1000Kitap Logosu
Zonguldak Taşkömürü Havzası Tarihi Ereğli Maden-i Hümayun
Zonguldak Taşkömürü Havzası Tarihi Ereğli Maden-i Hümayun
Zonguldak Taşkömürü Havzası Tarihi Ereğli Maden-i Hümayun

Zonguldak Taşkömürü Havzası Tarihi Ereğli Maden-i Hümayun

İkinci Kitap 1865-1908

OKUYACAKLARIMA EKLE
0.0
0 Kişi
1
Okunma
0
Beğeni
56
Gösterim
Adı
Zonguldak Taşkömürü Havzası Tarihi Ereğli Maden-i Hümayun (İkinci Kitap 1865-1908)
Basım
Türkçe · Türkiye · Yorum Matbaacılık · Mart 2017 · Karton kapak · 9786052459553
İÇİNDEKİLER SUNU BİR AMELE SERENCAMI GİRİŞ VE METODOLOJİ ÜZERİNE BİRİNCİ BÖLÜM: 1865-1908 YILLARI ARASINDA DÜNYADA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDAKİ GELİŞMELER 1.1. Dünyadaki Gelişmeler 1.2. Osmanlı İmparatorluğu'nda Önemli Bazı Gelişmeler 1.2.1 Sanayi Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu 1.2.2 Borçlanma Durumu 1.2.3 Bankacılık 1.2.4 İletişim 1.2.5 Eğitim 1.2.6 Bilim 1.2.7 Ulaşım 1.2.8 Elektrik 1.2.9 Madenlerin Durumu 1.2.10 Nüfus Sayımı 1.2.11 Sosyal Durum 1.2.12 Sosyal Politika Uygulamaları 1.2.13 İşçi Örgütlenmesi ve Grevler 1.2.14 Çocuk ve İşgücü Olarak İstihdam İKİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN DÖNEMİ BAŞLANGICI 2.1. Kastamonu ve Havza-i Fahmiye'de Nüfus ve İdari Taksimat 2.2. Havza-iFahmiye'de Ulaşım ve İletişime Dönük Faaliyetler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA MADEN İŞLETMECİLİĞİ 3.1. Maden Arama, İşletme Ruhsatı ve İmtiyazı'nın Alınması 3.1.1 Maden Mühendislerinin Görevi 3.2. İşgücü Sorunu ve Nedenleri 3.3. İşyerlerinde İkamet ve Hastalıklat 3.4. Havza Dışında İşgücü Temini 3.5. Dilaver Paşa Nizamnamesinin Bölümleri 3.5.1 Dilaver Paşa Nizamnamesinin Bölümleri 3.5.2 İşçilerin Gruplandırılması ve Ocaklara Ayrılması 3.6. Havza-i Fahmiye'de Sütun (Ağaç Direk) Tedariki DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA NAKLİYAT VE İLETİŞİM 4.1.Maden-i Hümayun'da Demiryolları ve İlk Lokomotif 4.1.1 Maden-i Hümayun'da Demiryollarının Gelişimi ve Görülen Noksanlıklar 4.1.2 Ereğli Şirketi'yle Demiryollarının ve Çatalağzı Tüneli İçin Yapılan Kontrat 4.1.3 Kozlu Demiryolları İçin Sarıcazadeler'le Yapılan Kotrat 4.1.4 Kilimli Mevkiinde Demiryollarının Durumu 4.1.5 Kozlu'da Nakliyatın Aksamasıyla İlgili Çözüm Önerisi 4.1.6 Demiryolunda Kullanılan Travers Fiyatları ve Boyutları 4.1.7 Havzada Katır 4.2. Ereğli Maden-i Hümayun'da Telgraf Hatları 4.2.1 Maden-i Hümayun'da İlk Telefon BEŞİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA TAŞKÖMÜRÜ KALİTESİ VE LAVVARLAR 5.1. Maden-i Hümayun'da Kömür Kalitesinin Denetlenmesi 5.2. Savaş Gemilerinde Kömür Kalitesinin Önemi ve Sarfiyatı 5.3. Maden-i Hümayun Kömürlerinin Savaş Gemilerine Göre Kalitesi 5.4. Maden-i Hümayun'da Lavvarlar 5.4.1 Maden-i Hümayun'da Lavvarlanmış Kömür Kalitesi ALTINCI BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA HİYERARŞİK YAPI 6.1. Deniz Kuvvetlerinin Hiyerarşik Yapısı ve Uygulanması 6.2. Hiyerarşik Sistemin Maden-i Hümayun'da Uygulanması 6.3. Havza-i Fahmiye'de Redif ve Zaptiye Teşkilatının Konuşlanması 6.4. 1871 ve 1880 Yılında Maden-i Hümayun'da Yönetimin Yapısı 6.5. Maden-i Hümayun'da Müstahdem Amele Daimi ve Fevkalade Asker Ücreti ve Saireye Mahsus Sicil 6.6. Maden-i Hümayun'da Üretimin Hiyerarşik Yapısı 6.6.1 İşçi Sevk Memurları YEDİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA İŞGÜCÜ OLARAK ASKER İSTİHDAMI 7.1. Madenlerde Çalışan Redif Askerlerin Statüleri 7.2. Ereğli ve Alaplı Redif Taburu 7.3. Bartın Kazası ve Amasya Nahliyesi 7.4. Ereğli Kazası ve Alaplı Nahiyesi 2. Sınıf Redif Askeri 7.5. Bartın Kazası, Hisarönü, Gölpazarı ve Tefen Nahiyesi 2. Sınıf Redif Askeri 7.6. Ereğli Kazası Müstahfazları 7.7. Alaplı Nahiyesi Müstahfazları 7.8. Alaplı Nahiyesi Redif Bakayası 7.9. Maden-i Hümayunda Hizmet Erleri 7.10. Asker İşçilerin Firar Cezaları 7.10.1 Havzadaki Asker İşçilerin Firarlarına İlişkin Örnekler SEKİZİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA ZONGULDAK KENTİNİN DOĞUŞU 8.1. Havzada Taş Kömürü Üretiminin Başlaması 8.2. Maden-i Hümayun'u Islah Layihası 8.3. İlk Kentsel Öbekleşme 8.4. Zonguldak Camileri 8.4.1 Ulu Cami 8.4.2 Yeni Cami 8.4.3 Üzülmez'de İlk Cami 8.4.4 Kozlu Cami 8.4.5 Kilimli Cami 8.5. Liman Öncesi Zonguldak 8.6. Zonguldak Limanı'nın İnşası ve Kentleşmenin Hızlanması 8.7. Karantina ve Liman Dairesinin Kurulması 8.8. Eski Kışlanın Yıkılarak Yeni Kışlanın İnşası 8.9. Zonguldak Hamamı 8.10. İlk Karakol Binası, Polis ve Jandarmanın Arttırılması 8.11. Hükümet Binasının Yenilenmesi DOKUZUNCU BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA HİCAZ DEMİRYOLU 9.1. Maden-i Hümayun'dan Hicaz Demiryolu'na Yapılan Bağışlar 9.2. İane, İlmühaber ve Nakit Bağışları 9.3. Kömür ve Sütundan Hicaz Demiryolu İçin Rüsum Alınması 9.4. Hicaz Demiryolu İnşaatına Kömür ve Malzeme Gönderilmesi 9.5. Şahsi Bağışlardan Örnekler 9.6. Deniz İşçilerinin Hicaz Demiryoluna Bağışları 9.7. Maden-i Hümayun'da Hicaz Demiryolu Ocakları 9.8. Hicaz Demiryolu Madalyaları 9.9. Bağışlar İçin Maden-i Hümayun'da Verilen Madalyalar ONUNCU BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA MADEN İŞÇİSİNİN DURUMU 10.1. Maden İşçilerinin Toprakla İlişkisi ve Sosyal Yaşamı 10.2. Aşar, Ağnam Vergisi ve Maden-i Hümayun Üzerindeki Etkisi 10.3. Havzada Beslenme 10.4. Tarz-ıİştigal (Sanat) 10.5. Maden İşçilerinin Psikolojik Yapısına Kısa Bir Yaklaşım 10.6. Yabancılaşma 10.7. Havza-i Fahmiye'de Çocukluk Serüveni ONBİRİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUNDA ÜRETİM FAALİYETLERİ 11.1. Maden-i Hümayun'da Kazı Sistematiği 11.1.1 Açık Ayak İşletme Metodu 11.1.2 Ayak Hızı 11.1.3 Oda-Topuk ve Açık İşletme Metodu 11.2. Maden-i Hümayun'da Ocakların Mevkileri ve Sahipleri 11.3. Maden-i Hümayun'da Kuyular 11.3.1 Maden-i Hümayun'da Amudi Kuyuların Açılması 11.3.2 Kuyu Nedir? 11.3.3 Kuyu Tahkimatı 11.3.4 Gürcülerin 17 No.lu ve İncirharmanı Kuyusu 11.3.5 Ereğli Şirket Kuyusu 11.3.6 Sarıcazadeler Kuyusu 11.3.7 Sarıcazadeler'in Kandili ve Alacaağzı'nda Kuyu Hafriyatı Müracaatları 11.3.8 Pavlaki'nin 14 Numaralı Ocak Kuyusu 11.3.9 Domuzini'nde 25 Numaralı Ocak Kuyusu ONİKİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA MADEN NİZAMNAMELERİ 12.1.1861 Tarihli Maden Kanunu 12.2. 1869 Maden Kanunları ve Diğerleri 12.3. Dilaver Paşa Nizamnamesi 12.4. Kavâid-i Umumiye veya Emniyet Nizamnamesi ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'UN GELİR VE GİDERLERİ 13.1. Maden-i Hümayun'un Mali Tablolarından Birkaç Örnek 13.2. Maden-i Hümayun'un Kömür Üretimi ve Satışları ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA GÜNLÜK YAŞAMDAN KESİTLER 14.1. 1291(1875) Mali Sen Başı 14.2. 1292(1876) Mali Sene Başı 14.2.1 Maden-i Hümayun'un Hazine-i Hassa'ya Devri 14.2.2 Sultan Abdülaziz'in Tahttan İndirilmesi(30 Mayıs 1876) 14.2.3 Abdülhamit'in Tahta Çıkması(31 Ağustos 1876) 14.2.4 Birinci Meşrutiyetin İlanı ( 23 Aralık 1876) 14.3. 1293(1877) Mali Sene Başı 14.3.1 Birinci Meşrutiyet Meclisi'nin Açılması (19 Mart 1877) 14.3.2 93 Harbi (osmanlı-Rus Harbi) 14.4. 1294( 1879) Mali Sene Başı 14.5. 1295( 1878) Mali Sene Başı 14.6. 1296( 1880) Mali Sene Başı 14.7. 1296( 1880) Yılı Sonrası 14.8. 1320( 1904) Mali Sene Başı 14.9. 1322( 1906) Mali Sene Başı 14.10. 1323( 1907) Mali Sene Başı 14.11. 1324( 1908) Mali Sene Başı 14.12 Meşrutiyet'in İlanı Öncesi Anadolu'da Durum 14.13 Makedonya'da Durum 14.14 İkinci Meşrutiyet'in İlanı (23 Temmuz 1908) ONBEŞİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA İŞ KAZALARI VE HASTALIKLAR 15.1.İş Kazaları 15.1.1 Göçük İş Kazaları 15.1.2 Grizu ve Gazda Boğulma Kazaları 15.1.3 Yeraltı Nakliyat Kazaları 15.1.4 Yerüstü Nakliyat Kazaları 15.1.5 Diğer İş Kazaları 15.1.6 Deniz Kazaları 15.2. Maden-i Hümayunda Görülen Hastalıklar ve Frengi 15.2.1 Hastalıklar Açısından Hava Dğişimi 15.2.2 HAvzada Frengi ile Mücadele ONALTINCI BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI 16.1. Maden ve Bahriye Merkez Hastanesine Sevkler 16.2. Koğuş veya Yatakhaneler 16.3. Maluliyet ve Muinsizlik Muayeneleri 16.4.Dini Bayramlarda Müslüman İşçiler 16.5. Asker-i Tekaüt Sandığı 16.6. Ereğli Maden-i Hümayun'da Tekaüt Sandığı ve Uygulanması ONYEDİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA İŞÇİ ÜCRETLERİ VE ALIM GÜCÜ 17.1.Dilaver Paşa Nizamnamesi Öncesi Ücretler 17.2.Dilaver Paşa Nizamnamesi Sonrası Ücretler 17.3.Havzada Hiyerarşik Yapı ve Ücretler 17.4.Memur Maaşlarında Bazı Ayarlamalar 17.5.Bazı Münferit Yevmiyeler 17.6.Yeraltı Maden İşçilerinde Ücretler 17.6.1 Kazmacılar ve Kazı İşçileri 17.6.2 Amele Vesaireler 17.6.3 Lağımcıların Ücretleri 17.6.4 Ocakiçi Nakliye Ücretinin Belirlenmesi 17.6.5 Harici Nakliye Arabacılar 17.6.6 Kiracı Taifesi 17.6.7 Kömür Çeken Kiracı Ücretleri 17.7 Deniz İşçileri ONSEKİZİNCİ BÖLÜM: MADEN-İ HÜMAYUN'DA FİYATLAR 18.1. Temel Gıda 18.1.1 Nan-ı Aziz(Ekmek) 18.1.2 Un 18.1.3 Yemeklik Yağ ve Kuru Kumanya 18.1.4 Arpa Fiyatı 18.2. Çeşitli Giyim Eşyası Fiyatları 18.3. Kömür Fiyatları 18.4. Kok Kömürü ve Ateş Tuğlası Fiyatları ONDOKUZUNCU BÖLÜM: İKİNCİ KİTABTA SONUCA DOĞRU YAKLAŞIRKEN 19.1.Havzada Üretim ve İşgücü 19.2.Beslenme 19.3.Havzada Pasif ve Aktf Direnişler ve Örgütlenme 19.4. Maden-i Hümayun'da Ücretler ve Alım Güçleri 19.5. Havza'da Sosyal Politikalar YİRMİNCİ BÖLÜM: SONUÇ EKLER
Uygun fiyat bulunamadı.