Yüz Fıkra Yüz Tarih

·
Okunma
·
Beğeni
·
71
Gösterim
Adı:
Yüz Fıkra Yüz Tarih
Baskı tarihi:
2018
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751635860
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Dr. Selâhattin Tansel tarafından kaleme alınan Yüz Fıkra Yüz Tarih isimli eseri okuyucuyla buluşturdu.

İlk olarak 1963 yılında basılan ve Millî Eğitim Bakanlığınca öğrencilere, öğretmenlere, okuma evlerine tavsiye edilen eser, Eskiçağdan Osmanlı’nın son dönemlerine kadar gelen, özenle seçilmiş 100 tarihî anekdottan oluşuyor. Bir tiranın, bir kralın, bir komutanın, bir kisranın, bir imparatorun, bir prensesin, bir sezarın, bir halifenin nasıl bir kimse olduğuna dair örnekler sunan eserde, tarihsel simaların tarih kitaplarına geçmiş hayat maceralarından anlatılara yer veriliyor.

Eserde yer alan ders niteliğindeki her fıkra özenle seçilmiş tarihi hikâyelere dayanıyor. Mizancı Mehmet Murat’ın Tarih-i Umûmî’si, Ahmet Refik’in Tarih-i Umûmî’si başta olmak üzere, Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ı, Lütfî Paşa Tarihi, Hammer Tarihi Tercümesi, Solakzâde Tarihi, Silahtar Tarihi ve Evliyâ Çelebî Seyahatnamesi gibi önemli tarihi kaynaklardan istifade edilerek hazırlanan eser, Tansel’in klasik sayılabilecek bilimsel tarih yaklaşımını yansıtıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında öğretmenlik, Talim ve Terbiye Dairesi üyeliği, şube müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuş olan Tansel’in Yüz Fıkra Yüz Tarihi isimli eserinin yanı sıra, Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmış olan Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askerî Faaliyeti, Sultan II. Bâyezit’in Siyasî Hayatı, Yavuz Sultan Selim adlı eserleri de bulunuyor. Tansel’in Mondros’tan Mudanya’ya Kadar adlı 4 ciltlik eserinin yeni baskısının da Türk Tarih Kurumu tarafından yapılarak önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.
250 syf.
·10 günde·Beğendi·10/10
İlk defa Türk Tarih Kurumu’na ait bir kitap okudum.
Hikayelerin tamamını objektif bir şekilde yansıttığına dair hiçbir şüphem yok. En önde gelen Osmanlı padişahları için sarhoş kelimesini kullanacak kadar objektif..
Kitap 155 sayfa olmasına rağmen çok yavaş okunuyor. Çünkü en fazla bir sayfalık bu hikayelerin her birine konsantre olmak için, sayfanın dibindeki uzun notları okumak gerekiyor .
Bu notlar hikayeden zevk almamızı sağlayan bilgiler içeriyor. Ayrıca içlerinde daha önce duymadığım şaşırtıcı bilgiler de var.
Hikayeleri okurken, sarayda birbirlerini çekemeyen ve öldürtmeye çalışan insanlar ,padişahları yumuşatmaya çalışan maskaralar, yanlış bir söz yüzünden ölen veya hayatı kurtulan elçiler , padişahların değişik huyları vs.. gibi çok ilginç olaylarla karşılaşıyorsunuz.
Eğer Tarihten biraz olsun hoşlanıyorsanız kaçırmamanız gereken bir kitap bu..
250 syf.
·5 günde·Beğendi·Puan vermedi
Dr. Selahattin Tansel Hocanın Türk Tarih Kurumu tarafından 2018 de basılmış bir eseri. İlk basımı 1963 senesinde yapılmış ve dönemin Milli Eğitim Bakanligi tarafından da öğrenci ve öğretmenlere tavsiye edilen bir eser olduğu sunuş kısmında belirtilmiş.
Eser hakikaten Tarih öğretmenleri tarafından ders aralarına sıkıştırabilecekleri güzel anektodlarla dolu. Bu anektodlar kadar dipnot kısımları da hayli ilgi çekici. Elinize aldığınız zaman hemen bitirebileceğiniz ancak tekrar yararlanmak üzere sık sık başvuracağınız cinsten bir eser.
Vergilerin artırılmasına razı olmayan Tiberius daima "iyi bir çoban,sürüsünün yününü kırpmalı fakat derisini yüzmemelidir" derdi.
Selahattin Tansel
Sayfa 21 - Türk Tarih Kurumu
Selim , vezirlerinin hizmetlerini beğenmediği zaman onları azleder ve öldürürdü . onu için vezirler vasiyetnamelerini ceplerinde taşırlardı.
Tiberius memleketi için düşündüklerini ortaya koydu.O,plepleri tekrar topraklarına bağlamak,vergilerini indirmek,fazla araziyi vatandaşlar elinde bırakmamak ve buna benzer birtakım maddeler ihtiva eden bir ıslahat projesi hazırladı.Gerçi bu proje halkın hoşuna gitmişti.Fakat zenginler ve senato azaları bundan memnun değillerdi.Bundan ötürü kendisini öldürmeye karar verdiler.En sonunda bu kararlarını uygulamaya da muvaffak oldular.Fakat bundan sonra da Gaius kardeşinin yoluna ıslahata devam etmek üzere ortaya atıldı.O,ağabeyinin ileri sürdüğü fikirlerden başka az fiyatla fakirlere buğday verilmesini,askerlerin hükümet tarafından teçhiz edilmesini,mahkemelerin senatoya tabi olmamasını ve vatandaş haklarının genişletilmesini istiyordu.Fakat o da aynı suretle senatonun düşmanlığı karşısında kalmış ve öldürülmüştür.
Selahattin Tansel
Sayfa 18 - Türk Tarih Kurumu
Hanımlara saygı ile ; İmparator Konrad III. Kendisine taraftar olmadıkları için Weinsberg kasabasının ahalisini cezalandırmaya karar vermişti. Bunlar hakkında düşündüğü ceza pek ağırdı. Kasabayı tahrip edecek , erkek ahalisinde öldürecekti.
Bundan ötürü kadın ve çocukların kasabayı terk etmelerini , bütün mal ve mülkün de kasabada bırakılmasını ,ancak kadınların en değerli eşyalarından birer tanesini alabileceklerini ilan etmişti.
Bunun üzerine şehrin kadınları bütün eşyalarını bırakmış , yalnız kocalarının ellerinden tutarak kasabayı terke başlamışlardı.
Bu durum karşısında imparator verdiği emri geri almış ve umumi af ilan etmişti.
( M. Murad, Trih-i Umumi, C33 ,s .313 )
ŞAİRİN SON LAF SOKUŞU
Meşhur Arap şairi İbnü’r –Rumi’nin hicivlerinde korkan Halife Mutazıd’ın veziri Ebul-Hüseyin Rumi’yi evine davet etmiş ve bir yolunu bularak onu hizmetçisine zehirletmiş.
Rumi işi anladığı için derhal evden uzaklaşmak üzere ayağa kalkmış.
Hüseyin- nereye gidiyorsun?
Şair – Göndermek istediğin yere.
Hüseyin – Öyle ise, babama selam söyle !
Şair – Cehenneme gidecek değilim .

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Yüz Fıkra Yüz Tarih
Baskı tarihi:
2018
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751635860
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Dr. Selâhattin Tansel tarafından kaleme alınan Yüz Fıkra Yüz Tarih isimli eseri okuyucuyla buluşturdu.

İlk olarak 1963 yılında basılan ve Millî Eğitim Bakanlığınca öğrencilere, öğretmenlere, okuma evlerine tavsiye edilen eser, Eskiçağdan Osmanlı’nın son dönemlerine kadar gelen, özenle seçilmiş 100 tarihî anekdottan oluşuyor. Bir tiranın, bir kralın, bir komutanın, bir kisranın, bir imparatorun, bir prensesin, bir sezarın, bir halifenin nasıl bir kimse olduğuna dair örnekler sunan eserde, tarihsel simaların tarih kitaplarına geçmiş hayat maceralarından anlatılara yer veriliyor.

Eserde yer alan ders niteliğindeki her fıkra özenle seçilmiş tarihi hikâyelere dayanıyor. Mizancı Mehmet Murat’ın Tarih-i Umûmî’si, Ahmet Refik’in Tarih-i Umûmî’si başta olmak üzere, Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ı, Lütfî Paşa Tarihi, Hammer Tarihi Tercümesi, Solakzâde Tarihi, Silahtar Tarihi ve Evliyâ Çelebî Seyahatnamesi gibi önemli tarihi kaynaklardan istifade edilerek hazırlanan eser, Tansel’in klasik sayılabilecek bilimsel tarih yaklaşımını yansıtıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında öğretmenlik, Talim ve Terbiye Dairesi üyeliği, şube müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuş olan Tansel’in Yüz Fıkra Yüz Tarihi isimli eserinin yanı sıra, Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmış olan Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasî ve Askerî Faaliyeti, Sultan II. Bâyezit’in Siyasî Hayatı, Yavuz Sultan Selim adlı eserleri de bulunuyor. Tansel’in Mondros’tan Mudanya’ya Kadar adlı 4 ciltlik eserinin yeni baskısının da Türk Tarih Kurumu tarafından yapılarak önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Hakan Altunyurt
  • Doğukan
  • Özlem
  • Evin.
  • CEM AKDAG

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0