Yanaşık Düzen (KKT 164-15/B)

·
Okunma
·
Beğeni
·
3.245
Gösterim
Adı:
Yanaşık Düzen
Yazar:
Alt başlık:
KKT 164-15/B
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
166
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları
Madde 1 - Yurt ve Milletin saadet ve selâmetini ve istiklâlini temin etmek ve
Cumhuriyeti korumak, ancak disiplini mükemmel olan Silâhlı Kuvvetlerle kabildir.
Silâhlı Kuvvetlerde disiplinin yerleşmesi için, Silâhlı Kuvvetlerin bütün mensuplarını
mutlak bir itaate ve vicdan mesuliyeti duyarak doğrulukla vazife görmeğe, her hizmeti en
küçük teferruatına kadar, büyük bir dikkatle ve istekle yapmağa alıştırmak; kalplerine yurt,
Cumhuriyet, Milliyet meslek ve vazife sevgisini sokmak lâzımdır. Bunlar her âmirin baş
vazifelerindendir.
Madde 2 - Tam ve sağlam bir disiplin için, âmir ile maiyetin karşılıklı sevgi ve saygı
ile birbirlerine itimat beslemeleri şarttır. Böyle olmıyan disiplin tehlikeli olur ve sıkışık
zamanlarda çabuk gevşer, bu da muvaffakiyetsizliği ve felaketi doğurur.
Madde 3 - Disiplinin azıcık dahi bozulduğunu veya gevşediğini sezen her âmir
bunun maddi ve manevi sebeplerini araştırarak gidermeğe ve disiplinin korunması için
icabında kanun ve nizamlar dairesinde her türlü tedbirleri almağa ve yetkilerini tamamiyle
kullanarak disiplini sağlamağa mecburdur.
166 syf.
·24 günde·Puan vermedi
Bu da askerde verilen kitaplardan biri. Muharebe eğitimine nazaran daha sıkıcı ama daha hayati öneme haiz. Şöyle ki: tarih kitaplarına bakarsak genellikle şöyle şeyler okuruz: Napolyon falanca miktar askerle, falanca yer üzerine yürüdü. Falanca komutan falanca manevrayı yaptı. Falanca ordu falanca köprüyü geçti. Yani demek oluyor ki muharebenin vuku bulması için bir kuvvetin bir yerden bir yere gitmesi lazımdır, yoksa asla muharebe çıkmaz. Çatışma olmaz, diyalektik diye bir şey kalmaz. O halde ne yapmalı bir kuvvet bir yerden bir yere gitmeli. Pekiyi bu gitme işi nasıl olacak? Eli kolu sallaya sallaya değil elbette bunun bir düzeni var. İşte bu kitabın özü budur. Bir kuvvetin bulunduğu yerden başka bir yere yahut düşman üzerine belirli bir düzen dahilinde gitmesi...

Ordu nedir? İnsanlardan oluşan bir kuvvet. Bu kuvvetin içinde hapçısı var, delisi var, jiletçisi var, solcusu sağcısı var, orospusu var, ibnesi var, vicdani retçisi var, psikopatı var, okumuşu var, cahili var, var oğlu var... Şimdi bunları bir yerden bir yere götüreceğiz, bir düzen dahilinde ilerlemezsek ne olur? Su az bekleyen çok döğüş çıkar döğüş. O yüzden bunları kişiliklerinden azat ederek, bir bütünün uzvu haline getirmek lazımdır. Yani birey olma düşüncesi silinmeli, kollektif bir bilinç yaratılmalıdır. Yani tek bir kişilik söz konusu olacaktır o da: birlik. Bu birliğin beyni, yani uzuvlara komut veren organı komutan, kolu bacağı, eli ayağı ise askerdir. Nasıl ki bedenimiz bir muvazene içinde hareket ediyorsa, birlik de bu şekilde hareket etmelidir . Yukarıda saydığım muhtelif kişiliklerden oluşan grubu eğer ki tek bir parça haline getirir ve düzen içerisinden bir yerden bir yere sevk edebilirsek savaş işinin yarısını yapmış oluruz. Çok iyi savaşçılardan oluşan bir birliği hareket ettiremedikten sonra neye yarar? İşte bu söylediklerimin tatbikini öğreten kitap budur.

Bu kitap ne anlatır? Sağa dön, sola dön, uygun adım ileri, çark et vs. Yani birliğin sabitken yahut hareket halinde iken yapması gereken tüm şeyleri anlatır. Birliği oluşturan bireylerin zihninden bireyciliği siler, onları dahil oldukları bütünün bir parçası haline getirir. Bence bu kitap ilkokullarda bile okutulmalı. Son olarak bu konuda bir şarkı paylaşıp incelememe son vereyim. Hepinize selamlar

https://www.youtube.com/watch?v=zVz9GcqBUoQ
Egitim için okuyorum bakalım bilgiler var mı. Adkskekmenrmrkrkfkfktmtötötltltlgögmg gmgktştmfmgmgögştştştşgştştştştştştştştştştltlgltltlgltötötmdmdldmrmfşrşrştştlgögl

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yanaşık Düzen
Yazar:
Alt başlık:
KKT 164-15/B
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
166
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları
Madde 1 - Yurt ve Milletin saadet ve selâmetini ve istiklâlini temin etmek ve
Cumhuriyeti korumak, ancak disiplini mükemmel olan Silâhlı Kuvvetlerle kabildir.
Silâhlı Kuvvetlerde disiplinin yerleşmesi için, Silâhlı Kuvvetlerin bütün mensuplarını
mutlak bir itaate ve vicdan mesuliyeti duyarak doğrulukla vazife görmeğe, her hizmeti en
küçük teferruatına kadar, büyük bir dikkatle ve istekle yapmağa alıştırmak; kalplerine yurt,
Cumhuriyet, Milliyet meslek ve vazife sevgisini sokmak lâzımdır. Bunlar her âmirin baş
vazifelerindendir.
Madde 2 - Tam ve sağlam bir disiplin için, âmir ile maiyetin karşılıklı sevgi ve saygı
ile birbirlerine itimat beslemeleri şarttır. Böyle olmıyan disiplin tehlikeli olur ve sıkışık
zamanlarda çabuk gevşer, bu da muvaffakiyetsizliği ve felaketi doğurur.
Madde 3 - Disiplinin azıcık dahi bozulduğunu veya gevşediğini sezen her âmir
bunun maddi ve manevi sebeplerini araştırarak gidermeğe ve disiplinin korunması için
icabında kanun ve nizamlar dairesinde her türlü tedbirleri almağa ve yetkilerini tamamiyle
kullanarak disiplini sağlamağa mecburdur.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Ali Alidiyar
  • Kasım Kaya
  • Nuri DEĞERLİ
  • Gürkan Şahin
  • Canavar Vasfi

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (5)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0