Serkan Akgün'ün Kapak Resmi
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
19 Nis 23:57 · Kitabı okuyor

ibadet bir yükselme ve itibar
görme aracı haline getirilirse riya din hayatını kaplar.

İslam Nasıl Yozlaştırıldı?, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 59)İslam Nasıl Yozlaştırıldı?, Yaşar Nuri Öztürk (Sayfa 59)
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
18 Nis 20:03 · Kitabı okuyor

Gençlerimiz dinsiz oluyor diye her gün şi­kâyet ediyoruz. Elbette olurlar. Bizim şikâyete
hakkımız yoktur. Bugünkü medeniyetin ilim ve
fenlerinden az çok nasibini almış beyinler, ar­tık hurafe dinleyemez. Onları İslam'ın gerçek­leriyle aydınlatmak gerekir. Onların karşı­sında İslam'ın gerçekleri ve erdemleri yerine
saçma fikirler ileri sürülecek olursa şüphesiz
İslamiyet'ten uzaklaşırlar.

İslam Nasıl Yozlaştırıldı?, Yaşar Nuri Öztürkİslam Nasıl Yozlaştırıldı?, Yaşar Nuri Öztürk
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
18 Nis 19:57 · Kitabı okuyor

İslamiyet'te şirke ben­zer her tür davranış ve fikir kesin olarak ya­saklanmıştır. Bu hakikat dolayısıyladır ki Hz. Peygamber'in en meşhur dualarından biri de
'Ya Rab! Benim kabrimi ibadet edilir put haline
koyma' mealindeki duasıdır."

İslam Nasıl Yozlaştırıldı?, Yaşar Nuri Öztürkİslam Nasıl Yozlaştırıldı?, Yaşar Nuri Öztürk
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
18 Nis 19:54 · Kitabı okuyor

İslam dininde Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir
kimseden, hatta Hz. Peygamber'den bile hiçbir
hacet istenemez. Onun içindir ki Hz. Peygamber'in kabrinde ziyaret esnasında dua edilir­ken kıbleye dönmek, Peygamberdin kabrini ar­kaya almak lâzımdır.

İslam Nasıl Yozlaştırıldı?, Yaşar Nuri Öztürkİslam Nasıl Yozlaştırıldı?, Yaşar Nuri Öztürk
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
16 Nis 22:40 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

"Acı ve ümitsizlik," dedim, "müthiş bir güç barındırır içinde."

İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickensİki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
15 Nis 22:15 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

"Ben yeniden dirilişim, ben hayatım, dedi Tanrı, bana her kim inanıyorsa, ölse bile, yaşar hâlâ ve her kim yaşıyor ve bana inanıyorsa asla ölmez."

İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickensİki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
11 Nis 22:53 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Ne zaman uzun sürmedi ki? İntikam ve misilleme uzun zaman ister; bu böyle.

İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickensİki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
11 Nis 22:35 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

"Jacques," dedi Defarge; "eğer bir kedinin süt içmeye heves etmesini istiyorsan ona makul bir uzaklıktan sütü göster. Eğer bir köpeğe makul bir uzaklıktan avını gösterirsen, bir gün onu tutup sana getirebilir."

İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickensİki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
09 Nis 21:43 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Çeşmenin suyu akıyor, nehrin suyu akıyor, gün geceye dönüyor ve şehirdeki birçok hayat düzen gereği ölüme gidiyordu, zaman ve mevsimler kimseyi beklemiyordu

İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickensİki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
09 Nis 21:34 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

O ne itaat, o ne yalakalık, ne dalkavukluk, ne gurursuzluk ve ne sefil bir aşağılanmaydı öyle! Beden ve ruh bu kadar eğilince Cennet'e varmaya bir şey kalmıyordu –Monsenyör'e tapınanların bundan gocunmamalarının bir sebebi de bu olmalıydı.

İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickensİki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
06 Nis 22:27 · Kitabı okudu · Beğendi · 8/10 puan

Her insanın bir diğeri için engin bir muamma oluşu, üzerine kafa yorulması gereken şaşırtıcı bir gerçektir.

İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickensİki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens
Serkan Akgün, Deli Kurt'u inceledi.
06 Nis 22:01 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · 8/10 puan

Kitap fetret devri, Çelebi Mehmet dönemi ve II. Murat dönemlerinde geçen bir sevda hikayesini tarihi ve mistik bir anlatımla okuyucusuna sunuyor. Kitabın dili gayet yalın ve akıcı. Okurken hiç sıkılmadım. Herkese tavsiye ederim.