 Sayısı
9 sayısı Türk mitolojisinde en önemli sayılardan biri olarak karşımıza çıkıyor: 9 ağaç, hayat ağacının 9 dalı, 9 boy, 9 oğuz, 9 felek vb. Türk mitolojisinde dünyayı yaratan Kayra Han dünyanın merkezine 9 dallı çam ağacı dikiyor.

Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 101 - Gece Kitaplığı)Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 101 - Gece Kitaplığı)

Kurt, Türk mitolojisinde en temel motiflerden biridir. Bu durumda Oden'in kurtlarının ve kargalarının kökenini Türk kültüründe aramak için geçerli sebeplerimiz var gibi görünüyor.

Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 73 - Gece Kitaplığı)Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 73 - Gece Kitaplığı)

Vikingler de ve Türklerde Onur ve Onursuzluk
Vikingler deTürkler gibi onurlarına, şan ve şereflerine çok düşkün insanlardı. Savaşta, şan ve şeref içinde onurlu bir ölümü yeğlerlerdi.

Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 123 - Gece Kitaplığı)Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 123 - Gece Kitaplığı)

Kültür Genetiği
... Türkler ve diğer uluslar veya kavimler arasında genetik bir bağ olması hiç de gerekli değildir. Kültür genetiği her daim ön planda tutulmalıdır.

Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 17 - Gece Kitaplığı)Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 17 - Gece Kitaplığı)

William Herbert'de " Atilla: King of the Huns " adlı kitabında Atilla'nın Odin ilişkisinden bahsediyor:
" Antik İskandinav destanlarında Woden ya da Odin bazı durumlar da Atilla olarak tanımlanıyor. "

Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 59 - Gece Kitaplığı)Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 59 - Gece Kitaplığı)

Örneğin Hedeager'e göre Hun Türkleri Asya / Avrasyalı animist-şamanist inançlarını Kuzey Germenik inançlarla birleştirmişler ve Iskandinavya dinini bu şekilde etkilemişlerdi.

Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 60 - Gece Kitaplığı)Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 60 - Gece Kitaplığı)

... Faux, genetik bulgulara göre İskandinavya ve İngiltere yakınlarındaki Shetland Adalarında yaşayan insanların genetik olarak en iyi eşleştikleri halkın Kırgızlar olduğunu, bu kişilerin İzlanda Sagaları'nda As olarak bilinen halk olduğunu aktarıyor. Bunun yanında Faux, sagalarda adı geçen Aesir'în Azer ismiyle olan benzerliğine dikkat çekiyor.

Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 114 - Gece Kitaplığı)Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 114 - Gece Kitaplığı)

Türkler ve Kızılderililer
Benzer bir durum Kızılderililer ve Türkler içinde geçerlidir. İki kavim arasında o kadar çok benzerlik ve aynılık vardır ki bu iki kavim birbirinin ikizi gibidir. Fakat " Kızılderililer Türktür " diyemeyiz. Kökenleri Orta Asya'da Tuva bölgesi olsa da. Kızılderililer Türklerin çok yakın akrabalarıdırlar.

Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 18 - Gece Kitaplığı)Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 18 - Gece Kitaplığı)

Runik Yazı / Türk Tamgaları
Norveç Bilimler Akademisinden SHELL ARTUN'un Üniversite gazetesinde 12 Ekim 1994 tarihli, Doğudan Gelen Runik Yazılar başlıklı makalesinde "Runik yazılar Orta Asyadan geliyor, Alman kökenli değil, Türk kökenlidir ve bilinen ve zannedilenden 2000 yıl daha eskidir." diye yazmış olduğunu bildiriyor.

Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 86 - Gece Kitaplığı)Viking Türk Sırları, Özgür Barış Etli (Sayfa 86 - Gece Kitaplığı)
2 /