Yahudilik - Masonluk - Dönmelik

9,0/10  (2 Oy) · 
15 okunma  · 
5 beğeni  · 
131 gösterim
Necip Fazıl’ın Büyük Doğu dergilerindeki, “Bir millet ve memleket birlik ve bütünlüğünü güve gibi için için yiyen gizli kuvvetleri tanımak; onları ister isimlendirerek ister isimlendirmeyerek, fakat mutlaka kurmay sırlariyle teşhis etmek ve ruh vatanında nüfuz ve istilâ nahiyelerini farketmek bakımından büyük kıymet ve ehemmiyetteki yazıları...” “Yahudilik - Masonluk - Dönmelik” kitabında bütünleştirilmiştir.
 • Baskı Tarihi:
  Eylül 2006
 • Sayfa Sayısı:
  198
 • ISBN:
  9789758180936
 • Yayınevi:
  Büyük Doğu Yayınları
 • Kitabın Türü:
Nimhande 
09 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

GİZLİ KUVVETİN 23 MADDELİK İȘ HÜLASASI!

1-Genç nesilleri ahlaka zıt telkinlerle ifsad etmeli.

2-Aile hayatını yıkmalı.Herkes zevkinde ve safasında hür olmalı.

3-İnsanlara suçları ve ayıplarıyla hükmetmeli.

4-Sanatı düşürmeli;bilhassa edebiyatı müstehcen ve şehevi istikamete çevirmeli.

5-Mukaddesata saygıyı tahrip etmeli.Muhterem sayılan insanlara rezalet isnat etmeli,akideleri kökünden baltalanmalı.

6-Hadsiz,hesapsız bir (lüks) ve başdöndürücü modalar icad ederek,çılgınca israfı desteklemeli.

7-Kalabalıkların gözünü avama(sıradan halka) mahsus eğlencelere,oyunlara,ölçüsüz spor mücaledelerine bağlamalı.

8-Mufrit nazariye ve sistemli şüpheciliklerle etrafı bulandırmalı,asabi cümleyi bozmalı,vecd ve imana yer bırakmamalı.

9-Afyonlu zehirler,her nevi uyuşturucu maddeler,içkiler ve mükeyyefat vasıtasiyle ruhları ve uzviyeti kemirmeli.

10-Her an bir hoşnutsuzluk doğurmalı,daimi şikayete yol açmalı ve içtimai sınıflar arasında kin ve itimatsızlık sokmalı.

11-Servet ve nüfus sahiplerini ağır vergiler altında ezdirmeli,onları borca ve iflasa sürüklemeli,servetlerinden tecrit etmeli;ve avamı yüksek sınıfın yerini almaya doğru sevkederek (altın buzağı) mezhebini kurmalı.

12-İşçileri münasip alanlarda(grev)lerle zehirlemeli,iş manzumesini durdurmalı,anarşiyi körüklemeli.

13-Yüksek tabakayı,aşağı tabakaya karşı daimi bir emniyetsizlik ve tevahuş içinde yaşatmalı.

14-Sanayiye yavaş yavaş ziraati ezdirmeli,muavezene kapılarını kapamalı,ticaret spekülasyonla yönetilmeli.

15-Bir takım saçma nazariyeler ve ütopyalar icad ederek sürüyü tahakkuku ,mkansız seraplar peşinde gezdirmeli.

16-Hayat pahalılığını mütemadi tahrik etmeli ve sınıflar arasında refah tezadını müthiş mikyaslara bağlamalı.

17-Beynelminel vakalar çıkarmaktan bir an fariğ olmamalı;silahlanma ve itimatsızlık yarışını kuvvetlendirmeli.

18-Milletlerin tahsil ve terbiyesi bakımından,onları köklerinden ayıracak ve kaynaksız bırakacak her tedbire başvurmalı.

19-Meşru hükümet şekillerini yalnız lafta ve edebiyatta bırakarak mutlak istiptada zemin hazırlamalı.

20-Siyasi buhran anlarını kollayarak muavezeneyi altüst tedbirleri ihmal etmemeli.

21-Vaktinde her türlü kredileri kestirerek panikler doğurmalı; ve iktisadi kriz mikroplarını itina ile besleyerek sınai ve zırai krakları şahlandırmalı ve altunu mahdut ellerde dirije etmek yoluyla mevhum ve izafi itibar muavezenesini çökertmeli.

22-Muhim iktidar makamlarını işgal edenleri,ahlak ve seciye yarası olanların eline doğru kaydırmalı ve bu adamlara sırları vasitasıyla hakim olmalı.

23-Hükümetlerin,istenen anda ölümünü intaç edici içtimai elem,ıstırap,açlık ve adaletsizlik musluklarını elde tutmalı;ve gerçek himaye bahis mevzuu olmaksızın onların üzerine çullanacak bütün menfi cereyanları hak sureti perdesiyle himaye etmeli.

Kaynak: Büyük Doğu Dergisi (4 Ekim 1946 – 13 Aralık 1946 Sayı: 49,50,51,52,58)