Yeni Dünya'nın Kurtları

9,5/10  (2 Oy) · 
2 okunma  · 
2 beğeni  · 
85 gösterim
Çoğumuz fark etmesek de dünya, son bir iki asırda hızla değişti. Ahlâk, din, tarih, siyaset, sanat anlayışımız; konuştuğumuz dil; yaşadığımız mekânlar; aile ve iş hayatımız; kılık kıyafetimiz; zevklerimiz, fikirlerimiz vs. Hiçbir şey eskisi gibi değil… Dün için anormal olan bir şey, bugün normal kabul ediliyor ya da tam tersi.
Peki, bunun sebebi nedir? Binlerce yıldır üç aşağı beş yukarı aynı kalan dünya, neden şimdi değişiyor? Bu inkılâp, tekniğin ilerlemesinden kaynaklanan tabii bir seyir mi; yoksa birileri tarafından organize edilen kontrollü bir değişim mi? Eğer organize ediliyorsa, bunu yapanlar kimler ve maksatları ne?
Eskisinin enkazı üzerinde Yeni Dünya’nın inşa edildiği bir zamanda yaşıyoruz. Bu inşanın temelleri ihtilallerle atıldı; tuğlaları ise inkılaplarla konuyor. Açılışı da muhtemelen yine bir ihtilalle olacak.
Mimarları ‘görünmez bir hükumet’ olan ‘Yeni Kudüs’ü görmek çok zor. Çünkü bu krallık sadece dışarıda değil, zihinlerimizde de yükseliyor. Görebilenler; bir şekilde aynı kalabilmiş ‘eski kafalı’ insanlar. Bizler, sürü halinde hareket eden koyunlarız; çobanlarımızı, ihtilallerde kaybettik. Bu kitap ise size, bizim kılığımızda, aramızda dolaşan kurtları anlatıyor.
Okuyann Adam 
21 Oca 23:04 · Kitabı okudu · 3 günde · Puan vermedi

Hep uyutulmuşuz, hep kandırılmışız.
Özellikle de en hassas yerimizden, inancımızdan.
Yıllar önce kurulan teşkilatlar, yetiştirdikleri öğrenciler, ismini çok iyi bildiğimiz ancak asıl görevlerini bilmediğimiz kişiler ve Sizi şaşırtacak onlarca bilgi..
Bugünü anlamak için dünü öğrenmemiz gerekiyor!

Kitaptan 13 Alıntı

Ayrıksı 
15 Kas 2017 · Kitabı okuyor

Alexandre Dumas'ın yazdığı meşhur Monte Kristo Kontu'nda, zindanda Dantes'e hocalık yapan rahibin adı Faria'dır. Bir kardinalden kalan hazineyi Dantes'e bırakan Faria, romanda bahsedilmese de, bir Cizvit papazıdır ve adını Abbé Faria'dan almaktadır. Abbé Faria, Hindistan'ın Cizvitler tarafından idare edilen Goa eyaletinde doğmuştu ve hipnozcu bir Cizvit papazıydı. İtalyan mason lider Garibaldi'nin yakın dostu olan Dumas'ın intikam temalı bu romanı, aslında Cizvit sermayesi ile yapılan Fransız İhtilalini anlatmaktadır. Romanın kahramanı Dantes'in haşhaş kullanması da haşhaşilere bir atıftır.

Yeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan BulutYeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan Bulut
Ayrıksı 
17 Kas 2017 · Kitabı okuyor

Fabianlar Yeni Çağ Nizamı'nın ihtilallerle değil, inkilaplarla, evrimle geleceğine inanıyorlardı. Aşağıdan yukarı ihtilallerle hükümetler devrilmişti; şimdi de yukarıdan aşağı inkılaplarla halk devrilecekti.

Yeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan BulutYeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan Bulut
Ayrıksı 
14 Kas 2017 · Kitabı okuyor

Prusya'da Adam Weishaupt (1748-1830) adında Yahudi bir Cizvit ve Mayer Amschel Rothscild (1744-1812) adında Yahudi bir banker, Aydınlanma (illuminati) tarikatını kurdu. Tarikatın büyük bir hedefi vardı: Yeni Dünya Nizamı, ya da 1 dolarlık banknotun üzeride yazdığı haliyle; Yeni Çağ Nizamı(Novus Ordo Seclorum). Bu nizamı kurmak için dünyadaki tüm monarşileri ve hükümetleri, vatanseverlik ve milliyetçilik mefhumlarını, hususi mülkiyeti, aile ve evlilik müesseselerini ve dinlerini ortadan kaldıracaklardı.

Yeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan BulutYeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan Bulut
Ayrıksı 
15 Kas 2017 · Kitabı okuyor

Karl Marx (1818 - 1883) ve arkadaşı Friedrich Engels (1820-1895) tarafından 1848'de Londra'da, Aydınlanma tarikatının hedefleri doğrultusunda Komünist Manifesto (Manifest der kommunistischen Partei) neşredildi.

Bunlar, sınıf mücadeleri neticesinde kapitalist cemiyetin ortadan kalkarak yerine sosyalist bir nizamın geleceğini iddia ediyorlardı.

Marx, Aydınlanma'nın kurucularından Mayer A.Rothschild'in oğlu Nathan M. Rothschild'in hanım tarafından akrabasıydı.

Aslında dinin ve hususi mülkiyetin ortadan kaldırılmasını isteyen Marx'ın bu manifestosu, Aydınlanma'nın ortaya koyduğu prensiplerin ve hedeflerin yeniden yorumlanmasıydı.

Yeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan BulutYeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan Bulut
Ayrıksı 
14 Kas 2017 · Kitabı okuyor

Cizvitler 5 Kasım 1605'de Kral ve Aristokratların da bulunduğu sırada Ingiltere Parlamentosunu havaya uçurmayı planlamışlardı. Fakat bir ihbar neticesinde suikast fiyaskoyla neticelendi. V for Vendetta filminde geçen "Hatırla! Beş Kasımı hatırla!" (Remember, remember! The fifth of November) şiiri, Cizvitlerin bu suikast teşebbüsünü anlatır.

Yeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan BulutYeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan Bulut
Ayrıksı 
15 Kas 2017 · Kitabı okuyor

Aydınlanma tarikatı tarafından Marx'a yazdırılan bu fikirler, Clinton Roosevelt tarafından 1841'de kaleme alınan Tabii Kanunlar Üzerine Kurulu Hükümetin İlmi (The Science of Government: Founded on Natural Law) adlı kitap ile daha evvel de dile getirilmişti. Clinton, ABD'nin 32. reisi Fraklin Roosevelt ile aynı ailedendi.

Yeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan BulutYeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan Bulut
Ayrıksı 
15 Kas 2017 · Kitabı okuyor

Fabianlar, cemiyetlerinin adını, Kartacalı Hannibal'la doğrudan savaşmak yerine sabırla bekleyen, böylece onu yoran ve sonra yeilmesini sağlayan Romalı General Fabius Maximus'tan aldıklarını söylüyorlardı. Onlar da Fabius'un yaptığı gibi bekleyecek ve zamanı geldiğinde bir darbe ile Yeni Dünya'yı, yani Tanrı'nın yeryüzündeki krallığını kuracaklardı.

Yeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan BulutYeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan Bulut
Ayrıksı 
15 Kas 2017 · Kitabı okuyor

"Doğru an için beklemelisin, birçokları tarafından geciktiği için tenkit edilmesine rağmen Fabius'un Hannibal'la savaşırken sabırla yaptığı gibi. Fakat zamanı geldiğinde, Fabius'un yaptığı gibi, sertçe saldırmalısın, aksi takdirde beklemen beyhude ve semeresiz olacaktır."

Yeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan BulutYeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan Bulut
Ayrıksı 
 15 Kas 2017 · Kitabı okuyor

Fabianların zamanı geldiğinde üstlerindeki kuzu postunu atarak kurtlar gibi saldırmaları, Siyon Liderlerin Protokollerinde anlatılan "mevcut bütün hükûmet şekillerinin değersizliği kesin olarak kabul edildikten sonra" dünyanın her yerinde yapılacak eş zamanlı hükûmet darbeleri neticesinde kurulacak Yahudi krallığını hatırlatmaktadır.

Yeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan BulutYeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan Bulut
Ayrıksı 
15 Kas 2017 · Kitabı okuyor

Meşhur oyun yazarı George Bernard Shaw (1856 - 1950), cemiyet kurulduktan dokuz ay sonra gruba katıldı ve kısa zamanda cemiyetin liderleri arasına girdi.

Yuvarlak Masa'ya bağlı bir casus olan Arabistanlı Lawrence, Shaw çiftinin manevi evladı gibiydi. Hatta Arabistan'da meşhur olduktan sonra kimlik değiştirmiş ve adını "T. Lawrance Shaw" yapmıştı.

Yeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan BulutYeni Dünya'nın Kurtları, Mehmet Hasan Bulut
2 /