Yaşamsal Sorunlar

8,2/10  (5 Oy) · 
13 okunma  · 
4 beğeni  · 
705 gösterim
Alfred Adler, Yaşamsal Sorunlar'da, bireysel psikoloji ekolünde, eğitim danışmanlığı yapan bir psikoloğun nasıl çalıştığını gözler önüne seriyor. Vakalara dayanarak, dokuz erkek, üç kız çocuğunun sorunlarını ele alıyor.


- Çocukların psikoterapist önüne çıkartılmalarını gerektiren sorunlar nelerdir?
- Sorunlara yol açan koşullar ülkeden ülkeye, kültürden kültüre, dilden dile değişir mi?
- Annelerin çocuklarını şımartmaları, sorunlaran ortaya çıkışında nasıl bir rol oynar?
- Çalışan aileler arasında sorunlu çocuk yetiştirme oranı nedir?
- Yetişkinler kendi kişiliklerinin gelişmesine, çocuklarının sağlığından daha mı fazla önem veriyor?

Bu kitapta hem kendinizi hem de çocuğunuzu "yeniden" ve daha "iyi" tanıyacak; anne ve babaların hangi belirtilerden sonar çocuklarını bir eğitim danışma merkezine götürmeleri gerektiğinin farkına varacaksınız.

"Demokrasi, eşitlik, karşılıklı davranışlar ve işbirliği kavramları, Freud'un yazılarında hiç ele alınmamıştır... Buna karşılık Adler, ahlaken geçerli ya da 'zihnen sağlıklı' insane ilişkileri konusundaki fikirlerini rahatlıkla ortaya sermiş biridir. Bunlar büyük ölçüde toplumsal ilgi ve işbirliği eğitimiyle karakterize edilmektedir... Söylemek istediğim, Adler'in değerlerin rolü konusunda kendi gününden çok daha ileride olduğudur."
(Tanıtım Yazısından)
 • Baskı Tarihi:
  Şubat 2013
 • Sayfa Sayısı:
  216
 • ISBN:
  9789754684421
 • Orijinal Adı:
  Das Leben Gestalten
 • Çeviri:
  Kamuran Şipal
 • Yayınevi:
  Say Yayınları
 • Kitabın Türü:
İlayda G. 
 13 Nis 2016 · Kitabı okudu · 11 günde · 8/10 puan

Kendinizi tanımanız, sorunlarla nasıl başa çıkabileceğiniz konusunda çok faydalı bir kitap. Fakat yazar, bazı psikologları, insanları tek yönlü olmaları konusunda eleştirip, kendisinin de tek yönlü davrandığını es geçmiş gibi. Bütün sorunlar, bütün suçlar, kötü alışkanlıklar tek bir sebebe bağlanmış. Dönüp dolaşıp aynı sebebe gelmiş. Yine de faydalı, bilgilendirici bir kitap olduğunu düşünüyorum.

Kitaptan 11 Alıntı

Bireysel psikoloji sağlam bir oluş zemini üzerinde kalıyor ve bu oluş ışığında bütün insan çabasında bir tamlık eğilimi buluyor. Hayat hamlesi vücut ve ruh bakımından çözülmüş bir şekilde bu eğilime bağlıdır. Her ruh belirtisi aşağı bir durumdan üstün duruma götüren bir hareket manasını taşımaktadır. Her bireyin hürriyet içinde ve yaradılış yeteneklerinden ve yetersizliklerinden olduğu kadar ilk dış dünya izlenimlerinden yararlanarak kendi kendine sağladığı hamle bireylere göre, dinamik kanun, ölçü, ahenk ve yön bakımından değişir. Gerçekleştirilmesi mümkün olmayan ideal bir tamlık ile daima kendisini karşılaştıran insan, aralıksız bir şekilde aşağılık duygusu duyar ve bu duygu tarafından uyarılır. Her kültür evresi bu ideali düşüncelerine ve duygularına göre yapar. Geçmişte olduğu gibi bugün de insan düşüncesinin değişen seviyesini ancak bu idealin ortaya çıkmasıyle anlarız. Sonsuz zaman içinde ortak insan hayatını idrak eden verimli düşüncenin bu gücüne tam olarak güvenebiliriz. "Öldürmeyeceksin" ve "yakınını sev" ifadeleri üstün bir prensip olarak zihinde ve gönülde daima yaşayacaklardır. Solunum ve ayakta durma hareketleri kadar insanın varlığında yer alan bu formüller ve diğer kurallar, tamamıyla bilimsel yönden düşünülen topluluğa, oluşa hız ve amaç veren bir baskı gibi girebilir ve bireysel psikolojinin davranış kuralını sağlarlar. Diğer bütün hareket şekilleri ve amaçlar bunlara göre doğru veya yanlış görünürler. Burada bireysel psikoloji bir "değerler psikolojisi" olmaktadır. Aşağılık duygusu, ödümleme eğilimi, sosyal duygu, bizim psikolojik araştırmalarımızın temelleridir. Bu yüzden, bireyin veya topluluğun incelenmesinde bunları bir yana bırakamayız. Birey de, oluşun baskısıyla başka bilgiler elde eden, doğru veya yanlış yollar izleyen medeniyetler gibi hareket eder. Oluş zamanında hayat stilinin rasyonel ve duygusal bakımdan hazırlanması, çocuğa ait bulunmaktadır. Verimlilik kapasitesi, temel güçlülük ölçüsü işini görür. Bu ölçü kayıtsız olmayan, hayat hazırlığı için çetin bir zemin meydana getiren bir çevrede duygusal bir şekilde az veya çok gerçekleşebilir. Çoğu zaman önemsiz başarıların ve başarısızlıkların etkisi altında kalan, sübjektif bir izlenime dayanan çocuk; yolunu, amacını ve geleceğini içine alan somutlaşmış bir üstünlük doğurur.

Yaşamsal Sorunlar, Alfred AdlerYaşamsal Sorunlar, Alfred Adler
İlayda G. 
13 Nis 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Kitap
Zorba aynı zamanda zorbalık yaptığı kişinin kölesidir.

Yaşamsal Sorunlar, Alfred Adler (Sayfa 215 - İlya Yayınevi)Yaşamsal Sorunlar, Alfred Adler (Sayfa 215 - İlya Yayınevi)
İlayda G. 
 05 Nis 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Onun yoluna gereksiz engeller çıkarmamalı ama tüm yolları da onun için düzenlememelidir. Yapılması gereken, çocuğu o veya bu şekilde uyum sağlayacak şekilde, davranmaya yönlendirmektir. İnsanlar için tek mutluluk başarılmış bir eylemdir.

Yaşamsal Sorunlar, Alfred Adler (Sayfa 58 - İlya Yayınevi)Yaşamsal Sorunlar, Alfred Adler (Sayfa 58 - İlya Yayınevi)

1. BÖLÜM
Kendimiz ve Dünya Hakkındaki Görüşümüz
Hayatta herkesin kendi gücü ve imkanları hakkında kesin bir fikre sahipmiş, bir aksiyonun başından beri herhangi bir problemin zorluğunu veya kolaylığını biliyormuş, kısacası, davranışı görüşünden meydana geliyormuş gibi hareket ettiğine şüphe yoktur. Duygu organlarımızla oluşları değil de sadece dış dünyanın sübjektif bir hayalini, bir yansımasını belirlediğimiz için bu bizi fazla hayrete düşürmez. Hayatın temel ve önemli oluşu hakkındaki görüşümüz, hayat tarzımıza bağlıdır. Yalnız, haklarındaki görüşümüzde yanıldığımızı bize haber veren olaylarla doğrudan doğruya karşılaştığımız zamanki deneyimimiz yardımıyla görüşümüzün bir kısmında düzeltme yapmayı kabul ederiz. Fakat hayat hakkındaki genel görüşümüzü değiştirmeyiz. Yanıma yaklaşan yılanın gerçekten zehirli olması veya zehirli olduğunu düşünmem benim için aynı sonucu verir. Annesi yanından uzaklaşan şımarık çocuk hırsızlardan korktuğu zaman veya gerçekten eve hırsızlar girdiğinde aynı şekilde hareket eder. Şımarık çocuk, hangi şekilde olursa olsun, hatta, kendisini korkutan düşüncesinde yanıldığını anladığı zamanlarda bile, annesi olmadan yaşayamacağına inanmaya devam eder. Meydan korkusuna olan ve toprağın ayağının altından kaydığı düşüncesini taşıdığı için sokağa çıkmayan insan, normal halinde toprak gerçekten ayaklarının altından kayşa da aynı şekilde hareket eder

Yaşamsal Sorunlar, Alfred AdlerYaşamsal Sorunlar, Alfred Adler

​”Suça yönelik kişilerin büyük bir yüzdesi, mesleği hayatta hak ve hukukun üstünlüğünü sağlamak olan kişilerin reisliğini yaptığı ailelerden çıkmaktadır.”

Yaşamsal Sorunlar, Alfred AdlerYaşamsal Sorunlar, Alfred Adler

"Çabuk kızıp parlayan bir babanın bulunduğu ailede epilepsi bir çocuğa rastladım mı, bazen çocuğun babadaki öfke nöbetlerine öykündüğü duygusuna kapıldığımı söylemeliyim."

Yaşamsal Sorunlar, Alfred AdlerYaşamsal Sorunlar, Alfred Adler
İlayda G. 
08 Nis 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Bir insanın kendi hakkında ne söylediği çok önemli değildir. Birçok insan kendisini kesinlikle kötümser olarak görür ve "hayatın onlar için hiçbir şekilde değeri olmadığını" anlatırlar ama aynı zamanda faaliyetlerini geliştirirler ve iddialarına ters düşen başarılarda bulunurlar. Bir insanı anlamak istediğiniz zaman, kendisi hakkında konuşmaya başladığı zaman kulaklarınızı kapatın, onu dinlemek yerine nasıl davrandığını, nasıl hareket ettiğini izleyin.

Yaşamsal Sorunlar, Alfred Adler (Sayfa 132 - İlya Yayınevi)Yaşamsal Sorunlar, Alfred Adler (Sayfa 132 - İlya Yayınevi)
İlayda G. 
13 Nis 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Sevgi
Sevgi sorunu aslında nasıl bir oluşumdur?

1. Sevgi bir insanın kişisel görevidir ve o da tüm diğer sorunlar gibi onu sonuna kadar götürme kararını gerektirmektedir. Bunun için başarı konusunda iyimser bir tutuma ihtiyaç duyulmaktadır.

2. Bu göreve, insan hayatının geri kalanı ile yakın bağlantısı ve ayrıca insanlığın gelişimi gözüyle bakılmalıdır. O, bireyden, süreklilik değeri olan bir başarı beklemektedir.

3. Sevgi, iki insan arasındaki ortak görevdir. İnsanlar genelde tek başlarına ya da mevcut olan bir organizasyonda yerine getirmeleri gereken görevler konusunda daha iyi hazırlanmışlardır. Dans etmek belki de iki insanın iş birliğini ve ilişkisinin bu şekilde teşvik etmenin mümkün olacağı düşünüldüğü için keşfedilmiştir. Dans etmek bu anlamda belki çok değerlidir, tıpkı iki çocuğun birlikte oyun oynaması gibi, iki öğrencinin bir arada ders çalışması gibi ve benzeri faaliyetler gibi. Bazı bölgelerde, nişanlanan bir çiftin eline bir testere verip ağaç kesmeleri geleneği sürdürülmektedir. Bunu kolayca başarırlarsa evlilikleri de mutlu olurmuş.

Karşılıklı saygı ve değer verme olmaksızın sorunların birlikte çözümü mümkün değildir.

Yaşamsal Sorunlar, Alfred Adler (Sayfa 178 - İlya Yayınevi)Yaşamsal Sorunlar, Alfred Adler (Sayfa 178 - İlya Yayınevi)
İlayda G. 
04 Nis 2016 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Hayatta söz konusu olan, sahip olunanlar değil sahip olunanların nasıl idare edildiğidir.

Yaşamsal Sorunlar, Alfred Adler (Sayfa 25 - İlya Yayınevi)Yaşamsal Sorunlar, Alfred Adler (Sayfa 25 - İlya Yayınevi)