Zabit ve Kumandan ile Hasbihal

·
Okunma
·
Beğeni
·
5385
Gösterim
Adı:
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
Baskı tarihi:
2006
Sayfa sayısı:
200
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754586947
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
Zabit ve Kumandan İle Hasbihal
Zabit ve Kumandan İle Hasbıhal
Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl
Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal ve Diğer Askeri Yazılar
Mustafa Kemal Atatürk’ün yazarlığı, askerliği ve devlet adamlığının gölgesinde kalmıştır. Oysa ki Mustafa Kemal daha Harp Akademisi’nden mezun olduğu dönemlerde mesleki kitapçıklar yazdı, çevirdi. Devlet adamlığı döneminde de Nutuk’unun yanı sıra Yurttaşlık Bilgisi ve Geometri kitaplarını kaleme aldı, tarih ders kitaplarının bazı bölümlerini yazdı.

Nuri Conker (1881-1937), Atatürk’ün mahalle, okul, meslek ve silah arkadaşıydı. Trablusgarp’ta, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda beraberdiler. Yazdığı tek kitap olan Zabit ve Kumandan, Mustafa Kemal’in Hasbihal’i kaleme almasına vesile oldu. Cumhuriyet döneminde komutanlık, diplomatlık ve milletvekilliği görevlerinde bulundu.

1914… Osmanlı Devleti, Balkan ve Trablusgarp savaşlarından yeni çıkmıştır. Osmanlı ordusunun iki genç subayı, bu savaşlarda yaşanan başarısızlıklar üzerine kafa yormaktadır. İlkin Nuri Conker Zabit ve Kumandan kitabında, sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirir. Dostu ve meslektaşı Mustafa Kemal, bu kitabı okur okumaz, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal’i kaleme alır.

Birbirini bütünleyen ve pekiştiren bu iki kitabın başlıca temalarından biri iyi yöneticiliktir. Her ikisi de, ordunun yaşadığı başarısızlığın asıl çözüm adresi olarak, komuta kademelerini gösterir. Askerler için hem bilimsel birikimin hem de cesaret ve kendi başına karar alma başta olmak üzere, pek çok bireysel niteliğin önemini ve gereğini savunur.

Ancak çok geçmeden Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na girince, Mustafa Kemal de kitabını bastırmayı ertelemek zorunda kalır. Buna karşılık iki dost, Çanakkale’de Anafartalar ve Conk Bayırı’nda, kitaplarında yazdıklarının sözde kalmadığını kanıtlar. Birlikleri zorlu muharebelerden büyük başarılarla çıkar.

Mustafa Kemal kitabını ancak, mütarekede döndüğü İstanbul’da, 1918 sonunda yayımlar. Kitabın basımından altı ay kadar sonra da Anadolu’ya geçerek İstanbul ile ilişiğini keser. Adı mütareke ve işgalle birlikte anılan Damat Ferit Hükümeti de kitabı toplattırarak imha eder.

Zabit ve Kumandan ile Hasbihal ilk baskısından sonra 1956’da, Hasan Âli Yücel tarafından İş Bankası Kültür Yayınları’nın ilk kitabı olarak yayımlanmıştır. Atatürk’ün doğumunun 125. yılı vesilesiyle hazırlanan bu yeni baskıda, Atatürk ve Conker’in kitapları bir araya geliyor. Üstelik özgün ve sadeleştirilmiş metinleri ilk kez karşılıklı sayfalarda bir arada…
200 syf.
·Beğendi·10/10
Mustafa Kemal Atatürk’ün yazarlığını ve konuları ele alış biçimini seviyorum. Nutuk’u okuduktan sonra en beğendiğim yazar "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" dediğimi hatırlıyorum. Benim için hala öyle ve öylede kalacaktır. Mustafa Kemal'in bilgi birikimi ve ileri görüşlülüğü bunda büyük bir etken. Cumhuriyet sonrası ülke dertleri ile daha az boğuşup, yaşamı birkaç yıl ileriki yıllara taşınmış olsa idi, bize çok farklı eserler sunabileceğini düşünüyorum. Bunu düşünürken de üzülüyorum. Mahrum kaldığımız bir konu olarak tam karşımızda durmaktadır.

Zabit ve Kumandan, 1914’te Nuri Conker’in yazmış olduğu Osmanlı Ordusu'nun yönetim biçimini eleştirisel olarak konu alan, askerlerin ve subayların daha iyi yetişmeleri için çeşitli fikirler sunan, kişisel gelişimlerine katkı sağlayan ve savaş esnasında nelerin yapılması gerektiğinin ele alındığı bir eserdir.

Mustafa Kemal; dostunun yazmış olduğu kitabı birkaç gün gecikmeli olarak okuduğunda çok üzülmüş, ilk kendisi okumadığı için hayıflanmıştır. Bunun üzerine Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adında bir kitap çıkaracak, Nuri Conker’in yazdığı kitaba cevaplar verecek, fikirlerini detaylandırıp, yeni bakış açıları sunacaktır.

Birinci Dünya Harbi nedeni ile kitap dört yıl gecikmeli olarak Mustafa Kemal tarafından basılmış ve dağıtılmıştır. Kitaptan dahi korkan Damat Ferit Paşa hükümeti, kitabı toplattırır ve imha eder. Ama bu bir şeyi değiştirmemiştir, Damat Ferit’in kitabı imha ettiği gibi, o ve onun gibileri de düşünceleri ve beceriksizlikleri ile birlikte çok yakın zamanda bertaraf edilecek, bu topraklar hainlere dar gelecektir. Talihe bakınız ki, bunu bizzat Mustafa Kemal önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi yapacaktır.

Hem Mustafa Kemal’in, hem de Nuri Conker’in yazdıkları eseri tek bir kitapta toplayan, hatta Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesi ile yan yana bizlere sunan; Türkiye İş Bankası Yayınlarına, 1956’da ise; bizlerin bilgi ve birikimimize kazandırıldığı ve armağan edildiği için Hasan Ali Yücel 'e teşekkürlerimi bir borç biliyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün elinin değdiği bir şey, kötü olur mu?

Herkese keyifli okumalar diliyorum.
200 syf.
·3 günde·9/10
Yazar Mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK gözükse çocukluk arkadaşı Nuri Conker'in yazar olarak eklendiği ve Nuri Conker'in Zabit ve kumandan kitabını birkaç günlük bir gecikmeyle okuduğu için ,suçlamayı hakediyorum diyerek başladığı kitapta tüm sayfalar bir eski Türkçe ve günümüz Türkçesi ile devam ediyor.

Giriş bölümünde harp tarihinin askerlere tecrübe kazandırdığı, harp oyunları ve tatbikatların savaşın birer taklidi olduğu asıl tecrübenin savaşla kazanıldığı, birçok komutanın savaşı bizzat yaşayarak tecrübe kazandığı, Alman ordusunun bu tecrübeyi kazanmak için savaşı bile göze aldığı, savaşın savaşta öğrenildiği, ülke ve orduların savaşa her an hazır olması gerektiği üzerinde durulurken devamında silah sistemlerinin nasıl olması vb bilgilerle ilerliyor.

İkinci Bölümde Nuri Conker'in yazılarıyla karşılaştığımız kitap 1914 yılında yazılsada Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’na girmesi nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından basımı ertelendi ve 1918 yılında basımının ardından Damat Ferit tarafından toplatıldı. Kitap toplatılmasının ardından ikinci basıkısı 1956 yılında tekrar basılmış olup Hasan Âli Yücel tarafından İş Bankası Kültür Yayınları katkılarıyla tekrar basılmıştır.
80 syf.
·2 günde·10/10
Eserin mimari Nuri Conker'dir. Bu eseri kaleme aldığı dönem Mustafa Kemal Atatürk'ü eser hakkında bilgilendirir. Eser Atatürk'ün ilgisini çeker ve o da katılır bu esere birşeyler yazmaya. Artık okuyacağınız eserde iki büyük komutanın askerlik eğitimi, bilgi, donanım ve tecrübesinin göreceksiniz.

Eserin günümüze ulaşan bu son örneğini kitap haline getiren sayın Hasan Ali Yücel'dir ve Türkiye İş Bankası yayınlarının ilk bastığı eserdir.
200 syf.
Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşı Nuri Conker'e yanıt biraz da tasdik niteliğiyle yazdığı Zabit ve Kumandan ile Hasbihal bugün dahi askeri kurumlarda başucu kitabı olmalıdır. Sebebi ise şöyle: Mustafa Kemal Paşa'nın, -her ne kadar daha taze bir askerken bunları yazmış olsa da- fikirlerinin ve önerilerinin çok değil 1-2 yıl sonra askeri bir mecburiyet olarak ortaya çıkması tesadüf değildir.Burada bir mücadelenin kıvılcımını okuyoruz. Tedbirler, öneriler, fikirler, eleştiriler. Sıfırdan başlayan bir asker olarak, erliği de komutanlığı da hesap edebiliyor, küçük yanlışların bir orduyu yok edebileceğini şiddetle vurguluyor. Tekrar tekrar okunacaklar listesine çoktan eklendi bile.
192 syf.
·1 günde·Puan vermedi
Bu kitap aslında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Nuri Conker’e ait Zabit ve Kumandan ile Hasbihal kitabına yazılmış bir eleştiridir. Benim yazdığımda yazılan bir kitaba yazılmış bir eleştiriye yazılmış eleştiridir. Zincirleme isim tamlaması gibi oldu. :) Atamız iyi bir asker olmasının yanında aynı zamanda iyi bir okuyucu , yorumlayıcı ve yazardır. Yalnız ben sadeleştirilmemiş halini okurken anlamakta epeyce zorlandım. O günlerin Türkçesiyle derin anlamlar içeren güzel cümleler olduğundan hiç şüphem yok. Yalnız günümüzde konuşma dilimiz sadeleşti mi yoksa basitleşti mi ondan tam emin olamamakla birlikte, en çok kitap okuyanlarımızın bile kelime haznesinin bu kitabın günümüz Türkçesine evrimleştirilmeden anlamasının zor olacağını düşünüyorum.
200 syf.
·4 günde·10/10
Mustafa Kemal Atatürk 'ün okul arkadaşı Nuri Conker 'in Balkan Savaşları hezimeti sonrası yazdığı Zabit ve Kumandan kitabına cevaben 1914 yılında yazdığı ancak dönemin şartları gereği 1918 yılında yayınladığı 32 sayfalık kitaptır.

Aslında kısa bir kitap olmasına rağmen Ruşen Eşref Ünaydın tarafından yazılan gayet uzun ve tafsilatlı önsöz ile gayet doyurucu bir kitap okursunuz.

Mustafa Kemal'in gençliğinde dahi ne kadar idealist bir insan olduğunu kitabın satırları arasında daha fazla göreceksiniz .

Mustafa Kemal, tarih ve özellikle askeri tarih alanında merakınız varsa kesinlikle okuyun vu kitabı.
102 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Bilgi ve dehasının ışığında aydınlatıcı bilgiler içerir. Çok sade bir dil ile Türkçe çevirisinin yanı sıra Osmanlıca oirjinal metni de vardır. Mustafa Kemal 'in farklı zaman ve mekanlarda çekilmiş asker üniformalı fotoğrafları da yer almaktadır.
Sefa Örnek
Sefa Örnek Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal ve Diğer Askeri Yazılar'ı inceledi.
120 syf.
·3 günde·10/10
Bu kitap Mustafa Kemal Atatürk'ün 1909-1914 yılları arasında kaleme aldığı askeri yazılarını bir araya getiriyor. O eserler ve yazıldığı tarihler:
Takımın Muharebe Eğitimi"ne Önsöz (1909)
Cumalı Ordugâhı (1909)
Ali Rıza Pasa Adına Kaleme Alınan "Genel Eleştiri" (1910)
Taktik Tatbikat Seyahati (1911)
Zabit ve Kumandan ile Hasbihâl (1914)

Bu kitaba adını veren yazı, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Nuri Conker'in 1913 yılı kışında verdiği konferansların bir araya toplanmasından oluşan Zabit ve Kumandan isimli eseri üzerine yaptığı değerlendirmedir. Mustafa Kemal, Zabit ve Kumandan ile Hasbihâl'i 1914'te Sofya'da Askeri Ataşe olarak görevliyken yazmış. Balkan Savaşlarıyla ilgili çok ciddi analiz vardır. Tavsiye ederim.
200 syf.
·10/10
Mustafa Kemal, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal 'i 1914'te Sofya' da, yakın dostu ve meslektaşı olan Nuri Conker'in Zabit ve Kumandan isimli kitabına istinaden kaleme aldı. Nuri Conker Zabit ve Kumandan 'da Osmanlı ordusundaki başarısız girişimleri ve bunların sebeplerini irdeliyordu. İşte Mustafa Kemal, yer yer o kitaba göndermeler de yaparak ordu konusundaki önerilerini ve tesbitlerini Zabit ve Kumandan ile Hasbihal kitabında dile getiriyordu. Kitabın baskısı 1919'u buldu ancak Mustafa Kemal Anadolu 'ya geçerek İstanbul Hükümeti ile ilişiğini kesince Damat Ferit tarafından bu kitaplar toplatıldı ve müshalar yok edildi. Ve Mustafa Kemal' in sağlığında da bu kitaplar maalesef basılamadı. Ta ki Hasan Ali Yücel, bu kitabı İş Bankası Kültür Yayınları'nın ilk kitabı olarak basana dek... Benim için Mustafa Kemal Atatürk' ün asker ve siyaset adamı kimliğinin yanında bir yazar olarak da tecrübe etmek, fikirlerini yorumlamak, dönemin askeri disiplini ile Mustafa Kemal 'in eleştirdiği durumları kıyaslamak, benzer noktalar görmek ve Nutuk' a başlamadan önce bir ön okuma yapmak açısından çok önemliydi. Önceki yıllarda harp okullarında okutulan bir esermiş, fakat günümüzde bazı şeylerin içi boşaltılıp kutsallığı sorgulanacak boyuta geldiği için sanırım, okutulmuyor. Böyle kıyıda köşede kalmış unutturulmaya çalışılan metinleri tekrar okumak, yaymak biz kitapseverlerin, ailelerin, öğretmenlerin misyonu haline gelmeli. Herkesin kitaplığında olmalı.
..
52 syf.
·Beğendi·8/10
Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı kitaplardan önemli bir tanesi. Özellikle bir asker olarak, askerliği iyi tahlil eden ve özellikle Türk askerini yücelten, bulunduğu dönemi iyi gözlemlemiş ve ileri görüşlülük bildiren bir eser.
Bütün halk, askerî hizmetle yükümlüdür.Arzusu olan da olmayan da vatan hizmetini yerine getirmekle yükümlü tutulmuştur, tutulmalıdır da.
Mustafa Kemal Atatürk
Sayfa 37 - Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları
Ordu denen uygulamalı okulun, ancak böylelikle, makamına layık bölük komutanları, makamına layık tabur, alay vs. Komutanları yetiştirmesi sayesinde ;milletin evlatları bir sürü gibi değil şanlı, şerefli insanlar olarak şan ve şerefe yönlendirilebilir.
Kuşku yok ki, bizim milletimizin kişiliği de bütün kişilikler gibi yükselmeye, istenilen biçime dönüşmeye uygundur. Fakat kendisi olmak koşuluyla!..
Mustafa Kemal Atatürk
Sayfa 14 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Ne garip bir ruh hâli... Dertli insanlar, karşısındakinin derdini dinlemekten çok kendi yaralarını açmaktan zevk alıyorlar. Ben de Nuri, âdeta seni dinlediğimi unutup ne derin yaraları karıştırmaya başladım.
Mustafa Kemal Atatürk
Sayfa 15 - Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
Baskı tarihi:
2006
Sayfa sayısı:
200
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754586947
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
Baskılar:
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
Zabit ve Kumandan İle Hasbihal
Zabit ve Kumandan İle Hasbıhal
Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl
Zabit ve Kumandan ile Hasbıhal ve Diğer Askeri Yazılar
Mustafa Kemal Atatürk’ün yazarlığı, askerliği ve devlet adamlığının gölgesinde kalmıştır. Oysa ki Mustafa Kemal daha Harp Akademisi’nden mezun olduğu dönemlerde mesleki kitapçıklar yazdı, çevirdi. Devlet adamlığı döneminde de Nutuk’unun yanı sıra Yurttaşlık Bilgisi ve Geometri kitaplarını kaleme aldı, tarih ders kitaplarının bazı bölümlerini yazdı.

Nuri Conker (1881-1937), Atatürk’ün mahalle, okul, meslek ve silah arkadaşıydı. Trablusgarp’ta, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda beraberdiler. Yazdığı tek kitap olan Zabit ve Kumandan, Mustafa Kemal’in Hasbihal’i kaleme almasına vesile oldu. Cumhuriyet döneminde komutanlık, diplomatlık ve milletvekilliği görevlerinde bulundu.

1914… Osmanlı Devleti, Balkan ve Trablusgarp savaşlarından yeni çıkmıştır. Osmanlı ordusunun iki genç subayı, bu savaşlarda yaşanan başarısızlıklar üzerine kafa yormaktadır. İlkin Nuri Conker Zabit ve Kumandan kitabında, sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirir. Dostu ve meslektaşı Mustafa Kemal, bu kitabı okur okumaz, Zabit ve Kumandan ile Hasbihal’i kaleme alır.

Birbirini bütünleyen ve pekiştiren bu iki kitabın başlıca temalarından biri iyi yöneticiliktir. Her ikisi de, ordunun yaşadığı başarısızlığın asıl çözüm adresi olarak, komuta kademelerini gösterir. Askerler için hem bilimsel birikimin hem de cesaret ve kendi başına karar alma başta olmak üzere, pek çok bireysel niteliğin önemini ve gereğini savunur.

Ancak çok geçmeden Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na girince, Mustafa Kemal de kitabını bastırmayı ertelemek zorunda kalır. Buna karşılık iki dost, Çanakkale’de Anafartalar ve Conk Bayırı’nda, kitaplarında yazdıklarının sözde kalmadığını kanıtlar. Birlikleri zorlu muharebelerden büyük başarılarla çıkar.

Mustafa Kemal kitabını ancak, mütarekede döndüğü İstanbul’da, 1918 sonunda yayımlar. Kitabın basımından altı ay kadar sonra da Anadolu’ya geçerek İstanbul ile ilişiğini keser. Adı mütareke ve işgalle birlikte anılan Damat Ferit Hükümeti de kitabı toplattırarak imha eder.

Zabit ve Kumandan ile Hasbihal ilk baskısından sonra 1956’da, Hasan Âli Yücel tarafından İş Bankası Kültür Yayınları’nın ilk kitabı olarak yayımlanmıştır. Atatürk’ün doğumunun 125. yılı vesilesiyle hazırlanan bu yeni baskıda, Atatürk ve Conker’in kitapları bir araya geliyor. Üstelik özgün ve sadeleştirilmiş metinleri ilk kez karşılıklı sayfalarda bir arada…

Kitabı okuyanlar 517 okur

  • Doqan Yılmaz
  • Ahmet Mahir
  • Ecrin Aydın
  • Mehmet Harun
  • Tarık
  • E
  • Mete kemal
  • Serkan Kara
  • Özcan Uzunhasanoğlu
  • Fatih Bozlar

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%6.1
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%30.6
25-34 Yaş
%14.3
35-44 Yaş
%28.6
45-54 Yaş
%16.3
55-64 Yaş
%2
65+ Yaş
%2

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%14.5
Erkek
%85.5

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%62.8 (118)
9
%13.3 (25)
8
%6.4 (12)
7
%5.3 (10)
6
%0.5 (1)
5
%0
4
%0.5 (1)
3
%0
2
%0
1
%1.1 (2)