Zonguldak Taşkömürü Havzası Tarihi Ereğli Maden-i Hümayun (İkinci Kitap 1865-1908)

·
Okunma
·
Beğeni
·
14
Gösterim
Adı:
Zonguldak Taşkömürü Havzası Tarihi Ereğli Maden-i Hümayun
Alt başlık:
İkinci Kitap 1865-1908
Baskı tarihi:
Mart 2017
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052459553
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yorum Matbaacılık
İÇİNDEKİLER
SUNU

BİR AMELE SERENCAMI

GİRİŞ VE METODOLOJİ ÜZERİNE

BİRİNCİ BÖLÜM: 1865-1908 YILLARI ARASINDA DÜNYADA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDAKİ GELİŞMELER

1.1. Dünyadaki Gelişmeler

1.2. Osmanlı İmparatorluğu'nda Önemli Bazı Gelişmeler

1.2.1 Sanayi Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu

1.2.2 Borçlanma Durumu

1.2.3 Bankacılık

1.2.4 İletişim

1.2.5 Eğitim

1.2.6 Bilim

1.2.7 Ulaşım

1.2.8 Elektrik

1.2.9 Madenlerin Durumu

1.2.10 Nüfus Sayımı

1.2.11 Sosyal Durum

1.2.12 Sosyal Politika Uygulamaları

1.2.13 İşçi Örgütlenmesi ve Grevler

1.2.14 Çocuk ve İşgücü Olarak İstihdam

İKİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN DÖNEMİ BAŞLANGICI

2.1. Kastamonu ve Havza-i Fahmiye'de Nüfus ve İdari Taksimat

2.2. Havza-iFahmiye'de Ulaşım ve İletişime Dönük Faaliyetler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA MADEN İŞLETMECİLİĞİ

3.1. Maden Arama, İşletme Ruhsatı ve İmtiyazı'nın Alınması

3.1.1 Maden Mühendislerinin Görevi

3.2. İşgücü Sorunu ve Nedenleri

3.3. İşyerlerinde İkamet ve Hastalıklat

3.4. Havza Dışında İşgücü Temini

3.5. Dilaver Paşa Nizamnamesinin Bölümleri

3.5.1 Dilaver Paşa Nizamnamesinin Bölümleri

3.5.2 İşçilerin Gruplandırılması ve Ocaklara Ayrılması

3.6. Havza-i Fahmiye'de Sütun (Ağaç Direk) Tedariki

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA NAKLİYAT VE İLETİŞİM

4.1.Maden-i Hümayun'da Demiryolları ve İlk Lokomotif

4.1.1 Maden-i Hümayun'da Demiryollarının Gelişimi ve Görülen Noksanlıklar

4.1.2 Ereğli Şirketi'yle Demiryollarının ve Çatalağzı Tüneli İçin Yapılan Kontrat

4.1.3 Kozlu Demiryolları İçin Sarıcazadeler'le Yapılan Kotrat

4.1.4 Kilimli Mevkiinde Demiryollarının Durumu

4.1.5 Kozlu'da Nakliyatın Aksamasıyla İlgili Çözüm Önerisi

4.1.6 Demiryolunda Kullanılan Travers Fiyatları ve Boyutları

4.1.7 Havzada Katır

4.2. Ereğli Maden-i Hümayun'da Telgraf Hatları

4.2.1 Maden-i Hümayun'da İlk Telefon

BEŞİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA TAŞKÖMÜRÜ KALİTESİ VE LAVVARLAR

5.1. Maden-i Hümayun'da Kömür Kalitesinin Denetlenmesi

5.2. Savaş Gemilerinde Kömür Kalitesinin Önemi ve Sarfiyatı

5.3. Maden-i Hümayun Kömürlerinin Savaş Gemilerine Göre Kalitesi

5.4. Maden-i Hümayun'da Lavvarlar

5.4.1 Maden-i Hümayun'da Lavvarlanmış Kömür Kalitesi

ALTINCI BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA HİYERARŞİK YAPI

6.1. Deniz Kuvvetlerinin Hiyerarşik Yapısı ve Uygulanması

6.2. Hiyerarşik Sistemin Maden-i Hümayun'da Uygulanması

6.3. Havza-i Fahmiye'de Redif ve Zaptiye Teşkilatının Konuşlanması

6.4. 1871 ve 1880 Yılında Maden-i Hümayun'da Yönetimin Yapısı

6.5. Maden-i Hümayun'da Müstahdem Amele Daimi ve Fevkalade Asker Ücreti ve Saireye Mahsus Sicil

6.6. Maden-i Hümayun'da Üretimin Hiyerarşik Yapısı

6.6.1 İşçi Sevk Memurları

YEDİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA İŞGÜCÜ OLARAK ASKER İSTİHDAMI

7.1. Madenlerde Çalışan Redif Askerlerin Statüleri

7.2. Ereğli ve Alaplı Redif Taburu

7.3. Bartın Kazası ve Amasya Nahliyesi

7.4. Ereğli Kazası ve Alaplı Nahiyesi 2. Sınıf Redif Askeri

7.5. Bartın Kazası, Hisarönü, Gölpazarı ve Tefen Nahiyesi 2. Sınıf Redif Askeri

7.6. Ereğli Kazası Müstahfazları

7.7. Alaplı Nahiyesi Müstahfazları

7.8. Alaplı Nahiyesi Redif Bakayası

7.9. Maden-i Hümayunda Hizmet Erleri

7.10. Asker İşçilerin Firar Cezaları

7.10.1 Havzadaki Asker İşçilerin Firarlarına İlişkin Örnekler

SEKİZİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA ZONGULDAK KENTİNİN DOĞUŞU

8.1. Havzada Taş Kömürü Üretiminin Başlaması

8.2. Maden-i Hümayun'u Islah Layihası

8.3. İlk Kentsel Öbekleşme

8.4. Zonguldak Camileri

8.4.1 Ulu Cami

8.4.2 Yeni Cami

8.4.3 Üzülmez'de İlk Cami

8.4.4 Kozlu Cami

8.4.5 Kilimli Cami

8.5. Liman Öncesi Zonguldak

8.6. Zonguldak Limanı'nın İnşası ve Kentleşmenin Hızlanması

8.7. Karantina ve Liman Dairesinin Kurulması

8.8. Eski Kışlanın Yıkılarak Yeni Kışlanın İnşası

8.9. Zonguldak Hamamı

8.10. İlk Karakol Binası, Polis ve Jandarmanın Arttırılması

8.11. Hükümet Binasının Yenilenmesi

DOKUZUNCU BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA HİCAZ DEMİRYOLU

9.1. Maden-i Hümayun'dan Hicaz Demiryolu'na Yapılan Bağışlar

9.2. İane, İlmühaber ve Nakit Bağışları

9.3. Kömür ve Sütundan Hicaz Demiryolu İçin Rüsum Alınması

9.4. Hicaz Demiryolu İnşaatına Kömür ve Malzeme Gönderilmesi

9.5. Şahsi Bağışlardan Örnekler

9.6. Deniz İşçilerinin Hicaz Demiryoluna Bağışları

9.7. Maden-i Hümayun'da Hicaz Demiryolu Ocakları

9.8. Hicaz Demiryolu Madalyaları

9.9. Bağışlar İçin Maden-i Hümayun'da Verilen Madalyalar

ONUNCU BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA MADEN İŞÇİSİNİN DURUMU

10.1. Maden İşçilerinin Toprakla İlişkisi ve Sosyal Yaşamı

10.2. Aşar, Ağnam Vergisi ve Maden-i Hümayun Üzerindeki Etkisi

10.3. Havzada Beslenme

10.4. Tarz-ıİştigal (Sanat)

10.5. Maden İşçilerinin Psikolojik Yapısına Kısa Bir Yaklaşım

10.6. Yabancılaşma

10.7. Havza-i Fahmiye'de Çocukluk Serüveni

ONBİRİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUNDA ÜRETİM FAALİYETLERİ

11.1. Maden-i Hümayun'da Kazı Sistematiği

11.1.1 Açık Ayak İşletme Metodu

11.1.2 Ayak Hızı

11.1.3 Oda-Topuk ve Açık İşletme Metodu

11.2. Maden-i Hümayun'da Ocakların Mevkileri ve Sahipleri

11.3. Maden-i Hümayun'da Kuyular

11.3.1 Maden-i Hümayun'da Amudi Kuyuların Açılması

11.3.2 Kuyu Nedir?

11.3.3 Kuyu Tahkimatı

11.3.4 Gürcülerin 17 No.lu ve İncirharmanı Kuyusu

11.3.5 Ereğli Şirket Kuyusu

11.3.6 Sarıcazadeler Kuyusu

11.3.7 Sarıcazadeler'in Kandili ve Alacaağzı'nda Kuyu Hafriyatı Müracaatları

11.3.8 Pavlaki'nin 14 Numaralı Ocak Kuyusu

11.3.9 Domuzini'nde 25 Numaralı Ocak Kuyusu

ONİKİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA MADEN NİZAMNAMELERİ

12.1.1861 Tarihli Maden Kanunu

12.2. 1869 Maden Kanunları ve Diğerleri

12.3. Dilaver Paşa Nizamnamesi

12.4. Kavâid-i Umumiye veya Emniyet Nizamnamesi

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'UN GELİR VE GİDERLERİ

13.1. Maden-i Hümayun'un Mali Tablolarından Birkaç Örnek

13.2. Maden-i Hümayun'un Kömür Üretimi ve Satışları

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA GÜNLÜK YAŞAMDAN KESİTLER

14.1. 1291(1875) Mali Sen Başı

14.2. 1292(1876) Mali Sene Başı

14.2.1 Maden-i Hümayun'un Hazine-i Hassa'ya Devri

14.2.2 Sultan Abdülaziz'in Tahttan İndirilmesi(30 Mayıs 1876)

14.2.3 Abdülhamit'in Tahta Çıkması(31 Ağustos 1876)

14.2.4 Birinci Meşrutiyetin İlanı ( 23 Aralık 1876)

14.3. 1293(1877) Mali Sene Başı

14.3.1 Birinci Meşrutiyet Meclisi'nin Açılması (19 Mart 1877)

14.3.2 93 Harbi (osmanlı-Rus Harbi)

14.4. 1294( 1879) Mali Sene Başı

14.5. 1295( 1878) Mali Sene Başı

14.6. 1296( 1880) Mali Sene Başı

14.7. 1296( 1880) Yılı Sonrası

14.8. 1320( 1904) Mali Sene Başı

14.9. 1322( 1906) Mali Sene Başı

14.10. 1323( 1907) Mali Sene Başı

14.11. 1324( 1908) Mali Sene Başı

14.12 Meşrutiyet'in İlanı Öncesi Anadolu'da Durum

14.13 Makedonya'da Durum

14.14 İkinci Meşrutiyet'in İlanı (23 Temmuz 1908)

ONBEŞİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA İŞ KAZALARI VE HASTALIKLAR

15.1.İş Kazaları

15.1.1 Göçük İş Kazaları

15.1.2 Grizu ve Gazda Boğulma Kazaları

15.1.3 Yeraltı Nakliyat Kazaları

15.1.4 Yerüstü Nakliyat Kazaları

15.1.5 Diğer İş Kazaları

15.1.6 Deniz Kazaları

15.2. Maden-i Hümayunda Görülen Hastalıklar ve Frengi

15.2.1 Hastalıklar Açısından Hava Dğişimi

15.2.2 HAvzada Frengi ile Mücadele

ONALTINCI BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI

16.1. Maden ve Bahriye Merkez Hastanesine Sevkler

16.2. Koğuş veya Yatakhaneler

16.3. Maluliyet ve Muinsizlik Muayeneleri

16.4.Dini Bayramlarda Müslüman İşçiler

16.5. Asker-i Tekaüt Sandığı

16.6. Ereğli Maden-i Hümayun'da Tekaüt Sandığı ve Uygulanması

ONYEDİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA İŞÇİ ÜCRETLERİ VE ALIM GÜCÜ

17.1.Dilaver Paşa Nizamnamesi Öncesi Ücretler

17.2.Dilaver Paşa Nizamnamesi Sonrası Ücretler

17.3.Havzada Hiyerarşik Yapı ve Ücretler

17.4.Memur Maaşlarında Bazı Ayarlamalar

17.5.Bazı Münferit Yevmiyeler

17.6.Yeraltı Maden İşçilerinde Ücretler

17.6.1 Kazmacılar ve Kazı İşçileri

17.6.2 Amele Vesaireler

17.6.3 Lağımcıların Ücretleri

17.6.4 Ocakiçi Nakliye Ücretinin Belirlenmesi

17.6.5 Harici Nakliye Arabacılar

17.6.6 Kiracı Taifesi

17.6.7 Kömür Çeken Kiracı Ücretleri

17.7 Deniz İşçileri

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA FİYATLAR

18.1. Temel Gıda

18.1.1 Nan-ı Aziz(Ekmek)

18.1.2 Un

18.1.3 Yemeklik Yağ ve Kuru Kumanya

18.1.4 Arpa Fiyatı

18.2. Çeşitli Giyim Eşyası Fiyatları

18.3. Kömür Fiyatları

18.4. Kok Kömürü ve Ateş Tuğlası Fiyatları

ONDOKUZUNCU BÖLÜM: İKİNCİ KİTABTA SONUCA DOĞRU YAKLAŞIRKEN

19.1.Havzada Üretim ve İşgücü

19.2.Beslenme

19.3.Havzada Pasif ve Aktf Direnişler ve Örgütlenme

19.4. Maden-i Hümayun'da Ücretler ve Alım Güçleri

19.5. Havza'da Sosyal Politikalar

YİRMİNCİ BÖLÜM: SONUÇ

EKLER
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Zonguldak Taşkömürü Havzası Tarihi Ereğli Maden-i Hümayun
Alt başlık:
İkinci Kitap 1865-1908
Baskı tarihi:
Mart 2017
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786052459553
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yorum Matbaacılık
İÇİNDEKİLER
SUNU

BİR AMELE SERENCAMI

GİRİŞ VE METODOLOJİ ÜZERİNE

BİRİNCİ BÖLÜM: 1865-1908 YILLARI ARASINDA DÜNYADA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDAKİ GELİŞMELER

1.1. Dünyadaki Gelişmeler

1.2. Osmanlı İmparatorluğu'nda Önemli Bazı Gelişmeler

1.2.1 Sanayi Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu

1.2.2 Borçlanma Durumu

1.2.3 Bankacılık

1.2.4 İletişim

1.2.5 Eğitim

1.2.6 Bilim

1.2.7 Ulaşım

1.2.8 Elektrik

1.2.9 Madenlerin Durumu

1.2.10 Nüfus Sayımı

1.2.11 Sosyal Durum

1.2.12 Sosyal Politika Uygulamaları

1.2.13 İşçi Örgütlenmesi ve Grevler

1.2.14 Çocuk ve İşgücü Olarak İstihdam

İKİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN DÖNEMİ BAŞLANGICI

2.1. Kastamonu ve Havza-i Fahmiye'de Nüfus ve İdari Taksimat

2.2. Havza-iFahmiye'de Ulaşım ve İletişime Dönük Faaliyetler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA MADEN İŞLETMECİLİĞİ

3.1. Maden Arama, İşletme Ruhsatı ve İmtiyazı'nın Alınması

3.1.1 Maden Mühendislerinin Görevi

3.2. İşgücü Sorunu ve Nedenleri

3.3. İşyerlerinde İkamet ve Hastalıklat

3.4. Havza Dışında İşgücü Temini

3.5. Dilaver Paşa Nizamnamesinin Bölümleri

3.5.1 Dilaver Paşa Nizamnamesinin Bölümleri

3.5.2 İşçilerin Gruplandırılması ve Ocaklara Ayrılması

3.6. Havza-i Fahmiye'de Sütun (Ağaç Direk) Tedariki

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA NAKLİYAT VE İLETİŞİM

4.1.Maden-i Hümayun'da Demiryolları ve İlk Lokomotif

4.1.1 Maden-i Hümayun'da Demiryollarının Gelişimi ve Görülen Noksanlıklar

4.1.2 Ereğli Şirketi'yle Demiryollarının ve Çatalağzı Tüneli İçin Yapılan Kontrat

4.1.3 Kozlu Demiryolları İçin Sarıcazadeler'le Yapılan Kotrat

4.1.4 Kilimli Mevkiinde Demiryollarının Durumu

4.1.5 Kozlu'da Nakliyatın Aksamasıyla İlgili Çözüm Önerisi

4.1.6 Demiryolunda Kullanılan Travers Fiyatları ve Boyutları

4.1.7 Havzada Katır

4.2. Ereğli Maden-i Hümayun'da Telgraf Hatları

4.2.1 Maden-i Hümayun'da İlk Telefon

BEŞİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA TAŞKÖMÜRÜ KALİTESİ VE LAVVARLAR

5.1. Maden-i Hümayun'da Kömür Kalitesinin Denetlenmesi

5.2. Savaş Gemilerinde Kömür Kalitesinin Önemi ve Sarfiyatı

5.3. Maden-i Hümayun Kömürlerinin Savaş Gemilerine Göre Kalitesi

5.4. Maden-i Hümayun'da Lavvarlar

5.4.1 Maden-i Hümayun'da Lavvarlanmış Kömür Kalitesi

ALTINCI BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA HİYERARŞİK YAPI

6.1. Deniz Kuvvetlerinin Hiyerarşik Yapısı ve Uygulanması

6.2. Hiyerarşik Sistemin Maden-i Hümayun'da Uygulanması

6.3. Havza-i Fahmiye'de Redif ve Zaptiye Teşkilatının Konuşlanması

6.4. 1871 ve 1880 Yılında Maden-i Hümayun'da Yönetimin Yapısı

6.5. Maden-i Hümayun'da Müstahdem Amele Daimi ve Fevkalade Asker Ücreti ve Saireye Mahsus Sicil

6.6. Maden-i Hümayun'da Üretimin Hiyerarşik Yapısı

6.6.1 İşçi Sevk Memurları

YEDİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA İŞGÜCÜ OLARAK ASKER İSTİHDAMI

7.1. Madenlerde Çalışan Redif Askerlerin Statüleri

7.2. Ereğli ve Alaplı Redif Taburu

7.3. Bartın Kazası ve Amasya Nahliyesi

7.4. Ereğli Kazası ve Alaplı Nahiyesi 2. Sınıf Redif Askeri

7.5. Bartın Kazası, Hisarönü, Gölpazarı ve Tefen Nahiyesi 2. Sınıf Redif Askeri

7.6. Ereğli Kazası Müstahfazları

7.7. Alaplı Nahiyesi Müstahfazları

7.8. Alaplı Nahiyesi Redif Bakayası

7.9. Maden-i Hümayunda Hizmet Erleri

7.10. Asker İşçilerin Firar Cezaları

7.10.1 Havzadaki Asker İşçilerin Firarlarına İlişkin Örnekler

SEKİZİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA ZONGULDAK KENTİNİN DOĞUŞU

8.1. Havzada Taş Kömürü Üretiminin Başlaması

8.2. Maden-i Hümayun'u Islah Layihası

8.3. İlk Kentsel Öbekleşme

8.4. Zonguldak Camileri

8.4.1 Ulu Cami

8.4.2 Yeni Cami

8.4.3 Üzülmez'de İlk Cami

8.4.4 Kozlu Cami

8.4.5 Kilimli Cami

8.5. Liman Öncesi Zonguldak

8.6. Zonguldak Limanı'nın İnşası ve Kentleşmenin Hızlanması

8.7. Karantina ve Liman Dairesinin Kurulması

8.8. Eski Kışlanın Yıkılarak Yeni Kışlanın İnşası

8.9. Zonguldak Hamamı

8.10. İlk Karakol Binası, Polis ve Jandarmanın Arttırılması

8.11. Hükümet Binasının Yenilenmesi

DOKUZUNCU BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA HİCAZ DEMİRYOLU

9.1. Maden-i Hümayun'dan Hicaz Demiryolu'na Yapılan Bağışlar

9.2. İane, İlmühaber ve Nakit Bağışları

9.3. Kömür ve Sütundan Hicaz Demiryolu İçin Rüsum Alınması

9.4. Hicaz Demiryolu İnşaatına Kömür ve Malzeme Gönderilmesi

9.5. Şahsi Bağışlardan Örnekler

9.6. Deniz İşçilerinin Hicaz Demiryoluna Bağışları

9.7. Maden-i Hümayun'da Hicaz Demiryolu Ocakları

9.8. Hicaz Demiryolu Madalyaları

9.9. Bağışlar İçin Maden-i Hümayun'da Verilen Madalyalar

ONUNCU BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA MADEN İŞÇİSİNİN DURUMU

10.1. Maden İşçilerinin Toprakla İlişkisi ve Sosyal Yaşamı

10.2. Aşar, Ağnam Vergisi ve Maden-i Hümayun Üzerindeki Etkisi

10.3. Havzada Beslenme

10.4. Tarz-ıİştigal (Sanat)

10.5. Maden İşçilerinin Psikolojik Yapısına Kısa Bir Yaklaşım

10.6. Yabancılaşma

10.7. Havza-i Fahmiye'de Çocukluk Serüveni

ONBİRİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUNDA ÜRETİM FAALİYETLERİ

11.1. Maden-i Hümayun'da Kazı Sistematiği

11.1.1 Açık Ayak İşletme Metodu

11.1.2 Ayak Hızı

11.1.3 Oda-Topuk ve Açık İşletme Metodu

11.2. Maden-i Hümayun'da Ocakların Mevkileri ve Sahipleri

11.3. Maden-i Hümayun'da Kuyular

11.3.1 Maden-i Hümayun'da Amudi Kuyuların Açılması

11.3.2 Kuyu Nedir?

11.3.3 Kuyu Tahkimatı

11.3.4 Gürcülerin 17 No.lu ve İncirharmanı Kuyusu

11.3.5 Ereğli Şirket Kuyusu

11.3.6 Sarıcazadeler Kuyusu

11.3.7 Sarıcazadeler'in Kandili ve Alacaağzı'nda Kuyu Hafriyatı Müracaatları

11.3.8 Pavlaki'nin 14 Numaralı Ocak Kuyusu

11.3.9 Domuzini'nde 25 Numaralı Ocak Kuyusu

ONİKİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA MADEN NİZAMNAMELERİ

12.1.1861 Tarihli Maden Kanunu

12.2. 1869 Maden Kanunları ve Diğerleri

12.3. Dilaver Paşa Nizamnamesi

12.4. Kavâid-i Umumiye veya Emniyet Nizamnamesi

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'UN GELİR VE GİDERLERİ

13.1. Maden-i Hümayun'un Mali Tablolarından Birkaç Örnek

13.2. Maden-i Hümayun'un Kömür Üretimi ve Satışları

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA GÜNLÜK YAŞAMDAN KESİTLER

14.1. 1291(1875) Mali Sen Başı

14.2. 1292(1876) Mali Sene Başı

14.2.1 Maden-i Hümayun'un Hazine-i Hassa'ya Devri

14.2.2 Sultan Abdülaziz'in Tahttan İndirilmesi(30 Mayıs 1876)

14.2.3 Abdülhamit'in Tahta Çıkması(31 Ağustos 1876)

14.2.4 Birinci Meşrutiyetin İlanı ( 23 Aralık 1876)

14.3. 1293(1877) Mali Sene Başı

14.3.1 Birinci Meşrutiyet Meclisi'nin Açılması (19 Mart 1877)

14.3.2 93 Harbi (osmanlı-Rus Harbi)

14.4. 1294( 1879) Mali Sene Başı

14.5. 1295( 1878) Mali Sene Başı

14.6. 1296( 1880) Mali Sene Başı

14.7. 1296( 1880) Yılı Sonrası

14.8. 1320( 1904) Mali Sene Başı

14.9. 1322( 1906) Mali Sene Başı

14.10. 1323( 1907) Mali Sene Başı

14.11. 1324( 1908) Mali Sene Başı

14.12 Meşrutiyet'in İlanı Öncesi Anadolu'da Durum

14.13 Makedonya'da Durum

14.14 İkinci Meşrutiyet'in İlanı (23 Temmuz 1908)

ONBEŞİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA İŞ KAZALARI VE HASTALIKLAR

15.1.İş Kazaları

15.1.1 Göçük İş Kazaları

15.1.2 Grizu ve Gazda Boğulma Kazaları

15.1.3 Yeraltı Nakliyat Kazaları

15.1.4 Yerüstü Nakliyat Kazaları

15.1.5 Diğer İş Kazaları

15.1.6 Deniz Kazaları

15.2. Maden-i Hümayunda Görülen Hastalıklar ve Frengi

15.2.1 Hastalıklar Açısından Hava Dğişimi

15.2.2 HAvzada Frengi ile Mücadele

ONALTINCI BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI

16.1. Maden ve Bahriye Merkez Hastanesine Sevkler

16.2. Koğuş veya Yatakhaneler

16.3. Maluliyet ve Muinsizlik Muayeneleri

16.4.Dini Bayramlarda Müslüman İşçiler

16.5. Asker-i Tekaüt Sandığı

16.6. Ereğli Maden-i Hümayun'da Tekaüt Sandığı ve Uygulanması

ONYEDİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA İŞÇİ ÜCRETLERİ VE ALIM GÜCÜ

17.1.Dilaver Paşa Nizamnamesi Öncesi Ücretler

17.2.Dilaver Paşa Nizamnamesi Sonrası Ücretler

17.3.Havzada Hiyerarşik Yapı ve Ücretler

17.4.Memur Maaşlarında Bazı Ayarlamalar

17.5.Bazı Münferit Yevmiyeler

17.6.Yeraltı Maden İşçilerinde Ücretler

17.6.1 Kazmacılar ve Kazı İşçileri

17.6.2 Amele Vesaireler

17.6.3 Lağımcıların Ücretleri

17.6.4 Ocakiçi Nakliye Ücretinin Belirlenmesi

17.6.5 Harici Nakliye Arabacılar

17.6.6 Kiracı Taifesi

17.6.7 Kömür Çeken Kiracı Ücretleri

17.7 Deniz İşçileri

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA FİYATLAR

18.1. Temel Gıda

18.1.1 Nan-ı Aziz(Ekmek)

18.1.2 Un

18.1.3 Yemeklik Yağ ve Kuru Kumanya

18.1.4 Arpa Fiyatı

18.2. Çeşitli Giyim Eşyası Fiyatları

18.3. Kömür Fiyatları

18.4. Kok Kömürü ve Ateş Tuğlası Fiyatları

ONDOKUZUNCU BÖLÜM: İKİNCİ KİTABTA SONUCA DOĞRU YAKLAŞIRKEN

19.1.Havzada Üretim ve İşgücü

19.2.Beslenme

19.3.Havzada Pasif ve Aktf Direnişler ve Örgütlenme

19.4. Maden-i Hümayun'da Ücretler ve Alım Güçleri

19.5. Havza'da Sosyal Politikalar

YİRMİNCİ BÖLÜM: SONUÇ

EKLER

Kitap istatistikleri