Yeniliklerin Yayılımı (Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar)

0,0/10  (0 Oy) · 
0 okunma  · 
0 beğeni  · 
209 gösterim
Bu kitap, son yıllarda gerek akademik gerek uygulamacı kesimlerde sıkça tartışılan yenilik kavramı
çerçevesinde yayılımı konusunu ele almayı ve bu konuyu detaylı bir şekilde incelemeyi
amaçlamaktadır. Yenilik sosyal bir sistem içerisinde sistemi oluşturan aktörler arasında yayılmaya
başladığında, bu yayılımın ne zaman, nasıl, hangi koşullarda, hangi hızlarda ve hangi örüntülere bağlı
olarak gerçekleştiği bu kitabın tartıştığı esas konudur. Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde yayılımın kuramsal boyutları ele alınmakta ve bu boyutlar detaylı bir şekilde tartışılmaktadır.
İkinci bölüm ise, yayılımın uygulamadaki bazı örneklerine yer vermekte ve bu örneklerin birinci
bölümde ele alınan kuramsal tartışmalarla ne derece örtüştüğü incelenmektedir. Kitabın en büyük
beklentisi, hem akademik alanda hem de uygulama alanında yenilik ve yayılım yazınına bir katkı
yaratması ve ilerleyen zamanlarda yeniliklerin yayılımı hakkındaki yeni tartışmaların yapılmasını
desteklemesidir.