Yalan Söyleyen Tarih Utansın (12 Cilt Takım)

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.419
Gösterim
Adı:
Yalan Söyleyen Tarih Utansın
Alt başlık:
12 Cilt Takım
Baskı tarihi:
Mayıs 2013
Sayfa sayısı:
355
Format:
Karton kapak
ISBN:
9788864003
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Başak Yayın
Esefle kaydetmek mecburiyetindeyiz ki, bugün tarih adına yazılanların pek azı hariç cümlesinin gerçek tarihle alakası yoktur!...
Bu, gerçek tarihle alakası olmayan yayın, tarihi, günlük politikanın oyuncağı haline getirip, ikbal sahiplerinin arzuları istikametinde yazıp söylemeyi adet edinen sözde tarihçelerle yapılmış ve ortaya atılan o yalan laflar yıllar boyu, mektep sıralarından gazete ve dergi sütunlarına kadar her yerde o kadar çok tekrarlanmıştır ki, o yalan lafların gürültüsünden gerçek tarihin sesi duyulmaz olmuştur!...
Bu korkunç hak ve hakikat kalpazanlığı karşısında biz, şu seri kitabımızla bazı tarihi olaylara ışık tutarak yalan söyleyen tarihi utandırmaya çalıştık. Devam edegelen laf ü güzaf gürültüsü arasında gerçek tarihin sesini duyurabilirsek, vazife yapmış insanların bahtiyarlığına kavuşacağız.
İstanbul'un fethinde kullanılan toplar;

O tarihe kadar misli görülmemiş bir harp aleti olan ve 3 ayda yapıldığı rivayet edilen o müthiş topun adı Bizans kaynaklarında ejderidir!..

Bizans'ın ejdere benzettiği Şahi denilen büyük topun muhiti 12 karış güllelerinin ağırlığı ise 1200 okkadır!.. 2 saatte doldurulan ve günde ancak yedi, sekiz defa atılabilen Bu Topun Sesi, 13 millik bir muhitte yayılmakta ve hizmetinde 700 kişi bulunmaktadır.
Diyor ki,Fatih Sultan Mehmet:"Benim kudretimin yettiği yerlere sizin imparatorunuzun ümid ve emeli bile yetişemezdi!..."
Mustafa Müftüoğlu
Sayfa 29 - 6.Cilt/Çile Yayınları
İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fethedecek kumandan ne mutlu emir ve o asker ne mutlu askerdir.
/Hadis-i Şerif
Mustafa Müftüoğlu
Sayfa 12 - 6. Cilt / Çile Yayınları
Biz, cesaret ve reaksiyon kabiliyetimiz çok yüksek fakat medenî cesaret ve insanî reaksiyonumuz sıfır insanlarız.

Ammeye ait bir kötülüğe karşı harekete geçmek ve reaksiyon göstermek medeni cesarettir. İşte bu bizde olmayan bir meziyettir. Fakat bir milleti millet yapan ve yaşatan da bu meziyettir.

(Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in “Kadeş Rezaleti” makalesinden...)
Yavuz’la Yeniçeri Ocağı arasında mütemadî bir gerginlik vardır. Çaldıran seferinden itibaren Yeniçeriler, Yavuz’un ileri hareketlerine hemen daima engel olmak istemişler ve bâzan da olmuşlardır. Meselâ, İran seferinin devam etmemesine ve hattâ Mısır’dan bir ân evvel avdet edilmesinde en mühim âmil bunların mukavemet ve muhalefetleridir. Tabiî böyle hem kendi ordusu, hem düşman ordularıyle mücadele etmek ve hem kendi vüzerâsı, hem düşman adamlarıyle uğraşmak mecburiyetinde kalan bir ideal adamı için şiddet en büyük meziyyet, mülâyemet en büyük kusurdur.
Mustafa Müftüoğlu
Sayfa 31 - Çile Yayınları, serinin ilk ciltinden alıntıdır .
"asil bir borç" bilinmemiş ve ecdat yadigarı pek çok eser yok edilmiştir!. Günümüzde ise, kültür bakanı Trabzon'daki bilmem ne manastırının onarılmasıyla meşguldür.
Lağım kokusuna, birkaç saatlik vazifeleri sırasında nöbetçi polislerin bile dayanamazlardı!.. Hüseyin Nihal Atsız, bu hücrelerin 33 numaralısında bir hafta işkence gördü!..

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yalan Söyleyen Tarih Utansın
Alt başlık:
12 Cilt Takım
Baskı tarihi:
Mayıs 2013
Sayfa sayısı:
355
Format:
Karton kapak
ISBN:
9788864003
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Başak Yayın
Esefle kaydetmek mecburiyetindeyiz ki, bugün tarih adına yazılanların pek azı hariç cümlesinin gerçek tarihle alakası yoktur!...
Bu, gerçek tarihle alakası olmayan yayın, tarihi, günlük politikanın oyuncağı haline getirip, ikbal sahiplerinin arzuları istikametinde yazıp söylemeyi adet edinen sözde tarihçelerle yapılmış ve ortaya atılan o yalan laflar yıllar boyu, mektep sıralarından gazete ve dergi sütunlarına kadar her yerde o kadar çok tekrarlanmıştır ki, o yalan lafların gürültüsünden gerçek tarihin sesi duyulmaz olmuştur!...
Bu korkunç hak ve hakikat kalpazanlığı karşısında biz, şu seri kitabımızla bazı tarihi olaylara ışık tutarak yalan söyleyen tarihi utandırmaya çalıştık. Devam edegelen laf ü güzaf gürültüsü arasında gerçek tarihin sesini duyurabilirsek, vazife yapmış insanların bahtiyarlığına kavuşacağız.

Kitabı okuyanlar 61 okur

  • f_d
  • Anna
  • Mustafa Arıboğa
  • Hüseyin karabulut
  • Özgür Köktürk
  • Umut Keskin
  • Tunahan Günes
  • Abdullah Özer
  • Suheda erturan
  • Özgür Yavuz

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%0
14-17 Yaş
%4.3
18-24 Yaş
%17.4
25-34 Yaş
%13
35-44 Yaş
%26.1
45-54 Yaş
%34.8
55-64 Yaş
%4.3
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%35.3
Erkek
%64.7

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%30 (6)
9
%25 (5)
8
%10 (2)
7
%10 (2)
6
%5 (1)
5
%5 (1)
4
%5 (1)
3
%0
2
%0
1
%10 (2)