Yakınçağ Tarihi (1789-1918) Giriş

7,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
1 beğeni  · 
34 gösterim
Bu kapsamda Birinci Bölümde döneme ait kaynaklar ve bu kaynakları içeren arşiv ve kütüphaneler genel mahiyette olmak üzere ele alınmıştır. İkinci Bölümde Fransız İhtilali ve Yakınçağ başlarında Osmanlı'nın durumu ortaya konulmuş, Nizam-ı Cedit dönemi olarak 1789-1839 arası gelişmeleri değerlendirilmiştir. Aynı şekilde Üçüncü Bölümde, Tanzimat devri (1839-1876) hadiseleri ile sosyal ve ekonomik gelişmeler irdelenmeye çalışılmıştır. Dördüncü Bölümde Osmanlı tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri olan Meşrutiyet sürecinin ilk devresi (1876-1908) incelenmiştir. Bu dönemde doğan ve uluslararası bir mesele haline gelen Ermeni Sorunu'na dair gerçekler ise Beşinci Bölümde aktarılmaya çalışılmıştır. Osmanlı'nın yıkılışa doğru hızla yol almaya başladığı Meşrutiyet döneminin ikinci devresi Altıncı Bölümün konusunu oluşturmuştur. Yedinci Bölümde tam manasıyla trajediyle sonuçlanan Trablusgarp ve Balkan Savaşları (1911-1913) ele alınmıştır. Sekizinci Bölümde I. Dünya Savaşı süreci (1914-1918) incelenmiş, ardından Türkler için Cihan Harbi'nin en parlak devresi olan Çanakkale Savaşları Dokuzuncu Bölümün konusu olmuştur. Son olarak Onuncu Bölümde Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilişi aktarılmaya çalışılmıştır.