Serkan Akgün'ün Kapak Resmi
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
14 Eyl 21:39 · Kitabı okuyor

Seni Kızılbaş dedesi seni, dedi. “Oooh, ne iyi, namaz yok, oruç yok... Ne kolay!"  
"Zor," dedi gülerek Dursun Dede. “İnsan olmak çok zor sultanım. Dünyada çok şey kolay da, insan olmak zor."

İnce Memed 4, Yaşar Kemalİnce Memed 4, Yaşar Kemal
Serkan Akgün, İslamsız Dünya'yı inceledi.
 08 Eyl 09:05 · Kitabı okudu · 35 günde · Beğendi · 8/10 puan

Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) eski Milli Haberlama Konseyi yardımcı başkanı olan Graham E. Fuller bu kitabında, eğer islam olmasaydı da bugünkü gibi ortadoğu ve İslam coğrafyasındaki kanlı çatışma ve terör eylemlerinin olup olmayacağı, söz konusu olayların temel kaynaklarının neler olduğu noktasında analizler yapmış. Kitapta, görünenin aksine bu coğrafyada yaşanan çatışma ve terör olaylarının temel kaynağının islam olmadığı, İslam olmasaydı da ortadoğu ve dünyada bugünküne benzer bir tablonun oluşacağı yönündeki düşüncelerini toplumsal, dini, siyasi, etnik ve kültürel yönden çok boyutlu bir açıdan ele alıp yazıya dökmüş. Ben kitabı çok severek okudum. Bu tarz kitaplara ilgisi ve merakı olan herkese tavsiye ederim.

Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
02 Eyl 17:26 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Dünyadaki önemli devletler ilkeden bahsederler, oysa kimin "terörist" sa­ yılabileceğine dair tanımları sonunda kendi anlık çıkarlarına göre yapmayı seçerler. Tüm bu hareketlerin amansız bir radikal İslami gündemle hareket ettikleri düşüncesine saplanıp kalırsak sorunun çözümüne yönelik yollar bulmamız asla mümkün olma­ yacaktır. Bu hareketlerin neredeyse tamamının dinle ilgisi olma­yan, sonunda müzakereyle ulaşılabilecek amaçları vardır.

İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 315)İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 315)
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
31 Ağu 23:29 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Ailesine, toplumuna ve dinine karşı gerçek veya olası bir saldırının intikamını almaya ve bunun kar­şılığını vermeye kararlı bir kişi kesinlikle düşmanın kanını akıt­maya çalışacaktır. Büyük olasılıkla çeşitli dini görüşlere baş­vurur, ta ki öldürücü öfkesini hayata geçirmesine izin ve yetki veren görüşü bulana kadar ... pek çok dinin kutsal metinlerinde, dinin genel eği­limi ne olursa olsun, şiddet eylemlerini desteklemek adına cım­bızla çekip çıkarılacak şiddetli, sert ifadeler bulabilmek de müm­kündür.

İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 306)İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 306)
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
31 Ağu 23:02 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Tarihi kayıtlarda Muhammed Peygamber'in askerlerine bizzat "kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve tapınaklar ile manastırlardaki insanlara zarar vermekten sakınmalarını" em­ rettiği aktarılmaktadır. Mesela Orta Çağ' da ulema, düşman kale­lerine karşı mancınık kullanmanın yasal olup olmayacağı üzerin­de tartışmıştı. Ne yapacağı önceden kestirilemeyen bu tür silah­ların askerlerin yanı sıra sivillere de zarar verebileceği düşünce­siyle ulemanın büyük kısmı mancınık kullanımına karşı çıkmıştı.

İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 295)İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 295)
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
 31 Ağu 22:58 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

En kolay yürütülen savaş, insani sonuçlarının gözler­den uzak, görünmez ve soyut olduğu savaştır.

İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 293)İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 293)
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
31 Ağu 12:18 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

İslam olmasaydı antiemperyalist duy­gular ve direniş daha az olmazdı, ama direniş hareketi İslam'ın kattığı ilave duygusal ve ideolojik güçten yoksun kalabilirdi.

İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 286)İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 286)
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
31 Ağu 12:13 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

İslam olmasaydı Hıristiyan Filistinlilerin topraklarını Yahudilere seve seve vereceklerini veya bu toprakları geri almak için gerilla eylemleri gerçekleş­tirmeyeceklerini düşünmek de doğru olmaz. Doğrusu Filistinli Hıristiyanlar İsrail'e karşı gerçekleştirilen gerilla hareketlerinde önemli roller oynamışlardır. Bu Filistin-Yahudi etnik çatışması son yıllarda her iki taraf açısından da dini anlamlara bürünmüş olsa da, İslam'ın bu çatışmanın kökeniyle hiçbir alakası yoktu.

İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 285)İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 285)
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
31 Ağu 11:59 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

İslam olmasaydı da Washington, dö­nemin radikal milliyetçi hareketlerini zayıflatacak veya yok ede­cek başka ideolojik kuvvetler bulacaktı.

İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 283)İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 283)
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
31 Ağu 11:41 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Sömürgeci yönetimin en zararlı yönlerinden biri; sömürgeci güç­lerin sınırları kendi ulusal ihtiyaçları veya diğer sömürgeci güç­lerle rekabetleri doğrultusunda keyiflerine göre yeniden çizmeye çalışmalarıydı. Bu süreçte etnik gruplar çoğunlukla bölünü­yor, siyasi ve sosyal yaşamların birlikteliği arasındaki doğal çizgiler ortadan kaldırılıyor, yeni yönetimlerin keyfi çizgileri belirleniyordu. Araplar kendi başlarına bırakılmış olsalardı bugün varlığını sürdüren Arap devleti sayısı kesinlikle çok daha az olurdu. Bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'i kapsayan Büyük Suriye gibi bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik.

İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 280)İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 280)
Serkan Akgün, bir alıntı ekledi.
 15 Ağu 18:05 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

Bizanslılar, imparatorlukları­nın çöküşünde bile, Roma'ya karşı öyle bir öfke besliyorlardı ki
Müslüman Türklere yenilmenin Hıristiyan Latinlere yenilmek­ten çok daha iyi olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü çok daha önce­den Müslümanların ellerine geçmiş olan diğer Hıristiyan toprak­larında (Kutsal Topraklar dahil) olduğu gibi kilisenin varlığını ve işlevini sürdüreceğini biliyorlardı.

İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 84)İslamsız Dünya, Graham E. Fuller (Sayfa 84)