8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Profil
Eğer dünya imtihan yeri olmasaydı, hastalıklar üzüntüler de bulunmasaydı yaşam peygamberlere ve iyi insanlara darlık ve zorluk içinde olmazdı.
Bir yaşam biçiminden vazgeçmek için onun yerine konacak başka bir yaşam biçimi bulmak gerekir.
Sayfa 121Kitabı okudu
Hazret-i Ali: - Dilinizi daima iyi kullanınız. O sizi saadete götürdüğü gibi, felâkete de götürebilir.
Sayfa 273 - Can Yayınları, İkinci Baskı, Ağustos 1994Kitabı okudu
Ey arif; bir âşıkın kelâmını işitince eğer Kur'an'a mutabık gelirse ol âşık hakikidir. Eğer tamam gelmezse mecazidir. Sözüne âmel yoktur. Ustaz olanı hamı hası fark eder. Sıratı mustakimi fark eder...
Sayfa 41 - Can Yayınları, İkinci Baskı, Ağustos 1994Kitabı okudu
Zümer Sûresi 27,28. Âyetler
27. Muhakkak ki biz, düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü Örneği ortaya koyduk. 28. (Bunu) insanlar Allah'a karşı gelmek- ten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da (yaptık). [Son ilâhî vahiyde Allah'ın kelâmı Arapça olarak tecelli etmiştir ve Kur'an'ın orijinal metni bu dildedir. Şartlar gereği Allah onun başka bir milletin diliyle inmesini murat etseydi orijinal metin de o dilde olurdu. Şu halde hiçbir çeviri Kur'an'ın kendisi değildir, sadece çeviriyi yapanın asıl metinden anladığı mânalardır.]
Sayfa 460Kitabı okudu
En içtenlikli halimde bile kendimle tamamen yüzleşemiyorum. Yüzleşebilen var mı?
Sayfa 415Kitabı okudu
Erkek kafası gibi işleyen bir kafan var, ama yüreğin bir kadın yüreği; yürümez bu iş.
Sayfa 566
Hangi yetişkinlerin keyifli bir çocukluk geçirmiş oldukları, dikkatli Bir Bakışta anlaşılmaz mı zaten?
Sayfa 204Kitabı okudu
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.