Yabancılaşma ve Din (Dinsel Yabancılaşmanın Sosyal Psikolojik Analizi)

·
Okunma
·
Beğeni
·
66
Gösterim
Adı:
Yabancılaşma ve Din
Alt başlık:
Dinsel Yabancılaşmanın Sosyal Psikolojik Analizi
Baskı tarihi:
4 Mart 2014
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758646579
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çamlıca Yayınları
Farklı perspektiflerden çeşitli anlamlar yüklenen yabancılaşma kavramı, idrak etmekte olduğumuz milenyum çağıyla birlikte yeni anlamsal açılımlara kavuşmuş durumdadır. Bireysel ve toplumsal olarak iki temel kategoride ele alınan yabancılaşma olgusuna dinî perspektiften bakıldığında, bu iki kategori kendiliğinden birleşmektedir. Zira din gibi insanı bir bütün olarak geliştirmek amacında olan sistemlerde meydana gelen yozlaşma, hayatının değişik evrelerinde yabancılaşmanın farklı yüzleriyle karşılaşmak zorunda olan insan için yeni bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Elinizdeki eserde, yabancılaşma kavramına sosyolojik ve felsefi perspektiften yüklenen anlamlar yanında, dinî hayatta meydana gelen yozlaşma ve yabancılaşmayla ilgili zengin psiko-sosyal analizler bulunmaktadır. Yabancılaşmayla ilgili tecrübî verilere de yer verilen eserde, insanın kendine yabancılaşmasından topluma yabancılaşmasına, cemaat halinde icra edilen ibadetlerden bireysel ibadetlerde kullanılan dile kadar dinî uygulamaların işlev ve fonksiyonlarıyla ilgili önemli bulgu ve değerlendirmelere yer verilmiştir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Yabancılaşma ve bilinç bağlantılı iki kavramdır. Yabancılaşma sürecini yaşayan insanlar yanlış bilinçlendirme den dolayı zarar görmektedirler.
... Eski ahid de puta tapma olgusu yabancılaşma eylemine sebeb olmuştur. Puta tapma kültü tek Tanrı yerine birçok tanrıya tapma olgusu değil, putların insan tarafından yaratılmış olması ve kendi yarattığı nesneleri kutsal saymalarıdır. İnsanoğlu kendi hayatıyla ilgili özel nitelikleri nesnelere aktarmakta ve kendini aşmak yerine kendi ile ancak kendi mamülü olan puta tapma ile ilişki kurmakta ve kendi gücü ve potansiyeline yabancı kalmakta kendi varlığının özelliklerine puta taparak ulaşmaya çalışmaktadır.
Goffman insanın bir tek kimliğe sahip olduğu görüşünde değildir. Ona göre insanın birçok kimliği vardır ve her insan bir çeşit kimlik repertuarına sahiptir. Bu kimlikler arsından seçim yapar....
Çoklu kimlik kişilikten ve kimlikten bahsetmeyi zorlayabilir ve en riskli sonucu kişiliksizleştirme yaratmasıdir.
Şöyle ki Cumhuriyet’in ilk on yılında Türkiye’de devlet tarafından desteklenen hiçbir din eğitimi okulu kalmamıştır. 1927’de yapılan program değişikliği ile din dersleri ve Arapça, Farsça gibi doğu dilleri de ortaokul ve lise programlarından çıkartılmış, vakıfların ilga edilmesiyle din görevlileri mânen olduğu gibi maddi olarak da sefil duruma itilmiş ve birçok cami çeşitli sebeplerden dolayı ibadet dışı kalmıştır. Bunun gibi, radyolarda dini program yayınlanma yasağı ise daha uzun süre devam etmiş, ancak 7 Temmuz 1950’de yasak kaldırılıp, bazı dini yayınların yapılabilmesi mümkün olmuştur. Bu nedenlerden dolayı olsa gerek, Cumhuriyet döneminde dini alanda yüksek öğrenim düzeyinde hizmet vermek üzere açılan ilahiyat fakültelerinin en önemli problemi, öğretmen yokluğu olmuştur. Çünkü bir önceki nesilden kalan ulemanın çoğu ölmüş, geri kalan bir kaç tanesi ise oldukça yaşlanmış idi. Bu yüzden kurumların açılması ve düzeyli hizmet vermesi gecikmiştir. Aynı problemin orta dereceli okullarda da mevzubahis olduğu söylenebilir. Çünkü bu konuda din eğitimiyle ilgili derslerin müfredata alınması kadar, bu derslerin kimler tarafından okutulacağı da önemli bir problem olarak belirmiştir. Özellikle ilk dönemlerde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkan bu problemin etkilerinin günümüze kadar geldiği söylenebilir. Çünkü o dönemde genç öğretmenler, bütün tahsilleri boyunca hiç din dersi görmedikleri gibi, din konusunda hiç de sempatik olmayan bir tavırla yetiştirilmişlerdir.
"Temelleri psikolojik nesneleri sosyal olsa da birçok yabancılaşma çeşidinden bahsetmek mümkündür. Emek yabancılaşması, kültürel yabancılaşma, aydın yabancılaşması, sosyo politik yabancılaşma."
Başka kaldı mı acaba :)
Hegel, vicdan ve düşünceden ibaret saydığı insan varlığının öze ulaşabilmesi için kendini zorunlu olarak nesne içinde erittiğini öne sürer. Ona göre insan ancak başkalaşarak kendileşir. Emek sürecinde potansiyel güçlerini dışa yansıtması Tanrının kendini dışsallaştırması gibi bir tür yabancılaşma olarak anlaşılabilir.
Nitekim namaz kıldığı halde namazında bir huşu hissedemeyen, tuttuğu oruçtan birler anlamadığını ifade eden birçok insan bulunmaktadır. Buna göre ibadetlerden zevk alamamak, dinsel yabancılaşmanın dini tecrübe alanında meydana gelen farklı bir versiyonunu oluşturmaktadır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yabancılaşma ve Din
Alt başlık:
Dinsel Yabancılaşmanın Sosyal Psikolojik Analizi
Baskı tarihi:
4 Mart 2014
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758646579
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çamlıca Yayınları
Farklı perspektiflerden çeşitli anlamlar yüklenen yabancılaşma kavramı, idrak etmekte olduğumuz milenyum çağıyla birlikte yeni anlamsal açılımlara kavuşmuş durumdadır. Bireysel ve toplumsal olarak iki temel kategoride ele alınan yabancılaşma olgusuna dinî perspektiften bakıldığında, bu iki kategori kendiliğinden birleşmektedir. Zira din gibi insanı bir bütün olarak geliştirmek amacında olan sistemlerde meydana gelen yozlaşma, hayatının değişik evrelerinde yabancılaşmanın farklı yüzleriyle karşılaşmak zorunda olan insan için yeni bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Elinizdeki eserde, yabancılaşma kavramına sosyolojik ve felsefi perspektiften yüklenen anlamlar yanında, dinî hayatta meydana gelen yozlaşma ve yabancılaşmayla ilgili zengin psiko-sosyal analizler bulunmaktadır. Yabancılaşmayla ilgili tecrübî verilere de yer verilen eserde, insanın kendine yabancılaşmasından topluma yabancılaşmasına, cemaat halinde icra edilen ibadetlerden bireysel ibadetlerde kullanılan dile kadar dinî uygulamaların işlev ve fonksiyonlarıyla ilgili önemli bulgu ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Büşra Aydemir
  • Enes Hamza Kırıcı
  • burack

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%100 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0