Yahudilik - Masonluk - Dönmelik

9,0/10  (2 Oy) · 
8 okunma  · 
5 beğeni  · 
113 gösterim
Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergilerindeki, “Bir millet ve memleket birlik ve bütünlüğünü güve gibi için için yiyen gizli kuvvetleri tanımak; onları ister isimlendirerek ister isimlendirmeyerek, fakat mutlaka kurmay sırlariyle teşhis etmek ve ruh vatanında nüfuz ve istilâ nahiyelerini farketmek bakımından büyük kıymet ve ehemmiyetteki yazıları...” “Yahudilik - Masonluk - Dönmelik” kitabında bütünleştirilmiştir.
 • Baskı Tarihi:
  Eylül 2006
 • Sayfa Sayısı:
  198
 • ISBN:
  9789758180936
 • Yayınevi:
  Büyük Doğu Yayınları
 • Kitabın Türü:
Nimhande 
09 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

GİZLİ KUVVETİN 23 MADDELİK İȘ HÜLASASI!

1-Genç nesilleri ahlaka zıt telkinlerle ifsad etmeli.

2-Aile hayatını yıkmalı.Herkes zevkinde ve safasında hür olmalı.

3-İnsanlara suçları ve ayıplarıyla hükmetmeli.

4-Sanatı düşürmeli;bilhassa edebiyatı müstehcen ve şehevi istikamete çevirmeli.

5-Mukaddesata saygıyı tahrip etmeli.Muhterem sayılan insanlara rezalet isnat etmeli,akideleri kökünden baltalanmalı.

6-Hadsiz,hesapsız bir (lüks) ve başdöndürücü modalar icad ederek,çılgınca israfı desteklemeli.

7-Kalabalıkların gözünü avama(sıradan halka) mahsus eğlencelere,oyunlara,ölçüsüz spor mücaledelerine bağlamalı.

8-Mufrit nazariye ve sistemli şüpheciliklerle etrafı bulandırmalı,asabi cümleyi bozmalı,vecd ve imana yer bırakmamalı.

9-Afyonlu zehirler,her nevi uyuşturucu maddeler,içkiler ve mükeyyefat vasıtasiyle ruhları ve uzviyeti kemirmeli.

10-Her an bir hoşnutsuzluk doğurmalı,daimi şikayete yol açmalı ve içtimai sınıflar arasında kin ve itimatsızlık sokmalı.

11-Servet ve nüfus sahiplerini ağır vergiler altında ezdirmeli,onları borca ve iflasa sürüklemeli,servetlerinden tecrit etmeli;ve avamı yüksek sınıfın yerini almaya doğru sevkederek (altın buzağı) mezhebini kurmalı.

12-İşçileri münasip alanlarda(grev)lerle zehirlemeli,iş manzumesini durdurmalı,anarşiyi körüklemeli.

13-Yüksek tabakayı,aşağı tabakaya karşı daimi bir emniyetsizlik ve tevahuş içinde yaşatmalı.

14-Sanayiye yavaş yavaş ziraati ezdirmeli,muavezene kapılarını kapamalı,ticaret spekülasyonla yönetilmeli.

15-Bir takım saçma nazariyeler ve ütopyalar icad ederek sürüyü tahakkuku ,mkansız seraplar peşinde gezdirmeli.

16-Hayat pahalılığını mütemadi tahrik etmeli ve sınıflar arasında refah tezadını müthiş mikyaslara bağlamalı.

17-Beynelminel vakalar çıkarmaktan bir an fariğ olmamalı;silahlanma ve itimatsızlık yarışını kuvvetlendirmeli.

18-Milletlerin tahsil ve terbiyesi bakımından,onları köklerinden ayıracak ve kaynaksız bırakacak her tedbire başvurmalı.

19-Meşru hükümet şekillerini yalnız lafta ve edebiyatta bırakarak mutlak istiptada zemin hazırlamalı.

20-Siyasi buhran anlarını kollayarak muavezeneyi altüst tedbirleri ihmal etmemeli.

21-Vaktinde her türlü kredileri kestirerek panikler doğurmalı; ve iktisadi kriz mikroplarını itina ile besleyerek sınai ve zırai krakları şahlandırmalı ve altunu mahdut ellerde dirije etmek yoluyla mevhum ve izafi itibar muavezenesini çökertmeli.

22-Muhim iktidar makamlarını işgal edenleri,ahlak ve seciye yarası olanların eline doğru kaydırmalı ve bu adamlara sırları vasitasıyla hakim olmalı.

23-Hükümetlerin,istenen anda ölümünü intaç edici içtimai elem,ıstırap,açlık ve adaletsizlik musluklarını elde tutmalı;ve gerçek himaye bahis mevzuu olmaksızın onların üzerine çullanacak bütün menfi cereyanları hak sureti perdesiyle himaye etmeli.

Kaynak: Büyük Doğu Dergisi (4 Ekim 1946 – 13 Aralık 1946 Sayı: 49,50,51,52,58)

Kitap, büyük doğu dergisinde yayınlanan makalekerden derleme olarak basılmış. Yahudilik hakkında çok iddalı ve kaynakları açıkça belirtilmiş yazılar var. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Başka biri tarafından yazılsaydı belki bu kadar ciddiye alınacak şeyler olmazdı, yazarın yahudi nefreti diyebilirdik, yine diyebiliriz ama yazar oldukça değerli biri olunca insanın aklına belki diye gelebiliyor. Örneğin #26227688 şeklinde bir ifadesi var. Ve daha pek çok çarpıcı yazı bulunuyor. Bunları doğruluğuna çoğu yerde inanmak istemezdim. Çünkü eğer bunlar doğruysa dünyanın bu yahudilerden çekeceği var.

Evet, adamların parası var, dünyanın en zenginleri olabilirler ama tüm kapitalist sistemin sahibi oldukları söylenemez. Dünyada gelişen olaylarda, yahudileri etkileyen olayların sonucunda yahudilerin en az zararla kapatması da insanları şüphelendiriyor.

İllaki okuyun diye ısrar etmiyorum. Olurda elinize geçerse okumaktan pişman olmazsınız.

İyi okumalar

Kitaptan 11 Alıntı

Sahsina munhasir 
17 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hristiyan kavimler bir gün gelecek öyle sarsılacaklardır ki ,bizim hakimiyetimizde âlemşumul bir hükümet isteyeceklerdir.

Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl KısakürekYahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek

Yahudi bizzat ayrıldığı ve ihanet ettiği peygamberleri müstesna olarak, aziz, sıhhatli, salim, müsbet ve sadece insanlığa faydalı en büyük kafalardan hiç birini yetiştirememiştir. Yahudi dehası hayrete şayan bir şey olmakla beraber, dünyanın aziz ve ulvi kafalarının seviyesine çıkamamış ve daima (defetist) bozguncu olmuştur.

Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 42 - Büyük doğu yayınları, 5. Baskı: mart 2015)Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 42 - Büyük doğu yayınları, 5. Baskı: mart 2015)
Sahsina munhasir 
17 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Yahudiler, hakim oldukları sermayeleri, katiyyen Yahudi tesirini hissettirmeyen isimler altında göstermeleridir:"Anonim Şirketler" gibi.

Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl KısakürekYahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek
Sahsina munhasir 
17 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Gizli kuvvetin 23 maddelik iş hülasasından birkaç örnek.
Aile hayatını yıkmalı... Herkes zevkinde ve safasında hür olmalı...

Hadsiz, hesapsız bir ( lüks) ve başdöndürücü modalar icad ederek, çılgınca israfı desteklemeli...

Genç nesilleri ahlâka zıt telkinlerle ifsad etmeli...

Her an hoşnutsuzluk doğurmalı, daimi şikayete yol açmalı ve içtimai sınıflar arasına kin ve itimazsızlık sokmalı...

Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl KısakürekYahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek

Yahudiler, daima, eskiyi yeni yapmak hevesindedirler.
Bugün sokaklarımızda seslerini işittiğimiz, eski şileler, eski kağıt, kurşun parçaları ve paçavra toplayan eskiciler, o yahudilerin torunlarıdır. Onlar ki, paçavradan kıymetli eşya yapmasını bilirler.

Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 70 - Büyük doğu yayınları, 5. Baskı: mart 2015)Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 70 - Büyük doğu yayınları, 5. Baskı: mart 2015)

Benyamin İsrael
Dünyayı idare edenler, zahirde iktidar mevkilerinde hükümran olanlar değil, kulislerin arkasında bulunanlardır!

Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 138 - Büyük doğu yayınları, 5. Baskı: mart 2015)Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 138 - Büyük doğu yayınları, 5. Baskı: mart 2015)
Sahsina munhasir 
18 Kas 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Masonluğun tek gayesi...
Büyük Asya bütününü tam bir istismar sahası haline getirmek, buna mani her engeli ortadan kaldırmak; ve islam topluluk, birlik, şahsiyet ve istiklalini kökünden kazımak...

Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 114)Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 114)

Meşhur Masonlar
Hasan Ali Yücel - (meşhur maarif vekili - 14 derece - muhibbanı hürriyet)

Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 166 - Büyük doğu yayınları, 5. Baskı: mart 2015)Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 166 - Büyük doğu yayınları, 5. Baskı: mart 2015)
Nimhande 
09 Kas 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Siyon Protokolleri(Protokol 1'den)
Hürriyet, musavat, uhuvvet kelimelerini halkın önüne ilk atan biz olduk. O vakitten beri her taraftan bu olaya takılmıș șuursuz papağanların tekrar edegeldiği bu sözler yalnız ve yalnız dünyanın diriliğini ve önceleri avamın baskısından masun olan ferdin gerçek hürriyetini yıkmaya yaramıștır. Kendilerini zeki sanan adamlar bu kelimelerin gizli manalarını farkedemediler.

Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 14)Yahudilik - Masonluk - Dönmelik, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 14)
2 /