Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

10,0/10  (2 Oy) · 
10 okunma  · 
3 beğeni  · 
140 gösterim
Yunus Emre Hayatın ve halkın dili ile gür bir
lirizmi kaynaştırarak tasavvuf şiirinin kurucularından
biri olmayı başaran unutulmaz bir
13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı ozanıdır.
mahmut yiğiter 
14 Eki 2017 · Kitabı okudu · 1 günde · Puan vermedi

Öncelikle elimdeki kitap 128 sayfadan oluşuyor. Varlık yayınları tarafından 1995 yılında baskı basılmış. Sitedeki gibi 560 küsür sayfa değil. 2 saatte okunabilecek bir kitap. Kitapta Yunus Emre nin hayatı, şiirleri, edebi yönü ve başından geçen olaylar güzel bir dille anlatılmış. Kitabın yarısında bunlar var diğer yarısı da şiir örneklerinden oluşuyor bundan önce okuduğum Sezai Karakoç un Yunus Emre kitabı da aynı düzende anlatılmıştı. Güzel bilgiler mevcut. ..

Kitaptan 14 Alıntı

Haree 
27 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Canlar feda yoluna, bu can kayısı değil,
Sen can gereksin bana, cihan kayısı değil.
Canlar içinde cansın, sen bir âb-ı hayvansın.
Bize dinsin, imansın, iman kayısı değil.

(Kayı:kaygı, korku, endişe. - âb-ı hayvan: âb-ı hayat.)

Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 84 - Varlık Yayınları-Milliyet)Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 84 - Varlık Yayınları-Milliyet)
Haree 
27 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür,
Bilire bir söz yeter sende güher var ise.
Sen sana ne sanırsan başkasına onu san,
Dört kitabın mânası budur eğer var ise.

(Güher:cevher)

Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 118 - Varlık Yayınları-Milliyet)Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 118 - Varlık Yayınları-Milliyet)
Haree 
 26 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Dünya-Ahret
Hiç bilmeyiz kezek kimin? aramızda gezer ölüm,
Halkı bostan edinmiştir, dilediğin üzer ölüm.
Bir nicenin belin büker, bir nicenin mülkün yıkar,
Bir nicenin yaşın döker, var gücünü ezer ölüm.
Birinin alır kardeşin, revan döker gözü yaşın
Hiç onarmaz bağrı başın,hayır işten bezer ölüm.
Yiğidi koca olunca, komaz kendiyi bilince,
Birini koyup gelince gözlerini süzer ölüm.
Hani onun sevdik yarı, kıl tâatın, arı yürü,
Miskin Yunus söyler bunu, ejderhalar ezer ölüm.

Bazı kelimelerin anlamı: bilmeyiz(Aslında, bilmeziz)- kezek: nöbet, sıra. - revan:hemen, derhal.- tâat: ibadet. - miskin: fakir, yoksul.

Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 27 - Varlık Yayınları-Milliyet)Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 27 - Varlık Yayınları-Milliyet)
Haree 
26 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil,
Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil.
Hırkanın ne suçu var sen yoluna varmazsan?
Var sen yolunca yürü er yolu kalmaç değil.

(Kalmaç:abes ve saçma sözler söyleyen.)

Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 56 - Varlık Yayınları-Milliyet)Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 56 - Varlık Yayınları-Milliyet)
Haree 
26 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Yunus Emre ve Aşk
Kerem et, bir beri bak, nikabı yüzden bırak.
Ayın ondördü müsün? Balkurur yüzde yanak.
Şol ağzından keleci yüz bin şükrane ile,
Destur gelsin daşraya, söylesin dille dudak
Otuz iki mirvari mercana dizmiş gibi,
Kıymeti dürden olmuş , yaraşır, inciden ak.
Sıfatın arılığı bulgur ü nohut gibi,
İki kaşın ay, alnın gencaya verir sebak,
Gören pervaneleyin nice oda yanmasın?
Gözlerinin bakışı can alır iki çırak.
Aşkın zemzemesinden âşık boynu zincirli,
Azatlık istemezler, şöyle kaldılar tutsak
Hangi bir nesne, neni dil nasıl şerheylesin?
İlahî sen beklegil, yavuz gözlerden ırak.
Boyun selvi boyundan hiç farkeyleyemedim,
Gümana veren beni küpeli iki kulak.
Yunus Hak tecellisin senin yüzünde gördü.
Çare yok ayrılmaya, çün senden göründü Hak.
Bir kez yüzünü gören ömrünce unutmaya,
Tesbihi sen olasın, ol artık din tutmaya.
Tâat eden zâhide nazarın erer ise,
Unuta tesbihini, mihrâba secd'etmeye.
Ağzına şeker alıp gözü sana tuş olan,
Unuta şekerini çiğneyip de yutmaya.
Ben seni sevdiğime baha dilerler ise,
İki cihan mülkünü veri baha yetmeye.
İki cihan dopdolu bağ ü bostan olursa,
Senin kokundan yahşı gül ü reyhan bitmeye.
Sekiz uçmak hûrisi bezenip gelir ise,
Senin sevginden başka gönlüm kabul etmeye.
Gül ü reyhan kokusu âşık ile mâşuktur,
Âşıkın mâşukası hiç önünden gitmeye.
İsrafil sûr urunca, mahlûk yine durunca,
Senin ününden başka kulağım işitmeye.
Zühre gökten inerek sazını nevaht etse,
İşretim sen olasın, gözüm senden gitmeye.
Niderler hânümanı, sensiz iki cihanı?
Yeğsin iki cihandan, kimse güman tutmaya.
Yunus seni sevelim beşâret oldu canı,
Her dem yeni dirlikte ömrünü eskitmeye.

(Nikap:yüze örtülen örtü, peçe - balkurmak: parlamak, ışık saçmak.- keleci: söz . - destur:izin. - mirvari:inci. - gencay: yeni ay, hilâl. - güman:şüphe. - tecelli: belirme, görünme. - zâhid:şüpheli şeylerden çekinen, ham sofu. - durmak: ayağa kalkmak. - Zühre: Malum yıldız, Yunan mitolojisinde geçen kanaate göre, aşk ve müzik Zühreye mensuptur. Yunan mitolojisinde bu yıldız, Afrodit denen kadın tanrıdır. - nevaht etmek: okşamak, çalmak - yeğsin: üstünsün.)

Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 66 - Varlık Yayınları-Milliyet)Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 66 - Varlık Yayınları-Milliyet)
Haree 
26 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Halk şairi
Ondaki ölüm şiirleri yalnız kaza ve kaderi, yalnız eceli ve ahreti belirten cansız ve basmakalıp sözlerle örtülmemiştir, canlı birer hakikattir.

Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 18 - Varlık Yayınları-Milliyet)Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 18 - Varlık Yayınları-Milliyet)
Haree 
26 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Şunlar ki çoktur malları gör nice oldu halleri
Sonucu bir gömlek giymiş, onun da yoktur yenleri.
Hani mülke benim deyen, köşk ü saray beğenmiyen?
Şimdi bir evde yatarlar taşlar olmuş üstünleri.

üstünleri:sütunları, direkleri.

Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 33 - Varlık Yayınları-Milliyet)Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 33 - Varlık Yayınları-Milliyet)
Haree 
26 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Ümmi, yani okuryazar olmayışı hakkındaki söylenti, bazı şiirlerinde, bilgiyi gerçeğe ulaşmak için bir araç saydığından, ilmi önemsememesi, dervişlik ve tevazuuyla kendisini bir şey bilmez olarak nitelendirmesi ve bilgisine güvenip gururlananları taşlaması yüzündendir. Halbuki o, adamakıllı tahsil görmüş bir adamdır. Yunan mitolojisini, Doğu efsanelerini bilir, Kuran'dan, Hadis'ten, erenlerin sözlerinden mazmunlar alırdı. Mevlana'nın "Mesnevî"sini ve "Divan-ı Kebîr"indeki gazelleri okuduğunu, yine şiirlerinden anlamaktayız. Hatta Doğu'nun bilge şairi Şirazlı Sadi'nin bir gazelini, nazım biçiminde Türkçe'ye çevirmiştir. Esasen kendisi de birkaç şiirinde medresede eğitim gördüğünü açıkça söyler.

Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 12 - Varlık Yayınları-Milliyet)Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 12 - Varlık Yayınları-Milliyet)
Haree 
27 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Yine geldi aşk elçisi, yine doldu meydanımız,
Yine teferrücgâh oldu sağlı, sollu dört yanımız.
Yine mahfiller düzüldü, yine badyalar kuruldu,
Yine kadehler sunuldu, esrik oldu canlarımız

Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 82 - Varlık Yayınları-Milliyet)Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 82 - Varlık Yayınları-Milliyet)
Haree 
27 Eyl 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Hak'tan gayrî kimse bilmez kâfir kim, Müslüman kimdir

Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 108 - Varlık Yayınları-Milliyet)Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı (Sayfa 108 - Varlık Yayınları-Milliyet)
2 /