• I
  Bu ağaçlar katlanamaz daha basık bir göğe
  Bu taşlar katlanamaz yabancı çizmelere.
  Yalnız güneşe boyun eğer bu yüzler,
  Yalnız doğruluğa boyun eğer bu yürekler.
  Sessizlik gibi katı bu toprak
  korlaşan taşları basar bağrına,
  güneşte yetim kalmış zeytinliklerle
  bağları kucaklar.
  Dişleri kenetli.
  Su yok. Yalnız güneş.
  Güneşte yitip gidiyor yol,
  ve demirden bir gölge köyün duvarları.
  Ağaçlar, dereler ve sesler
  mermere dönüşüyor güneşin kirecinde.
  Kök, mermerin üzerinde sürçüyor.
  Tozlu fundalıklar, katırlar, kayalar. Hepsi
  soluk soluğa.
  Su yok. Hep susuzluk çekmişler yıllarca.
  Hep çiğneyip durmuşlar bir lokma gökyüzünü
  duydukları acıyı boğabilmek için.
  Gözleri kan çanağına dönmüş uykusuzluktan
  Gün batarken dağların arasında bir servi gibi
  derin bir çizgi belirmiş kaşları arasında.
  Tüfeğin bir parçası olmuş elleri.
  Tüfek ellerinin bir uzantısı.
  Elleri ruhlarının bir uzantısı.
  Dudaklarında öfke
  ve gözlerinin derinliklerinde
  tuzdan bir aylada yansıyan yıldız gibi
  dinmeyen acıları,
  Onlar el sıkıştıklarında, bütün insanlık için
  parlar güneş.
  Onlar gülümsediklerinde, küçük bir kırlangıç fırlar
  gür sakallarından.
  Onlar uyuduklarında, on iki yıldız düşer boş ceplerinden.
  Onlar öldüklerinde, onların bayrakları ve davullarıyla
  yokuşu tırmanır hayat.
  Bunca yıl hep aç kalmışlar, hep susuz kalmışlar,
  hep öldürülmüşler amansızca, karadan ve denizden kuşatılarak.
  Ateş kavurmuş tarlalarını. Tuzlu suya
  kanıksamış evleri.
  Rüzgâr kapılarını devirmiş, köklerinden sökmüş
  meydandaki leylâkları.
  Paltolarının deliklerinden gelip geçmiş ölüm.
  Servi kozalağı gibi gittikçe acılaşmış dilleri.
  Sahiplerinin gölgelerine sarınıp yok olmuş köpekleri.
  Şimdi yağmurlar dövüyor kemiklerini.
  Kalelerinde, sessiz birer kaya gibiydiler, nöbette,
  içlerine çekiyorlardı dumanı tüten at gübreleriyle geceyi,
  ayın kırılan direklerini yutan azgın denizi gözlerken.
  Artık ne ekmekleri vardı, ne cephaneleri.
  Artık toplara yalnız yüreklerini sürebilirlerdi.
  Bunca yıl kuşatılıp karadan ve denizden,
  aç kalıp kırılmışlar, gene de dayanmışlar yılmadan.
  Korudukları tepelerde bugün bile parlıyor gözleri
  ( koca bir bayrak, göz alan bir ateş)
  ve ufkun dört kapısına kanat çırparak
  binlerce güvercin havalanıyor ellerinden her şafak.
  II
  Her gün bitiminde kayanın bağrından tüten kekikle
  yalnız bir damla su vardır, çağların ötesinden sızıp
  sessizliğin iliğine işleyen;
  ve geçen yılları çağırır
  kocamış çınarın dallarına asılı bir çan.
  Çölün külleri içinde uyuklar kıvılcımlar
  ve çiftçinin üst dudağındaki altın tüyü kara kara
  düşünür damlar,
  mısır püskülü kadar sarı, akşamın özlemiyle kavrulmuş
  bir tüyü.
  Meryem Ana mersinler üzerine uzanmış,
  yayılmış eteklerinde üzüm lekeleri.
  Bir çocuk ağlar dağ yolunda ve kırlardan
  ses verir kuzuları yitiren koyun.
  Gölge vurur gözenin çevresine. Fıçı buz gibidir.
  Nalbantın kızı ıslak ayaklarıyla.
  Masada kabuk ekmek ve zeytin.
  Tırmanan asmaya takılı duran akşam yıldızı.
  Ve çok yükseklerde, bir şişe geçirilmiş gibi dönen,
  sarmısak, biber ve yanık yağ kokan samanyolu.
  Daha nice yıldız dokulu ibrişim gerek çam pürlerinin
  “Bu da geçer, yahu!” sözlerini işleyebilmesi için
  yazın kavrulmuş ağılına.
  Daha nice germeli yüreğinin tellerini
  yedi oğlu boğazlanmış bu ana mezarları başında,
  daha kaç gün geçmeli ki, yeniden aydınlık ulaşsın
  ruhunun sarp yamacına?
  Bu kemik, toprağın altından çıkan bu kemik,
  bir uçtan bir uca ölçer bu toprağı.
  Ve gün battıktan gün doğana dek bu klarnet ve keman
  seslerinin yankıları
  anlatır otlara ve çamlara onların özlemleriyle
  acılarını.
  Ve lir gibi türkü çağırır kayıkların halatları.
  Ve Odysseus’un şarap kupasından acı denizi yudumlar
  denizci.
  Kim tutacak şimdi bu yolları, hangi kılıç
  yaratacak korkusuzluğu,
  ve hangi anahtar zincire vuracak yüreğini,
  ruh, iki kanadı ardına kadar açık, seyrederken
  göğün yıldız serpilmiş bahçelerini?
  Mayıs’ta, Cumartesi geceleri, gemici meyhanelerindeki gibi
  civcivli bir saat bu.
  Gece, kalaycının duvarına asılı bir tepsi gibi kocaman.
  Süngercinin masasındaki somun gibi iri söylenen türkü.
  Bak, nasıl yuvarlıyor çakılları şu Giritli ay —
  Rap! Rap! Rap! Yirmi dizi koç boynuzu çizmelerini çekmiş
  Ve işte onlar Nauplion limanının merdivenlerinden inip çıkıyorlar
  Karanlığın kaba kıyılmış tütünüyle doldurarak çubuklarını.
  Ve Rumeli’nin yıldızlara bulanmış kekiği gibi kalın bıyıkları.
  Ve çam kökleri gibi Ege’nin kayasına ve tuzuna iyice
  geçmiş dişleri.
  Onlar alevlerin ve demirin içinden geçmişler.
  Onlar oturup taşlarla söyleşmişler.
  Onlar atalarının kafataslarıyla sunmuşlar
  Ölüme ısmarladıkları rakıyı.
  Digenis’le karşılaştıkları harman yerlerinde
  yemeğe oturduklarında,
  bir zamanlar dizlerinde kırarak nasıl
  bölüşmüşlerse kara somunlarını
  onunla öyle bölüşmüşler acılarını.
  Gel kadınım, tuza bulanmış kirpiklerin,
  yılların çilesiyle tunçlaşmış elin
  ve yoksulların yakasını bırakmayan kederinle.
  Sevgi, yolunu bekliyor fundalıkta.
  Martı, mağarasına asıyor senin kararmış, azizleşmiş
  suretini
  ve saygıyla ayaklarını öpüyor küskün deniz kirpisi.
  Kara üzüm tanesinin şırası yanıyor kıpkızıl,
  yaprağını dökmeyen meşenin filizi kaynıyor.
  Ve toprakta suyu arıyor bir ölünün kökü bir çamı
  coşturmak için.
  Ve çatık kaşları arasında gizlediği bıçağını kavrıyor bir ana.
  Gel, gök gürültüsünün altın yumurtaları üstünde
  kuluçkaya yatan kadınım.
  Ne zaman gelecek o deniz mavisi gün, peçeni indirip
  yeniden silahlanacağın,
  Mayısta yağan doluların alnına çarpacağı,
  güneşin bir nar gibi alacalı urbanın kucağında
  parçalanacağı.
  ve o nar tanelerini birer birer on iki yetimine dağıtacağın,
  ve denizin nisanda yağmış kar gibi, öç almaya susamış
  bir kılıç gibi, donuk donuk parlayacağı,
  ve kaya yengecinin gizlendiği delikten çıkıp
  kıskaçlarını kavuşturarak güneşleneceği.
  III
  Burada gözümüzün yağını azaltmaz hiç gökyüzü.
  Bu ülkede, sırtımızda taşıdığımız kayanın
  yarı ağırlığını, yüklenir güneş.
  Damlar sessizce çatlar öğle sıcağının dizinde
  ve gölgeleri önünde sıçrayıp gider insanlar
  Skiaothos kayıklarıyla yarışan yunuslar gibi.
  Sonra bir kartala dönüşür gölgeleri
  kanatlarını batan güneşin rengine bulayan
  ve onlar kızıl-kara salkımlar arasında uzanırlarken
  güneşli yamaçta
  yıldızları düşünmek için başlarına tüneyen.
  Bu ülkede, üç bin yıllık bir ad yazılıdır her kapıda
  Bir ermişin kızgın gözleri ve keçeleşmiş saçları
  bir resim çizer her kayada.
  Her erkek kırmızı bir denizkızı döğdürmüştür koluna
  ve her genç kız, eteğinin altında bir avuç tuzlanmış
  ışık taşır.
  (Ve çocukların yüreklerinden acılarının küçük haçları
  sarkar
  martıların ikindi üzeri kumsalda bıraktıkları izler gibi).
  Hatırlamak gerekmez. Biliyoruz bunları.
  Yukarı Harman Yerine çıkıyor bütün yollar.
  Orada daha sert eser rüzgâr.
  Güneşin Minos’tan kalma duvar resimleri solunca
  ve kıyıdaki tınazın alevi söndüğü zaman,
  kayaya oyulmuş basamaklardan ta buraya kadar
  tırmanır yaşlı kadınlar
  ve oturup Koca Kayaya yün eğirirler gözleri
  denize dönük.
  Oturur yıldızları sayarlar, atalarından kalma
  gümüş takımları sayarcasına,
  sonra ağır ağır inerler
  torunlarını Missolongi’den gelme barutla doyurmaya.
  Gerçekten, ne kadar hüzünlü elleri, zincirler içinde,
  bu Yazgılı Prens’in,
  gene de, uçurumun ucunda sallanan bir kaya gibi,
  acılı gözünün üstündeki kaşı.
  Denizin derinliklerinden geliyor yalvarmalara
  aldırmayan bu dalga
  ve göğün en yüksek tavanından gelen bu rüzgâr
  sakızlı damarı çalılı ciğeriyle güdüyor.
  Bırak bir kere essin rüzgâr anıların portakallarını
  unutturmak için.
  Bırak iki kere essin dinamit kapsülü gibi kıvılcım
  çıkarmak için demir kayadan.
  Bırak üç kere uğuldasın Liakura’nın sedir ormanlarını
  çıldırtmak için
  ve yumruğuyla paramparça etsin her türlü zulmü.
  Gökte bir tef gibi duran ayı çalarak
  boynundan sürüklesin geceyi, köy meydanında ayı
  oynatır gibi
  uykularından uyanan çocuklar ve Sulili analar
  adanın balkonlarına koşuşurken.
  Büyük Koyaktan bir haberci gelir her sabah.
  Terleyen güneş parlar yüzünde.
  Kolunun altında Yunanlıların Destanını tutar
  sımsıkı
  kilisede kasketini kavrayan işçi gibi.
  “Vakit geldi,” der, “Hazır ol.
  Artık bizim yaşanacak her saat.”
  IV
  Açlığı bilen insanların gururuyla
  şafağa yöneldiler.
  Bir yıldız billûrlaştı kararlı bakışlarında.
  Yaralı yazı taşıdılar omuzlarında.
  Buradan geçti birlikler, bayrakları gövdelerine yapışmış,
  kararları buruk bir ahlat gibi dişleri arasında.
  Ayın kumları dolmuş çizmelerine,
  gecenin kömürü tıkamış kulaklarıyla burunlarını.
  Ağaçtan ağaca, taştan taşa dünyadan geçtiler.
  Dikenden yastıklarda uykudan geçtiler.
  Kavrulmuş elleriyle hayat ırmağını getirmekteydiler.
  Attıkları her adımda gökten pay kazanıyorlardı —
  dağıtmak için,
  Nöbet yerlerinde yanık ağaçlar gibi dimdiktiler
  ve köy alanında horona durduklarında,
  tavanlar titrer, fincanlar şangırdardı raflarda.
  Nasıl bir türküydü o dorukları titreten!
  Dizleri arasına alıp ayı bir tepsi gibi yemek yerlerdi.
  Yüreklerinin kerpeteniyle bükerlerdi acının belini
  Kalın tırnaklarıyla bit kırar gibi.
  Kim getirecek şimdi size yumuşak körpe yaprağı
  düşlerinizi beslemek için gecede?
  Kim bekleyecek zeytinlerin gölgesinde susmasın diye
  ağustosböceği, ona eşlik ederek?
  Öğle saatinin yanan kireci ufkun ağılını dört yandan
  lekeleyip
  onların yiğit adlarını sildiğine göre?
  Bu toprak ki kokular içindeydi şafakta,
  bu toprak ki onlarındı, bizimdi.
  Kanları- nasıl kokular içindeydi toprak!
  Nasıl oldu da kapandı kapıları bağlarımızın?
  Nasıl karardı damların, ağaçların üstündeki aydınlık?
  Kimin dili varır demeye? Neden toprak altında yarısı?
  Yarısı prangaya vurulu?
  Bak nasıl iyi günler diliyor güneş sayısız yapraklarla
  ve uçuşan bayraklarla dolu gökyüzü,
  gene de prangaya vurulu kimi, kimi toprakta.
  Dinleyin! çanlar çaldı çalacak.
  Bu toprak hem onların, hem bizim.
  Toprağın altında çapraz elleri
  kavramış çanların iplerini.
  “Bekliyorlar saati”, uyumuyorlar.
  Diriliş çanlarını çalmayı bekliyorlar.
  Bu toprak hem onların, hem bizim.
  Hiç kimse alamaz elimizden!
  V
  Oturup zeytinlerin altına ikindi saatlerinde
  külrengi ışığı elediler nasırlı parmaklarından.
  Yüklerini yıkıp düşündüler
  nice ter döküldüğünü gecenin yolunu yürümek için,
  ebegümeci saplarında nice acılık,
  bayraklarını dalgalandıran yalınayak çocuğun gözlerinde
  nice yiğitlik olduğunu.
  Koyaktaki son kırlangıç da süzüldü
  güzün kolunda kara bir şerit gibi havada kendini
  tartarak.
  Hiç bir şey kalmadı bunun dışında.
  Sadece yakılan evlerin dumanları tütüyor.
  Taşların altındakiler, sırtlarında yırtık gömlekleri
  ve yıkılan kapıya asılı duayla, az önce ayrıldılar
  yanımızdan.
  Kimse ağlamadı. Vaktimiz yoktu. Yalnız sessizlik
  koyulaştı gitgide.
  Tam yerli yerindeydi kıyıdaki ışık, öldürülen kadının
  hamaratlığı gibi.
  Şimdi ne olacak onlara, yağmur boşanınca toprağa
  ve çürüyen çınar yapraklarına?
  Ne olacak onlara, bir köylünün çarşafında ezilmiş
  tahtabitini andıran güneş kururken bulutlarda,
  ya da kar, mumyadan bir leylek gibi,
  yerleşince gecenin bacasına?
  Ateşe tuz serpiyor yaşlı analar. Saçlarına toprak
  serpiyorlar.
  Bir kara üzümün bile tadına bakamasın diye düşmanlar
  söküp bozmuşlar Monovazya’nın bağlarını.
  Sofra takımlarıyla aynı torbaya koyup kaldırmışlar
  dedelerinin kemiklerini.
  Ve yurtlarının dışındaki kalelerde kök salacak bir yer
  arıyorlar gecede.
  Zor olacak şimdi tatlı sözler bulmak,
  daha az güçlü, daha az sert sözler.
  Unutmaz tarlalardan, dağlardan, denizin diplerinden
  arta kalan bu eller,
  zor olacak bizim için onların ellerini unutmak,
  zor olacak tetiklerde nasırlaşan o ellerin
  bir papatyayı incitmeden diz çökmeleri
  ya da soru sormaları kitap üzerinde yemin ederek yıldız
  aydınlığında
  gönül borcu ödemeleri.
  Buna zamanla alışılacak. Ve bizim susmamız gerek
  onlar ekmeğe ve haklarına kavuşuncaya dek.
  Kumlara çakılı iki kürek, şafakta, kıyı döven fırtınada.
  Tekne nerede?
  Toprağa saplanmış bir saban ve esen rüzgâr. Toprak
  kavrulmuş.
  Çiftçi nerede?
  Zeytin ağacı, asma ve ev küller içinde.
  Bir köylünün çorabındaki paralar gibi yıldız
  biriktiriyor gece.
  Kuru defne dalları ve bir parça kekik duvardaki
  orta sürgüde -ateş nasılsa oraya erişememiş.
  Ocakta isli bir tencere -ve hâlâ kaynıyor içindeki su,
  kapısı sürgülü evde.
  Yemeğe oturacak vakitleri olmamış.
  Ormanın damarları eşiklerinin tüten yıkıntısı üzerinde.
  Damarlarda dolaşan kan.
  Dinleyin! Yabancı değil bu ayak sesi. Kim var orda?
  Yamaçta yankılanan o bildik kabaralı adımlar.
  Köklerin belirmesi taşların arasından. Yaklaşan biri var.
  Parola. Geç. Bizden biri. İyi akşamlar!
  Işık böyle bulacak ağacını,
  ağaç böyle bulacak meyvesini.
  Hâlâ su ve ışık var ölünün matarasında.
  İyi akşamlar, kardeş. İyi akşamlar!
  Batan gün, o yaşlı nine, iplik ve baharat satıyor
  kulübesinde
  Ama alacak hali yok kimsenin. Dağlara çıkmış herkes.
  Kolay olmayacak bir daha inmeleri.
  Kolay olmayacak anlatmak tırmandıkları yükseklikleri.
  Yiğitlerin bir gece yemek yedikleri harman yerlerinde
  zeytin çekirdekleri kalmış,
  ayın kurumuş kanı ve tabancalarının
  dillere destan on beş hecesi.
  Ertesi gün serçeler yemiş yerde kalan kara ekmeğin
  kırıntılarını.
  Çocuklar oyuncak yapmış cıgaralarını ve yıldızların
  çalılarını yaktıkları kibrit çöplerinden.
  Ve ikindiüstü zeytinlerin altında oturup
  denize baktıkları bu taş –
  bu taş yarın kirece dönüşecek fırında.
  Öbür gün evlerimizi ve manastırın merdivenlerini
  badana edeceğiz o kireçle.
  Ve ondan sonraki gün tohum ekeceğiz uyudukları yere.
  Ve çocukların ilk gülüşü gibi bir nar fışkıracak
  gün ışığının göğsünden.
  Ve sonunda yüreklerini okumak için o taşın üstüne
  oturacağız
  bütün insanlığın tarihini o yüreklerde okurcasına.
  VI
  Güneş denize vurduğu zaman günün karşı kıyısını
  beyaza boyayıp,
  yeniden çekilir kuşatmaların acısı, susuzluğun sancısı.
  Yeniden kanar eski yara.
  Ve kapı önüne serilmiş soğanlar gibi kavrulur yürek.
  Zamanla daha çok toprağa benzer elleri.
  Zamanla daha çok göğe benzer gözleri.
  Küpteki yağ tükenmiş. Tortusu kalmış yalnız. Bir de fare
  ölüsü.
  Ananın sabrı tükenmiş, testiyle sarnıçtaki su gibi.
  Kekremsi bir tat kalmış çölün damağında barut
  dumanından.
  Nereden bulacaksın şimdi ermişlerin kandilinde yakacak
  yağı?
  Nerede ikindinin yaldızlı suretine
  buhurdanla sunacağın nane?
  Nerede yıldızdan çalgısını kapında çalacak
  dilenci kadına akşam vereceğin bir lokma ekmek?
  Adanın tepesindeki kalede birer hortlağa dönmüş
  incir ağaçlarıyla çiriş otları.
  Topçu ateşi ve mezarcılar sürmüş toprağı.
  Ağzı açık bakıyor yağmalanmış hükümet konağı
  gökyüzüyle yamalı.
  Ölüleri gömecek yer kalmamış artık.
  Acının durup saçını öreceği yer kalmamış.
  Mermer bir denize çevirmiş fersiz gözlerini
  yağmaya uğramış evler.
  Kurşunlar saçılmış her duvara
  serviye bağlı ermişin kaburgalarındaki bıçaklar gibi.
  Bütün gün güneşte yatıyor ölüler.
  Ancak gün kavuşunca sürünerek ilerliyor askerler
  isli taşların üzerinde
  ölümün üzerine çöken havayı koklayıp
  ayın bir yana atılmış kunduralarını arayarak,
  bir kösele parçası çiğneyip
  biriken suyu çıkarmak için bir kayanın yüzünde
  yumruklarını paralayarak.
  Oysa kof, kayanın öbür yanı
  ve bir kez daha duyuyorlar denizde patlayan
  mermilerin gümbürtüsünü
  ve bir kez daha duyuyorlar kapıların önünde
  haykıran ölüleri.
  Hangi yola sapacaksın şimdi? Çağırıyor yoldaşın.
  Gece yabancı gemilerin gölgeleriyle kuşatılmış.
  Yollar yıkılan duvarlarla tıkanmış.
  Bir yol var, o da dağlara çıkıyor.
  Bu yüzden gemilere sövüp dillerini ısırıyorlar
  daha kemiğe dönmemiş sancıyı duyabilmek için.
  Siperlerde ölü komutanlar koruyor kaleleri.
  Etleri kaputları içinde çürüyor
  Daha yorulmadın mı kardeş?
  Çiçek açtı yüreğine saplanan kurşun.
  Beş sümbül filizlendi kayanın koltukaltından.
  Her solukta bu masalı anlatıyor kokusu. Hatırlamıyor
  musun?
  Sana hayatı anlatıyor yaraya saplanan her bıçak.
  Ve sana anlatmak için dünyanın güzelliğini
  şifalı bir ot yeşeriyor tırnağının kirinde.
  Tut elimden. Bu el senin. Deniz suyuyla beslenmiş.
  Bu deniz senin. Acı özsuyu damlıyor incir dalından,
  nerede olursan ol, gökyüzü seni görüyor, sen bir tel saç
  koparırken sessizliğin başından.
  Akşam bir cıgara sarar gibi sarıyor ruhunu parmaklarıyla.
  Sen de böyle tüttürmelisin ruhunu orada uzanıp yatarken
  sol elin yıldızların ışltısına batmış,
  sağ elin yavukluna sarılır gibi tüfeğini kavramış.
  Ve sakın unutma göğün de seni unutmadığını
  onun buruşuk mektubunu cebinden çıkarıp
  yaralı ellerinle ayışığının yapraklarını açarak
  erkekliği ve zaferi okuduğun zaman.
  Tırmanacaksın adanın tepesindeki ileri karakola
  ve bir yıldızı dinamit gibi ateşleyerek surların
  ve direklerin üstünden,
  vurulmuş bir asker gibi eğilen dağbaşlarından
  bir el silâh sıkacaksın havaya
  kovup kaçırmak için hortlakları gölgelerin
  karanlık örtüsüne.
  Bir kurşun sıkacaksın göklerin merkezine, arayarak
  gökmavisi hedefi
  yarın senin çocuğunu emzirecek kadının gömleği içindeki
  memeyi ararcasına,
  yıllarca sonra, baba evinin kapısındaki
  mandalı ararcasına.
  VII
  Ev, yol, atlasçiçeği, avluda güneşin kabuklarını
  gagalayan tavuklar-
  Bunları tanıyoruz.
  Onlar da bizi tanıyor.
  Burada yaban gülleri arasında sarı derisini
  dökmüş yılan.
  Karıncanın yuvasını, eşekarısının burçlu kalesini
  bulacaksın burada.
  Aynı zeytin ağacında, geçen yılki cırcır böceğinin
  kabuğu ile
  bu yılki cırcır böceğinin sesi.
  Sonra katırtırnaklarına vuran gölgen, nicedir yaralı,
  sadık bir köpek gibi seni izleyen.
  Öğle üzeri, topraksı uykunun yanıbaşına oturup
  acı defneleri koklayan,
  geceleri, ayakucuna kıvrılıp bir yıldızı gözetleyen
  gölgen.
  Yazın oyluklarında beliren bir armut sessizliği var,
  keçiboynuzlarının köklerinde bir durgun su uyuşukluğu-
  İlkyazın kucağıda uyuyan yedi öksüz
  ve gözlerinde can çekişen bir kartal.
  Tâ yukarılarda, çam ormanından ötede,
  geniş dut yaprağında toza dönüşen serçe pisliği gibi
  güneşte kuruyor Ayi Yannis kilisesi.
  Çapraz değneklerle arşınladım tarlalarımızı
  toprağın iliğine ve yüreklerimize işleyen çok eski
  bir yağmurla
  ve yaralarla dolu güneşin derisi.
  Gocuğuna sarınmış bu çobanın
  kurumuş bir ırmak var her bir kılında.
  Kavalının her deliğinde, fışkıran meşe ormanları
  ve Hellespont’un sularına değen ilk küreğin
  budaklarıyla pürüzlü değneği.
  Hatırlaman gerekmez. Çınarın damarları
  senin kanını paylaşıyor çirişotlarının, gebrelerin
  damarlarıyla.
  Dilsiz kuyunun bağrı kara cam ve ak rüzgârdan
  yuvarlak bir ses yankılıyor öğle üzeri,
  eski şarap küpleri gibi yuvarlak, onlar kadar eski-
  yarın maviye ve kızıla dönüşen o sesle sesleneceksin
  dağlara.
  Ve gökyüzü çivit rengiyle duruluyor kayaları ve
  gözlerimizi.
  Her gece, kırlarda, ay sırtüstü çevirip ölüleri
  donmuş parmaklarını gezdiriyor yüzlerinde
  ve çenesindeki yara izinden, çatık kaşından
  bulmaya çalışıyor oğlunu.
  Ceplerini arıyor. Her zaman bir şeyler bulur o ceplerde.
  Her zaman bir şey buluruz aradığımızda.
  Kutsal Haçtan bir parçaya bağlanmış bir muska.
  Ezik bir cıgara. Bir anahtar. Bir mektup. Yedide durmuş
  bir saat.
  Yeniden kurarız saati. Ve ilerlemeye başlar zaman
  Üst üste yığılmış kunduraları daha ad vermediğimiz
  bir dağ gibi.
  Üstlerinde ne varsa çürüyüp yok olduğu zaman,
  göğün yaz yıldızları arasında kalan parçaları
  ve defneler arasında kalan dereler
  ve ilkyazda limon ağaçları arasındaki dağ yolları gibi,
  kaputlarının düğmeleri arasında serilmiş yatarlarken
  çırılçıplak,
  belki de bulacağız künyelerini,
  belki de, “Seviyorum!” diye bağıracağız o zaman.
  Hem sonra, belki biraz fazla uzak, biraz fazla yakın
  olabilir bunlar,
  nasıl ki, karanlıkta selamlaşmak için birinin elini
  tuttuğun zaman,
  baba evine dönen sürgünün o acı sezgisini duyarsın.
  Nasıl ki, en yakınları bile, tanıyamamışlardır onu-
  çünkü o hayattan önce ve ölümden sonra gelen hayatla
  karşılaştığı gibi,
  yüz yüze gelmiştir ölümle.
  Ama o tanır onları. Kırgın değildir kimseye. Yarın, der
  ve Tanrının gönlüne varan en kısa yolun
  en uzun yol olduğuna kesindir inancı.
  Ve ay onu hüzünle yanağından öptüğü zaman,
  deniz yosunu, saksı, hasır iskemle, taş merdiven
  iyi akşamlar dilerler ona,
  dağlar, şehirler ve gökyüzü ona iyi akşamlar
  dilerler
  ve işte o zaman silkerek cıgarasının külünü
  balkonun korkuluğundan,
  ağlayabilir duyduğu bu güvenlik içinde.
  Ağlayabilir ağaçların, yıldızların ve kardeşlerinin
  verdiği bu güvenlik içinde
  Yannis Ritsos
  Atina, 1945-1947
  Çeviri :Cevat Çapan
 • Hayat, biraz da arkada iz bırakabilme sevdasının adı olsa gerek. Ama “bir sedâ bırakma” işi, sanıldığından daha zor galiba. Çünkü niceleri geldiler ve ne işler gördüler; sonunda göçüp gittiler. Ama geride onlardan hiçbir iz kalmadı. Diğer taraftan, sesi yükselterek baskın çıkmaktansa, sözü yükselterek kabul görmenin daha erdemli bir tavır olduğunu ve hayatta sadece bunun mücadelesini vermenin gerektiğini herkes kabul edecektir. Ama insan nefsi, güzelliği sessizce ifade etmeyi, iş yapmayı, görünmeden değer katmayı bir türlü benimseyemiyor. Sürekli bir görünürlük kazanma hırsı var onda. Her gün yeni maske takarak yepyeni bir mekanda olmayı istiyor. İstiyor ki, herkes dünyada sadece kendisi/o varmış gibi davransın; o geçerken trafik dursun, tren onu beklesin, fırıncı ekmeğini o gelmeden çıkarmasın, herkes onu sürekli olarak taltîf etsin, zaman onun için aksın. Olmadı ve olmayacak. Bu olmamanın yıpranmışlığı ise hırçınlık şeklinde tezahür ediyor kimilerinde ve ses yükseliyor. Yani hayatın anlamının bir vechesini teşkil eden “arkada iz bırakabilme sevdası”, sözün kalitesini yükseltme ve kelâm eyleme imkânı böylece ortadan kalkıyor; söz gürültüye karışmak suretiyle kelâm olamadan silinip gidiyor hafızadan, kağıttan… Kalanlar/sonsuz olanlar ise çığlık atarken dahî edebi elden bırakmayanlardır…
  Sonsuzluk arayışı değil mi insanı sürekli olarak yakıp kavuran? ...Hayat dediğin ne ki? Buraya ait değilsin işte, anlasana! Nefesini ne kadar tutabilirsin ki suyun altında? Ya da bir balık ne kadar yaşayabilir karada? Niye inleyemez oldun sazlıktan ayrıldığın halde? Niye şeb-i arûs diye bakmıyorsun son anına? Sen deryayı karıştırmışsın dere suyuyla; kevser havzı sanmışsın baraj sularını; kanla beslenen bebek misali mutlaklaştırmışsın yakınında olanı, dünyanı… Ama yanlış. Unuttukların tam da kucaklanası şeylerdi bir bilsen. Aslında sen tam olarak yolcusun! Yolcu gibi davransan ya, bıraksan ya lüzumsuz yüklerini… Uzat elini haydi göklere, kocaman adımlar gerek sana…
 • #29166379 iletisinde yazılan hikayenin dördüncü kısmıdır. Bu kısmı https://1000kitap.com/muhayyelll_ ve mithrandir21 | Uğur yazmıştır.

  10.
  Profesör Alex'in yaşlı bedeni, daldığı derin uykuda büyük bir patlamayla sarsıldı ve uyku mahmurluğu ile açılan gözleri hızla etrafa bakındı. Saniyeler sonra bedeni molozların arasında kalmış, vücudu hareket edemez olmuştu. Yaşlı kalbi son defa atarken , kurumuş dudaklarından silah seslerinin arasına bir fısıltı yayıldı: "TÜBEM..."

  ***

  Yavaş yavaş yürürken Russell Lili'nin kulağına fısıldadı. "Konuşmamız lazım. Alex'i kurtarabilirim." Lili şaşırmayı sonraya bırakıp başını salladı ve adımlarını hızlandırdı.
  Yarım saat sonra Son Umut'un gizli karargahlarından birindeydiler. Karargah, yerin 3 metre altında kurulmuş ve 6 odacıktan oluşuyordu. Russell, Lili'nin eşliğinde odalardan birine doğru yürüdü ve Lili boynumdaki kolyeyle kapıdaki mekanızmayı açtıktan sonra içeri girdiler.
  Russell toplantı odasına benzeyen salonu göz ucuyla inceledikten sonra Lili'ye döndü ve: "Evet, sanırım burada güvendeyiz." dedi. Lili, uzun toplantı masasının kenarındaki sandalyelerden birini çekip otururken: "Şimdilik güvendeyiz. Ama bu uzun sürmeyebilir. O yüzden hemen konuşmaya başlasak iyi olur." dedi.
  Russell düşünceli gözleriyle Lili'ye doğru bakarken: " Bak Lili, sen Son Umut'tan bahsettiğinde bu çok mantıklı gelmişti. Siz gerçekten bu insanlar için son umuttunuz ve ben size destek olmaya hazırdım. Ama bu ağır saldırıdan sonra, Son Umut bu kadar ağır bir kayıp vermişken dünyayı kurtarmaktan yana olamam. Siz de olamazsınız. Çünkü bu şartlar altında dünyadaki hayat devam edemez. Bu yüzden..." dedi ve sustu.
  Lili: "Neden böyle düşündüğünü anlayamıyorum. Evet, en güvenli karargahımızı kaybettik. Neredeyse tüm bilim insanlarımız ve çalışmaları bu saldırıyla birlikte yok oldu. Ama bak hala biz varız. Bunun gibi onlarca karargahımız ve karargahta destekçilerimiz var. Pekala, biraz uzun sürecek gibi görünse de dünyayı kurtarabiliriz." dedi. Russell oturduğu yerden kalkıp ağrıyan şakaklarını ovuşturmaya ve Lili'nin önünde bir o yana, bir bu yana yürümeye başladı: "Bizim dünyayı kurtarmaya gücümüz olabilir ama dünyanın buna gücü yok. Elimizdeki kaynaklar gün geçtikçe azalıyor. Dünya bu haldeyken bile son kaynaklarımızı silahlar ve yıkım için kullanmaktan çekinmeyen insanlar var karşımızda. Dünyayı kurtaramayız ama başından beri umut olduğunuz insanları kurtarmak için hala bir şansımız var. Onları Enceladus'a götüreceğiz."
  Lili şaşırmıştı: "Nasıl yani? Alex olmadan mı?"
  Russell olduğu yerde durdu ve gülümsedi: "Lili, Alex ve ben olmazsak Enceladus'da yaşam olmaz. En başta söylediğim gibi, Alex'i kurtarabilirim. Bu belki yıllar sürebilir ama Alex eninde sonunda yaşayacak." dedi.
  Lili: "Ama Russell, bir ölüyü diriltmek..." derken Russelll sözünü kesti: "Normal bir insanı diriltmek mümkün değil tabiiki. Ama ölen insan büyük bir bilim adamı ve ölümsüzlüğü bulan bir profesörse bu mümkün."

  ***

  Eartman görüntüyü durdurdu ve bakışlarını öğrencilerin üzerinde gezdirdi. Bu gün gözlüğünü takmamıştı ama Meryem'in bir soru sormak için kıvrandığını farketmiş, hatta ne soracağını anlamıştı.
  "Şimdi Russell ve Lili'yi karargahta bırakıp biraz geçmişe dönelim. Bakalım Alex ve Russell Encaladus'da başka neler yapmış." dedi ve kumandadaki sarı düğmeye bastı. Donan görüntü hızla geriye doğru gitti...


  ***

  Alex ve Russell uzay gemisindeki odalardan birindeydiler. Alex yatağa uzanmış dinleniyor, Russell ise masada bir şeyler yazıyordu. Uzun uzun yazdığı şeyleri defalarca gözden geçiren ve çoğunu karalayan Russell, sonunda kalemi bıraktı ve arkasına yaslanıp sıkıntıyla ofladı.
  Alex, gözlerini açmadan yattığı yerde kıpırdandı ve: "Ne oldu dostum? Bir sorun mu var?" diye sordu. Russell karaladığı kağıtlara dalgınca bakarken: "Eksik olan bir şey var. Ve bu eksik tamamlanmazsa, Enceladus'un sonu gelebilir." dedi.
  Alex yattığı yerden doğrulmuş ve kaşlarını çatarak Alex'e dönmüştü: " Ne demek istiyorsun? 5 yıldır buradayız ve hiçbir eksik yok. Her şeyi bizzat denetledik. Ve biz denetleyeceğiz."
  Russell Alex'e dönmüştü: "İşte anlatmak istediğim bu dostum. Her şeyi bizzat biz denetledik. Peki bizden sonra kim denetleyecek? Ölümsüz değiliz, eninde sonunda öleceğiz. Bizden sonra daha kaç yıl Enceladus'daki düzen böyle kalacak? Birine her şeyi anlatıp yerimize koysak, taht savaşları başlayacak yine. İnsanlar bunu kendi menfaatlerine çevirecekler. Ve Dünya'nın başına gelenler, Enceladus'un da başına gelecek."

  Alex uykuyu tamamen atmış ve düşüncelere dalmıştı. Uzun süren sessizliği, düşüncelerinin arasından sıyrılan Alex bozdu: "Çok eskilerde bir makale okumuştum. Bilirsin, bilimsel zımbırtılara fazla meraklıyım. Hele ki bu ilginç bir konuyla ilgiliyse. Şansımız yaver giderse, bu makale Enceladus'un sonunu değiştirecek." dedi. Russell, Alex'in neşeli ses tonundan aldığı enerjiyle karamsar havasından kurtulmuş ve Alex'in enerjisine kapılmıştı: "Yaa, demek öyle. Peki bu zeki Profesör benimle de paylaşacak mı bu makalenin konusunu?"
  Alex gözlerini kıstı ve gizemli bir ses tonuyla: "Tüm Beyin Emblasyonu, yani kısaca ölümsüzlük!"
  Russell'ın gözleri şaşkınlıkla, kocaman açılmıştı: "Evet evet. Bunu biliyorum. Randal Koene'un yarım kalan çalışması bu. Sahi, ne kadar ilerleme kaydedebilmişti Koene?"
  Alex küçümser bir havayla: "Bir solucanın beyin haritasını çıkardı. Eh, 2015 yılındaki bilimin zayıflığına bakarsak, bu fazla bile sayılır." dedi.
  Russell gülümseyerek: "Bazen benden daha zeki bir arkadaşım olduğu için kıskanmıyor değilim. Zekan beni büyülüyor dostum." dedi. Alex ufak bir kahkaha attı ve: "Vakit çok geç olmadan çalışmaya başlamaya ne dersin kıskanç arkadaşım." dedi.
  Russell yerinden kalkıp bir asker edasıyla: "Hemen şimdi başlayalım. Tembelliğe lüzum yok." dedi ve kapıya doğru yürüdü.

  ***

  Görüntü donduktan sonra uzun bir sessizlik oldu. Çocuklar Eartman'dan bir açıklama bekliyor, Eartman ise bu merak kokan havanın tadını çıkarıyordu.
  Dakikalar sonra Semih ayağa kalktı ve: "Profesör Eartman, bu Tüm Beyin Emilasyonu ne? Ve gerçekten ölümsüzlük mümkün mü?" diye sordu.
  Eartman'ın beklediği soru gelmişti. Uzun yıllar önce okuduğu ve kelimesi kelimesine aklında kalan Randal Koene'un reportajını gözlerinin önüne getirdi ve anlatmaya başladı:

  "Tüm Beyin Emilasyonu, beyin mekanizmalarının bulunup kodlara dökülmesi, bir diğer deyişle beynin haritalanmasıdır.
  Yapılan araştırmaların %99.9'una göre, beyin mekanizmalar ve bölümlerden oluşuyor. Yani hesap yapabilen, fonksiyonları işleyebilen bir yapı. Eğr bu yapının nasıl çalıştığı çözülebilirse onun yerine geçebilecek bir yapı tasarlanabilir. Ve bu yapı bilgisayar ortamına aktarıldığında, yıllar geçse bile beyin çalışmaya devam edecek."

  Semih ikna olmamış gibiydi: "Teori olarak mantıklı görünüyor. Ama bu bilimsel olarak mümkün mü? Yani, insanın özü nasıl haritalandırılabilir? Kimlik kodlara aktarılabilir mi?"

  Eartman gözlerini sınıfta gezdirirken Randal Koene'un cümlelerini anlatmaya devam etti:
  "Bu nöromların diğer nöronlarla bağlanma yoluyla, yani konektomla bağlantılı. Bir karar verme aşamasında beyindeki söz konusu eylem bir yerden bir yere taşınıyor. Sinaptik bağlantıların işleyiş şekilleri ve onların beynin belirli bir konumda yapılması gerçeği bize bir çeşit 'hatıra' kazandırır.
  Hatıranın ne olduğuna yönelik popüler kavram, 'gelecekteki eylemi etkileyen bir önceki eylem' gibi mühendislik ve bilimsel bir tanımdan çok daha öte. Hatıra büyük annenizin suratını hatırlamak veya iki dakika önce ne dediğinizden oluşmamaktadır. Hatıra dediğimiz şey bir konser piyanistinin neden belirli bir yöntemle piyona çaldığından tut, bir yöneticinin neden bir iş kararını o belirlenen yönde uyguladığına kadar gider. Bunun nedeni DNA'larının getirdiği kalıtımsal bilgilerin yanı sıra, geçmiş tecrübelerin de bulunmasıdır. Bu gerçekten bizi biz yapan özelliklerimizi; daha geniş bir terimle, kişiliğimiz hakkındaki her şeyi etkiliyor."

  Bu sefer, sınıfta hiç söz almayan Meryem, soru sormak için söz aldı: "Peki sisteme yüklenmiş bir zihin kendisinin farkında olacak mı?"

  Eartman, Meryem'in bu ilgisinden memnun olarak gülümsedi ve sınıfta dolanmaya başladı:
  "Şuna inanıyorum ki sergilediğimiz davranışlar, bütün beyin aktivitelerimiz, tecrübe edindiğimiz her şey beynimizin işleyiş şeklinin bir sonucu. Bu, öz farkındalığı da kapsıyor. Etrafında olup bitenlerin farkına varma, nasıl olduğun ve ne olduğun hepsi birer tecrübe. Tecrübe beyinde gerçekleşen bir işleme mekanizmasıdır. Yani bu işleme mekanizmasını tamamıyla kopyalayabilirsek, o zaman şunu da söyleyebilirim ki bu kopya öz farkındalığı da kapsayacaktır."

  Meryem donan görüntüye dalgınca bakarken: "Peki, Prof. Alex ve Prof. Russell bunu başarabildiler mi?" diye sordu.
  Eartman yerine oturmuştu: "Evet, başardılar. Aslında en büyük başarıyı sağlayan Russell oldu. Ve dünyaya geri dönmeden önce, arkalarında bıraktıkları robota beyin haritalarını yüklemişlerdi."


  Meryem ders çıkışı düşüncelerini toparlamaya çalışarak yapay göle gitti. Bir eli kolyesindeydi. Lili'nin kapıyı açarken kullandığı kolyenin birebir aynısıydı bu. Ve dün gece duyduğu konuşmalar, parçaları birleştirmesine yetiyordu. Kolyeyi çıkardı ve yüksek sesle kolyede yazanları okudu: "basbeeriii massaarettti nuumbarenii hurassiii konuuursssuna bumambaaaarii nuramiinnaadii bunnnbaaa"

  11. Amerika Hava Kuvvetleri Haber Alma Masası Raporu
  Hazırlanış Tarihi: 31 Mart 2059
  Konu: New York Olay Raporu, 2059: Rapor
  Belge Tasnif Numarası: CYK-3071-KMQ-3/A
  Belge Türü: Çok Gizli

  Aşağıda, olayın meydana geldiği sırada XXX Caddesi XXX Okulundan, bombalama sonucu uzun süre bilinçleri kapalı olarak kalan çocukların kendilerine ilk geldiğinde ilk söylediklerinin kaydı yapılmıştır. Bazı kayıtlar direkt olarak personelimiz Teğmen Reese tarafından kayıt altına alınmış olup, bazı kayıtlar ise çevredeki insanlar tarafından yine Teğmen Reese’e söylenip kayıt altına alınması sağlanmıştır.

  Teğmen Reese’in şahsi izlenimleri: Çin tarafından atıldığını düşündüğümüz bomba kuvvetlerimiz tarafından ‘bilinen bir bomba’ olması üzerine bilinmeyen bir etki gösterdiği görülmüştür. Aldığı canların, yıktığı yapıların haricinde 6 ile 10 yaş arasındaki çocukların belli bir süre (ortalama olarak hepsinin birbirine yakın olduğu) bilinçlerinin kapandığı ve kendilerine geldiklerinde de anlamlı veya anlamsız olarak konuştukları fark edilmiştir. Bayılan çocukların hiçbir yerinden fiziksel olarak en ufak bir yara almadığı göze çarpmış, her ihtimale karşı da sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılmış olup yine de fiziksel olarak en ufak bir sorun görülmemiştir.
  Hiç yara almayan bir okul personelinin patlama öncesini anlatması birebir olarak aşağıdaki gibidir (Kişisel anlatılanlar haricinde anlattıkları diğer birçok kişi ile de örtüşmektedir, bu kayıtları da dosyanın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. Personelin ufak tefek yüz hatları vardı ve boyu da ortalamanın biraz altındaydı. Yanıtları kolay anlaşılır olmasına rağmen olayın şokunu üstünden atamadığı belli ve ruhsal bir gerilim de yaşıyor gibiydi. Konuştukça konuşma hızı yavaş olmasına rağmen gittikçe de yavaşlıyordu.)
  “Sanırım saat sabah 10’u biraz geçiyordu. Çocuklar derslerine girmiş, ben de bahçedeki günlük rutin kontrollerimi yapıyordum. Tam saati hatırlamıyorum ama bir ara güneş ışığında, nasıl desem bir kırılma hissettim ve sanki üzerime anlam veremediğim bir ağırlık çökmüş gibi gelmişti. Gökyüzünde, çok yukarılarda gümüş rengi tonlarında bir ışık gördüm. Gümüş rengi ama çok kuvvetli bir ışık. Sanki dev bir metal yığınını gökyüzüne yerleştirmişler gibiydi. Hem çok yüksek olmasından ötürü hem de yaydığı ışığın kuvvetinden dolayı bu ışığın kaynağının şeklini tam olarak algılayamadım. Aklımıza o esnada bulunduğumuz savaş ve düşman devletlerinden bir tür bomba saldırısı olabileceği geldi; ama sanki ışık bizi etkisi altına alıyor ve bu güzel yansımadan bizlere kötü bir etki yapacak bir şeyin gelmeyeceğini de düşünmüştüm.

  (Teğmen Reese Notu: Kayıtlara Çin Halk Cumhuriyeti’nin bomba saldırısı olarak geçse de bu anlatılan gri ışık kaynağının geçtiği sırada hiçbir savunma kayıtlarında Çin ya da farklı düşman ülkenin herhangi bir aracının görülmediği daha doğrusu görüldüğü kayıtlara geçmemiştir)

  Işığın gücü artmaya başladıktan sonra sınıflardan çığlıklar gelmeye başladı, öğretmenler neler oluyor diye bağırmaya başlamıştı ve o anda büyük, yakıcı bir patlama oldu. Anladım ki savaş en sonunda New York’a da gelmişti, her yer toz duman içinde, çalan alarmlara da insanların çığlıkları karışıyordu. Bayılmadan son kez okula baktığımda ise okulun en ufak bir şekilde olsun zarar almadığını görmüştüm.
  (Teğmen Reese Notu: Sınıflardaki öğretmenler de okulun herhangi bir zarar görmemesinden dolayı sadece oluşan aşırı sesten rahatsız olmuşlar, sarsıntı ile yere düşüp ufak tefek çiziklerle kurtulmuşlardı. Raporun buradan sonraki kısmı sınıflardaki bir öğretmenin konuşmasına istinaden alınan kayıttır. Diğer öğretmenlerin dedikleri ile kişisel bilgiler hariç kayıta alınanlar tamamen örtüşmektedir. Öğretmen sarışın, uzun boylu ve yanık tenliydi. Yaşanılan bunca olaya rağmen konuşması sakin, cevapları tatminkâr ve gayet de düzgündü. Sorularıma önce kısa bakışlar atıp kısa bir an düşündükten sonra cevap veriyor, cevap verirken ise mimikleri ile en ufak bir şekilde şüpheye de yer bırakmıyordu.)
  “Camdan vuran güneş ışığının rengi değişmeye başlamıştı. Sanki bu anda tüm civarda bir sessizlik olmuştu. Bu esnada bazı çocuklar gerilmiş, bazıları ise iniltiler ile beraber anlayamadığım sesler çıkarıyordu. Birkaç öğrencimin ise sanki tekerleme ve ayin karışımı sözleri ardı sıra söylediği, her tekrarlamasında da ritmin daha uyumlu olduğunu hissetmiştim. Çocuklara sakin olmalarını söyleyecektim ki gümüşi renkteki ışığın yoğunluğunun arttığını, parlaklığının ise gözlerimi etkilediğini ve sanki yutarcasına güçlü bir ses çıkardığını işittim. İşte tam da bu sırada çocukların hepsi sanki uykuya yatar gibi ama biraz sertçe bayılmışlardı. Bu esnada korkmuş, bir köşeye sinmişken daha kuvvetli ve bomba etkisinde, kulakları yırtarcasına bir patlama sesi duymuş ve etraftan alarm sesleri ile insan çığlıklarını duymaya başlamıştım. Camdan hafifçe kolumu uzattığımda ise etrafta sadece güçlünün güçsüzü ezdiğini ve ölüm saçtığını gördüm. Korkup ağlamaya başladığımda ise çocukların yavaş yavaş kendilerine geldiğini fark edip ben de kendimi toparladım.”

  (Teğmen Reese’in Notu: Diğer öğretmenlerden de hemen hemen aynı şeyleri duydum ve kayıt altına aldım. Zaten yaşadıklarından ötürü kimsenin kafasından bir şey uydurmuş olabileceğini düşünmüyorum. Son olarak raporun giriş kısmına 9 yaşındaki Eva’nın baygınlıktan çıkış anını gireceğim. Eva’nın verileri tamamen benim gözlemimdir. Eva çocukların içinde en geç uyanını ve anlamsız sözleri de en anlaşılır söyleyeni. Eva, esmer, saçlarının uçları kıvırcık olan küçük sevimli bir kız çocuğu. Gayet sakin görünüyor. Sağlık kontrollerinde de herhangi bir en ufak sorun görülmedi. Olayın değil de daha çok etrafında yaşanılanların şokunda.)

  Ben Teğmen Reese. Tarih 30 Mart 2019. XXX Caddesi üzerindeki XXX okulundan Eva ile konuşmaya başlıyorum.

  “Eva, merhaba. Nasılsın?” (Eva sanki bir şeyler düşünüyor gibiydi)

  “İyiyim.”

  “Eva, yanında benden başka kimse var mı?”

  “Hayır yok, sadece siz ve ben varız.”

  “Bugün neler oldu peki, bana da anlatmak ister misin?”

  “Tüm arkadaşlarımla dersteyken bir ses, bir çağrı duyduk. Öğretmenimizin de duyduğunu ve cevap vermek için cama yaklaştığını gördük. Öğretmenimize cama yaklaşmamasını söyledik ama bizi pek dinlemedi.”

  “Sizleri duymuş ama anlamamış olabilir mi Eva ve neden cama yaklaşmamasını istediniz?”

  “Hayır bizleri duydu ve anladı da, sadece bizleri dinlemedi. Alice de aynısını söylüyor, hatta o öğretmenimize bizi dinlemedi diye o an çok kızdı da.”

  “Neler dediniz öğretmeninize?”

  “Cama yaklaşmamasını söyledik.”

  “Başka neler söylediniz?”

  “Sadece cama yaklaşmamasını ve uzak durmasını söyledik. Sebep olarak öğretmenimize bir şey olacak diye korkmuştuk.”

  “Anladım Eva, bu konuya sonradan tekrardan geleceğim. Sizler ve sen o esnada ‘basbeeriii massaarettti nuumbarenii hurassiii konuuursssuna bumambaaaarii nuramiinnaadii bunnnbaaa’ tarzında bir şeyler söylemiş olabilir misiniz?”

  Eva komik bir şey söylenmiş gibi gülmüştü. “Bu çok komik. Ben böyle bir şey demedim ki. Annem de hep güler bana tekerleme filan söyleyemem diye. Ama telaş yapmanıza gerek yok, beni eğlendirmeniz de gerekmiyor. Ben gayet iyiyim şu an.”

  Buradan sonra konuşma benzer şekilde geçip sonlandırıldı. Gözlemleyebildiklerim bu kadar, sanırım Satürn’e giden Alex ve Russell ile bir an önce görüşmeniz gerek ve kaybolan bağlantıyı yakalayabilmeniz lazım. Sanırım diğer amacımız da sonuç almaya başladı.

  ******

  2071
  “Nasıl yani?” Diye şaşırarak sorusunu sordu Lily.

  “Tam manası ile dirilme değil, böyle bir şey tabii ki olmaz. En azından beyin dalgalarını ve gördüğü son 2 dakikayı alacağız. Bu tarz ölümlerde son 2 dakikalık görüntü pek işimize yaramasa da en azından hafızaları ve hafızalardan oluşturabileceğimiz algoritmalar ile düşünceler işimize yarayabilir.” Russell konuşurken durmuyor, hızlıca dışarı çıkıp karargâha gitmek için hazırlanıyordu.

  “Russell, bana anlatmak istediğin başka şeyler var mı?”

  Russell başını ovalamaya başlamış, derin ama kısa bir nefes alıştan sonra da oturabileceği ilk yere oturduktan sonra Lily’e bakıp, “Evet var” demişti ve “Sadece bir şey de değil. Bulduğumuz çok fazla sonuçlar var Lily ve hangi sıra ile anlatabilirim inan bilmiyorum.”

  “Dinliyorum Russell, lütfen anlat. Son Umut olarak yapabileceğimiz ne varsa yaparız biliyorsun.”

  Russell tüm vücuduna hâkim olan sıkıntı ve stresin etkisi ile oturduğu yerden kalkmış, bulundukları yerde turlamaya başlamıştı. “Öncelikle Lily şunu söylemek istiyorum sana, çok… çok gizli bir görevimiz vardı. Bilinen Satürn görevinin haricinde de görevimiz vardı ve bunu Alex ile beraber anlatmamız lazım iken ben şu an Alex’in öldüğünü öğreniyorum. Lily, Nasa ile ABD hükümeti ile görüşmem lazım benim. Daha fazla susamam zaten biliyorsun. Daha ne kadar burada susabilirim ki? Ama tabii bu saydıklarımdan geriye ne kaldı bu da ayrı bir dert konusu.”

  ******

  3071

  Dr. Whoo görüntüyü durdurdu ve sınıfa dönüp, hepsini kısaca süzdü.
  “Dün sanırım Earthman ile yeni konulara değinmiş ve hakkında da yeni yorumlar yapmışsınız.” Whoo tekrardan çocukların hepsini bu sefer gözlüğü ile süzüp durumlarını okudu ve sözlerine devam etti.
  “Farkındasınızdır, artık tarihimizi anlatırken sona gelmeye başladık. Fanus tarihimizde de hiç bu kadar detaylı olarak bu ders işlenmedi ve artık derslerimizi daha detaylı olarak işleyip geçmişimizi daha kapsamlı olarak öğreniyoruz, kim bilir belki de geleceğimizi daha iyi öğrenip ona göre adımlar atarız.”

  ******

  2071

  “Lily, bir bakımdan çok şanslıyım ki kimse üzerimi aramadı. Anlamsız şekilde üstümde duran uzay elbisemi değiştirmeme yardımcı oldular sadece. Çok fazla şey konuşmam gereken konular var ama anlıyorum ki giderken burada bıraktığımız konuşacağımız kişiler ve merciler ne yazık ki yoklar artık. En önemlisi Alex de yok artık ve hiç istemesem de bazı şeyleri sana anlatacağım çünkü bunları başkalarının da bilmesi gerek ve şu an tek güvenebildiğim kişi sensin” Russell konuşurken Lily dikkatli şekilde kendisini dinliyor ve sadece kafa sallamaları ile cevap veriyordu.

  Russell üzerinden bazı kağıtları çıkardı ve okuması için Lily’e uzattı. Elindeki kağıtların yanındaki tabletlerde de hard-disklerde de ve başka dijital ortamda da verileri tutuluyordu. Eski alışkanlıktan olsa gerek Dünya’ya ilk indiklerinde yer çekiminden etkilenmeyen yazıcısı ile çıktısını almış ve yanında taşımak istemişti. Russell elindeki evraklardan bazılarını eledikten sonra okuması için Lily’e verdi. Lily “Ne bu?” diye sormasına rağmen cevap beklemeden kâğıdı eline alıp göz atmaya başladı.

  Russell, Lily’e yukarıdan bakıp, “lütfen bitirmeden soru sorma ve sadece oku. Bu bizim diğer bir başka görevimizdi.” dedi.

  ABD NASA
  Yayın Dosya Numarası: 22 Ek: Yok
  İletim Yetkisi: Sınırlı Sayıda
  İletim Hedef Sınıflandırması: Koordinat Ondalık Derece ve Enlem: 37.7180504
  Ana Görev: Satürn ve Uydularını Araştırma
  Alt Görev: DDZA (Çok Gizli)

  Çalışma Dereceleri
  Enerji Ünitesi: Tüm sistemler sorunsuz çalıştı.
  Kodlama Ünitesi: Tüm sistemler sorunsuz çalıştı.
  Yükseltici Ünitesi: Tüm sistemler sorunsuz çalıştı.
  Girişim İzleme Ünitesi: Aralıklar kabul edilebilir düzeyde çalıştı.
  Geri Dönüş Beklentisi: Bilinmiyor (Hesaplanamadı).
  İletim Hedefi: Tüm sistemlerde arıza oluştu, sebep bilinmiyor.

  Russell, Lily’nin giriş kısmını okuduğunu anladıktan sonra kısa birkaç şey söyledi: “Alex ile birlikte tüm ekipmanlardaki ayarlamaları yaptıktan sonra DDZA sinyali için son kontrolleri de yaptık. Mesaj içeriği hazırdı, aslında bizzat Başkan tarafından hazırlanmıştı. Satürn üzerindeki radyasyondan yararlanarak mesaj içeriğimizi Dünya’dan kat be kat daha fazla ışık yılına gönderebilecektik.” Russell’ın cümlesi bittikten sonra Lily konuşmaya, daha doğrusu birkaç soru soracaktı ki (yüz ifadesinden yeterince anlaşılıyordu) Russell sanki iki elin parmağından biraz fazla kişinin kendilerini ekran başından izliyorlarmış gibi hissettiğinden dolayı etrafına kısa bir bakış atıp konuşmasına devam etti. “Lütfen Lily, dediğim gibi okuyana kadar soru sorma ve sadece oku. Daha cevaplanması gereken birçok soru işareti var ve bu maceramızın da daha başındayız.” dedi. Lily, Russell’ın uyarısını gülerek kabul edip okumaya devam etti.

  Lily, raporu okuduktan sonra soru soran ve hayret ifadesinin hâkim olduğu gözleriyle Russell’a bakarak. “Bunlar gerçek mi Russell?”

  ******

  3071

  Dr. Whoo simülasyonu durdurup tekrardan sınıfa döndü ve gözlükleriyle Levi’yi süzdü. Tüm sınıf pür dikkat olmuş ve tarihlerinin canlandırmasını izliyordu. Dr. Whoo sorusu olan var mı dedikten sonra kimseden cevap gelmediği için simülasyonu oynatmaya devam etti.

  ******

  2071

  “Evet gerçek Lily, hatta fazlasıyla da gerçek?”

  “DDZA çalışmalarınıza gerçekten de cevap geldi yani Russell öyle mi? Niye bundan hiçbirimizin haberi yok?”

  “Lily, niye haberinizin olmadığını tabii ki çok iyi biliyorsun. Dünya Dışı Zekâ Arayışı çalışmalarımızda 250 gigawatt gücünde sinyal gönderebildik ve bu da bizim Dünya olan irtibatımızı kopardı biliyorsun.”

  “O kadar gücü orada nasıl sağladınız Russell?”

  “Tabii ki Güneş sisteminin mücevheri olan Satürn’den faydalandık. Satürn’ün hidrojen ve helyum zenginliği bize inanılmaz seviyede bir enerji sağladı.”

  “Ve bu büyük enerji sayesinde de uzayın boşluğundan yararlanıp mesajınızı binlerce belki de milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızlara gönderebildiniz.”

  “Evet, gönderebildik. Kimi dalgadaki sinyallerin kısa sürelerde kimi dalgaların ise birkaç hafta sonra sonlandığını gördük. Yani veri kaybımız o zamanlarda oldu. Bilmiyorum belki de hâlâ yollarına devam etmiş de olabilirler.” Russell cümlesi bittiğinde bir şeyler mırıldanıyor gibiydi.

  “Peki sonra?”

  “Ne sonrası?” Diye sorusunu soruyla yanıtladı Russell.

  “Ah Russell, sinyali gönderdiniz ve sonradan neler oldu? Bir yanıt, bir tepkime yani neler oldu?”

  “Lily, yaklaşık olarak 3 hafta sonra cevap geldi. Evet biliyorum çok korkutucu ama 3 hafta sonra cevap aldık.” Russell’ın cümlesi bittikten sonra Lily çığlık atmıştı.

  “Nasıl yani Russell? Gerçekten de bu mesajınıza cevap mı geldi?

  Farklı yıldızlardan, farklı güneş sisteminden mesajınıza cevap geldi ve sinyalin gücünün fazlalığından dolayı irtibatımız kayboldu diye bunu bizler öğrenemedik mi yani?”

  “Evet Lily ve bu da işin korkutucu boyutunu daha fazla büyütüyor.”

  “Ne dediler peki, cevapları neydi?” Lily, Russell’a baktığından Russell’ın her susmasında yaptığı gibi yine bir şeyler mırıldandığını, bir şeyler sayıkladığını fark etti.

  “Ah Lily, nasıl sakince söyleyebilirim bunu bilmiyorum. Dediklerini hiç anlamadık ama onlar bizi anladılar diye düşünüyorum.” Russell derince bir nefes alıp devam etti, “Gönderdiğimiz mesaj bizi anlıyorsanız aşağıdaki matematiksel işlemin sağlamasını yapın diye bitiyordu ve onlar da sağlamasını yapmışlardı ama onların mesajını ise biz hiç anlayamadık.”

  “Sence bu ne demek oluyor?”

  “Ya dostlar, farkında olmadan böyle yazdılar ya da kötü niyetliler ve bizimle dalga geçiyorlar.”

  “Bunu düşünmek bile istemiyorum Russell, peki cevaplarında ne demişlerdi?”

  Russell bilgiç şekilde gülümseyip devam etti “Basbeeriii massaarettti nuumbarenii hurassiii konuuursssuna bumambaaaarii nuramiinnaadii bunnnbaaa"

  ******

  3071
  Levi izledikleri ve duyduklarından sonra kuvvetli bir şekilde çığlık attı. Başta Dr. Whoo olmak üzere tüm sınıf kendisine dönerek meraklı gözlerle baktılar. Levi gelen soruları tek bir cevapla geçiştirip iyi ve bir şeyi olmadığını belirtti.

  “Evet arkadaşlar, simülasyondan da anlayacağımız üzere Alex ve Russell’in Satürn’de buldukları ve kolay kolay açıklama yapamadıkları konuları tabii ölümsüzlük veya beyin klonlama değil Dünya dışı zekâ arayışlarına yanıttı. SC hiçbir zaman bu sınıfın içine giremez, hem genel olarak aradığımız zekâ bu sevimli canlılarda yoktu ve hem de bizlerin yapması sonucu ortaya çıkmıştı; ama anlıyoruz ki beklenilen seviyede, sürekli bilim kurgu filmlerine ve kitaplarına konu olacak şekilde DDZA çalışmasının olumlu sonuçlandığını öğrenmiştik. Aynı bizler gibi başlangıçtan itibaren kendi güneş sistemlerinde kendi yıldızlarının yörüngesinde yaşayanlardı.”

  “Peki DDZA dediklerimiz aynı bizler gibi Dünya’dan göç etmiş farklı insanlar olabilir mi?”

  “Igor, sorunu daha açık sormanı isteyeceğim.”

  “Demek istediğim, Dünya tarihte bir kere daha bu yaşanılan felaket gibi bir felaket yaşamış olsa ve daha daha eski atalarımız Dünya’yı haliyle de kendi güneş sistemimizi terk etmiş olabilirler mi? Kendilerine gerekli enerji kaynaklarını ve teknolojiyi götürüp Dünya’yı tamamen bırakmış olabilirler mi? Kim bilir sonradan farklı şeyler gelişmiş olabilir ve Dünya tekrardan canlanıp buralara gelmiş de olabilir.”

  “Güzel soru Igor ama bunu maalesef bilemeyiz. Farklı bir güneş sistemine yolculuk şu an ki teknolojik hızımıza göre ortalama 10000 yıl sürer. Böyle bir şey olduysa da bu kişiler geride hiçbir şey bırakmamışlar. Ve unutmayalım insanlık tarihi boyunca sürekli şanslıydı. İlk insandan, sizlere daha önceden anlattığım Taş Devri dediğimiz zamandan bugüne kadar hiç gerçek bir kriz yaşamadı. Ama artık inanıyoruz ki bir gün bu şans ters dönecek. Bilmiyorum çocuklar belki de bu şans ters döndü de diyebiliriz, onun için en kötüye her zaman hazırlıklı olalım.”

  “Dr. Whoo, bu sözünüzden ne anlam çıkartmamız gerektiğini anlayamadım. Yani genel olarak anladım ama en kötüye hazırlıklı olun kısmını tam olarak anlayamadım ve sanırım diğer arkadaşlarım da anlamadı.”

  “Zamanı gelince her şeyi öğreneceğiz.” Diye cevap verdi Dr. Whoo.

  “Peki insanlık şanslıydı derken 15 yıl savaşlarında yaşanılanlar veya Nuf Tufanı ya da diğer olaylar, bunlarda da gerçekten şanslıydık diyebilir miyiz?”

  “Diyebiliriz tabii ki Meryem. Gerçek bir kriz değildi çünkü. Gördüğünüz gibi şu an buradayız ve hepsinde de öyle veya böyle yaşamaya devam edebilmişiz.”

  “Dr. Whoo peki Nuh Tufanı ile 15 yıl savaşlarını ve devamını bir tutabilir miyiz? Sonuçta biri insanların yaptığı bir şey diğeri ise tanrısal bir şey. Tufandan insanlar mı şanslarıyla kurtuldu yoksa Tanrı mı kurtulunması istedi?” Dr. Whoo bu sorudan sonra belli bir müddet Levi’ye baktı ve oturuşunu düzeltti.

  “Bu da güzel bir soru Levi, ama seni hâlâ tedirgin ve telaşlı görüyorum. İyisin değil mi?”

  “Evet, iyiyim.”

  “Öncelikle burada artık dinsel öğeler olmasa da Tanrı’ya inandığımı sizlere söylemek isterim; ama direkt şekilde bizlere ne şekilde etkisi var onu da bilemiyorum. Yani Tufan’da etkisi yoktur diyemeyiz.”

  “Yani Tanrı’nın biz insan hayatına, fizik kurallarını yok sayarak etki ediyor mu diyorsunuz?”

  “Evet Levi, aynen bunu söylüyorum ama sen sormadan kısa bir şekilde de açıklamaya yapayım. Çünkü devam etmemiz gereken ve acil olarak işlememiz gereken bölümler var” Levi dün duyduğu konuşmadan sonra ve izlediklerinden sonra ortaya bir şeyler çıkacağını artık kesin olarak biliyordu. Dr. Whoo Levi’nin duygularını gözlüğünden görmüş olacak ki boğazını seslice temizleyip konuşmasına devam etti. “Bunun için Levi, öncelikle izafiyet teorisine ve uzay zaman ilişkisine vakıf olmamız gerekmektedir. Ama ben şimdi bunları burada anlatmayacağım. Bu ayrı bir konu. Şimdi simülasyona devam edelim.”

  ******

  2071

  “Bir kabilenin dans ederken ki çıkardığı sözcükleri gibi” dedi Lily.
  “Evet, ilk duyduğumuzda ve kayıttan tekrardan dinleyip hatta “writer” üzerinden defalarca okumamızda da hem çok şaşırdık hem de bir anlam veremedik. En kötüsü de anlık olarak yakaladığımız sinyallere rağmen Dünya ile bağlantımız yoktu. Öncelikle ikili sayı sistemine çevirdik ve karşımıza

  00010000011011000010001100011010101011000110001100 100000000110110101100000100001101010011011000110001100001100 1000111001110011000000010000011010100110100010110001100 010101100110101000011011010110011000110001100 01110100101000111001110011100110101101101011010110110011000100001 00010110011000000001100000001000001000010000100001101010110001100 1000111001101010000110000011000110010001100010000100001001010110001100 00010110011000110001100010001000001000010000110101000011110000001

  böyle bir sayı sırası çıktı. Alex bu esnada eline kurşun kalemi alıp bu ikili sayı sistemini ondalık sayıya çevirdi. Aldığımız rakam ise 3.226.320.128.955.811.713’tü.”

  “Üç kentilyon iki yüz yirmi altı kat trilyon üç yüz yirmi trilyon yüz yirmi sekiz milyar dokuz yüz elli beş milyon sekiz yüz on bir bin yedi on üçü başka ne yaptınız? Bu sayıda da bir şeyler olması lazım.”

  “Maalesef bin türlü matematik işlemleri yapsak da hiçbir sonuca varamadık. Hatta ışık yılına çevirdik ama bunda da bir anlam bulamadık.”

  ******

  Amerika Hava Kuvvetleri Haber Alma Masası Raporu
  Hazırlanış Tarihi: 4 Mayıs 2059
  Konu: New York Olayı Sonrası Raporu, 2059: Rapor/2
  Belge Tasnif Numarası: CYK-3071-KMQ-3/B
  Belge Türü: Çok Gizli
  “Ben Teğmen Kyle Reese, New York olayı sonrası tüm araştırmalarıma devam ediyorum. İnsan ölümleri çok fazla olmasına rağmen özellikle öğlen saatlerine doğru çocuk bayılmaları da devam etmekte. Birkaç tane çocuğun ayıldığı anda “CYK-3071-KMQ-3/A” belge tasnif numaralı raporda Eva isimli 9 yaşındaki kız çocuğunun dillendirdiği gibi birbirini devam eden anlamsız sözleri söylediği görülmüştür. Şunu da söylemek isterim ki, sizlerin de anlayacağı üzere bu sözlerin bize anlamsız geldiği bir gerçektir. Çocuklar kendilerine geldikten sonra onlara soru sorduğumda ise bu sözleri hatırlamamakla beraber aksine bayılmadan önce ve ayılmadan hemen sonra anlamlı şekilde konuştuklarını dile getirmektedirler. Bir başka dikkat çeken nokta da her bir çocuğun anlamlı olarak dile getirdim dediği sözlerin birbirinden tamamen farklı olmasıdır.”

  Bölüm 12

  3071
  Earthman’ın sınıfa girmesiyle ders bölünmüş, Dr. Whoo da Earthman’a kafa hareketiyle selam verdikten sonra sınıfa dersin bugünlük bu kadar olduğunu ve akşam görüşme odasında önemli bir görüşmenin olacağını ve çocukların da gelmesinin istendiğini söyledi. Sözlerinin ardından Whoo Earthman ile çocuklara el sallayıp sınıftan beraber olarak çıktılar.

  “Meryem? Konuşmamız gerekiyor biliyorsun değil mi?” diyerek Levi Meryem’e yaklaşmıştı.

  “Levi, ben çok şaşkınım. Söylediğimiz o sözler atalarımızın dersinde karşımıza çıktı. Kendimi tutamadım ve istemsiz olarak sen de çığlık attın.”

  “Biliyorum Meryem. Sence ne olabilir? Ben hiçbir şey bilemiyor ve düşünemiyorum. DDZA çalışmasında ne gibi ilgimiz olabilir? Çığlığımdan sonra Whoo’nun önce bana sonra da sana bakışını fark ettin mi? Bence Whoo bir şeyler biliyor, bundan eminim.”

  “Sence o varlıklarla olan ilgimiz onlardan biri olmamız olabilir mi Levi?”

  “Oh hayır, bunu istemiyorum. Öyle bir şey olsa bile bunun için bir amacımızın olması lazım.”

  “Ne gibi?”

  “Diyelim ki biz gerçekten Dünya insanından değiliz, ya bizleri Dünya insanı bir şekilde bulup kendi aralarına getirdi ya da onlar bir amaçla Dünya insanının arasına bıraktı.”

  “Ama Levi ne gibi bir amacımız olabilir ki? Bizler daha çocuğuz ve hiçbir şeyden haberimiz de yok. Sadece şu an kendimiz bir şeyleri düşünüp bir araya getirmeye çalışıyoruz.”

  “Öğreneceğiz Meryem, bu yılın bu detaylı tarih dersinin elbet anlamı olmal…” Levi sözünü bitiremeden kendini tekrardan o sözleri dile getirirken buldu. “‘basbeeriii massaarettti nuumbarenii hurassiii konuuursssuna bumambaaaarii nuramiinnaadii bunnnbaaa’’

  Levi kendine geldiğinde odasında kendini yatıyor buldu ve Dr. Whoo’nun dediği akşam ki görüşmeye geç kalmak üzere olduğunu fark ederek süratle odasından ayrıldı. Levi ani hareketler yapıp attığı adımlarını büyütüyordu. Her ne kadar fanus içinde yapay yer çekimi olsa da Enceladus’un yer çekimi yine de düşüktü ve maalesef burada tam olarak oturtamadıkları teknoloji ise bu yapay yer çekimi mevzusuydu. Günün belli vakitlerinde yapay yer çekimi tamamen ortadan kalkıyor ve tüm hayat Enceladus’un 0,113 m/sn2’lik yoka yakın olan yer çekimine kavuşuyordu. Bu zamanlar önceden bilindiği için hem halk hazırlıklı oluyor hem de Sophia’nın sistemleri ve Sophian’nı childleri tarafından (R2D2 ve C3PO) bildiriliyordu. Ani hareketlerde ve ani hızlanmalarda özellikle çocukların bünyeleri yapay yer çekimine karşı koyup ilginç hareketler ortaya çıkarabiliyordu. Bu durumdan dolayı da fanus içinde görünen en büyük sıkıntılardan bir başkası da başta çocuklar olmak üzere yeterli seviyede kas gelişimlerinin olmamasıydı. Sonuçta Enceladus’un yer çekimi Ay’dan bile ortalama 12 kat daha düşüktü. Yapay yer çekimi ile zaman zaman aksaklıklar olsa da Dünya’ya yakın bir yer çekimi genel olarak sağlanabiliyordu, en azından günün çoğunluğu Dünya’nın yer çekimine uygun bir ortamda geçiyordu. Tabii ki de halkın gün ve zaman anlayışı genel olarak hâlâ DSİ üzerineydi, ama yine de eskilerden Dünya üzerinde farklı şehir saatlerinin yan yana yazılması gibi hem Satürn’ün hem de hem de Enceladus’un zaman kavramı sürekli olarak belirtiliyordu. Levi uzunca bir adımın yenisini atmaya hazırlanırken sistemlerden yapay yer çekiminin başlamasına 5 saniye kaldığını belirten anonsu duyup bir yerden destek alarak da kendini sabitledi. Dr. Whoo’nun dediği görüşme büyük salonda yapılacaktı. Büyük salon diyordu ama esas adı Neil Armstrong Salonuydu ve Fanus’un ileri gelenlerinin yani yönetim kadrolarının görüşmeleri sadece burada yapılıyordu ve böyle bir görüşme için de Levi ve arkadaşları bizzat Whoo tarafından davet edilmişlerdi. Levi, Buzz Aldrin Salonu’nun önünden geçip Yuri Gargarin toplanma alanını da geçtikten sonra önünde tek olarak Mark Watney koridoru kalmış ve oradan da koşarak Armstrong Salonu’na gelmişti.

  Salon kapısının üstünde bazı işlemeler ve motifler vardı. Bunlardan bazılarını işledikleri Dünya tarihi derslerinden biliyordu. Baktığı resim mesela Charles Duke’un aile fotoğrafıydı veya kabartma yapılmış birkaç tane de ayak izi. Levi içeri girdi, salonun yan ile arka taraflarında olan, sanki bir jüri koltukları gibi dizilmiş koltuklara oturdu. Ortada ise küçük denemeyecek bir masa ve önlerinde de ekranlar vardı. Levi anladı ki bugün burada önemli bir görüşme yapılacak ve bu önemli konunun da kendileriyle olan ilgisinden dolayı dinlenmeleri istenecekti.


  ******

  Amerika Hava Kuvvetleri Haber Alma Masası Raporu
  Hazırlanış Tarihi: 8 Haziran 2059
  Konu: New York Olayı Sonrası Raporu, 2059: Rapor/3
  Belge Tasnif Numarası: CYK-3071-KMQ-3/C
  Belge Türü: Çok Gizli

  “Ben Teğmen Kylee Reese, uzun süredir çocuk bayılmaları olmadığı için gözlemleyemiyordum, yalnız bayılmanın aksine çok fazla insan ölümü var. Sivil veya asker ayrımı yapılamayacak kadar çok fazla. Ölüleri toplamak ise neredeyse imkânsız. Sinekler, her yer sineklerle dolu. Normal boyutlarının çok üstünde beden yapıları var bu sineklerin.”

  ******


  3071

  Masanın etrafı dolmaya başlamıştı. Dr. Whoo, Dr. Earthman masada yerlerini almışlardı. Yanlarında fanus için birçok önemli görevleri olan, Reinhard Stumpf, Thomas O’Brien, Sergei Krikalyov, Pete Conrad, Alan Shepard ve David Scott vardı. Aralarında sadece Stumpf ve Krikalyov farklı ırktan olup, Stumpf Alman Krikalyov ise Rustu. Bir de ek olarak Fanus’un yapay zekâsı, tüm yapay zekaların sunuculuğunu sağlayan Sophia vardı. Sophia, Eddie’nin gerçek manada gelişmiş bir kodlama sistemiydi. Mekanik bir bünyeden ziyade daha çok ekrandan sesi olan bir sistemdi. Ve sunucularının bağlı olduğu her sistemde kendini çalıştırabilir ve kodlarını koşturabilirdi. Eddie geliştirildikten sonra tamamen rafa kaldırılmış, bu yeni sisteme de Sophia adı, yani bir kadın adı verilmişti. Birçok uzay aracına ve kasırgalara kadın ismi verilmesi gibi bu yapay zekaya da kadın ismi verilmiş, açıklaması ise her zamanki gibi kadınların tahmin edilmesinin ve keşfedilmesinin zor olması denilmişti. Sophia’nın baş mimarı ise Krikalyov’du. Dr. Whoo genel başlangıç konuşmalarını, ne derece önemli bir görüşme olduğunu ve öğrencileri de bu konunun çok ilgilendirdiğini söyleyerek görüşmeye giriş bölümünü yaptı.

  “Evet, dediğim gibi birçoğumuz bugün öğreneceklerimizden zaten haberdardı ve kalanlarımız da bugün öğrenecek. Bugünden sonra Enceladus devri yeni bir devir oluyor. Sizlere Dünya tarihi için kısa ama detaylı bir özet geçtim.” Whoo bunu söylerken masadakilere değil de izleyenlere hitap etmişti. “Öğrencilerimiz de tam bu anlattıklarıma kadar olan kısımları simülasyon ile izlediler. Şu andan itibaren sizler de kalan kısımları burada bizimle hep birlikte izleyebileceksiniz.” Whoo oturan halktan cevap bekliyormuş gibi kısa bir müddet durakladı ve sonra devam etti. “Sophia?”

  “Efendim Dr. Whoo.” Sophia’nın sesi her ne kadar insansı bir ses olsa da mekanik tonu her zaman belli oluyordu. Krikalyov insan sesinden ayrımı yapmak istemese de diğer üyeler tarafından özellikle istenmişti.

  “Bugün derste kaldığımız yeri biliyorsun. Simülasyonu tüm Armstrong salonunun görebileceği ölçüde başlatır mısın?”

  Sophia cevap vermeden çok kısa bir bekleme süresinden sonra salonun ortasından, dört yön tarafına da görüntü veren ultra hologram görüntüyü yansıttı.


  ******

  2071

  “Çok ilginç” dedi Lily kısık bir ses tonuyla, “matematiksel olarak bir şey ifade etmesini aslında ben de ilk olarak beklerdim; ama belki doğru işlemi yapamamış da olabilirsiniz.”

  “Bilmiyorum, olabilir. Bildiğim şeylerden bir şey var ki Dünya ile irtibatımızı kaybetmeyi göze aldığımız sinyal gönderiminde cevap aldık, ve biz eğer olur da cevap gelirse onları kendi zekamızla ezeriz, onları düşünce içine sokarız diye düşünürken onlar bize düşünce içine sokt…” Russell’ın sesi büyük bir patlama ve sallantı ile kesildi. Bir yerlerde hatta yakın bir yerlerde çatışmalar devam ediyordu. Gelen büyük patlamanın ardından şiddeti daha düşük ama farklı tonlarda olmak üzere birçok patlamalar daha oluyordu.

  “Bizi bitirmek istiyorlar Russell. Hiçbir zaman Son Umut’a bu kadar büyük saldırmamışlardı. Senelerdir onlarla çarpışıyoruz ama bugün olanlar bir başka.”

  “Biz insanların her zaman yaptığı bir şey bu zaten. Surun ötesindeki esas tehlikeyi, esas düşmanı görmeyiz ama çıkarlarımız için birbirimizle savaşır dururuz.” Diye yanıtladı Russell. Lily, Russell’ın cümlesinden sonra bakışlarıyla Russell’ı süzdü ve dediklerini anlamaya çalıştı.

  “Ne demek istiyorsun Russell? Esas tehlikemiz ne, esas düşmanımız ne?”

  “Lily, beni iyi dinle ama sanırım öncelikle buradan çıkmamız gerekiyor çünkü pek fazla ayakta kalmayacak gibi burası ve sonra sana Satürn yörüngesinde neler bulduğumuzu daha detaylı anlatayım. Yaptığımız tek keşif DDZA değildi, yani istemeden başka bir şey daha bulduk ve iyi ki de bulduk diyorum. Hadi ayaklan, çıkalım buradan ve sana yolda ya da müsait bir zamanda bulduklarımızı anlatayım ama kısa bir örnek vermem gerekirse Dünya’nın neden ısındığını sana anlatacağım diyebilirim.”


  ******
  3071

  “Dr. Whoo, sanırım burada sizin herkese açıklama yapmanız gerekiyor veya ben de anlatabilirim.” Mekanik ses tonu ile konuşmasını bitirdi Sophia.

  “Sağ ol Sophia” Whoo Sophia’a teşekkür ettiğinde Krikalyov’un yüzünde göğsü kabarmışçasına oluşan bir gülüş belirdi. Kendi kod dehasına Fanus’un ileri gelenleri gün geçtikçe daha çok hayran kalıyor ve teşekkürlerini sıralıyorlardı.

  Whoo ayağa kalkarak hem masanın başındakilere hem de izleyenlere ortak hitabını vücut dilinden belli ederek “Alex ve Russell biliyorsunuz ki Dünya’ya indiklerinde Alex Russell’dan termometreyi istedi hatta dijital termometre diyerek isteğini daha net olarak da belli etti. Evet yok mu dikkatinizi çeken bir şey burada?” Masadakiler hafiften bıyık altından gülmeye başlamışlardı. Whoo da tüm kişilere tebessüm ederek bakıyordu. “Sophia lütfen sen devam eder misin.”

  “Tabii Dr. Whoo.” Sophia ilk önce ekrandaki görüntüyü Alex ve Russell’ın o anki görüntüsüne getirdi. “Görüyorsunuz ki burada uzay giysileri üstünde. Uzay giysilerinin en önemli amacı biliyorsunuz ki siz canlı kişilerin basınçtan etkilenmesini önlemek ve tabii ki gerek uzay boşluğunda gerekse de farklı gezegenlerde veya uydularda insan vücudunu ısıdan korumak veya donmadan korumaktır. Onun için uzay giysilerinde vücut ısısı ile beraber etrafın ısısını da ölçen termometre özellikli devreler vardır. Ya kasklarındaki cama bilgisi yansır ya da kollarındaki ekrandan takip ederler; ama görüyorsunuz ki tam da burada Alex termometreyi istiyor.”

  Öğrenciler konuşmak, soru sormak isteseler de bu görüşmede onların bunları yapabilmesine hiç imkan yoktu ve hiçbir zaman olmamıştı ve hiçbir zaman da olmayacaktı. Sophia’nın sözü bittikten sonra Whoo Stumpf’tan devam etmesini rica etti. Stumpf ayağa kalktı ve Whoo’nun çarprazında durdu. Uzun boyu, güçlü yapısı ve omuzlarının genişliği görünüşünden en başta saygıyı hak ediyordu.
  “Burası aslında hafıza okuma teknikleri ve ışık hızı ile çıplak gözle görme mercekleri sayesinde daha ilk başlarda dikkatimizi çekmişti. Russell’dan buraya ilk gelenlere mesaj geldiğinde de bu konunun ayrıntısı anlamıştık. Alex’in sorusuna dikkat ederseniz Russell hiç şaşırmadan termometreyi getiriyor ve sözde etrafı ölçüyorlar. Bu kısma neden çok takıldığımızı kısa bir süre sonra anlayacaksınız ama demem o ki Alex ve Russell Dünya’ya indiklerinde her şeyden önce çok şaşkınlardı ve de korkuyorlardı ve bunun için de etraflarında nelerin döndüğünü bilmiyorlardı ve yine bunun için de dinlenme, gözlenme gibi ihtimallere karşı Satürn’de esas olarak neler bulduklarını ve Dünya’nın ısınmasına karşılık diğer gözlere karşı böyle bir oyun oynadılar. Sophia devam etmek ister misin?”

  “Teşekkür ederim Stumph, Alex ve Russell burada oyun oynadılar, Dünya’yı kendi bildikleri ile belki de kandırmak istediler. Şimdi ise simülasyonumuza devam ederek Russell’ın Lily’e anlattıklarına şahit olacağız.”