Yeniden Yapılanmak Kur'an'a Dönüş

9,0/10  (4 Oy) · 
11 okunma  · 
5 beğeni  · 
679 gösterim
Yeniden yapılanmanın önderi ve denetleyicisi Kur’an olacaktır. İnanç esasları da dahil, din içindeki tüm değerler ve kavramlar Kur’an esas alınarak yeniden yapılandırılacaktır. Sorgulanmadık hiçbir gelenek bırakılmayacaktır. Bu eser, yeniden yapılanmada; insan hakları, hukuk devleti, demokrasi, ana dilde ibadet gibi temel fikir devrimlerini getirecek bir Kur’ansal yaklaşımın büyük kitlelere iletildiği bir el kitabıdır.
 • Baskı Tarihi:
  2008
 • Sayfa Sayısı:
  220
 • ISBN:
  9789756779255
 • Yayınevi:
  Yeni Boyut Yayınları
 • Kitabın Türü:

Öncelikle şunu söylemeliyim ki Yaşar Nuri Öztürk kitapları hakkında inceleme yapmak çok zor. Sürekli notlar almış olmalısınız ki bir şeyleri kaçırmadan burdaki -veya karşınızdaki-
kitleye aktarabilesiniz. Önemli konuları ele aldığı ve detaylı bir anlatıma sahip olduğu için söylediği her şey alıntılanması gerekiyormuş hissi veriyor. Bu yüzden çok fazla alıntı paylaştım, hatta önemli gördüğüm her şeyi alıntıladım diyebilirim. Araştırma yapmak ve bu araştırmayı paylaşmak anlamında din çok zor bir konu. Çünkü vahye sarılı bir millet değiliz bölük pörçüğüz bu yüzden herkesin penceresi farklı ve istiyoruz ki sadece bizim penceremizden bakılsın diğerleri kapansın. Doğruyu öğrenmeyi değil işimize geleni kabullenmeyi istiyoruz. İslam sevgiden ve tatlı dilden bahsederken bizler bu emirlere muhattap değilmişiz gibi sürekli birbirimizi yargılayıp kırıyoruz. Biliriz ki, Peygamberimizin ahlakı Kuran ahlakıdır. Ve bilmeliyiz ki biz Kuran'dan sorumlu tutulacağız (Zuhruf 44). Bizi birbirimize bağlayan kaynak O'dur. Ona sarılmalıyız. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yanlışları tekrar etmemeli geçmişte yapılan hataların bahsedildiği ayetlerden öğütler almalıyız.
Bu kitabın yazılış amacı yanlış algıları düzeltmek ve bize indirilen Kitap'taki dinin yaşanmasını sağlamaktır.
Yazar, Kuran'a dönüş hareketinin Peygamberi devreden çıkartmak demek olmadığını çok güzel açıklamış. Keza ecdadımızı kötülemek olmadığını da...
Dini konularda araştırmayı seviyorsanız kaçırmamanız gereken bir kitap. Yazara veya kitabın ismine bir önyargılarınız varsa bunu kesinlikle yenmeli ve kitabı üzerinde düşünerek okumalısınız, araştırmalısınız.
Her konuda, ama özellikle din konusunda kimsenin bilgisinin araştırmadan, düşünmeden kalbinize sinmesine izin vermeyin. Kuran:
"Saffat 155.Ayet: (154-156) Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var?" der. Düşünmemizi ister, ispatımızı ister.
Ne kadar aydınlatıcı bir inceleme oldu bilmiyorum ama bu kitabı ve buna benzer putlarımızı yıkıp bizi Rabbimizin hitabıyla buluşturan kitapları okumalısınız(okumalıyız) demek istiyorum, sürç-i lisan ettiysem affola.

Kitaptan 27 Alıntı

Burada dikkat çekilmesi gereken bir nokta da şudur: Peygamberlerin söz haklarını din koyuculuğu düzeyine çıkararak onları "Allah elçiliği" konumundan "Allah'ın ortaklığı" konumuna geçirmek ne kadar tehlikeli ise, onları, Allah ile kul arasında "nötr postacılar" düzeyine indirerek sıradan insanlar konumuna getirmek de o kadar tehlikelidir. Din bu ikisinden de zarar görmektedir.
O halde, Kur'an'a dayanarak peygamberler ve o arada İslam Peygamberi ile ilgili şu tespiti yapabiliriz: Peygamberlerin, Allah tarafından gönderilen buyrukları elle tutulur örneklerle şekillendirmelerine "evet", bunun dışındaki tavır, yaşantı ve sözlerine "din" damgası vurmaya "hayır"!

Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 21 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 21 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))

Salih Amel
Amel-i salih, kişinin şahsi ibadetleri değildir. Amel-i salih, kişinin kendisi dışındakilerin hayrına ürettiği değerlere denir.

Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 94 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 94 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))

Peygamberlerin elçilikten ortaklığa doğru çekilmelerini insanlık, "peygambere saygı" adı altında yapmaktadır. Hz. İsa'ya "Allah'ın oğlu" sıfatını verenler, onu yüceltmekten başka bir niyet taşımıyorlardı. Ancak bu niyet onları şirke bulaşmaktan kurtaramamıştır. Kur'an peygamberlerin "beşer" yani insan niteliklerinin altını ısrarla çizerek bu tehlikeli alana giden yolu tıkamak istiyor.

Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 20 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 20 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))

Sünnet
İslam literatüründeki "sünnet", Hz. Peygamberin, kendisine vahyedilen bir buyruğu yaşama şeklidir.

Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 21 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 21 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))

Akıllı Çılgınlık
Divanelik kavramının özünde, tıpkı melamet gibi, "başkalarının ne dediğine ve ne diyeceğine bakmak yerine, gerçeğin neyi gerektirdiğini dikkate almak" yatar. Bu, bir anlamda, Hz. Ali'nin şu sözünün, kişiliğin temeline oturtulmasıdır:
"Hakikati insanların ölçüsüyle tanımaya kalkma, insanları hakikatin ölçüsüyle tanı!"

Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 111 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 111 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))

Kur'an'ın söylediği gayet açıktır ve nettir: Zulmün inlettiği insanları onurlarına, haklarına ve özgürlüklerine kavuşturmak için, hiçbir renk, ırk, bölge, sistem ayrımı yapmadan mücadele edilecektir.

Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 36 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 36 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))

Şura suresindeki ayettendaha sonra inmiş olan ikinci beyyine, Ali İmran suresinin 159. ayetidir. Burada şura, açık bir emir halinde ve Peygamber'e hitaben gündeme getirilmiştir. "İş ve yönetim hususunda onlarla şuraya git." İş ve yönetim anlamındaki "el-emr" kelimesi ile şuranın taraflarından biri olan kitleyi (yönetilenler-müminler) ifade eden "hum" (onlar) çoğul zamiri, aynen ilk ayetteki gibi, burada da geçmektedir. Anlaşılmaktadır ki, şuranın taraflarından biri daima çoğuldur, kitledir, yani yönetilenler.

Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 30 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 30 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))

Kur'an, insanın ilahlaşmasına giden yolları tıkamıştır ama, ilahileşmesine hiçbir engel çıkarmamıştır, hatta ilahileşmesini istemiştir (Ali İmran, 79). Çünkü insan, varlığın gözbebeği haline getirilmiş, benliğine sonsuzluğun tohumu ekilmiştir.

Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 18 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 18 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))

Yapılanma hareketi bir reform hareketi değildir. Bizim anlayışımıza göre, reform deyiminin İslam bünyesinde olumlu bir anlamı yoktur. Çünkü reform, deformasyona uğramış kurum ve kavramlarda yapılır. İslam’ın kaynağı olan Kur’an’da ise deforme olmuş hiçbir şey yoktur. Bir tek Kur’an vardır ve o da vahyedildiği günkü kadar taze ve dokunulmamış bir halde elimizdedir.
Reformda lider bir kişidir, yeniden yapılanmada ise lider bir kitaptır.

Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 41 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))Yeniden Yapılanmak, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 41 - Yeni Boyut (İkinci Baskı))
3 /