Zac Power Serisi 9 (Gizli Tehdit)

·
Okunma
·
Beğeni
·
108
Gösterim
Adı:
Zac Power Serisi 9
Alt başlık:
Gizli Tehdit
Baskı tarihi:
Ocak 2009
Sayfa sayısı:
92
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944702355
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Caretta Çocuk
Zac Power’ın maceralar› devam ediyor. Dünyanın “en yeni ve en genç” ajanı ZAC POWER, dünyayı kurtarmaya ve tabii ki ev ödevlerini yapmaya devam ediyor. Birbirinden bağımsız öykülerden oluflan ZAC POWER serisi, ilkokul çağındaki bir ajanın gizli dünyasını anlatıyor. Ailesiyle birlikte yaflayan ZAC POWER, 24 saat içinde çözmesi gereken olaylarda birbirinden zorlu düflmanlarıyla savaflırken, ev ödevleri, çöpü dıfları koymak, akflam yemeğine yetiflmek gibi di¤er çok önemli görevlerini de aksatmamaya çalıflıyor. Serinin 9. kitab› olan G‹ZL‹ TEHDİT’te, Zac Power, düflman casus örgütünün beyin dalgalar›n› kay›t alt›na alan gizli silah›n› bulmaya ve yok etmeye çal›fl›yor. Yolu bu nedenle Hollywood’a düflen Zac, bu arada y›ld›zlar›n lüks yaflamlar›n› ziyaret etme f›rsat› da buluyor. Görev yine çok basitti! Silah› bul ve ödevlerini bitirmek için en k›sa zamanda eve dön...
Zac Power Serisi 9 bütün baskıları
Gösterilebilecek uygun bir kayıt bulunamadı.