Yavuz Sultan Selim

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.195
Gösterim
Adı:
Yavuz Sultan Selim
Baskı tarihi:
Mart 2006
Sayfa sayısı:
260
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750098116
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Babıali Kültür Yayıncılığı
Baskılar:
Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim adlı bu kitap, "şaşırtıcı işler yapan bir fenomen"in biyografisidir. Sekiz yıllık kısa saltanatında dünya siyaseti açısından kalıcı fetihler gerçekleştiren, Orta Doğu'nun gelecek asırlardaki durumunda belirleyici olan, bugünkü Türkiye'nin Anadolu sınırlarını çizen ve Yılmaz Öztuna'nın "dünya tarihinin mimarlarından biri" olarak tanımladığı bir sultanın hayat hikayesi. 

"Yavuz, tarihte ancak bir - iki cihangire nasip olan muvaffakıyetle taht şehrine dönüyordu. Fakat, İstanbul'da halkın hissiyatını ve yapılacak merasimleri öğrenince son derece sıkılmıştır. Şahsına gösterilecek olan bu derce alayişten utandığı için, bir gün sonra merasimle şehre girmesi lazımken, birkaç saat önce, gece vakti, yanında birkaç kişi ile kayığa binmiş, gizlice Topkapı Sarayı'na çıkmıştır. Ertesi gün halk ve devlet adamları, Padişah'ın Saray'da olduğunu öğrenmişler ve hiçbir merasim yapılamamıştır." 
(Arka Kapak)
260 syf.
·5 günde·8/10 puan
Kitap Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmailin takışması ile başlıyor. Babasının Şah İsmaile karşı pasif bir siyaset izlemesi Yavuzun fıtratına aykırı gelmiş ve Trabzondaki şehzade yaptığı baskınlar ile itibarını ordu nezdinde fazlasıyla artmıştır. Akabinde gerçekleşen bir kaç olay ile taht yolu babasının isteğinin tersi şeklinde Yavuza açılır. Tahta geçtikten kısa süre sonra ünlü seferleri başlar. Yeniçerilerin 8 sene İstanbula doğru düzgün uğramayınca "nereden başınıza geçsin diye destek verdik şu adama" dediği rivayet edilir. :)) Neyse İran ve Memlük seferi ile Yavuz mühim yerler ve ganimetler elde ederek kasayı doldurur. Kısa süren saltanatının ardından oğluna zengin bir devlet bırakır. Bu anlamda kanuniyi kanuni yapan da biraz babasıdır desek yalan olmaz.

Neyse anlamsız bir inceleme oldu, resmen özet geçtim çünkü :) Kitap yukarıda anlattıklatımı daha ayrıntılı şekilde izah ediyor. Şahsen bir tek Barbaros kardeşler bölümünde biraz sıkıldım. Okunabilir, tavsiyemizdir.
260 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Taraflı yaklaşımdan uzak, neden-sonuç dairesi içinde Yılmaz hocanın dile getirmeye çalıştığı bir dönem kitabıdır. Devlet aklının ne demek olduğunu da bu kitapta görüyoruz. Örneğin Osmanlı yanlısı olduğu için Ali paşanın babası Züveyle kapısında 40-45 yıl önce asılmıştı. Aynı şekilde Osmanlılarda Tumanbay'ı bunca yıl sonra aynı kapıda asmışlardır. Tabi işin bir farklı boyutu ise Yavuz Han'ın Tumanbay'ın naaşını sırtlamasıdır ki bu osmanlılarda adetten değildir. Devlet çok ayrı din ondan da bağımsız diyebiliriz.
260 syf.
·2 günde·10/10 puan
Kitap harkulade şekilde sizlere tarihi anlatıyor.Yavuz Sultan Selim devri çok akıcı şekilde yazılmış.Yilmaz hocanın bizzat belgelerle yazıp kendine has yorumlarıyla o devri anlatması kitabin en iyi yanıdır.

Kitabı okudukça tarihi ile gurur duyuyor insan.Kitapta yalnızca Yavuz Sultan Selim değil Barbaros kardeşlerin hayatıda anlatılıyor.

Okuyalım okutalım tarihimizle gurur duyup örnek alalım
255 syf.
·5 günde·Beğendi·8/10 puan
Yavuz Sultan Selim'in 8 sene gibi kısa olan saltanatında dünyalara meydan okuyuşunu beklediğimden daha yüzeysel anlatıldığı bir kitaptı. Çaldıran, Mercidabık ve Ridaniye zaferlerini çok kısa geçmiş. İskender Pala'nın Şah ve Sultan romanındaki Çaldıran savaşındaki heyecanı, zevki bu kitapta tadamadım malesef. Ama yine de başarılı bir eser okunabilir.
Ayrıca kitap Barbaros kardeşlerle alakalı olayları da anlatmakta.
260 syf.
·9 günde·10/10 puan
Yavuz Sultan Selim, büyük Sultan, önünde saygı ile egilinecek şahıs. Okulda bize anlatılan tarih, bu şanlı tarihe vurulan bir lekedir. Bizi tahirimizden uzaklaştırıyor kesinlikle. Okuyun tarihimizi araştırın ve kökunuze sıkıca bağlanır ki Kim olduğunuzu bilin.
260 syf.
Yılmaz Öztuna'nın içeriği en az olan kitaplardan biri. Safevi Türklerinin Akkoyunları topraklarından kovması ile devletleşmesiyle başlayan kitap Şah İsmail'in politikaları ile devam ederek baız analizlere yer veriyor. Bir kaç yerde verdiği bilgi tarafsızlığını kaybettiği izlenimi verdi. (Not almıştım ancak bunu bulamadım yazmak istemiştim o cümleyi.)
Yavuz'un şehzadeliği dönemde bulunduğu Trabzon'un onun ünlenmesinde, savaşçılık yeteneğini göstermesinde ve Safevi tehlikesini öngörmesinde nemli bir yere sahip olduğunu verilen bilgilerle rahatlıkla anlayabileceksiniz.
Kardeşlerinden olan Şehzade Korkut Osmanlı denizcilik tarihindeki yerini okudukça takdir edilecek ve adının anılmamasına üzüleceksiniz. Denizci Baba olarak anılan Korkut kardeşlerinden Selim ve Ahmet'e nazaran daha az tahta geçme ihtimalinin az olduğunu göreceksiniz. Buna rağmen mücadelesi siyaset dengeleri ile kaybedilecektir.
Şah Kulu isyanının Şehzade Ahmet üzerindeki etkisiyle başlayan silsile Sultan Beyazıd'a kadar giderek tahttan feragat etmesine uzanan bölüm anlatılacaktır.
Çaldıran Savaşı öncesi ve sonrası daha detaylandırılsa güzel olabilirdi. Dulkadiroğulları ve Memlük seferleri ile ilerleyen kitap Mercidabık ve Ridaniye Savaşları anlatılacak ve halifeliğin Osmanlı'ya geçmesi ve kutsal emanetlerin yer değiştirilmesi Venedik ilişkileriyle devam edecektir. Yavuz'un son zamanlarında Can Hasan ile olan doğluğu ve oğluna aktardığı bilgilerden bahsedilecektir.
Kitabın en çok eleştirdiğim yeri kitabın adı ve içeriği arasındaki tezatlık. Yavuz'un ölümü ve şahsiyeti ardından Barbaros kardeşlerin hayatları ve Cezayir Sultanı olmaları ve Osmanlı'ya tabi olmaları anlatıalcak. Atmış sayfa gibi çok geniş bir bölüm ayrılacak, acaba başka bir kitap haline getirilebilir miydi?
Yılmaz Öztuna'nın kitaplarındaki en çok sevdiğim kısım hükümdar dönemindeki dünyadan ve gelişmelerden bahsetmesidir. Ayrı ayrı Asya, Avrupa, Afrika anlatılacak.
II. Beyazıd ve Sultan Selim aileleriyle kitap sonlanacaktır.
Bibliyografya içerisinde Umumi eserler dışında, monografiler, tetkikler okunması gerekir.
kanaat notu: 8/10
Yılmaz Öztuna'nın Osmanlı Siyasi tarih adlı kitabının okunmasını şiddetle öneririm. Daha kapsamlı bilgilere orada ulaşmanız mümkündür.
260 syf.
Yavuz Sultan Selim ile ilgili olarak yazılmış az sayıda eser içinde en çok ön plana çıkanı. Tarih sevgisini bana aşılayan insanlardan biri olan Yılmaz hocamı tekrardan saygıyla yad ederim.
260 syf.
·Beğendi·10/10 puan
Son derece güzel bir tarihi eser daha. Yavuz Sultan Selim dönemini şehzadeliği ve Trabzon Sancakbeyliğinden itibaren başlatan yazar, tahta geçmesini otorite sağlamasını anlatarak devam ediyor. Bir sonraki bölümde Şah İsmail ve Safevi imparatorluğunu detaylı bir şekilde inceliyor ve Safevi devleti ile Memlûk imparatorluğuna yapılan seferler detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bir sonraki bölümde Kızıldeniz üzerinde Portekizliler ile yapılan nüfuz mücadelesi ve son derece detaylı bir şekilde Oruç Reis ile Hızır Reis'in Türk denizcilik tarihi kapmasında hayat hikayeleri anlatılıyor. Denizcilik dışında Cezayir'i nasıl fethettikleri ve orada tutunmayı nasıl başardıkları anlatılıyor. Yavuz'un kardeşi Şehzade Korkut'un denizcilere olan himayesi ve devlet adına yaptıkları da detaylı bir şekilde anlatılıyor. Pek çok değinilmeyen konuya değindiği için tarihi sevenler açısından mutlaka okunması gereken kitaplardan biri.
Yeryüzünde ve bütün tarihte hiçbir aile,Osmanoğulları kadar dehâ sâhibi şahsiyetleri birbiri ardı sıra dizememiştir.
Pîrî Mehmed Paşa, Sultân Süleymân, İstanbul kapılarında iken, ordugâhta Orduy-ı hümâyûn'a Yavuz'un ölümünü bildirdi. Asker, külâhlarını atarak ağlamaya başladı.
Merdüm-î dîdeme bilmem ne füsûn-etdi felek
Giryemî kıldı füzûn-eşkimi hûn-etdi felek
Şîrler pençe–i kahrımda olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn-etdi felek
Selîmî (Yavuz Sultân Selîm) (1470-1520)
Osmanlı Türkiyesi, 1447'den beri Dünyâ'nın en kudretli devleti idi. Fakat 1517'de Mısır'ın fethi ile Osmanlı Türkiyesi'ni Cihân Devleti (Fr. Puissance mondiale, Alm. Weltreiches) hâline getiren, Yavuz Sultân Selîm'dir. Cihân Devleti, Arz'a hâkim olan devlet demek değildir, zâten târihte böyle bir devlet yoktur. Mutâbakatı olmaksızın Dünyâ politikasında kapital bir değişiklik yapılamıyacak güce erişmiş Devlet demektir. Osmanlı Türkiyesi, 1683'e kadar bu durumu, 1771'e kadar da 1. Dünyâ Devleti durumunu muhâfaza etmiştir.
Bugün Topkapı Sarayı'nda Yavuz Sultân Selîm'in yaptırdığı Hırka-i Şerif Dairesi'nde muhafaza edilmekte olan Mukaddes Emânetler'in en mühim kısmını, Şerif Ebû-Numeyy, Hicaz'dan getirmiş, bir kısmı Kahire'de ve Suriye'de elde edilmiş, bir kısmı da başka türlü Osmanlılar'ın eline geçmiştir. Bu Mukaddes Emânetler'in en mühimleri, Hazret-i Peygamber'in "Sancak-ı Şerîf" denen sancağı ile "Hırka-i Sa'âdet" denen hırkasıdır. Sancak-ı Şerîf, sonradan, Osmanlı padişahlarının seferlerinde daima Ordu ile berâber götürülmüştür. Mukaddes Emânetler içinde, Hazret-i Osmân'ın ve Hazret-i Ali'nin elyazıları ile 2 de Kur'ân vardır.
.

Yavuz, çok tuhaf bir tesadüf eseri olarak, İstanbul -Edirne yolu üzerinde, 8 yıl önce babası II.Bâyezid'in öldüğü aynı yerde vefat etmiştir. Bu sûretle II. Bâyezid, gitmekte olduğu Dimetoka'ya erişemediği gibi, Yavuz da Edirne'ye varamamıştır.


.
Yılmaz Öztuna
Sayfa 127 - Ötüken Neşriyat
“Safevilerden ileri gelen bir çok kimsede esir düşmüştü . Bunların en mühimi Taclı Hanım idi.Şah’ın zevcesi idi. Taclı Hanım zırhlı, askeri kıyafette ve at üzerinde bulunuyordu.”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yavuz Sultan Selim
Baskı tarihi:
Mart 2006
Sayfa sayısı:
260
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750098116
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Babıali Kültür Yayıncılığı
Baskılar:
Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim
Yavuz Sultan Selim adlı bu kitap, "şaşırtıcı işler yapan bir fenomen"in biyografisidir. Sekiz yıllık kısa saltanatında dünya siyaseti açısından kalıcı fetihler gerçekleştiren, Orta Doğu'nun gelecek asırlardaki durumunda belirleyici olan, bugünkü Türkiye'nin Anadolu sınırlarını çizen ve Yılmaz Öztuna'nın "dünya tarihinin mimarlarından biri" olarak tanımladığı bir sultanın hayat hikayesi. 

"Yavuz, tarihte ancak bir - iki cihangire nasip olan muvaffakıyetle taht şehrine dönüyordu. Fakat, İstanbul'da halkın hissiyatını ve yapılacak merasimleri öğrenince son derece sıkılmıştır. Şahsına gösterilecek olan bu derce alayişten utandığı için, bir gün sonra merasimle şehre girmesi lazımken, birkaç saat önce, gece vakti, yanında birkaç kişi ile kayığa binmiş, gizlice Topkapı Sarayı'na çıkmıştır. Ertesi gün halk ve devlet adamları, Padişah'ın Saray'da olduğunu öğrenmişler ve hiçbir merasim yapılamamıştır." 
(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 94 okur

  • Necati Emre
  • Enes Saraç
  • Muhammed Maral
  • Abdullah
  • ✍Fatih Karatekin
  • Betül Özgür
  • Mert Kara
  • Young Lady
  • Perfect.smile
  • Melike Nur

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%31 (9)
9
%13.8 (4)
8
%20.7 (6)
7
%6.9 (2)
6
%6.9 (2)
5
%0
4
%3.4 (1)
3
%3.4 (1)
2
%0
1
%0