Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Popüler
Keşfet
Alışveriş
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar

Zamanın Əsirləri

Zamanın Əsirləri

THE END...
Həmişə bütün dövrlərdə əsas şey insanlıq olmuşdur. Həyatı irəliyə aparan, yaxşılığa doğru dəyişən, bəzən qiymətləndirilməsə də, əvvəl axır qiyməti bilinən İNSANLIQ!!!!
1
İnsanlar yalnız təhlükəli anlarda ölümü xatırlayır və qorxurlar. Sonra isə ölüm qorxusu onları tərk edib yox olur. Yırtıcı heyvanlara, aclığa, soyuğa, dəhşətli xəstəliklərə, təbii fəlakətlərə qarşı mübarizədə həyat sərt və təhlükəli görünsə də, yemək və sığınacaq tapılan kimi o yenə də axan çay kimi gözəl və təravətli olur. İnsanlar həyatı yenə də sevirlər...
Heç kim yatmamışdı. Hər üçü isti evini, ocağını, ailəsini, doğmalarını düşünürdü. Onların nə qədər əziz, nə qədər qiymətli olduğunu anlayırdı....
Sərt meşə, vəhşi təbiət qarşısında insan bir heçdir, lakin... İnsan düşünür və düşünərək böyüklük kəsb edir. İnsan düşünərək yaşayır, çıxış yolu tapır və əbədi fəlakətlərə rəğmən özünü təsdiq edir, bununla da dünyanın ucalığı fövqündə dayanır...