Yezidilik - Çemberin İçindeki İnanış

·
Okunma
·
Beğeni
·
24
Gösterim
Adı:
Yezidilik - Çemberin İçindeki İnanış
Baskı tarihi:
Şubat 2008
Sayfa sayısı:
238
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944174572
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nokta Yayınları
Başlangıçta Tanrı kendi ateşinden Melek Tavus’u yaratır ve ona evreni ve insanı yaratma görevini verir. Bununla birlikte yaradılış işinde Tavus’a yardımcı olacak altı melek daha yaratır. Bunun üzerine Melek Tavus, Azda’nın verdiği buyruk doğrultusunda ve yine Azda’dan aldığı bir toz ile Erkek ile Kadın’ı ve evreni yaratır. Ayrıca ayak işlerini görmesi için de dört tane de cin.
Daha sonra yarattığı bu iki insanı takdim etmek üzere Azda’nın yanına gider ve Azda Melek Tavus’a "Bundan sonra bu iki insana tabi olacaksın" der. Bunun üzerine Melek Tavus ‘Bu iki insanı yaratan yoktan var eden benim niçin onlara tabi olayım, ben sadece beni yaratan sana tabi olur, sana ibadet ederim’ der.
Melek Tavus’un bu cevabı, her ne kadar diğerlerine başkaldırı gibi gelse de Yezidiler için Tanrı Azda’ya gerçek bir itaatin göstergesidir. Bu nedenle de diğer toplumlarca pek kabul görmemişlerdir.
- Yezidiler iddia edildiği gibi Şeytan’a mı taparlar?
- Yezidilik’in kurucusu ve peygamberi kimdir?
- Yezidiler nasıl ibadet ederler?
- Yezidilik’in tarihsel ve inançsal kökenleri nelerdir?
- Yezidilik’te toplumsal ve dinsel yapı nasıldır?
- Ülkemizde bir zamanlar sayıları yüz binleri bulan Yezidiler, 
nasıl 377 kişi kaldılar?
- Yezidiler günümüzde hangi ülkelerde yaşamaktadırlar?
Yezidiler hakkında merak ettiğiniz ve bilinmeyen tüm bilgileri bu kitapta bulacak, yüzlerce yılın üzerini örttüğü bu kültür ve inanışı yeniden keşfedeceksiniz. Araştırmacı-Yazar Tanıl Yaşar, Mezopotamya’da doğan ancak tarih boyunca birçok toplum ve imparatorluğun katliam ve baskılarına maruz kalıp yok olmaya yüz tutan Yezidilik’i, bilinen tüm detaylarıyla okuyucuya ulaştırıyor...
238 syf.
·28 günde·Puan vermedi
...

Üç büyük günah vardır. Öldürmek,yalan söylemek, eşini aldatmak.Bu üçünün cezası toplumsal aşağılamadır.Ölüm cezası bilmeyiz.Ama bu günahlardan birini işlediği kanıtlanan kişi sosyal boykota uğrar.En yakın akrabaları ve arkadaşları bile bu kişiyle konuşmazlar veya onu kendilerinden biri olarak kabul etmezler ...

...
Prens Anvar Muaviye İsmail
Yezidi Dini Merkezi Başkanı Ağustos,1992

Kitabı bitirirken arka kapakta bulunan birkaç cümleyi ilistiriyorum buraya... Roman veya benzeri bir kitap olmadığı için spoiler vermem de mümkün değil:) Kitapta cevabını bulacağınız sorular:
-Yezidiler iddia edildiği gibi Şeytan'a mı taparlar?
-Yezidilik'in kurucusu ve peygamberi kimdir?
-Yezidiler nasıl ibadet ederler?
-Yezidilik'in tarihsel ve inançsal kökenleri nelerdir?
-Yezidilik'te toplumsal ve dinsel yapı nasıldır?
-Ülkemizde bir zamanlar sayıları yüz binleri bulan Yezidiler, nasıl 377 kişi kaldılar?
- Yezidiler günümüzde hangi ülkelerde yaşamaktadırlar..

Bu arada Yezidilik ile beraber ; Zerdüştlük (Mazdeizm,Mecusilik),Mistraistlik,Haricilik,Sabiler (Mandenler,Nasuralar),Manicilik (Maniheizm),Mithracılik,Paganizm, Şamanizm ve Rafizilik'e de kısa notlar şeklinde değinilmiş..

İyi, güzel ve verimli okumalar:)
"Yarabbi!Beni ve bütün Yezidileri kazadan ve beladan esirge.Yarabbi!Bizi Melek Tavus hatırı için bağışla.Yarabbi! Bizi Adem ve Havva sırrı için bağışla.Yarabbi!Din ve diyanetimize bu akşam vakti bir çıkış kapısı göster.Ya Rabbi!Bu akşam vakti için bütün Yezidileri din dünyalarından kurtuluşa erdir.Ya Rabbi! Yedi büyük melek:Azrail,Derdail,İsrafil, Mikail,Cebrail,Şennail ve Nevrail'in yüzü suyu hürmetine bizleri affet.Ya Rabbi! Akşam vaktinin hatırı için,mir ve şeyhler hatırı için biz Yezidileri mahçup eyleme, lütfunla aydınlat."
Dilin ilk birliğinden cinayet işleme ittifakı çıkmıştı. Şimdi, dil karmaşasından sonra insanlık tarihinin yeni bir bölümü başladı.
Türklerin inanışlarında bugün bile Şaman geleneğinin izlerini görmek olasıdır.Matem töreninde ölünün bindiği atın kuyruğunu keserek kurban etmek, ağacı kutlu saymak,uzun ömürlü olması,daha önce ölen çocuklar gibi ölmemesi için çocuklara Yaşar, Durmuş,Duran, Satılmış, Satı gibi isimlerin konması, türbelere adak adanması,dilek ağaçlarına çaput bağlanması gibi adetler ve nazar değmemesi için tahtaya ya da bir zemine vurmak bu kapsamda değerlendirilir.
Zerdüşt'ün öğretileri ilk bakışta yalın görünen bir özdeyişle özetlenebilir:"Düşünce iyi düşünülsün, söz iyi söylensin, iş iyi yapılsın."

....

...Ama Zerdüşt her halükarda halkımızdan, bizden biriydi.Her insanın bir düşü olduğu gibi,onun da bir düşü vardı.Evet DÜŞLERİ OLMAYAN BİR İNSANIN hayvanlaşma,saf biyolojik bir makine olma,bir robot, anlamsız bir oyunda figür olma tehlikesiyle karşılaşacağı kesin olarak söylenebilir
Yezidilerin milli ve dini bir şekilde tanrıya yalvarmalarının başlıca ifadesi olan bu hac,Laleş Vadisi'nde, etrafı meşe ve palamut ağaçlarıyla çevrili bir dağ eteğinde bulunan,Şeyh Adiy'in mezarını ziyaretten ibarettir........
.....
... Laleş'te ,Mekke'de bulunan bütün Kutsal yerlere karşılık kutsal yerler meydana getirilmiş ve bu yerler aynı adla da adlandırılmıştır.Örneğin; Kâbe'ye karşılık Şeyh Adiy'in türbesi,Zemzem suyuna karşılık bir zemzem suyu; Arafat Dağı'na karşılık bir Arafat Dağı;Sefa ve Merve'ye karşılık "Cerime ve Birime"gibi...
Her Yezid'in kendine bir ahiret kardeşi veya bir ahiret kız kardeşi bulması zorunludur.Her müridin bir ahiret kardeşi ile bir ahiret bacısının olması dini bir emirdir.Mürit ,bu kişilerle karşılaştığı veya görüştüğü zaman mutlak suretle ellerini öpmesi gerekir.Doğuda giyilen, diğer gömleklerden farklı,arkadan düğmeli yeni bir gömleğin yakası mutlaka ahiret bacısı tarafından açılmalıdır.Ölüm anında pir veya şeyhi ile birlikte bu ahiret kardeşlerinin de bulunması,can verirken diğer din mensupları gibi değil de Yezidi olarak ölmelerini telkin etmeleri dini bir görevdir.Bunlardan öldükten sonra, hangisi daha önce cennete girerse diğerini kurtarmak için çaba sarfetmesi de arzulanarak, bazı ahiret kardeşlerinin birbirlerinden habersiz cennete girmeme yemini yaptıkları da söylenir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yezidilik - Çemberin İçindeki İnanış
Baskı tarihi:
Şubat 2008
Sayfa sayısı:
238
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944174572
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nokta Yayınları
Başlangıçta Tanrı kendi ateşinden Melek Tavus’u yaratır ve ona evreni ve insanı yaratma görevini verir. Bununla birlikte yaradılış işinde Tavus’a yardımcı olacak altı melek daha yaratır. Bunun üzerine Melek Tavus, Azda’nın verdiği buyruk doğrultusunda ve yine Azda’dan aldığı bir toz ile Erkek ile Kadın’ı ve evreni yaratır. Ayrıca ayak işlerini görmesi için de dört tane de cin.
Daha sonra yarattığı bu iki insanı takdim etmek üzere Azda’nın yanına gider ve Azda Melek Tavus’a "Bundan sonra bu iki insana tabi olacaksın" der. Bunun üzerine Melek Tavus ‘Bu iki insanı yaratan yoktan var eden benim niçin onlara tabi olayım, ben sadece beni yaratan sana tabi olur, sana ibadet ederim’ der.
Melek Tavus’un bu cevabı, her ne kadar diğerlerine başkaldırı gibi gelse de Yezidiler için Tanrı Azda’ya gerçek bir itaatin göstergesidir. Bu nedenle de diğer toplumlarca pek kabul görmemişlerdir.
- Yezidiler iddia edildiği gibi Şeytan’a mı taparlar?
- Yezidilik’in kurucusu ve peygamberi kimdir?
- Yezidiler nasıl ibadet ederler?
- Yezidilik’in tarihsel ve inançsal kökenleri nelerdir?
- Yezidilik’te toplumsal ve dinsel yapı nasıldır?
- Ülkemizde bir zamanlar sayıları yüz binleri bulan Yezidiler, 
nasıl 377 kişi kaldılar?
- Yezidiler günümüzde hangi ülkelerde yaşamaktadırlar?
Yezidiler hakkında merak ettiğiniz ve bilinmeyen tüm bilgileri bu kitapta bulacak, yüzlerce yılın üzerini örttüğü bu kültür ve inanışı yeniden keşfedeceksiniz. Araştırmacı-Yazar Tanıl Yaşar, Mezopotamya’da doğan ancak tarih boyunca birçok toplum ve imparatorluğun katliam ve baskılarına maruz kalıp yok olmaya yüz tutan Yezidilik’i, bilinen tüm detaylarıyla okuyucuya ulaştırıyor...

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Umut M. A.
  • HaJeRiKo
  • Serdar Gülmez
  • BURHAN KEBABCI
  • S.

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0