Wall Street ve Amerikan Yüzyılının Çöküşü

·
Okunma
·
Beğeni
·
292
Gösterim
Adı:
Wall Street ve Amerikan Yüzyılının Çöküşü
Baskı tarihi:
1 Mayıs 2011
Sayfa sayısı:
460
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058868892
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Gods of Money: Wall Street and the Death of the American Century
Çeviri:
Özgün Şulekoğlu, İlkay Ata
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bilim Gönül Yayınevi
Prof.Dr. Oktay Sinanoğlu'nun Önsözüyle
Bu kitap bir grup uluslararası bankacının Wall Street'i kurması ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar Londra'yı da aynı şekilde yönetmesinin tarihidir.

Uluslararası bankacıların tek amacı her ülkeyi tek tek ve bütün olarak ünyayı kontrol altında tutabilecekleri bir siyasi düzen kurmaktır, istem, merkez bankalarının sık ve gizli toplantılarla şekillenen feodal bir kontrol düzeni içindedir.

Asıl soru ise dolar ve Wall Street krizinden sonra bizi neyin beklediğidir. Bu asrın ikinci on yılına girerken Soğuk Savaş sonrasında "tek başına süper güç" olan ABD, bundan yirmi yıl önce de derin bir krizin içindeydi. Mali gücü üç yıl önceki gibi zayıf bir gölge haline gelmişti, Ordusu, muhteşem teknolojisi, kendi halkının çok az anlayacağı şekilde savaşlarda parçalanmaya başladı. 2010 yılında Amerikan Yüzyılı, kendi seçkinlerinin de gördüğü gibi çok daha büyük ve önemli bir krizin içindedir.
Kitap, Amerikan Yüzyılı'nın İç Savaş döneminde doğuşundan, J.P. Morgan'ın New York'ta finans gücü olarak ortaya çıkışına, bugün yaşanan çöküntüye işaret eden ve ne kadar sert bir ifade olsa da Amerikan Yüzyılı'nın ölümüne kadar geçen dönemi anlatmaktadır.
460 syf.
·63 günde·Beğendi·8/10
William Engdahl'ın bu kitabının özgün adı 'Gods of Money: Wall Street and the Death of the American Century'. Yani 'Paranın Tanrıları: Wall Street ve Amerikan Yüzyılının Ölümü'. Yayınevi 'Wall Street ve Amerikan Yüzyılının Çöküşü' adıyla kitabı yayımlamış. Tercih onun ve fazla irdelemeden konuyu kapatalım.

Kitap 18 bölümden oluşuyor. 'Amerikan Para Oligarşisinin Doğuşu' ile başlayıp 'Bir Milletin Soyuluşu' kısmıyla bitiyor.
463 sayfalık kalın bir kitap. Eğer siyaset, ekonomi, para ile ilgili konulara meraklıysanız ve bu tarzda kitaplar okumak
hoşunuza gidiyorsa William Engdahl'ın bu kitabını da severek okuyacağınıza inanıyorum.

William Engdahl'in daha önce bir kitabını okumuşsanız onun muhalif tavrını da hatırlarsınız ve bu kitapta da aynı
muhalif tavrını sergiliyor. Öyle çok teknik, dolaylı anlatımlar kullanmadan doğrudan konuşuyor. Kısaca bu kitap Amerikan genelinde dünyanın 'Paranın Tanrıları' tarafından nasıl soyulduğunu anlatıyor. Kitabın yazıldığı dönem itibarıyla Amerika'da meşhur 2008 emlak balonunun patlamasıyla bir anda dımdızlak ortada kalanların hikayesi ve bu sürece giden yolun hikayesi okunacak.

Kitaba Prof.Dr. Oktay Sinanoğlu'nun güzel bir önsözüyle başlanıyor. Sinanoğlu'da zaten 'at üstünde kasabaya gelen haydutların bankaları soyması' benzetmesiyle günümüzde 'at olmazsa da' modern bir şekilde toplumların nasıl soyulduğuna işaret ediyor. ABD'li meşhur finans kuruluşlarından bahsediyor. Yani JP Morgan, Merrly Lynch, Goldman Saachs gibi.

Kısaca William Engdahl, 'Paranın Tanrılarının' bilinen, görülen ve bilinmeyen hikayelerini bizlerin anlayabileceği bir dille
anlatmaya çalışıyor. O, durumu bildiriyor. Görüp, duyup, okuyup, anlamak ya da anlamamak bizlere kalıyor.

ABD'nin önde gelen 60 ailesinin zenginliği büyük boyutlardaydı. Ve aşırı büyüklükteki bu sermaye, hem hükümet hem de hükümetler üstü bir şekilde istedikleri çoğu şeyi onlara yapma imkanı sağlıyordu. Örneğin, savaş kışkırtıcılığı ve her iki tarafa da hem silah hem de borç para vererek, servetlerine servet katmaya kadar götürüyordu. Bu güç 2.Dünya Savaşı'ndan ve Amerika'nın süper güç olarak ortaya çıkmasıyla İngiliz hegomanyasının sonlanması ve Amerikan hegomanyasının üstün hale gelmesi sonucu iyice güçlenen bir yapının ortaya çıkmasına neden olur. Bir de bunun üzerine 'askeri güç'de eklendiğinde muazzam bir seviyeye 've artık cumhuriyetten, yeni Amerikan İmparatorluğuna' giden yolun açılmasına yol açar.

Bu kitapta özelde Amerika'da 2008 yılında ortaya çıkan krizin arka planını ve buradan hareketle 'Wall Street'in doymak
bilmez açlığını, dünya üzerinde daha fazla kontrol ve güç elde etmek çabalarını anlamak isteyenler için, paranın gücünün nasıl kullanıldığını anlatmaktadır (s86).'

Bu kitap savaşların özelde 1.ve 2.Dünya savaşlarının arkasında bulunan sebepleri farklı açılardan irdeliyor. Klasik tarih veya siyaset düşüncesinin dışına çıkıp, bunun ekonomik çıkar çatışmasının bir unsuru olduğunu ve özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan çeşitli olayların dünyayı savaşa doğru sürüklediğini (zaten bölgesel savaşlar mevcut) örneklerle açıklamaya çalışıyor.
Bunu yaparken de ortaya 'sermaye'yi ya da 'para'yı koyuyor. Daha fazla kazanma isteği doğrultusunda yeni işgallerin önünü açmak için savaşların da hatta tüm savaşların mecbur bırakıldığını (Haçlı seferleri ve hatta biraz düşündüğümüzde tüm savaşlarında ekonomik sebeplere dayandığını görmek mümkün değil mi?) anlatıyor. Bunu yapanlarında Londra ve New York merkezli büyük para babaları olduğunu dönemi içinde yayımlanan çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklara dayanarak ifade ediyor.

Belki bu kitap savaşın o kötü yüzünü içerden yani cepheden bildirmiyor olabilir ya da kan, gözyaşı, felaketlere tanıklık etmeyebilir. Ama, o duruma yol açan etkenleri anlatıyor, sorguluyor ve dillendirmeye çalışıyor.

Kitap, cephenin içinden, günlüklerden, efsanelerden ya da savaşlardan bahsetmiyor. Çünkü savaş sondur. Bu kitap önceyi yani niçin oralara gidildiğini anlatıyor.

Para babalarının daha fazla kazanma, dünyayı istedikleri gibi yönetme yani bir çeşit dünya üzerinde kendilerinden oluşacak bir 'Tanrı Krallığı' oluşturmasını anlatılıyor. Ailelerden bahsediyor. O ailelerin yine kendileri gibi zengin ailelerle girdikleri işbirliğinden bahsediyor. Karşılarına çıkanlar olursa ne yaptıklarından bahsediyor. Ama yanlarında olanlara ne kadar iyi davranıp, onları ihya ettiklerinden de bahsediyor. Kısaca, 'para babaları' kendi istedikleri şekilde bir dünya yönetimi istiyorlar. Bunu yaparken de siyaset, asker, din görevlisi, polis, avukat, hukuk görevlisi, gazeteci, sendikacı, işci, memur yani toplumun her kesiminden işbirlikçiler edinebildiklerini anlatıyor.

FED'in tarihini de okuyoruz. Nasıl ve kimler tarafından hangi amaçlar doğrultusunda kurulduğunu da okuyoruz.

Propagandanın kullanılması durumuna gelindiğinde ise bu işin uzmanı olan Edward Bernays devreye girer ve ABD'nin niçin savaşa girmek zorunda kaldığını 'Halkla İlişkiler' kavramı
içinde anlatmaya başlar.

Edward Bernays sayesinde propagandanın nasıl toplumları birer yönlendirilen sürüler haline getirdiğinin açık örneklerini de görüyoruz. Artık toplum gerçeklerin değilde, gerçek
olarak gösterilenlerin peşinden gitmeye başlamıştı. Gerçeğin önemi yoktu, yeter ki ortada bir düşman olsun yeter.

Kitapta günümüzde de etkili olan çeşitli aile, şirket ve yapıların gçemişine göz atıp, nereden nereye ve nasıl geldiklerini de anlatılıyor. Örneğin, Bush ailesi. Baba ve oğul Bush'un
Amerikan başkanı olduğu düşünürsek, babasının veya dedesinin geçmişi hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bush ailesinin kurucusu sayılan Prescolt Bush, servetini savaş
malzemesi üretiminden yapmıştı. Tokyo'ya atılan yangın bombalarını üreten firmanın sahibiydi.

Doların rezerv para oluşunun hikayesi de anlatılıyor. Öyle ben 'rezerv para' oldum demekle rezerv para olunamayacağını ve bunun için neler yapılması gerektiğini; İngiltere'nin
elinden ekonomik egemenliğin nasıl alındığı (Sterlin-Dolar kapışması), rezerv altın oluşumunun Amerikan hegomanyası için gün gelip olumlu ama gün geldiğinde nasıl da olumsuz
sonuçlar doğurduğunu okuyoruz. Rezerv para, herkesin o parayı standart kabul edip, tüm ticaretin o para üzerinden yapılması ve ABD'nin sınırsız para basma yetkisinden
dolayı savaşların finansmanın nasıl para sağladığını da okuyoruz.

Yani rezerv para denilip geçilmesin; ne var canım alt tarafı ABD doları, 'onların doları varsa bizim de...' hamaset nutukları sadece hamasetten öteye geçmez ve hamaset de karın doyurmaz.

Ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler okuyanların ilgisini çekecek, okudukları bilgi doğrultusunda yeni araştırmalara kendilerini sevk edecek bir içeriğe sahip.

Kitap size bir çeşit 20.yüzyıl Amerikan ekonomisin tarihini, kırılma noktalarını ve geleceğini anlatıyor. Ekonomik tarihin gelişim sürecini Amerikan gözünden, Amerikanın
sisteminden bakmayı ve buna göre nasıl düzenleme yapıldığını görmek açısından bilgilendirici. Çözüm değil sadece olayların gelişim süreci anlatılıyor.

Bazı ülkelerde çıkan bir takım ekonomik veya siyasi krizlerin nasıl ortaya çıktığını veya çıkarıldığını okudukça daha kolay bir şekilde bazı şeyleri anlamamızı da sağlıyor. Yani birilerin istediği ya da olması gibi davranılacak yoksa sonu felakete kadar gidecek hareket başlar. Okumaya devam ettikçe her şeyin bir 'kelebek etkisi' gibi ya da 'domino taşları' gibi birbirine bağlı oldukları da görüyoruz. Bir tarafta düzelme varsa başka bir yerde yıkım olabiliyordu.

Bazı bölümler tüm kesimlerin hizmetine sunulup, çoğu yer özel bilgiye gerek duyulmadan kavranıp, anlaşılabilir. Ama bazı kısımlar için ekstra ya da biraz daha derin bilgiye ihtiyaç
duyuluyor. O yüzden kitabın bazı bölümleri ekonomiyle ilgili teknik birikime ihtiyaç duyar.

2007 yılında başlayıp 2008'de devam eden ABD merkezli finansal çöküşün nedenleri kitabın içinde farklı açılardan anlatıyor. Balon yapılar, hatalı teorilerden doğru bir şey
çıkarma gibi onlarca ekonomi-siyasal sebep-sonuç ilişkileri hakkında bilgi sunuyor.

Kısaca Paranın Tanrılarının hikayesi anlatılıyor. Piyasaya egemen olan, tüm dünyayı boyunduruk altına alan bir küresel çetenin izini sürüyor. Onların tarihini anlatıyor. Büyük pencereden bakarsak bazı şeyleri yerine tam oturtabiliriz ama dar açıdan bakıldığında istesek de bazı yerler tam yerine oturmaz. O zaman bazı şeyleri hep havada kalıyor.

Aykırı, ters ve bazen de hoş olmayan şeyler söyleyip bizleri uyarmaya çalışıyor. Ama şu da kesin ki, uyarı sadece bireysel kalıyor. Böyle olunca da parayı elinde tutan güçler yani 'Paranın Tanrıları'nın istedikleri gerçekleşebiliyor.

Ezcümle: Tavsiye edilir

Notlar:

+ Esasında yazı uzun ama buraya ancak bu kadar kısaltabildim. Ne de olsa tarihe atılmış bir tarih düşüyoruz.
- Bilim + Gönül Yayınları tarafından yayımlanan kitabın satışı yok. Sahaflardan bulabilirsiniz. Bence alınıp, okunmaya değer.
+ 28/7/2018 - 29/9/2018 tarihleri arasında notlar alınıp, okunmuş ve yazıya dökülüp düzenlemesi ise 12/11/2018 tarihinde gerçekleşmiştir.
Bazılarını her zaman kandırabilirsiniz.

Birilerini bazen kandırabilirsiniz.

Ama her zaman herkesi kandıramazsınız.
--Winston Churchil
F. William Engdahl
Sayfa -1 - 1.Basım Mayıs 2011 - Oktay Sinanoğlu’nun Önsözü
Rhodes, Milner ve seçkin strateji uzmanları, 1910 yılında yılında İngiliz imparatorluk ruhunu diriltme ülküsüyle gizli bir topluluk oluşturdular. Grup üyeleri Oxford üniversitesi, All Souls Koleji mezunlarından oluşuyordu ve 2. Dünya Savaşı sonuna kadar gizliden gizliye İngiliz imparatorluğu için politik stratejiler üretmişlerdi. Kendilerine, Kral Arthur döneminde şövalyeleriyle birlikte oturduğu masadan esinlenerek ‘Yuvarlak Masa’ adını verdiler ve çıkardıkları dergi için de aynı adı kullandılar.
Bush, Rockefeller, Harriman, DuPont ve Dillon, jeopolitik plânlarına -Avrupa güçlerini, özellikle Almanya ve Rusya’yı karşı karşıya getirip birbirlerini yok etmelerini sağlayarak Amerikan Yüzyılı’nın kapılarını açmak- uygun olarak Nazi döneminin başında kritik yardımlarda bulunuyorlardı. Aslımla bu, Rockefeller’a bağlı Savaş ve Barış Çalışmaları Grubu’nun plânıydı.
Aradan geçen beş korkunç yılın sonunda kaybedilen insan yaşamlarını ve yıkımın boyutlarını hesaplamak imkansızdı. Doğrudan ya da dolaylı olarak "tüm savaşları bitirecek olan savaş" yüzünden hayatının kaybedenlerin sayısı 16 ilâ 20 milyon arasında tahmin ediliyordu. Bunun 7 milyondan fazlası askeri, 10 milyondan fazla da sivildi.
Anson Greene Phelps ve William E. Dodge tarafından 1834’te kurulan bu şirket, halka karşı Tanrı korkusu taşıyan Hıristiyan işadamları imajı yaratmak için Genç Hıristiyanlar Derneği'ne yüklü bağışlarda bulunuyorlardı.
Babası gibi J. Pierpont Morgan da ABD'de dolandırıcılık, hile ve ihanet üzerine dev bir bankacılık ve endüstri imparatorluğu kuracaktı. Bütün bunları yaparken basın da onu yardımsever bir Hıristiyan olarak gösterecekti.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Wall Street ve Amerikan Yüzyılının Çöküşü
Baskı tarihi:
1 Mayıs 2011
Sayfa sayısı:
460
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786058868892
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Gods of Money: Wall Street and the Death of the American Century
Çeviri:
Özgün Şulekoğlu, İlkay Ata
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bilim Gönül Yayınevi
Prof.Dr. Oktay Sinanoğlu'nun Önsözüyle
Bu kitap bir grup uluslararası bankacının Wall Street'i kurması ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar Londra'yı da aynı şekilde yönetmesinin tarihidir.

Uluslararası bankacıların tek amacı her ülkeyi tek tek ve bütün olarak ünyayı kontrol altında tutabilecekleri bir siyasi düzen kurmaktır, istem, merkez bankalarının sık ve gizli toplantılarla şekillenen feodal bir kontrol düzeni içindedir.

Asıl soru ise dolar ve Wall Street krizinden sonra bizi neyin beklediğidir. Bu asrın ikinci on yılına girerken Soğuk Savaş sonrasında "tek başına süper güç" olan ABD, bundan yirmi yıl önce de derin bir krizin içindeydi. Mali gücü üç yıl önceki gibi zayıf bir gölge haline gelmişti, Ordusu, muhteşem teknolojisi, kendi halkının çok az anlayacağı şekilde savaşlarda parçalanmaya başladı. 2010 yılında Amerikan Yüzyılı, kendi seçkinlerinin de gördüğü gibi çok daha büyük ve önemli bir krizin içindedir.
Kitap, Amerikan Yüzyılı'nın İç Savaş döneminde doğuşundan, J.P. Morgan'ın New York'ta finans gücü olarak ortaya çıkışına, bugün yaşanan çöküntüye işaret eden ve ne kadar sert bir ifade olsa da Amerikan Yüzyılı'nın ölümüne kadar geçen dönemi anlatmaktadır.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • S. Ali

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0